C# Console Uygulamaları (for döngüsü)

Örnek1: Girilen metni For Döngüsü kullanarak 10 defa ekrana yazdıran program.

Örnek2: Kullanıcının girmiş olduğu metni ekrana 10 defa yazdıran program.

 Örnek3: 1-100 arası sayıları ekrana yazdıran program.

Örnek4: a’ dan z’ ye küçük ve büyük harfleri ekranda yazdıran for döngüsü örnek programı.

Örnek5: 1-100 arası 3 e bölünebilen sayıları ekrana yazdıran program.

 Örnek6: 1-100 arası 3’e ve 5’e tam bölünebilen sayıları listeleyen program.

Örnek 7: 1-100 arası 5’e veya 7 ye tam bölünebilen sayıları listeleyen program.

Örnek 8: 1-100 arası 3’e tam bölünemeyen sayıları listeleyen program.

Örnek 9: 1 den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları listeleyen program.

Örnek 10: Kullanıcını girdiği 2 sayı arasındaki sayıları listeleyen program.

Örnek 11: Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki 3 ile tam bölünebilen sayıları ekrana yazdıran program.

Örnek 12: 100 den 1 e kadar geriye doğru ekrana sayıları yazan program.

Örnek 13: Kullanıcının gireceği 5 adet sayıdan kaç tanesinin 10 ile 20 arasında olduğunu sayan program.

Örnek 14: Ekrana çarpım tablosunu yazan program.

Örnek 15: 1-100 arasındaki tek ve çift sayıları ayrı ayrı toplayan program.

Örnek 16: Klavyeden girilecek olan 10 sayıdan en büyük ve en küçük olanı ekrana yazdıran program.

Örnek 17: Klavyeden girilen bir cümlenin harflerini tek tek yazdıran örnek program. (Alt alta ve Karakterlerin arasına –“tire” koyarak yazdırılacak)

 Örnek 18: 1 ile 100 arasındaki çift sayıları toplayarak sonucu ekranda yazdıran program.

 Örnek 19: 1′den 100′e kadar olan sayıların toplamını bulup sonucu ekranda yazdıran program.

 Örnek 20: 1′ den kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları toplayan örnek program.

Örnek 21: 1’den 50 ye kadar olan sayılardan tek olanların karesini, çift olanların küpünü hesaplayarak ekranda yazdıran For Döngüsü Örneği.

Örnek 22: 1-50 arası sayılar içinde 3’e veya 5’e tam bölünebilen sayıları listeleyen ve kaç adet olduğunu yazdıran for döngüsü örneği.

Örnek 23: Kullanıcının girdiği 10 sayıdan çift olan sayı adetini gösteren örnek program.

Hepinize Kolay Gelsin…

Diğer Yazılar

Leave a Comment