E-Posta Sunucu Modül Soru ve Cevapları (84 Adet)

1. Aşağıdakilerden hangisi paylaşım politikası oluşturulurken bütün etki alanlarını ifade eder?
A) All Domain         B)*           C) All            D) Any Domain

2. Aşağıdakilerden hangisi bir e-posta politikası oluşturulurken seçilebilecek e-posta formatı değildir?
A) Ad.Soyad          B) Soyad.ad           C) Ad-Soyad           D) Adın ilk harfi soyad

3. Aşağıdakilerden hangisi paylaşım politikasında seçilebilecek bir paylaşım türü değildir?
A) Durum paylaşımı (Free/busyinformation)          B) Toplantı konusu paylaşımı (Subject)
C) Konum paylaşımı (Location)                             D) E-posta paylaşımı (E-MailSharing)

4. Aşağıdakilerden hangisi bir bekleme politikası etiketi işlemi değildir?
A) Move to deleted item folder          B) Move to mobile device storage card
C) Delete and allow recovery             D) Permanentely delete

5. Varsayılan Exchange ActiveSync Mailbox politikasında parolanın hem harf hem karakter içermesi için “Password” sekmesindeki hangi alana kaç girilmelidir?
A) Minimum number of character set – 2
B) Require alphanumeric pasword- 2
C) Require alphanumeric pasword- 3
D) Minimum number of character set – 4

6. Aşağıdaki sözdizimlerinden hangisi ile OWA’ya bağlanamazsınız?
A)  http://sunucu_adi/owa                                   C) http://alan_adi/owa

B) http://192.168.1.200/sunucu_adi                    D)  http://192.168.200.100/owa

7. Exchange Server farklı bilgisayarlara farklı rollerde yüklenirse OWA, aşağıdaki sunuculardan hangisine yüklenir?
A)Hub Trasport               B)Edge Transport             C)UM            D)CAS

8. Aşağıdakilerden hangi Outlook Web Access klasörleri arasında yer almaz.                                                         A) Taslaklar            B) Giden Kutusu          C) Günlük           D) Gelen Kutusu

9. Aşağıdaki simgelerin hangisi gelen iletiyi yanıtlanır?
A)e-posta sunucu 1e-posta sunucu 2e-posta sunucu 3e-posta sunucu 4            B)      C)        D)

10. Aşağıdaki simgelerin hangisi ile Outlook Web Access’de gönderilecek iletiye dosya eklenir?
A)e-posta 5e-posta 6e-posta 8            B)        C)           D)                                                                                                                        

11. ( ) Ortak ileti gönderirken gizli bölmesine yazmış olduğumuz kişilerin adresleri diğer kullanıcılar tarafından görülemez.

12. ( ) OWA’da SSL’i aktifleştirdikten sonra OWA’ya https üzerinden bağlanılır.

13. ( ) SSL’in aktifleştirilmesinden sonra OWA 80. port üzerinden haberleşmeye devam eder.

14( ) Form Tabanlı Kimlik Doğrulamasını Etkinleştirme için SSL’in yapılandırılmış olması güvenlik için önemlidir. ,

15. ( ) Politika (Policy) aynı sınıfta bulunan bir veya daha fazla nesneye uygulanabilir yapılandırma ayarları topluluğudur.
16. ( ) E-posta adresi politikaları, Exchange Server Management’in Client Access kökünde bulunur.
17. ( ) Bazı politikalar oluşturulduktan sonrada çalıştırılabilir.
18. ( ) Exchange Server 2007’de Exchange Management Console kullanarak paylaşım politikası oluşturulabilir.
19. ( ) Bekletme politikaları, nesnelerin belirli bir süre sonunda belirli bir işleme tabi tutulmasını sağlayan politikalardır.
20. ( ) OWA Mailbox politikası oluşturarak bir kullanıcının OWA üzerinde takvim hizmeti kullanması engellenebilir.
21. ( ) Exchange ActiveSync Mailbox politikası ile mobil cihaz bağlantıları yapılandırılabilir.
22. ( ) Unified Messaging Mailbox politikaları mobil cihazlardaki tarayıcılar aracılığıyla kullanıcıların posta kutularına erişmesini sağlar.
23. ( ) OWA kullanıcıların e-posta hesaplarına ulaşmasını sağlayan bir web sitesidir.
24. ( ) OWA ayarlarının bir kısma IIS üzerinde yapılabilir.
25. ( ) OWA bağlantısında SSL aktifleştirilmişse bağlantı adresi http ile başlamalıdır.
26. ( ) OWA’ya form tabanlı kimlik doğrulama metodu kullanarak bağlanılıyorsa SSL’in aktifleştirilmesi önerilir.
27. ( ) OWA kimlik doğrulama metodu değiştirildiğinde ISS’nin yeniden başlatılması gerekir.
28. ( ) OWA Premium farklı tarayıcılara destek verir. Ayrıca düşük hızda internet bağlantıları kullanılırken tercih edilir.
29. ( ) OWA’ya sadece e-posta adresi ve parola girerek bağlanılabilir.
e-posta 930. ( )     komutu, yeni oluşturulan bir iletiyi gönderilen klasörüne kaydeder.

 

31. ( ) OWA’da yazım denetimi desteği vardır.
32. ( ) Yeni bir ileti oluşturulurken gizli alanı yazılmış adresler, alıcılardan gizlenir.
33. ( )   komutu seçili iletiyi siler.
34. ( )   komutu yazım denetimi yapar.

35. Elle yedekleme yapabilmek için aşağıdaki işlemlerden hangisinin öncelikle yapılması gerekir? 
A) Maintenance     B) Dismount     C) Mount       D) VSS Copy      E) Unmount

36. Bir bölümü yedeklerken, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yedeğin kopyalanamayacağı bir konumdur? 
A) Yedeklenen diskten farklı bir disk üzerindeki bir klasör
B) Yedeklenen diskin üzerindeki farklı bir bölüm
C) Yedeklenen diskin yedeklenen bölümü
D) Taşınabilir disk
E) Flash bellek

37. Veri tabanının çalışılabilir olduğu, aşağıdaki komutlardan hangisi ile belirlenir? 
A) Eseutil /c “Veri tabanı adı.edb”
B) Eseutil /r “Veri tabanı adı.edb”
C) Eseutil /ch “Veri tabanı adı.edb”
D) Eseutil /mh “Veri tabanı adı.edb”
E) Eseutil /ke “Veri tabanı adı.edb”

38. Aşağıdaki komutlardan hangisi SoftRecovery işlemini gerçekleştirir? 
A) eseutil /r E01 /i /d      B) Eseutil /r “Veri tabanı adı.edb”         C) eseutil /k E01 /i /d
D) eseutil /mh E01 /I /d                        E) Eseutil /p “Veri tabanı adı.edb”

39. Aşağıdaki komutlardan hangisi Hard Recovery işlemini gerçekleştirir? 
A) eseutil /r E01 /i /d        B) Eseutil /r “Veri tabanı adı.edb”        C) eseutil /k E01 /i /d                                                                                                       D) eseutil /mh E01 /I /d            E) Eseutil /p “Veri tabanı adı.edb”

40. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Windows Server Backup, yalnızca System Manager üzerinden kurulur.
B) VSS tam yedekleme, günlük dosyalarını saklar.
C) Yedek dosyalar uzak sunucuda bir klasöre kopyalanabilir.
D) Artımlı yedekleme arşiv bitini kaldırmaz.
E) Fark yedeklemede arşiv biti kaldırılır.

41. Artımlı yedekleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Son yedekleme ile sistemin şu anki durumunun arasındaki farkı yedekler.
B) Arşiv bitini kaldırmaz.
C) Veri tabanı log dosyaları saklanır.
D) Yedekleme yaptıkça yedek dosya boyu büyür.
E) Tam yedeklemeye ihtiyaç duyulmadan artımlı yedekleme yapılabilir.

42. Aşağıdakilerden hangisinde yedekleme ile oluşan raporları (iletileri) görüntüleyen uygulamanın ismi ve yolu doğru verilmiştir? 
A) Başlat àTüm Programlar àYönetimsel Araçlar à Rapor Görüntüleyici
B) Başlat àTüm Programlar àYönetimsel Araçlar àOlay Görüntüleyici
C) Başlat àTüm Programlar àSunucu Araçlarıà Rapor Görüntüleyici
D) Başlat àTüm Programlar àSunucu AraçlarıàOlay Görüntüleyici
E) Başlat àTüm ProgramlaràSunucu Araçlarıà Günlük Görüntüleyici

43. Aşağıdakilerden hangisi yedeklemeler ile ilgili rapor (ileti) düzeylerinden biridir? 
A) Durdurma
B) Hatırlatma
C) Çağrı
D) Durum
E) Bilgi

44. Yedeklemenin otomatikleştirilmesinde günde iki kez yedekleme yapılması için hangi alan seçilir? 
A) Once a day     B) Twice a day    C) ScheduledTime     D) Avaible Time     E) Morethanonce a day

45. ( ) Yedekleme, verilerin korunması için önemli bir işlemdir.

46. ( ) Gereksiz sayıda fazla yedekleme, sunucu performansını düşürür.

47. ( ) Yeni kurulan bir sunucunun ilk yedeklemesi, artımlı yedekleme olabilir.

48. ( ) Windows Server Backup uzaktaki bir sunucunun yedeklemesini yapabilir.

49. ( ) Bir uygulamayı orijinal konumuna kurtarmak için geri yükleme esnasında Recovertoanotherlocation alanı işaretlenir.

50. Çevrimiçi bakım için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Eseutil uygulaması ile yapılır.
B) Exchange Server tarafından otomatik yapılır.
C) Zamanlanması Exchange tarafından belirlenir, değiştirilemez.
D) Disk üzerinde, veri tabanı boyutunun %110 oranında boş alan olmalıdır.
E) Başlatabilmek için veri tabanı durdurulmalıdır (dismount).

51. Çevrimdışı bakım için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Çevrimdışı bakım için veri tabanı durdurulmalıdır (dismount).
F) Çevrimdışı bakım Exchange Server tarafından otomatik yapılır.
B) Çevrimdışı bakım Defragment komutu ile yapılır.
C) Çevrimdışı bakım için “/offline” parametresi kullanılır.
D) Çevrimdışı bakım sadece gece yapılabilir.

52. Veri tabanının sınırlandırılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanıcılara uyarı mesajlarının gönderilme periyodunu belirler? 
A) Issuewarning at   B) Prohibitsend at interval  C) Warningmessageinterval
D) Keepdeleteditemsfor          E) Sendmessageinterval

53. Forefront yazılımında, aşağıdaki köklerden hangisinde istenmeyen e-postalar ile ilgili ayarlar bulunmaktadır? 
A) Monitoring – MalwareDetails             B) Monitoring – Unwanted Mail Configure
C) Tasks – AntispywareOndemand         D) PolicyManagamet – Unwanted Mail Configure
E) PolicyManagament – AntispamConfigure

54. Giden ve gelen e-posta üzerinde tarama yapılmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar? 
A) Antimalware – Mailbox Runtime         B) Antimalware – Mailbox Schedule
C) Antispyware – Mailbox Runtime          D) Antimalware – MailboxHub Transport
E) Altispyware – Mailbox Runtime

55. ( ) Forefront yazılımı ile veri tabanına çevrimdışı bakım yapılabilir.

56. ( ) Forefront ile IP adresleri, e-posta adresleri ve alan adları engellenebilir.

57. ( ) Forefront ile istenilen posta kutularında virüs taraması yapılabilir.

58. ( )Eseutil uygulamasının /r parametresi ile çevrimdışı bakım yapılır.

59. ( ) Güvenlik firmaları e-posta sunucular için özel antivirüs yazılımları üretir.

60. ( ) Veri tabanları elle yedeklenebilir.
61. ( ) MDB Exchange veri tabanı uzantısıdır.
62. ( ) Dismount, veri tabanını durdurmak demektir.
63. ( ) Veri tabanı Exchange Managament Shell üzerinden Mount-Database komutu ile durdurulabilir.
64. ( ) Veri tabanının konumu, veri tabanı özellikler (Properties) penceresinden öğrenilebilir.
65. ( ) Eseutil /mc komutu ile veri tabanı durumu kontrol edilebilir.
66. ( ) DirtyShutdown durumu veri tabanının sorunsuz çalıştığını belirtir.
67. ( ) CleanShutdown durumundaki veri tabanına SoftRecovery işlemi yapmaya gerek yoktur.
68. ( ) Add-WindowsFeaturebackup komutu Windows Server Backup uygulaması sunucu üzerine kurulur.
69. ( ) İleti görüntüleyici (Message Viewer) ile yedekleme işlemlerine ait raporlar incelenebilir.
70. ( ) Backup Schedule komutu ile yedekleme otomatikleştirilir.
71. ( ) BackupOnce günde bir kez yedekleme yapılmasını sağlar.
72. ( ) ConfigurePerformanceSettings komutu ile yedekleme performansı arttırılabilir.
73. ( ) Arşiv biti, tam yedekleme esnasında yedeklenen dosyaların sonuna eklenir.
74. ( ) Log dosyaları yardımı ile veri tabanlarından veri kurtarılabilir.
75. ( ) Fark yedekleme yapabilmek için en az bir kez tam yedekleme yapılmalıdır.
76. ( ) Artımlı yedekleme yapabilmek için en az bir kez tam yedekleme yapılmalıdır.
77. ( ) Yedekleme sırasında VSSfullbackup seçeneği seçilirse log dosyaları silinir.
78. ( ) Olay görüntüleyicide, tehlike (Warning) düzeyindeki iletiler hata değildir fakat ilerde hata oluşmasına sebep olabilecek tehlikeli durumların belirtildiği kayıtlardır.

79. ( ) Verilerin korunması için muhakkak bir yedekleme planı yapılmalıdır.
80. ( ) Çevrimiçi bakım varsayılan olarak kapalıdır ve yönetici tarafından açılabilir.
81. ( ) Eseutil yazılımı veri tabanının boyutunu küçültebilir.
82. ( ) Varsayılan olarak her kullanıcı için varsayılan posta kutusu boyutu sınırsızdır, daha sonra yönetici tarafından sınırlandırılmalıdır.
83. ( )Forefront yazılımının antispam özelliği vardır.
84. ( ) Forefront virüsleri karantinaya alabilir.

CEVAPLAR:  1-B     2-C     3-D     4-B     5-A     6-B     7-D     8-C     9-B     10-C     11-Doğru     12-Doğru     13-Yanlış     14-Doğru     15-Doğru     16-Yanlış     17-Doğru     18-Yanlış     19-Doğru     20-Doğru     21-Doğru     22-Yanlış     23-Doğru     24-Doğru     25-Yanlış     26-Doğru     27-Doğru     28-Yanlış     29-Doğru     30-Yanlış     31-Doğru     32-Doğru     33-Yanlış     34-Yanlış     35-B     36-C     37-D     38-A     39-E     40-C     41-A     42-B     43-E     44-D     45-Doğru     46-Doğru     47-Yanlış     48-Doğru     49-Yanlış     50-B     51-A     52-C     53-E     54-D     55-Yanlış     56-Doğru     57-Doğru     58-Yanlış     59-Doğru     60-Doğru     61-Yanlış     62-Doğru     63-Yanlış     64-Doğru     65-Yanlış     66-Yanlış     67-Doğru     68-Doğru     69-Yanlış     70-Doğru     71-Yanlış     72-Doğru     73-Yanlış     74-Doğru     75- Doğru     76- Doğru     77- Doğru     78- Doğru     79- Doğru     80-Yanlış     81- Doğru     82-Yanlış     83- Doğru     84- Doğru