Ağ İşletmenliği Dalı Dersleri

Ağ İşletmenliği Dalı Ders İçerikleri

Bu öğretim programı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılından itibaren 11. sınıflarda uygulanacaktır.

AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar ağ sistemleri ve yönlendirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders Saati: 12

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ihtiyaca uygun ağ yapısını oluşturur.
Modül Adı: Ağ Yapıları
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fiziksel ortama göre ağ sisteminin fiziksel bağlantı tasarımını yapar.
• Ağ çeşidi ve fiziksel ortama göre LAN cihazlarının fiziksel bağlantılarını yapar.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TCP/IP protokolü ile ağ adresleme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Ağ Adresleme
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanıcı sayısına göre TCP/IP adres sınıflarını kullanır.
• Ağ cihazlarına doğru TCP/IP adres girişini yapar.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yerel Alan Ağ (LAN) sistemlerini yönetir.
Modül Adı: Yerel Ağ Sistemleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fiziksel ortama ve ağ çeşidine göre LAN topolojisini seçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bakır ağ kablosu sonlandırma standartlarına göre ağ kablosu hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fiber optik kablo sonlandırma standartlarına göre fiber optik ağ bağlantılarını yapar.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak seçilen ağa uygun ethernet standardını belirler.
Modül Adı: Ethernet
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ethernet standardına uygun ethernet kartı bağlantısını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ethernet teknolojilerine uygun kablolama yapar.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geniş Alan Ağ (WAN) sistemlerini yönetir.
Modül Adı: Geniş Alan Ağ Sistemleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fiziksel şartlara ve kullanım amacına göre WAN teknolojilerini seçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cihaz yönergelerine göre WAN cihazlarını kurarak kullanır.

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işe uygun kablosuz ağ tipini seçip kurulumunu yapar.
Modül Adı: Kablosuz Ağlar
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ağdaki cihaz uyumluluğuna göre kablosuz LAN standardını seçer.
• Doğru çalışan kişisel alan ağ yapılandırmasını gerçekleştirir.

Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağ hizmetlerinin kullanımı ve yönetimini yapar.
Modül Adı: Ağ Hizmetleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sistem güvenliği için iletim katmanı portlarını kullanır.
• Talimatlara göre uygulama katmanı uygulamalarını kullanır.
• Ağ hizmetlerine göre ağ protokolünü yapılandırır.

Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işe uygun alt ağları oluşturarak test eder.
Modül Adı: Alt Ağlar
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ağı isteğe uygun alt ağlara ayırır.
• Alt ağların hatasız çalışmasını komutlarla kontrol eder.

Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağ simülasyonlarını gerçekleştirir.
Modül Adı: Ağ Simülasyonu
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Simülasyon programının temel özelliklerini açıklar.
• Doğru çalışan LAN simülasyonu yapar.
• Doğru çalışan WAN simülasyonu yapar.
• Doğru çalışan kablosuz ağ simülasyonu yapar.

Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak güvenlik politikaları doğrultusunda ağ güvenliğini sağlar.
Modül Adı: Ağ Güvenliği
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ağın sorunsuz ve güvenli çalışması için güvenlik önlemlerini alır.
• Ağın sorunsuz ve güvenli çalışması için güvenlik yazılımlarını yapılandırır.
• Güvenlik politikalarına göre kablosuz ağ güvenliğini sağlar.

Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yönlendirici yapılandırma işlemlerini gerçekleştirir.
Modül Adı: Yönlendiriciler
Modülün Süresi: 80/66 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ağ üzerindeki uygun yere yönlendiricinin fiziksel kurulumunu yapar.
• Yönlendirici komut arayüzünü kullanarak kullanıcı girişini yapar.
• Yönlendirici komutlarını kullanarak temel yönlendirici tanımlamalarını yapar.
• Yönlendirici komutlarını kullanarak arayüzleri yapılandırır.

Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel yönlendirme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Yönlendirme Temelleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yönergelere göre yönlendirme protokollerini kullanır.
• Verilen talimatlara göre yol tanımlama protokollerini kullanır.

Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağ adreslemesine ve iletişim kurallarına göre yönlendirme yapar.
Modül Adı: Yönlendirme Türleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ağ adreslemesine göre statik yönlendirme yapar.
• İletişim kurallarına göre dinamik yönlendirme yapar.

Kazanım 14: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uzaklık vektörü ile yönlendirme yapar.
Modül Adı: Uzaklık Vektörü ile Yönlendirme
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenen yönergelere uygun RIP yönlendirmesini yapılandırır.
• İstenen yönergelere uygun IGRP yönlendirmesini yapılandırır.

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sunucu işletim sistemi kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Önerilen Haftalık Ders Saati: 8

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sunucu işletim sistemi gereksinimlerine ve yönergelere göre sunucu işletim sistemini kurup yapılandırır.
Modül Adı: Sunucu İşletim Sistemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sunucu işletim sistemi gereksinimlerine göre sunucu işletim sistemini seçer.
• Yönergelere göre sunucu işletim sistemini kurarak yapılandırır.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yönergelere göre sunucu rollerini ekleyip yönetir.
Modül Adı: Sunucu Rolleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/64 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yönergelere göre sunucuyu yönetir.
• Kullanıcı izinlerine göre web sunucuyu yapılandırır.
• Yazdırma sunucusunu yapılandırır.
• Kullanıcı gereksinimlerine göre uzak masaüstü hizmetini yapılandırır.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sunucu hizmetlerini ekleyip yönetir.
Modül Adı: Sunucu Hizmetleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/64 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yönergelere göre Active Directory’i kurar.
• Kullanıcı ihtiyaçlarına göre dosya hizmetlerini yönetir.
• Kullanılan sistemin ihtiyaçlarına göre dağıtım hizmetlerini yapılandırır.
• Sunucu kaynaklarının verimli kullanılması için sunucu performans yönetimini izler.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sunucu ağ mimarisini yönetir.
Modül Adı: Sunucu Ağ Mimarisi
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ağ paylaşımlarının etkin bir şekilde kullanılması için ağ ve paylaşım merkezini kullanır.
• Sistem yönetimi için DNS’i yapılandırır.
• Yönergelere göre IP dağıtımı için DHCP’i yapılandırır.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Active Directory yapısını yönetir.
Modül Adı: Sunucu Active Directory Yapısı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sistem gereksinimlerine göre Active Directory’i yönetir.
• Yönergede tanımlı olan ilkelere göre grup politikalarını düzenler.

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sunucu sanallaştırma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Sanallaştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yönergelere göre sanallaştırma uygulamalarının kurulumunu yapar.
• Yönergelere göre sanallaştırma uygulamalarının yapılandırmasını gerçekleştirir.

Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yönergelere ve güvenlik politikalarına göre sunucu güvenliğini sağlar.
Modül Adı: Sunucu Güvenliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yönergelere göre kullanıcı hesap kontrollerini yapar.
• Yönergelere göre disk sürücü güvenliğini sağlar.
• Güvenlik politikalarına uygun gelişmiş güvenlik önlemlerini alır.

AĞ SİSTEMLERİ VE ANAHTARLAMA DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anahtar cihazının yapılandırılması ve ağ üzerinde anahtarlama işlemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Önerilen Haftalık Ders Saati: 4

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yönergelere göre anahtarları yapılandırır.
Modül Adı: Anahtarlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ağ üzerindeki anahtarların fiziksel kurulumunu yapar.
• Komut arayüzünü kullanarak temel anahtar yapılandırmasını yapar.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yönergelere göre VLAN’ları yapılandırıp yönlendirir.
Modül Adı: Sanal Yerel Alan Ağları (VLAN)
Modülün Önerilen Süresi:40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yönergelere uygun VLAN oluşturma işlemini yapar.
• VLAN’lar arasında yönlendirme işlemlerini yapar.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağ güvenliğini sağlamak için anahtar port güvenliğini yapılandırır.
Modül Adı: Anahtar Güvenliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yönergelere uygun olarak anahtar port güvenliğini sağlar.
• Anahtar üzerinde hata yönetimini denetler.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağ yapısının güvenli çalışması için LAN yedekliliğini sağlar.
Modül Adı: LAN Yedekliliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Anahtar ile yedeklilik tasarımını yapar.
• Anahtarlama işleminde hataların oluşmaması için spanningtree protokolünü kullanır.
• Port kümeleme işlemlerini yapar.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 3. Katman anahtarları yapılandırıp yönetir.
Modül Adı: 3. Katman Anahtarlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ağdaki 3. katman anahtarlarını kullanır.
• 3. Katman anahtarları yönergelere uygun bir şekilde yapılandırır.

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak işletim sistemi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Önerilen Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak kodlu işletim sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarını yapar.
Modül Adı: Açık Kaynak İşletim Sistemi Kurulumu
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgi kaybını önleyecek önlemleri aldıktan sonra açık kaynak kodlu işletim sistemini kurar.
• Oluşturduğu hesap bilgilerini önemseyerek masaüstü işlemlerini yapar.
• Dosya ve dizin oluşturma kurallarına dikkat ederek, dosya ve dizin işlemlerini yapar.
• Özenli bir şekilde ağ ayarlarını yapar.
• Modem ayarlarını yaparak internet bağlantısını oluşturur.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak kodlu işletim sisteminin araçlarını kullanır.
Modül Adı: Açık Kaynak İşletim Sistemi Yönetimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenen kıstaslara göre kullanıcı ve grup işlemlerini yapar.
• Açık kaynak kodlu işletim sistemine uygun programı kurar ve günceller.

MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ)

Bu derste öğrenciye; mesleğinde kullandığı yabancı dildeki teknik terimler ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.

Önerilen Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili donanım kavramlarını yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Donanım Kavramları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili donanım elemanlarını yabancı dilde ifade eder.
• Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili bilgisayar ekipmanlarını yabancı dilde ifade eder.

Kazanım 2: Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili yazılım ve ağ kavramlarını yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Yazılım ve Ağ Kavramları
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili ağ kavramlarını yabancı dilde ifade eder.
• Yazılım ile ilgili terim ve kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Web, grafik ve animasyon ile ilgili kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Temel programlama kavramları ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.

Kazanım 3: Özgeçmiş hazırlama, iş başvurusu ve görüşmesi yapmayı yabancı dilde gerçekleştirir.
Modül Adı: Yabancı Dilde Özgeçmiş ve İş Başvurusu Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yabancı dilde ilgili terim ve kavramları kullanarak özgeçmiş hazırlar.
• Yabancı dilde iş başvurusu / görüşmesi ile ilgili terim ve kavramları açıklar.