Bilgisayarlı Devre Tasarımı Modül Soru ve Cevapları (129 Adet)

1- Bilgisayarla Devre Çizimi ve Simülasyonu

1. Yeni bir tasarım alanı açmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) File -> New Design
B) File -> Load Design
C) File -> Save Design
D) File -> Save Design As

2. Aşağıdaki eylemlerden hangisi çalışma alanı görüntüsü büyüklüğünün değiştirilmesinde kullanılmaz?
A) View -> Zoom in
B) View -> Zoom out
C) View -> Zoom All
D) View -> Pan

3. Tasarım alanına ismini bildiğimiz bir elemanı çağırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Library -> Make Symbol
B) Library -> Pick Device/Symbol
C) Library -> Make Device
D) Library -> Compile to Library

4. Tasarım alanına yerleştirilen elemanlara sembol numaralarını sırasıyla vermek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Tools -> Real Time Snap
B) Tools -> Wire Auto Router
C) Tools -> Real Time Annotation
D) Tools -> Model Compiler

5. Üzerinde çalışılan tasarım alanına başlık ve isim vermek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Design -> Edit Design Properties
B) Design -> Edit Sheet Properties
C) Design -> New Sheet
D) Design -> Goto Sheet

6. Tasarım alanında bulunan grafiğe izleme noktası veya noktaları eklemek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Graph -> Add Trace
B) Graph -> Edit Graph
C) Graph -> Operating Point
D) Graph -> Simulate Graph

bilgisayarlı devre tasarımı7.Ana Modlar araç çubuğunda yer alan yandaki simgenin işlevi nedir?

A) Eleman seçmek ve düzenlemek için kullanılır.
B) Tasarım alanına eleman çağırmak ve elemanları listelemek için kullanılır.
C) Terminal eklemek için kullanılır.
D) Eleman ayağı eklemek için kullanılır.

bilgisayarlı devre tasarımı8. Gadgets araç çubuğunda yer alan yandaki simgenin işlevi nedir?

A) Eleman seçmek ve düzenlemek için kullanılır.
B) Tasarım alanına eleman çağırmak ve elemanları listelemek için kullanılır.
C) Terminal eklemek için kullanılır.
D) Eleman ayağı eklemek için kullanılır.

bilgisayarlı devre tasarımı9. Gadgets araç çubuğunda yer alan yandaki simgenin işlevi nedir?
A) Kullanıcı kütüphanesinde VSM cihazları listeler.
B) Kullanıcı kütüphanesinde sinyal üreteçleri listeler.
C) Devreye Voltaj Probu eklemek için kullanılır.
D) Devreye Akım Probu eklemek için kullanılır.

bilgisayarlı devre tasarımı10. Ana Modlar araç çubuğunda yer alan yandaki simgenin işlevi nedir?

A) Çoklu yol çizmek için kullanılır.
B) Entegre devre oluşturmak için kullanılır.
C) Birleştirme noktası koymak için kullanılır.
D) Eleman seçmek ve düzenlemek için kullanılır.

11. Devredeki akım yollarını görmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) System -> Set Animation Options Show Voltage& Current on Probes?
B) System-> Set Animation Options  Show Logic State of Pins?
C) System-> Set Animation Options  Show Wire Voltage by Colour?
D) System-> Set Animation Options Show Wire Current with Arrows?

12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tasarım alanında bulunan bir elemanı silmek için kullanılmaz?
A) Eleman seçili hale getirilir. Klavyeden Delete tuşuna basılır.
B) Eleman seçili hale getirilir. Klavyeden Enter tuşuna basılır.
C) Eleman seçili hale getirilir. Edit Toolbar araç çubuğu üzerinde bulunan Delete All Tagged Objects Butonuna basılır.
D) Elamanın üzerine farenin sağ tuşuyla çift tıklanır.

13. Aşağıda verilen cihazlardan hangisi analog test cihazı değildir?
A) Pattern Jeneratörü                   B) Sinyal Jeneratörü
C) Osilaskop                                D) DC Voltmetre

14. GENERATORS malzeme kutusunda bulunan SINE jeneratörü hangi amaçla kullanılır?
A) Devrenin girişine pals vermek için kullanılır.
B) Devrenin girişine istediğimiz frekansta tetikleme sinyali vermek için kullanılır.
C) Devrenin girişine sabit genlikte DC sinyal vermek için kullanılır.
D) Devrenin girişine istenen genlik ve frekansta AC sinyal vermek için kullanılır.

15. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ELEKTRONİK DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYON programında kullanılan sinyal jeneratörünün özelliklerinden değildir?
A) Sinüsoidal, testere dişi, üçgen dalga ve kare dalga sinyal üretir.
B) Genlik ve frekans modülasyonu girişleri vardır.
C) Çıkış sinyali frekansı 0-20MHz aralığındadır.
D) Çıkış sinyal genliği 0-12V aralığındadır.

16.bilgisayarlı devre tasarımı 

A) Sinyal jeneratörü                  B) Pattern Jeneratörü
C) Alternatör                             D) Virtual terminal

17. Tasarım alanında bulunan bir eleman değerinin sitil ayarlarını yapmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

bilgisayarlı devre tasarımı

 

18. Tasarım alanında oluşturulan bloğu taşımak için aşağıdaki butonlardan hangisi kullanılır?

bilgisayarlı devre tasarımı

 

19.bilgisayarlı devre tasarımı

20. Kütüphaneden RES elemanını malzeme kutusuna çağırmak için aşağıdaki işlevlerden hangisi yapılır?

bilgisayarlı devre tasarımı

21. Osilaskop ile ölçüm yapılan bir devreyi çalıştırdığınızda osilaskop önpaneli ekrana gelmiyorsa aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Debug -> VSM Ossillocope
B) Source -> VSM Ossillocope
C) System-> VSM Ossillocope
D) Tools-> VSM Ossillocope

bilgisayarlı devre tasarımı22.  (Generatör) butonu aktif hâle getirildiğinde açılan malzeme kutusunda aşağıdaki elemanlardan hangisi bulunmaz?
A) CELL
B) PULSE
C) DCLOCK
D) DSTATE

23. Edit Component penceresindeki Component Reference kutusunun yanındaki Hidden kutusu onaylanırsa aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşmiş olur?
A) Elemanın değeri tasarım alanında görünmez.
B) Elemanın ismi tasarım alanında görünmez.
C) Elemanın modeli tipi tasarım alanında görünmez.
D) Elamanın kendisi tasarım alanında görünmez.

24. Tasarım alanında frekans responsu oluşturmak için aşağıdaki butonlardan hangisi kullanılır?

bilgisayarlı devre tasarımı

25. Graph->Add Trace seçenekleri aşağıdaki işlevlerden hangisini gerçekleştirir?
A) Tasarım alanında oluşturulan grafiğin simülasyon işlemini yeniler.
B) Tasarım alanında oluşturulan grafiğin kontrolünü yapar.
C) Tasarım alanında oluşturulan grafiğe izleme noktası veya noktaları ekler.
D) Tasarım alanında bulunan grafiğin zamana bağlı olarak matematiksel verilerini bir dosya olarak kaydeder.

26. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tasarım alanında bulunan grafik ile ilgili renk ayarlarını yapmak için kullanılır?
A) Graph-> Edit Graph
B) Graph-> Simulate Graph
C) Template-> Set Design Defaults
D) Template-> Set Graph Colours

27. GraphFrequency Response seçenekleri aşağıdaki işlevlerden hangisini gerçekleştirir?
A) Tasarım alanındaki grafikle ilgili bilgiler veren bir pencere açılır.
B) Tasarım alanındaki grafiği zoomlar.
C) DC işlem noktasını hesaplar.
D) Tasarım alanındaki devrede değişiklik yapılmışsa ve bu değişiklik grafiği etkiliyorsa bu seçenek kullanılarak grafik tekrar oluşturulur.

bilgisayarlı devre tasarımı28. Yön araç çubuğunda yer alan yandaki simgenin işlevi nedir?
A) Seçilen elemanı 90° sağa çevirir.
B) Elemanın yatayda yansımasını alır.
C) Elemanın dikeyde yansımasını alır.
D) Seçilen elemanı 90° sola çevirir.

29. Aşağıdaki cihazlardan hangisi dijital sinyallerin durumunu diyagram şeklinde
gösterir?
A) Pattern Jeneratörü
B) Lojik Analizör
C) Virtual Terminal
D) COMPIM

30. Aşağıdaki cihazlardan hangisi seri iletişim ara birimi olarak kullanılır?
A) Pattern Jeneratörü
B) Lojik Analizör
C) Virtual Terminal
D) COMPIM

31. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi COMPIM cihazının özelliklerinden değildir?
A) PC seri port modelidir.
B) Baund hızı, data biti, parity biti, stop biti ve COM numarası gibi özellikler ayarlanabilir.
C) Fiziksel olarak simüle edilebilir.
D) Girişine bağlanan hattaki lojik sinyalin değişim sayısını ölçer.

32. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Logicstatenin özelliklerinden değildir?
A) Logicstate ve Logicstate ( Big) olmak üzere iki çeşidi vardır.
B) Bağlandığı noktaya lojik sinyal uygular.
C) Farenin sol tuşuyla üzerine tıklandığında konum değiştirirler.
D) Lojik 1 konumunda mavi, Lojik 0 konumunda kırmızı rengi alırlar.

bilgisayarlı devre tasarımı33. Ana Modlar araç çubuğunda yer alan yandaki simgenin işlevi nedir?

A) Devreye terminal eklemek için kullanılır.
B) Devreye pin eklemek için kullanılır.
C) Birleşme noktası eklemek için kullanılır.
D) İletken bağlantısını etiketlemek, isimlendirmek için kullanılır.

34. TERMİNALS malzeme kutusunda aşağıdaki elemanlardan hangisi yer almaz?
A) INVERT
B) OUTPUT
C) BIDIR
D) INPUT

35. Tasarım alanında çoklu yol oluşturmak için aşağıdaki butonlardan hangisi kullanılır?

bilgisayarlı devre tasarımı

36. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi DPATTERN sinyalinin özelliklerinden değildir?
A) Devrenin girişlerine lojik sinyaller vermek için kullanılır.
B) Devreye verilecek bir bitlik lojik sinyalin genişliği dakika olarak ayarlanır.
C) Devreye verilecek lojik sinyallerin sırasını kullanıcı kendisi belirler.
D) GENERATORS malzeme kutusunun içinde yer alır.

37. İstenen tasarım alanına geçmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Design -> New Sheet
B) File -> Load Design
C) Design -> Goto Sheet
D) File -> New Design

38. Aşağıdaki butonlardan hangisi entegre devre oluşturmak için kullanılır?
bilgisayarlı devre tasarımı

39. Library Make Device seçenekleri ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Kütüphaneye eklemek için oluşturulan yeni elemana sembol ismi vermek için kullanılır.
B) Kütüphaneye yeni eleman oluşturup eklemek için kullanılır.
C) Yeni oluşturulan eleman kütüphane içinde istenen yere yerleştirilir.
D) Kütüphanede varolan bir elemanı tasarım alanına çağırdıktan sonra ayrıştırmak için kullanılır.

40. DesignExit to Parent seçenekleri ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Çalışılan tasarım alanını yok eder.
B) Ana çalışma alanından çıkmak için kullanılır.
C) Sub-circuit alanından ana çalışma alanına dönmek için kullanılır.
D) Alt tasarım alanına geçmek için kullanılır.

41. ToolsBill of MaterialsDefult seçenekleri ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Yeni model dosyası derlemek için kullanılır.
B) Tasarım alanında bulunan devrenin netlistini çıkarır ve ELEKTRONİK BASKI
DEVRE PROGRAMI’ na geçiş yapar.
C) Kütüphaneye eklemek için tasarım alanında oluşturulan elemana özellik
tanımlamak için kullanılır.
D) Tasarım alanında bulunan çalışmanın parça listesini çıkarır.

42. Tasarım alanındaki devrede elektriksel hata olup olmadığını test etmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Tools -> Wire Auto Router
B) Tools -> Electrical Rule Check
C) Tools-> Netlist Compiler
D) Tools -> Model Compiler

43. Aşağıdaki butonlardan hangisi yeni bir eleman oluşturmak için kullanılır?

bilgisayarlı devre tasarımı

44. Yeni oluşturulan elemanı kütüphanede istediğiniz yere eklemek için aşağıdaki
işlemlerden hangisi yapılır?
A) Library -> Store Local Object
B) Library -> Packagign Tool
C) Library -> Compile to Libraray
D) Library -> Autoplace Libraray

45. Yeni bir tasarım alanı açmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) File -> New Design
B) File -> Load Design
C) File -> Save Design
D) File -> Save Design As

46. Aşağıdaki eylemlerden hangisi çalışma alanı görüntüsü büyüklüğünün
değiştirilmesinde kullanılmaz?
A) View -> Zoom in
B) View -> Zoom out
C) View -> Zoom All
D) View -> Pan

47. Tasarım alanına ismini bildiğimiz bir elemanı çağırmak için aşağıdaki işlemlerden
hangisi yapılır?
A) Library -> Make Symbol
B) Library -> Pick Device/Symbol
C) Library -> Make Device
D) Library -> Compile to Library

48. Tasarım alanında oluşturulan bloğu taşımak için aşağıdaki butonlardan hangisi kullanılır?

bilgisayarlı devre tasarımı

49. bilgisayarlı devre tasarımı

50. Kütüphaneden RES elemanını malzeme kutusuna çağırmak için aşağıdaki işlevlerden
hangisi yapılır?

bilgisayarlı devre tasarımı

51. Aşağıda verilen cihazlardan hangisi analog test cihazı değildir?
A) Pattern Jeneratörü
B) Sinyal Jeneratörü
C) Osilaskop
D) DC Voltmetre

52. GENERATORS malzeme kutusunda bulunan SINE jeneratörü hangi amaçla kullanılır?
A) Devrenin girişine pals vermek için kullanılır.
B) Devrenin girişine istediğimiz frekansta tetikleme sinyali vermek için kullanılır.
C) Devrenin girişine sabit genlikte DC sinyal vermek için kullanılır.
D) Devrenin girişine istenen genlik ve frekansta AC sinyal vermek için kullanılır.

53. Aşağıdaki cihazlardan hangisi dijital sinyallerin durumunu diyagram şeklinde
gösterir?
A) Pattern Jeneratörü
B) Lojik Analizör
C) Virtual Terminal
D) COMPIM

54. Aşağıdaki cihazlardan hangisi seri iletişim ara birimi olarak kullanılır?
A) Pattern Jeneratörü
B) Lojik Analizör
C) Virtual Terminal
D) COMPIM

 

CEVAPLAR: 1-A          2-D          3-B          4-C          5-B          6-A          7-A          8-C          9-B          10-D           11-D          12-B          13-A          14-D          15-A          16-C          17-A          18-C          19-A          20-B           21-A          22-A          23-B          24-D          25-C          26-D          27-B          28-B          29-B          30-C           31-D          32-A          33-D          34-A          35-D          36-B          37-C          38-A          39-B          40-C           41-D          42-B          43-D          44-A          45-A          46-D          47-B          48-C          49-A          50-B          51-A          52-D           53-B           54-C

2- Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi

1. Elektronik Devre Çizimi ve Baskı Devre Çizim Programı’nda PCB tasarımı yapmaya yarayan programın adı………………………..dir.

2. Başlat-Programlar-Proteus 6 Demo-ARES 6 Demo işlemleri sonunda ekrana …………gelir.

3. File, Output, View, Edit, Library, Tools, System, Help, ana ………………bulunur.

4. PCB elemanı oluşturmak için kullanıcı kütüphanesi üzerinde ……………harfini tıklarız.

5. Elektronik Baskı Devre Programı’nda tasarım alanına parça çağırmak için …………..harfini tıklarız.

6. Bir parçanın ayna görüntüsünü (Mirror) almaya yarayan düğmelere,……………..denir.

7. Tasarım alanına yeni bir PCB şema çizimine başlamak için ………………..komutu kullanılır.

8. Daha önce çizilmiş PCB dosyayı çağırmak için ………………….komutu kullanılır.

9. Tasarım alanındaki PCB şemanın ters görüntüsünü elde etmek için………………… komutu kullanılır.

10. Tasarım alanındaki çalışmayı kâğıda aktarmak için……………….komutu kullanılır.

11. ( ) Program isminin yer aldığı yere başlık çubuğu denir.

12. ( ) File, Output, View, Edit, Library, Tools, System, Help tasarım araç çubuğudur.

13. ( ) Tasarım alanına parçaları almadan önce yönlerini ayarladığımız yer ön görünüş penceresidir.

14. ( ) Rotation (eleman döndürme), Mirror (ayna görüntüsü) işlemleri yapar.

15. ( ) PCB çalışmalarının yapıldığı büyük pencereye tasarım penceresi denir.

16. ( ) 2D graphics Elektronik Baskı Devre Programı’nda yeni parça çizmek için kullanılır.

17. bilgisayarlı devre tasarımı

18. bilgisayarlı devre tasarımı

19. ( ) Tasarım alanındaki PCB çalışmalarını hafızaya kaydetmek için yazıcı işaretini tıklamalıyız.

20. ( ) PCB tasarımlarını kâğıda aktarmak için File / Save Layout komutunu kullanırız.

21. ( ) Kare lehimleme tabanı çizebilmek için Pad placement araç çubuğunda Square Pad’ı seçeriz.

22. ( ) Pad Matrixs Edıt/Replıcate komutu ile yapılır.

23. bilgisayarlı devre tasarımı

24. ( ) Mitre dik açılı çizilmiş yolların köşelerinin keskinliğinin yok edilmesini sağlar.

25. ( ) Track/Layer komutu Track’ların katını değiştirir.

26. bilgisayarlı devre tasarımı

27. bilgisayarlı devre tasarımı

28. bilgisayarlı devre tasarımı

29.bilgisayarlı devre tasarımı

30. bilgisayarlı devre tasarımı

31. ( ) Track’lar parçaların Pinlerini birbirine bağlar.

32. ( ) Track’lar dönüşlerde keskin köşeli olmalıdır.

33. ( ) Lehimleme tabanları malzemelerin Pin (ayak) büyüklüğüne göre belirlenmez.

34. ( ) Direnç, diyot gibi devre elemanları PCB kart üzerine çapraz olarak yerleştirilmelidir.

35. ( ) PCB kartları üzerinde giriş ve çıkış klemensleri veya konnektörler, aynı yönlerde olmalıdır.

36. ( ) PCB devrelerde dirençlerin renk ve toleransları aynı yönlerde olmamalıdır.

37. ( ) POT, ayarlı direnç gibi elemanlar kolaylıkla ayarlanabilecek yönlerde olmalıdır.

38. ( ) Bilinmeyen elemanların ayakları arası mesafe ölçülmeden Pad konulmaz.

39. ( ) Yapılan PCB tasarımda parçalar birbiri üzerine basmalıdır.

40. ( ) PCB tasarımlarda ısınan komponentler için soğutucu için boşluk bırakılmalıdır.

41. ( ) Tasarım ekranına elemanlar Package ile çağrılır.

42. ( ). Decompes komutu ile kütüphanedeki elemanların ayak Pinlerinde değişiklik yapılamaz.

43. ( ). 2D Graphics araç çubuğu yeni sembol oluşturmak için kullanılır.

44. ( ). Component Side elemanların PCB karta üstten yerleştirilmiş hâlidir.

45. bilgisayarlı devre tasarımı

46.bilgisayarlı devre tasarımı

47. bilgisayarlı devre tasarımı

48. bilgisayarlı devre tasarımı

49. bilgisayarlı devre tasarımı

50. ( ) Library Make Package yeni parçalara isim verir.

51. ( ) Elektronik Baskı Devre Programı’nın otomatik çizim yapabilmesi için Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Programı’nda çizim yapılmalıdır.

52. ( ) Tools/Netlist To Elektronik Baskı Devre Programı otomatik çizim yapar.

53. ( ) Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Programı–Netlist To Elektronik Baskı Devre Programı, Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Programı’ndan Elektronik Baskı Devre Programı’na geçiş yapmaz.

54. ( ).Otomatik çizim için kullanıcı kütüphanesinden tasarım alanına parça taşınmaz.

55. ( ) Elektronik Baskı Devre Programı Tools-Auto Router otomatik çizim yapma komutudur.

56. ( ). Elektronik Baskı Devre Programı’nda tek katlı çizim için Decompese komutu kullanılır.

57. ( ) PCB devreyi yazıcıdan cıkarmak için Prınt Information komutu kullanılır.

58. ( ) CTRL+Z undo ile aynı görevi görür.

59. ( ) Pad –Matrix ile PCB kart alanında parçaları çoğaltabiliriz.

60. ( ) Edıt Strategies tek katlı çizim için kullanılan komuttur.

61. Devre Çizimi ve Baskı Devre Çizim Programı’nda PCB tasarımı yapmaya yarayan programın adı………..dir.

62. Başlat-Programlar-Proteus 6 Demo-ARES 6 Demo işlemleri sonunda ekrana ……….gelir.

63. Daha önce çizilmiş PCB dosyayı çağırmak için ………..komutu kullanılır.

64. Tasarım alanındaki PCB şemanın ters görüntüsünü elde etmek için……komutu kullanılır.

65. Tasarım alanındaki çalışmayı kâğıda aktarmak için……….komutu kullanılır.

66. ( ) Program isminin yer aldığı yere başlık çubuğu denir.

67. ( ) File, Output, View, Edit, Library, Tools, System, Help tasarım araç çubuğudur.

68. ( ) Tasarım alanına parçaları almadan önce yönlerini ayarladığımız yer ön görünüş penceresidir.

69. ( ) Track/Layer komutu Track’ların katını değiştirir.

70.bilgisayarlı devre tasarımı

71( ) Track’lar parçaların Pin’lerini birbirine bağlar.

72. ( ) Track’lar dönüşlerde keskin köşeli olmalıdır.

73. ( ) Lehimleme tabanları malzemelerin Pin (ayak) büyüklüğüne göre belirlenmez.

74. bilgisayarlı devre tasarımı

75. bilgisayarlı devre tasarımı

 

CEVAPLAR: 1-Elektronik Baskı Devre Programı          2-tasarım ekranı          3-ana menü          4-C          5-P          6-reflection          7-yeni(new)          8-Load as          9-Flip          10-Print           11-Doğru          12-Yanlış          13- Doğru          14- Yanlış          15- Doğru          16- Doğru          17- Yanlış          18- Yanlış          19- Yanlış          20- Yanlış           21- Doğru          22- Doğru          23- Yanlış          24- Doğru          25- Doğru          26- Yanlış          27- Doğru          28- Doğru          29- Yanlış          30- Yanlış           31- Doğru          32- Yanlış          33- Yanlış          34- Yanlış          35- Doğru          36- Doğru          37- Doğru          38- Doğru          39- Yanlış          40- Doğru           41- Doğru          42- Yanlış          43- Doğru          44- Doğru          45- Doğru          46- Yanlış          47- Doğru          48- Doğru          49- Doğru          50- Doğru          51- Doğru          52- Doğru          53- Yanlış          54- Yanlış          55- Doğru          56-Yanlış          57-Yanlış          58- Doğru          59- Doğru          60- Doğru           61-Elektronik baskı devre programı          62-tasarım ekranı          63-load as          64-Flip          65-Print          66- Doğru          67- Yanlış          68- Doğru          69- Doğru          70- Yanlış           71- Doğru          72- Yanlış          73- Yanlış          74- Doğru          75- Yanlış