Bilişim Teknik Resmi Dersi

Bilişim Teknik Resmi Dersi İçeriği

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun olarak teknik ve mesleki çizimleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders Saati:2

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak norm yazı ve çizim uygulamaları yapar.
Modül Adı: Temel Teknik Resim
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına uygun olarak norm yazı ve temel geometrik çizim uygulamaları yapar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak perspektiflerin görünüşlerini çizerek ölçülendirir.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak akış diyagramlarını, ağ topolojisi ve veri ağı tesisat şemalarını çizer.
Modül Adı: Mesleki Çizimler
Modülün Süresi:40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına uygun olarak akış diyagramlarını çizer.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak ağ topolojilerini çizer.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak veri ağı tesisatlarını çizer.