Bilişim Teknolojileri Alanı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

(2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN KADEMELİ OLARAK UYGULANMAKTADIR.)

ÖĞRETİM PROGRAMININ AMAÇLARI
Bilişim teknolojileri son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişerek tüm dünyada yaygın hâle gelmiştir. Bu gelişim hayatı bir yandan kolaylaştırmış, diğer yandan da veri güvenliği ve kişisel güvenliğin korunması sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Gelişen teknoloji ile üretilen yazılımların, teknolojilerin ve sağlanan hizmetlerin herkes tarafından kullanılabilmesi için özellikle hızla küreselleşmiş olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

Bilişim Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda;
1. Yazılım Geliştirme
2. Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik
dalları yer almaktadır.

Bu doğrultuda Bilişim Teknolojileri alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programı tamamlayan öğrenci;
 Yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda “meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları” konularında mesleki gelişim sağlayacak beceriler kazanma,
 Temel algoritma, görsel blok programlama ve programlama işlemlerini yapma,
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilişim etiği, bilgi güvenliği, fikri mülkiyet, sanayi devrimleri, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 teknolojileri, bilgisayar montajı yapma ve ağ temellerini kullanma,
 Teknik resim kurallarına uygun çizimler yapma, bilgisayarda üç boyutlu tasarım yaparak hazırlanan tasarımların baskısını alma
ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
Yazılım Geliştirme Dalında;
 Nesne tabanlı programlama teknikleri ile proje yapma, geliştirme, veri tabanı kullanım yöntemlerini uygulama,
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giriş ve çıkış cihazları, sensörler, göstergeler, ekranlar ve motorları kullanarak işlevsel bir aygıt oluşturma,
 Web sitesi tasarımı, dinamik programlama, veri tabanı işlemleri ve web sitesini yayınlama,
 Mobil uygulamalar yapma,
 Görüntü işleme ve görsel efekt tekniklerini uygulama
Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik Dalında;
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anahtar cihazının yapılandırılması ve ağ üzerinde anahtarlama işlemleri yapma,
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giriş ve çıkış cihazları, sensörler, göstergeler, ekranlar ve motorları kullanarak işlevsel bir aygıt oluşturma,
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yönlendirme cihazının yapılandırılması ve ağ üzerinde yönlendirme,
 Siber güvenlik alanında bilgi toplama teknikleri, ağ güvenliğini sağlama ve güvenlik yöntemlerini uygulama,
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sunucu işletim sistemi kurulumu ve yönetimini yapma
ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (ESKİ SİSTEM)
DALLAR
Ağ İşletmenliği
Web Programcılığı
Veri Tabanı Programcılığı
Bilgisayar Teknik Servisi
ALANIN AMACI:

 

Öğrencileri gündelik hayat ve iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayar alanında, yazılım ve donanıma hakim bireyler haline getirmek; onları geleceğe ve ülke ekonomisindeki yeni yerlerine hazırlamak, öğrencileri bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, ülke kalkınması yolunda önemli adımlar atabilen, iyi kararlar verebilen ve bu kararlara katılabilmek için, genel ve teknolojik anlamda usta birer okur-yazar olan bireyler haline getirmek ve onların Bilişim Teknolojileri alanında istihdam edilebilmelerini sağlamaktır.

BU ALANDAKİ MESLEKLER:

 

Bilgisayar Teknik Servisi, Veri Tabanı Programcılığı, Web Programcılığı, Ağ İşletmenliği

1.Bilgisayar Teknik Servisi Dalı
Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayarla kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

2.Veri Tabanı Programcılığı Dalı
Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
3.Web Programcılığı Dalı
Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sitesi tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
4.Ağ İşletmenliği Dalı
Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

 

Bilişim Teknolojileri alanında eğitim süresi içerisinde daha başarılı olunabilmesi için öğrencinin;

•Sistemli düşünme gücüne sahip,
•Araştırmacı, yabancı dil bilen,
•Tasarım ve görsel yeterliliğe sahip,
•Matematikle ilgili konularda başarılı,
•Mantığı güçlü,
•Dikkatli, sabırlı,
•Kendini yenileyebilen,
•Ekip içinde çalışabilen sabırlı ve dikkatli, bir konunun çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Ağ işletmenleri, endüstride ve işletmelerde bilgisayar kullanılacak iş ortamlarında çalışırlar. Ayrıca geniş ağ bağlantıları oluşturabilmek için dış ortamda, oluşturulan ağların yönetimi için sunucuların bulunduğu büro ortamlarında çalışırlar. Birinci derecede cihaz, alet ve yazılımlarla ilgilidirler. Ancak, zaman zaman meslektaşları ve müşterilerle iletişim kurmaları gerekir. Meslekteki hastalık riskleri, ağ işletmenleri el aletleri ile fazla çalıştıkları için çeşitli iş kazaları riski ile karşı karşıya kalırlar. Bilgisayarda çalışanların şikayetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıklarına sebep olur.

Web programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle tasarım ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Meslekteki hastalık riskleri; bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir.

Veri Tabanı programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle programlama ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Meslekteki hastalık riskleri; bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir. Bilgisayarda çalışanların başlıca şikayetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur.

Bilgisayar teknik servis elemanı, teknik servis (bilgisayar toplanan) ortamında, elektronik devre yapımını gerçekleştirebileceği atölye ortamında çalışır. El aletlerini çok kullanır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. İş çoğunlukla ayakta yürütülür, ortam biraz da olsa hareketlidir. Meslekteki hastalık riskleri, bilgisayar teknik servis elemanları ayakta çok fazla vakit geçirirler. Bu nedenle vücut yorgunlukları fazla olur. Elektronik devreleri gerçekleştirirken baskı devre yapımında ortaya çıkan gaza karşı dikkatli olmak gerekir. Lehimleme yaparken yanma riskine karşı dikkatli olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
Bilgisayar Teknik Servisi Dalı mezunları: Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında,
Ağ İşletmenliği Dalı mezunları: Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,
Veri Tabanı Programcılığı Dalı mezunları: Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,
Web Programcılığı Dalı mezunları: Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Örgün eğitimde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Bilişim Teknolojileri dallarında; yaygın eğitimde Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Mesleki Açık Öğretim Liselerinde Ortaöğretim düzeyinde eğitim alan öğrenciler, üniversitelerde lisans ve ön lisans programında okuyabilirler.