Bilişim Teknolojilerinin Temelleri-9. Sınıf-Çerçeve Öğretim Programı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilişim etiği, bilgi güvenliği, fikri mülkiyet, sanayi devrimleri, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 teknolojileri, bilgisayar montajı yapma ve ağ temellerini kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 9
Haftalık Ders Saati : 3

Öğrenme Biriminin Adı
Bilişim Etiği
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Bilişim teknolojilerini ve internet (genel ağ) ortamını kullanma ve yönetme sürecinde dikkat edilmesi gereken etik ilkeleri açıklar.
2. Bilgi güvenliğinin önemini açıklar.
3. Bilgi güvenliğine yönelik tehditleri açıklar.
4. Kişisel bilgisayar ve ağ ortamında bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik işlemleri yürütür.
5. Fikri mülkiyet hakkını açıklar.
Öğrenme Biriminin Adı
Dijital Dönüşüm
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Birinci sanayi devrimini açıklar.
2. İkinci sanayi devrimi açıklar.
3. Üçüncü sanayi devrimini açıklar.
4. Dördüncü sanayi devrimini açıklar.
5. Dijital dönüşüm kavramlarını açıklar.
6. Büyük veri teknolojilerini açıklar.
7. Arttırılmış gerçeklik ve sanallaştırmayı açıklar.
8. Simülasyon sistemlerini açıklar.
9. Otomasyon ve sensör teknolojilerini açıklar.
10. Bulut bilişim sistemlerini açıklar.
11. Siber güvenlik sistemlerini açıklar. 12. Üretim ve hizmet süreçlerinde dijital izlenebilirlik sistemlerini (RFID,
12. RTLS ilişkili teknolojiler) açıklar.
13. Ar-Ge projesi geliştirmeyi açıklar.
Öğrenme Biriminin Adı
İç Donanım Birimleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Kullanım kılavuzuna uygun olarak anakartı montaj için hazırlar.
2. Bileşen uyumluluğuna göre anakarta işlemciyi monte eder.
3. Bellek birimlerini anakart üzerine doğru monte eder.
4. Genişleme yuvası kartlarını anakart üzerine doğru monte eder.
5. Disk sürücülerini kasaya doğru monte eder.
6. Anakartı kasa içine monte eder.
Öğrenme Biriminin Adı
Dış Donanım Birimleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Giriş birimleri bağlantılarını yapar.
2. Görüntüleme birimlerinin bağlantısını yapar.
3. Yazıcıların kablo bağlantılarını yapar.
4. Görüntü işleme cihazlarının bağlantısını yapar.
Öğrenme Biriminin Adı
İşletim Sistemleri ve Kurulumları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Yönergelere uyarak sistemin ilk açılış ayarlarını yapar.
2. Kapalı kaynak kodlu işletim sistemi kurulumunu yapar.
3. Kapalı kaynak kodlu işletim sisteminde sürücülerin ve yardımcı yazılımların kurulumunu yapar.
4. Açık kaynak kodlu işletim sistemi kurulumunu yapar.
5. Açık kaynak kodlu işletim sisteminde sürücülerin ve yardımcı yazılımların kurulumunu yapar.
6. Donanım sorunlarını tespit ederek giderir.
7. Yazılım sorunlarını tespit ederek giderir.
8. İşletim sistemi sorunlarını tespit ederek giderir.
Öğrenme Biriminin Adı
İşletim Sistemleri Temel Kullanımı
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Kapalı kaynak kodlu işletim sistemi uygulama ayarlarını yapar.
2. Açık kaynak kodlu işletim sistemi uygulama ayarlarını yapar.
3. Kapalı kaynak kodlu işletim sisteminde güvenlik yazılımlarını kullanarak işletim sisteminin korunmasını sağlar.
4. Açık kaynak kodlu işletim sisteminde güvenlik yazılımlarını kullanarak işletim sisteminin korunmasını sağlar.
5. Açık ve kapalı kodlu işletim sistemlerinde web tarayıcılarını kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
Ağ Temelleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Fiziksel ortama göre ağ sisteminin fiziksel bağlantı tasarımını yapar.
2. Fiziksel ortama ve ağ çeşidine göre ağ topolojisini seçer.
3. Ağ çeşidi ve fiziksel ortama göre ağ cihazlarının fiziksel bağlantılarını yapar.
4. Sistem güvenliği için iletim katmanı portlarını kullanır.
5. Talimatlara göre uygulama katmanı uygulamalarını kullanır.
6. Ağ hizmetlerine göre ağ protokolünü yapılandırır.
7. Ağ cihazlarına doğru TCP/IP adres girişini yapar.
8. Ağı isteğe uygun alt ağlara ayırır.
9. Ethernet kartı bağlantısını yapar.