İnternet Programcılığı (PHP) 2.dönem 1. yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

SORULAR VE CEVAPLAR 1- Elemanları 200,600,88,34,12 olan diziyi küçükten büyüğe sıralayan php kodunu yazınız. Cevap : <?php $sayilar = array (200,600,88,34,12); sort($sayilar); for($i=0;$i<5;$i++) { echo $sayilar[$i]; echo “<br>”; } ?>   2- 20 ile 50 arasında Rastgele 8 sayı üretip bunları diziye atan ve ekrana yazdıran php kodunu yazınız. Cevap : <?php for($i=0;$i<8;$i++) { $sayilar[$i]=rand(20,50); […]

Programlama Temelleri Sınav Soruları ve Cevapları

1. dönem 1.sınav soruları programlama temelleri 1.dönem 1.sınav 2. dönem 1.sınav soruları programlama temelleri 2.dönem 1.sınav Programlama Temelleri Modül Soru ve Cevapları (146 Adet) Programlama Temelleri Modül Soru ve Cevapları (146 Adet) Programlama Temelleri Sınav Soruları ve Cevaplar Not: Sadece işlem olanların cevapları yazılmıştır. Tanım olanların cevaplarını modülden temin edebilirsiniz.

C# Çalışma Soruları ve Cevapları

60 tane C# Programlama dili ile ilgili sorular ve cevapları. Değişken kullanımı, temel ifadeler, metotlar, diziler ve sınıf tanımlamaları ile ilgili boşluk doldurma ve tanım şeklinde hazırlanmış toplam 60 tane C# sorusu. C# Çalışma Soruları Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri geçerli değişkendir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #isim kullanici_adi KullaniciAdi 1.Kisi sayi […]

E-Posta Sunucu Modül Soru ve Cevapları (84 Adet)

1. Aşağıdakilerden hangisi paylaşım politikası oluşturulurken bütün etki alanlarını ifade eder? A) All Domain         B)*           C) All            D) Any Domain 2. Aşağıdakilerden hangisi bir e-posta politikası oluşturulurken seçilebilecek e-posta formatı değildir? A) Ad.Soyad          B) Soyad.ad           C) Ad-Soyad           D) Adın ilk harfi soyad 3. Aşağıdakilerden hangisi paylaşım politikasında seçilebilecek bir paylaşım türü değildir? A) Durum paylaşımı (Free/busyinformation)          B) Toplantı […]

Sunucu İşletim Sistemi Modül Soru ve Cevapları (35 adet)

1. Windows Server 2008 için tavsiye edilen bellek boyutu kaç GB’tır? A) 512 MB         B) 1 GB         C) 4 GB          D) 2 GB 2. Komut satırından yönetilebilen, hızlı ve güvenli olan fakat grafiksel arayüzü olmayan Windows Server 2008 sürümü hangisidir? A) Windows Server 2008 Core Editon             B) Windows Server 2008 Standart Editon C) Windows Server 2008 Console […]