Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik Dalı

AĞ İŞLETMENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK DALI

AĞ SİSTEMLERİ VE ANAHTARLAMA DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anahtar cihazının yapılandırılması ve ağ üzerinde anahtarlama işlemleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 10
Haftalık Ders Saati : 10

Öğrenme Biriminin Adı
Ağlara Giriş
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. İhtiyaca uygun ağ sisteminin tasarımını yapar.
2. Fiziksel ortama ve ağ çeşidine göre topoloji seçer.
Öğrenme Biriminin Adı
Yerel Ağ Sistemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Donanımlar arası iletişim için ağ kablosu hazırlar.
2. Ağ haberleşme cihazlarını açıklar.
Öğrenme Biriminin Adı
Ağ Hizmetleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Sistem güvenliği için iletim katmanı portlarını kullanır.
2. Talimatlara göre uygulama katmanı uygulamalarını kullanır.
3. Ağ hizmetlerine göre ağ protokolünü yapılandırır.
Öğrenme Biriminin Adı
Ağ Adresleme
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Kullanıcı sayısına göre TCP/IP adres sınıflarını kullanır.
2. Ağ cihazlarına doğru TCP/IP adres girişini yapar.
Öğrenme Biriminin Adı
Alt Ağlar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Ağı isteğe uygun alt ağlara ayırır.
2. Alt ağların hatasız çalışmasını komutlarla kontrol eder.
Öğrenme Biriminin Adı
Anahtarlar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Ağ üzerindeki anahtarların fiziksel kurulumunu yapar.
2. Komut ara yüzünü kullanarak temel anahtar yapılandırmasını yapar.
Öğrenme Biriminin Adı
Sanal Yerel Alan Ağları (VLAN)
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Yönergelere uygun VLAN oluşturma işlemini yapar.
2. VLAN’lar arasında yönlendirme işlemlerini yapar.
Öğrenme Biriminin Adı
LAN Yedekliliği
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Anahtar ile yedeklilik tasarımını yapar.
2. Anahtarlama işleminde hataların oluşmaması için spanningtree protokolünü kullanır.
3. Port kümeleme işlemlerini yapar.
Öğrenme Biriminin Adı
Üçüncü Katman Anahtarlar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Ağdaki üçüncü katman anahtarlarını kullanır.
2. Katman anahtarları yönergelere uygun bir şekilde yapılandırır.
Öğrenme Biriminin Adı
Anahtar Güvenliği
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Yönergelere uygun olarak anahtar port güvenliğini sağlar.
2. Anahtar üzerinde hata yönetimini denetler.
Öğrenme Biriminin Adı
Geniş Alan Ağ Sistemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Fiziksel şartlara ve kullanım amacına göre WAN teknolojilerini seçer.
2. Cihaz yönergelerine göre WAN cihazlarını kurarak kullanır.

ROBOTİK VE KODLAMA DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giriş ve çıkış cihazları, sensörler, göstergeler, ekranlar ve motorları kullanarak işlevsel bir aygıt oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 10
Haftalık Ders Saati : 4

Öğrenme Biriminin Adı
Robotik İçin Mikrodenetleyici Kart
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Mikrodenetleyici kart yapısı ve çeşitlerini açıklar.
2. Robot türleri ve eğitsel amaçlı robotları açıklar
3. Robotta mekanik/elektromekanik bileşenleri açıklar.
4. Robotta elektronik bileşenleri açıklar.
Öğrenme Biriminin Adı
Mikrodenetleyici Kart Programlama
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Sistem gereksinimlerine uygun mikrodenetleyici kart yazılımı kurulumunu yapar.
2. Bilgisayarla mikrodenetleyici kart arasında uygun yöntemlerle bağlantı oluşturur.
3. Geliştirme ortamı söz dizimi kurallarını programa uygun şekilde kullanır.
4. Operatörleri geliştirilen programa uygun şekilde kullanır.
5. Değişkenleri geliştirilen programa uygun şekilde kullanır.
6. Fonksiyonları geliştirilen programa uygun şekilde kullanır.
7. Seri iletişim yöntemlerini geliştirilen programa uygun şekilde kullanır.
8. Ortam kütüphanelerini geliştirilen programa uygun şekilde kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
Robot Tabanlı Proje Geliştirme
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Bireysel veya toplumsal soruna çözüm üreten özgün bir proje geliştirir.
2. Proje sunumu yapar.

AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; yönlendirme cihazının yapılandırılması ve ağ üzerinde yönlendirme işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 11
Haftalık Ders Saati : 8

Öğrenme Biriminin Adı
Kablosuz Ağlar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Ağdaki cihaz uyumluluğuna göre kablosuz LAN standardını seçer.
2. Doğru çalışan kişisel alan ağ yapılandırmasını gerçekleştirir.
Öğrenme Biriminin Adı
Ağ Simülasyonu
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Simülasyon programının temel özelliklerini açıklar.
2. Doğru çalışan LAN simülasyonu yapar.
3. Doğru çalışan WAN simülasyonu yapar.
4. Doğru çalışan kablosuz ağ simülasyonu yapar.
Öğrenme Biriminin Adı
Yönlendiriciler
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Ağ üzerindeki uygun yere yönlendiricinin fiziksel kurulumunu yapar.
2. Yönlendirici komut ara yüzünü kullanarak kullanıcı girişini yapar.
3. Yönlendirici komutlarını kullanarak temel yönlendirici tanımlamalarını yapar.
4. Yönlendirici komutlarını kullanarak ara yüzleri yapılandırır.
Öğrenme Biriminin Adı
Yönlendirme Temelleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Yönergelere göre yönlendirme protokollerini kullanır.
2. Verilen talimatlara göre yol tanımlama protokollerini kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
Yönlendirme İşlemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Ağ adreslemesine göre statik yönlendirme yapar.
2. İletişim kurallarına göre dinamik yönlendirme yapar.
3. İstenen yönergelere uygun RIP yönlendirmesini yapılandırır.
4. İstenen yönergelere uygun EGRP yönlendirmesini yapılandırır.
5. İstenen yönergelere uygun OSPF yönlendirmesini yapılandırır.
6. İstenen yönergelere uygun BGP yönlendirmesini yapılandırır.
Öğrenme Biriminin Adı
WAN Konsepti
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Point-to-Point bağlantıları yapılandırır.
2. erişim kontrol listeleri (ACL) yapılandırır.
3. Ağ güvenliği ve ağ izlemesi yapar.
Öğrenme Biriminin Adı
Güvenlik Duvarı Teknolojileri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. IPS cihazlarını yapılandırır.
2. IDS cihazlarını yapılandırır.

SİBER GÜVENLİK TEMELLERİ DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; siber güvenlik alanında bilgi toplama teknikleri, ağ güvenliğini sağlama ve güvenlik yöntemlerini uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 11
Haftalık Ders Saati : 5

Öğrenme Biriminin Adı
Siber Güvenliğe Giriş
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Hacker (Bilgisayar Korsanı) kimliğini ve hacking işlemini açıklar.
2. Bilişimde etik kavramını ve siber güvenlik kavramını açılar.
3. Ağ güvenliğinin önemini dikkate alarak ağ saldırılarını algılama ve önleme kavramlarını açıklar.
Öğrenme Biriminin Adı
Bilgi Toplama Teknikleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Bilgi toplama adımlarına dikkat ederek pasif bilgi toplama işlemlerini uygular.
2. Bilgi toplama adımlarına dikkat ederek aktif bilgi toplama işlemlerini uygular.
Öğrenme Biriminin Adı
Sızma Testi Teknikleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Sistem yapısına göre uygun sızma testi kullanılır.
2. Kurallara uygun olarak sızma öncesi yapılması gereken adımları tamamlar.
3. Keşif ve alınan yetkilere göre sızma testini yönetir.
Öğrenme Biriminin Adı
Sniffing Yöntem ve Uygulamaları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Ağın analizini ve ağda oluşan problemleri çözmek için Sniffer araçlarını kullanır.
2. Yapılan işleme göre belirlenen sniffing türüne göre araç kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
Şifreleme Teknikleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Şifreleme adımlarına uygun olarak gizli anahtarlı-simetrik- şifreleme yöntemleri kullanır.
2. Şifreleme adımlarına uygun olarak asimetrik şifreleme yöntemleri kullanır.
3. Şifreleme adımlarına uygun olarak steganografi şifreleme yöntemlerini kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
Parola Atakları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Online parola kırma tekniklerini kullanır.
2. Offline parola kırma tekniklerini kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
DoS ve DDoS Atakları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Hedefe uygun DoS atak türünü kullanır.
2. Hedefe uygun DDoS atak türünü kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
SQL ve Man in TheMiddle Atakları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. SQL sorgu ifadesi yazım kurallarına dikkat ederek bilgi sorgular.
2. Hedef sisteme uygun MITM atak tipini tasarlar.
Öğrenme Biriminin Adı
Kablosuz Ağ Güvenliği
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Kablosuz ağlarda temel terim ve araçların kurulumu yapar.
2. Etraftaki kablosuz ağlar üzerinde keşif uygulamaları yapar.
3. Kablosuz ağlarda güvenlik zafiyeti arayan araçları kullanır.
4. Kablosuz ağlarda alınacak temel güvenlik tedbirlerini uygular.
Öğrenme Biriminin Adı Web Güvenliği
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Web uygulamaları üzerinde zafiyet tespit yöntemlerini kullanır.
2. Web güvenliği sağlamada etkin stratejileri uygular.

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sunucu işletim sistemi kurulumu ve yönetimini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 11
Haftalık Ders Saati : 4

Öğrenme Biriminin Adı
Sunucu İşletim Sistemleri Kurulumu
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Sunucu işletim sistemi gereksinimlerine göre sunucu işletim sistemini seçer.
2. Yönergelere göre sunucu işletim sistemini kurarak yapılandırır.
Öğrenme Biriminin Adı
Sanallaştırma
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Yönergelere göre sunucuyu yönetir.
2. Yönergelere göre sanallaştırma uygulamalarının kurulumunu yapar.
3. Yönergelere göre sanallaştırma uygulamalarının yapılandırmasını gerçekleştirir.
Öğrenme Biriminin Adı
Sunucu Ağ Mimarisi
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Paylaşım ve güvenlik izinlerini yapılandırır.
2. Sistem yönetimi için DNS’i yapılandırır.
3. Yönergelere göre IP dağıtımı için DHCP’i yapılandırır.
4. Yerel güvenlik duvarı yazılımını ve güvenlik ayarlarını yapılandırır.
Öğrenme Biriminin Adı
Sunucu Dizin Hizmeti (Active Directory) Yapısı
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Yönergelere göre dizin hizmetini (Active Directory) kurar.
2. Sistem gereksinimlerine göre dizin hizmetini (Active Directory) yönetir.
3. Yönergede tanımlı olan ilkelere göre grup politikalarını düzenler.
Öğrenme Biriminin Adı
Sunucu Rolleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Kullanıcı izinlerine göre web sunucuyu yapılandırır.
2. Ağ yazıcısını tüm kullanıcılar için yapılandırır.
Öğrenme Biriminin Adı
Sunucu Hizmetleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Kullanıcı gereksinimlerine göre uzak masaüstü hizmetini yapılandırır.
2. Kullanıcı gereksinimlerine göre dosya servisi hizmetini yapılandırır.
3. Kullanılan sistemin ihtiyaçlarına göre dağıtım hizmetlerini yapılandırır.
Öğrenme Biriminin Adı
Sunucu Performansını İzleme
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Sunucu kaynaklarının verimli kullanılması için sunucu performans yönetimini izler.
2. İşletim sistemi güncelleştirmelerini yapar.

Diğer Yazılar

Leave a Comment