BTT Test-1

Hoşgeldiniz. Başarılar.  btt test-1

1. 

Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?

2. 

Aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?

3. 

…………..... Temel Giriş – Çıkış , hesaplama ve kontrol işlemlerini yürüten ünitedir. Barındırdığı emirler ile diğer birimleri çalıştırır ve denetler.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

4. 

Aşağıdaki portlardan hangisinde Tak-ve-Çalıştır (PnP) desteği vardır?

5. 

Aşağıdakilerden hangisi daha hızlıdır?

6. 

Aşağıdakilerden hangisi bir yazıcı türü değildir?

7. 

Bilgisayardaki görüntüleri ………… oluşturur ve monitöre gönderir?
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

8. 

Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimidir?

9. 

Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarlar arasındaki bilgi iletişimini sağlar?

10. 

Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir?