Bilişim Teknik Resmi Modül Soru ve Cevapları (22 adet)

Temel Teknik Resim

1. Teknik resimde görünen çevreler ve ayrıtlar (kenarlar) hangi çizgi ile çizilir?
A) Sürekli ince çizgi                               B) Sürekli kalın çizgi
C) Kesik orta çizgi                                  D) Noktalı ince çizgi

2. AĢağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir?
A) KurŞun kalem                                   B) Tükenmez kalem
C) Takma uçlu kalem                             D) Rapido

3. AĢağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan cetvellerden değildir?
A) Ölçü cetvelleri                                  B) Pistole
C) Paralel cetvel                                    D) Açıölçer

4. Elektrik – elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır?
A) Dik yazı                              B) Eğik yazı
C) Kalın yazı                           D) Yamuk yazı

5. Teknik resimde yazı kalınlığını belirten harf hangisidir?
A) D              B) A            C) c1                D) h

6. 45° ve 30° – 60° lik gönyeler ile aĢağıdaki açılardan hangisi çizilemez?
A) 15°            B) 30°            C) 70               D) 105

7. Perspektiflerden görünüĢ çıkarırken önce hangi görünüĢ çizilir?
A) Ön           B) Üst            C) Yan              D) Arka

8. “Gerçek ölçekte, ölçek …….. diye belirtilir.” cümlesinde boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 1:2           B) 2:1             C) 1:1                D) 1:4

9. Perspektiflerden görünüş çıkarırken görünmeyen çevre ve kenarların çiziminde hangi çizgi kullanılır?
A) Sürekli ince çizgi
B) Sürekli kalın çizgi
C) Kesik orta çizgi
D) Noktalı ince

10. Ölçülendirme yapılırken ölçü çizgisi görünüşten yaklaşık ne kadar uzaklıkta bulunmalıdır?
A) 1-3mm                B) 7-10mm                   C) 15-18mm                D) 18-20mm

11. Sinemada perdeye düşen görüntüye ne denir?
A) Şekil                B) Resim                  C) Perspektif                       D) iz düşüm

CEVAPLAR:  1- B           2-B            3-D             4-B          5-A            6-C           7-A           8-C           9-C              10-B            11-D

Mesleki Çizimler

teknik resim modül sorusu1. (….) Zil transformatörü  yandaki sembol ile gösterilir.

2. (….) TV anten prizi  yandaki sembol ile gösterilir.

3. (….) Topraklama sıfırlama ve koruma bağlantısı için kullanılan koruma iletkeni ——— sembolü ile gösterilir.

teknik resim modül sorusu4. (….) Bir kutuplu vaviyen anahtar  yandaki sembol ile gösterilir.

5. (….) Açık şema, tüm iletkenlerin bağlantılarını gösteren tesisat şeklidir.
6. (….) Kapalı şemada çizimin uygun olmadığı yerlerde üç iletkenden fazlasında bir çizgi üzerine iletken sayısı konularak gösterilir.

teknik resim modül sorusu7. (….) Direnç  sembolü yandaki sembol ile gösterilir.

teknik resim modül sorusu8. (….) Trimmer kondansatör yandaki sembol ile gösterilir.

teknik resim modül sorusu9. (….) Zener Diyot yandaki sembol ile göterilir.

teknik resim modül sorusu10. (….) Transistör  sembolü yandaki sembol ile gösterilir.

teknik resim modül sorusu11. (….) Motorlar  sembolü yandaki sembol ile gösterilir.

 

CEVAPLAR:  1- Doğru           2-Yanlış            3-Yanlış             4-Doğru          5-Doğru            6-Doğru           7-Doğru           8-Doğru           9-Yanlış              10-Doğru            11-Doğru