C# Örnekleri – Dizi Sıralama,En Büyük, En küçük, Toplam, ilk ve Son Elemanı Bulma

Aşağıdaki örnek de dizi tanımlama dizi içine eleman ekleme, dizi içindeki elemanların toplamını, en büyük, en küçüğünü, ilk ve son elemanı bulup diziyi sıralama işlemini yapacağız.


int[] sayilar = new int[10];

for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{
sayilar[i] = i + 1;
}

sayilar[3] = 20;
sayilar[5] = sayilar[2] + sayilar[7];

for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{
Console.WriteLine(“sayilar[{0}] = {1}”, i, sayilar[i]);
}

Console.WriteLine();

Console.WriteLine(“Toplam = ” + sayilar.Sum());
Console.WriteLine(“En Küçük = ” + sayilar.Min());
Console.WriteLine(“En Büyük = ” + sayilar.Max());
Console.WriteLine(“İlk Eleman = ” + sayilar.First());
Console.WriteLine(“Son Eleman = ” + sayilar.Last());

Console.WriteLine();

Array.Sort(sayilar);
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{
Console.WriteLine(“sayilar[{0}] = {1}”, i, sayilar[i]);
}
Console.ReadKey();