C# CONSOLE UYGULAMALARI (SWITCH-CASE)

Örnek 1 : Klavyeden giriş yapılan değere göre haftanın gün adını ekrana yazdıran C# console uygulamasını switch-case ile yapınız.

int sayi;
Console.Write(“1-7 arasında bir sayı giriniz: “);
sayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());// klavyeden girilen deger okunarak int tipine cevriliyor
switch (sayi) // switch deyimi ile sayi degiskeninin aldığı degere göre case koşulları karşılaştırılacak
{
case 1: Console.Write(“Pazartesi”); break; // sayi değişkeninin değeri 1 ise bu satır çalışacaktır
case 2: Console.Write(“Salı”); break; // sayi değişkeninin değeri 2 ise bu satır çalışacaktır
case 3: Console.Write(“Çarşamba”); break; // sayi değişkeninin değeri 3 ise bu satır çalışacaktır
case 4: Console.Write(“Perşembe”); break; // sayi değişkeninin değeri 4 ise bu satır çalışacaktır
case 5: Console.Write(“Cuma”); break; // sayi değişkeninin değeri 5 ise bu satır çalışacaktır
case 6: Console.Write(“Cumartesi”); break; // sayi değişkeninin değeri 6 ise bu satır çalışacaktır
case 7: Console.Write(“Pazar”); break; // sayi değişkeninin değeri 7 ise bu satır çalışacaktır
default: Console.Write(“Hatalı Giriş”); break; // sayi değişkeninin değeri hiç bir case koşuluna uymaz ise bu satır çalışacaktır
}
Console.ReadKey();

Yukarıdaki uygulamada klavyeden bir sayı girişi yapılarak sayi değişkenine atanıyor. Girilen sayı değeri 1 ise case 1, 2 ise case 2 şeklinde case koşullarına bakılarak geçerli case bloğu çalışacaktır. Ancak girilen değer 1 ile 7 arasında değilse hiçbir case koşulu sağlanmadığı için default kısmı çalışacaktır.

Örnek 1 Geçerli bir değer girildiğinde ekran çıktısı

 1-7 arasında bir sayı giriniz: 3 Çarşamba

Örnek 1 Geçersiz bir değer girildiğinde ekran çıktısı

 1-7 arasında bir sayı giriniz: 9 Hatalı Giriş

Örnek 2 : Klavyeden giriş yapılan mevsim adına göre o mevsimde yer alan ayları ekrana yazdıran C# console uygulamasını switch-case ile yapınız.

string mevsim;
Console.Write(“Bir mevsim adı giriniz : “);
mevsim=Console.ReadLine();
switch (mevsim)
{
case “ilkbahar”: Console.Write(“Mart Nisan Mayıs”); break;
case “yaz”: Console.Write(“Haziran Temmuz Ağustos”); break;
case “sonbahar”: Console.Write(“Eylül Ekim Kasım”); break;
case “kış”: Console.Write(“Aralık Ocak Şubat”); break;
default: Console.Write(“Mevsim adı hatalı”); break;
}
Console.ReadKey();

Örnek 3: Seçilen burç elementine ait burçları gösteren C# console uygulamasını switch-case ile yapınız.

Console.WriteLine(“Burç elementinizi seçin (1-4)”);
Console.WriteLine(“1 – ateş”);
Console.WriteLine(“2 – toprak”);
Console.WriteLine(“3 – hava”);
Console.WriteLine(“4 – su”);
int burc = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
switch (burc)
{
case 1:
Console.WriteLine(“Ateş grubu burçlarımız: “);
Console.WriteLine(“1 – koç burcu “);
Console.WriteLine(“2 – Aslan burcu “);
Console.WriteLine(“3 – yay burcu “);
Console.ReadLine();
break;
case 2:
Console.WriteLine(“Toprak grubu burçlarımız: “);
Console.WriteLine(“1 – boğa burcu “);
Console.WriteLine(“2 – başak burcu “);
Console.WriteLine(“3 – oğlak burcu “);
Console.ReadLine();
break;
case 3:
Console.WriteLine(“Hava grubu burçlarımız: “);
Console.WriteLine(“1 – ikizler burcu “);
Console.WriteLine(“2 – terazi burcu “);
Console.WriteLine(“3 – kova burcu “);
Console.ReadLine();
break;
case 4:
Console.WriteLine(“su grubu burçlarımız: “);
Console.WriteLine(“1 – yengeç burcu “);
Console.WriteLine(“2 – akrep burcu “);
Console.WriteLine(“3 – balık burcu “);
Console.ReadLine();
break;
default:
Console.WriteLine(“işlem hatalı”);
break;
}
Console.ReadKey();

Örnek 4: Klavyeden giriş yapılan mevsim adına göre o mevsimde yer alan ayları ekrana yazdıran C# console uygulamasını switch-case ile yapınız.

string mevsim;
Console.Write(“bir mevsim adı giriniz:”);
mevsim = Console.ReadLine();
switch (mevsim)
{
case “ilkbahar”:
Console.WriteLine(“mart nisan mayıs”);
break;
case “yaz”:
Console.WriteLine(“haziran temmuz ağustos”);
break;
case “sonbahar”:
Console.WriteLine(“eylül ekim kasım”);
break;
case “kış”:
Console.WriteLine(“aralık ocak şubat”);
break;
default:
Console.Write(“mevsim adını hatalı girdiniz.tekrar deneyiniz”);
break;
}
Console.ReadKey();