Bilgisayarlı Tasarım Uygulamaları-9. Sınıf-Çerçeve Öğretim Programı

BİLGİSAYARLI TASARIM UYGULAMALARI DERSİ

Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alarak teknik resim kurallarına uygun çizimler yapma, bilgisayarda üç boyutlu tasarım yaparak hazırlanan tasarımların baskısını alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 9
Haftalık Ders Saati : 2

Öğrenme Biriminin Adı
Temel Teknik Resim
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizgi, norm yazı ve temel geometrik çizimler yapar.
2. Teknik resim kurallarına uygun olarak izdüşümlerin görünüşlerini çizerek ölçülendirir.
Öğrenme Biriminin Adı
Bilgisayarlı Çizim
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Çizim programında hesap oluşturup program ara yüzünü kullanır.
2. Katı modelleme kurallarına uygun üç boyutlu modelleme yapar.
Öğrenme Biriminin Adı
Dijital Üretim
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Dijital üretim program ara yüzünü kullanır.
2. Basit parametrik model ekler.
3. Komut yardımıyla profil oluşturur.
4. Komut yardımıyla primitif objeler ekler.
5. Komut yardımıyla nesneleri düzenler.
6. Komut yardımıyla nesneleri birbirine montaj edilebilecek şekilde düzenler ve simüle eder.
7. Tasarlanan modelin 3D baskısını alır.