C# Console Uygulamaları (for döngüsü)

Örnek1: Girilen metni For Döngüsü kullanarak 10 defa ekrana yazdıran program.

static void Main(string[] args) {

for (int i=1;i<=10;i++) {

Console.WriteLine(“Bilişim Teknolojileri Alanı”); }

Console.ReadKey(); }

Örnek2: Kullanıcının girmiş olduğu metni ekrana 10 defa yazdıran program.

static void Main(string[] args) {

Console.WriteLine(“Yazdırılacak metni giriniz”);

string metin = Console.ReadLine();

Console.WriteLine(“————————“);

for (int i=1;i<=10;i++) {

Console.WriteLine(metin); }

Console.ReadKey(); }

 Örnek3: 1-100 arası sayıları ekrana yazdıran program.

static void Main(string[] args) { for (int i=1;i<=100;i++) { Console.WriteLine(i); } Console.ReadKey(); }

Örnek4: a’ dan z’ ye küçük ve büyük harfleri ekranda yazdıran for döngüsü örnek programı.

static void Main(string[] args) { char karakter; for (karakter = ‘a’; karakter <= ‘z’; karakter++) { Console.Write(karakter + ” “); } Console.WriteLine(); for (karakter = ‘A’; karakter <= ‘Z’; karakter++) { Console.Write(karakter + ” “); } Console.ReadKey(); }

Örnek5: 1-100 arası 3 e bölünebilen sayıları ekrana yazdıran program.

static void Main(string[] args) { for (int i=1;i<=100;i++) { if (i % 3 == 0) { Console.WriteLine(i); } } Console.ReadKey(); }

 Örnek6: 1-100 arası 3’e ve 5’e tam bölünebilen sayıları listeleyen program.

static void Main(string[] args) { for (int i=1;i<=100;i++) { if (i % 3 == 0 && i%5==0) { Console.WriteLine(i); } } Console.ReadKey(); }

Örnek 7: 1-100 arası 5’e veya 7 ye tam bölünebilen sayıları listeleyen program.

static void Main(string[] args) { for (int i=1;i<=100;i++) { if (i % 5 == 0 || i % 7==0) { Console.WriteLine(i); } } Console.ReadKey(); }

Örnek 8: 1-100 arası 3’e tam bölünemeyen sayıları listeleyen program.

static void Main(string[] args) { for (int i=1;i<=100;i++) { if (i % 3 != 0 ) { Console.WriteLine(i); } } Console.ReadKey(); }

Örnek 9: 1 den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları listeleyen program.

static void Main(string[] args) { Console.WriteLine(“Sayıyı girin”); int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); for (int i=1;i<=sayi;i++) { Console.WriteLine(i); } Console.ReadKey(); }

Örnek 10: Kullanıcını girdiği 2 sayı arasındaki sayıları listeleyen program.

static void Main(string[] args) { Console.Write(“1. Sayıyı girin:”); int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write(“2. Sayıyı girin:”); int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if (sayi1 < sayi2) { for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++) { Console.WriteLine(i); } } else { Console.WriteLine(“1. sayı, 2. sayıdan küçük olmalıdır”); } Console.ReadKey(); }

Örnek 11: Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki 3 ile tam bölünebilen sayıları ekrana yazdıran program.

static void Main(string[] args) { Console.Write(“1. Sayıyı girin:”); int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write(“2. Sayıyı girin:”); int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); for (int i=sayi1;i<=sayi2;i++) { if(i%3==0) Console.WriteLine(i); } Console.ReadKey(); }

Örnek 12: 100 den 1 e kadar geriye doğru ekrana sayıları yazan program.

static void Main(string[] args) {

for (int i=100;i>0;i–) {

Console.WriteLine(i); }

Console.ReadKey(); }

Örnek 13: Kullanıcının gireceği 5 adet sayıdan kaç tanesinin 10 ile 20 arasında olduğunu sayan program.

static void Main(string[] args) { int adet, i, sayi; adet = 0; for (i = 1; i <= 5; i++) { Console.Write(“Bir sayı yazınız “); sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); if ((sayi >= 10) && (sayi <= 20)) adet++; } Console.Write(“Yazdığınız sayılardan {0} tanesi 10-20 arasındadır.”, adet); Console.ReadKey(); }

Örnek 14: Ekrana çarpım tablosunu yazan program.

static void Main(string[] args) { int i, j; for (i = 1; i <= 10; i++) { for (j = 1; j <= 10; j++) { Console.WriteLine(“{0} x {1} = {2}”,i,j,i*j); } Console.WriteLine(“======================”) } Console.ReadKey(); }

Örnek 15: 1-100 arasındaki tek ve çift sayıları ayrı ayrı toplayan program.

static void Main(string[] args) { int i; int tt = 0; int tc = 0; for (i = 1; i <= 100; i++) { if (i % 2 == 0) { tc = tc + i; } else //if (i % 2 == 1) tt = tt + i; } Console.WriteLine(“Tek Sayıların toplamı..:{0}”, tt); Console.WriteLine(“Çift Sayıların toplamı..:{0}”, tc); Console.ReadKey(); }

Örnek 16: Klavyeden girilecek olan 10 sayıdan en büyük ve en küçük olanı ekrana yazdıran program.

static void Main(string[] args) { int buyuk=0,kucuk=0,sayi; for (int i=1;i<=10;i++) { Console.Write(“{0}. sayıyı giriniz: “,i); sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if(i==1) { buyuk = sayi; kucuk = sayi; } if (kucuk > sayi) {kucuk = sayi;} if (buyuk < sayi) {buyuk = sayi;} } Console.WriteLine(“En büyük sayı {0}”, buyuk); Console.WriteLine(“En küçük sayı {0}”, kucuk); Console.ReadKey(); }

Örnek 17: Klavyeden girilen bir cümlenin harflerini tek tek yazdıran örnek program. (Alt alta ve Karakterlerin arasına –“tire” koyarak yazdırılacak)

string cumle; Console.Write(“Bir cümle giriniz: “); cumle = Console.ReadLine(); // bir string ifadenin karakter sayısını Length verir. //Console.WriteLine(cumle.Length); for (int i = 0; i < cumle.Length; i++) { Console.WriteLine(cumle[i]); } Console.ReadKey();

 Örnek 18: 1 ile 100 arasındaki çift sayıları toplayarak sonucu ekranda yazdıran program.

int toplam = 0; for (int i = 1; i <= 100; i++) { if (i % 2 == 0) toplam += i; } Console.WriteLine(“1-100 arası çift sayıların toplamları:{0}”, toplam); Console.ReadKey();

 Örnek 19: 1′den 100′e kadar olan sayıların toplamını bulup sonucu ekranda yazdıran program.

int toplam = 0; for (int i = 0; i <= 100; i++) { toplam += i; } Console.WriteLine(“1-100 arası sayıların toplamı = {0}”, toplam); Console.ReadKey();

 Örnek 20: 1′ den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları toplayan örnek program.

int toplam = 0; Console.WriteLine(“Sayıyı girin:); int sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); for (int i = 0; i <= sayi; i++) { toplam += i; } Console.WriteLine(“1-{0} arası sayıların toplamı = {1}”, sayi,toplam); Console.ReadKey();

Örnek 21: 1’den 50 ye kadar olan sayılardan tek olanların karesini, çift olanların küpünü hesaplayarak ekranda yazdıran For Döngüsü Örneği.

static void Main(string[] args) { for(int i=1;i<=50;i++) { if(i%2==1) { Console.WriteLine(i + ” sayısının karesi : ” + (i*i)); } else { Console.WriteLine(i + ” sayısının küpü : ” + (i*i*i)); } } Console.ReadKey(); }

Örnek 22: 1-50 arası sayılar içinde 3’e veya 5’e tam bölünebilen sayıları listeleyen ve kaç adet olduğunu yazdıran for döngüsü örneği.

static void Main(string[] args) { int sayac = 0; for(int i=1;i<=50;i++) { if(i%3==0 || i%5==0) { Console.WriteLine(i); sayac++; } } Console.WriteLine(sayac + ” adet sayı var”); Console.ReadKey(); }

Örnek 23: Kullanıcının girdiği 10 sayıdan çift olan sayı adetini gösteren örnek program.

int sayac = 0; for(int i=1;i<=10;i++) { Console.Write(i + “. sayıyı gir :”); int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if(sayi%2==0) { sayac++; } } Console.WriteLine(“{0} adet çift sayı var”,sayac); Console.ReadKey();

Hepinize Kolay Gelsin…