Mysql Workbench İle Yapılan Veri Tabanının Visual Studio İle Bağlantısının Yapılması

MySQL Workbench programında okul adında veri tabanı oluşturulur. Create database okul; Oluşturulan okul veritabanı seçilir. use okul; ya da Okul veri tabanı çift tıklanır. Okul veri tabanının içine öğrenciler adında aşağıdaki özelliklerde bir tablo eklenir. create table ogrenciler( ogrenci_no int primary key, ad varchar(25) not null, soyad varchar(25) not null, sinif tinyint not null, cinsiyet […]