Gelişmiş İnternet Uygulamaları Modül Soru ve Cevapları (128 Adet)

1. Silverlight uygulamalarında görsel arayüz hangisi ile hazırlanır?
A) XML        B) HTML        C) XAML         D) AJAX

2. XAML için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) XML-tabanlı deklaratif bir dildir.
B) Silverlight uygulamalarının kullanıcı arayüzündeki elementlerini oluşturmak için kullanılır.
C) Silverlight uygulamalarında elementleri uygun bir düzende yerleştirmek için kullanılır.
D) Açılımı şöyledir: Xapplication Accaptable Markup Language

3. Projeye eklediğin AnaSayfa.xaml dosyasının C# kodları, varsayılan olarak hangi dosyada yer alır?
A) AnaSayfa.cs                              B) AnaSayfa.xaml.cs
C) AnaSayfa.xml.cs                       D) AnaSayfa.xaml.aspx

4. Yeni bir Silverlight projesi açtığında uygulamanın ilk çalışması, yeniden aktifleştirilmesi, kapanması vb. durumlarda ele alınabilecek metodlara sahip varsayılan sınıfı aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?
A) App.xaml.cs          B) App.debud.cs         C) App.xaml          D) MainPage.xaml

5. Aşağıdakilerden hangisi Silverlight uygulamasında arayüze kontrol eklemenin yollarından birisi değildir?
A) Toolbox penceresinden tasarım ekranına sürükleyip bırakmak.
B) XAML yazarak eklemek
C) ControlBox.xaml dosyasından arayüze eklemek.
D) C# ile kod tarafında eklemek.

6 . Uygulamada birden fazla seçenek seçebildiğimiz nesne hangisidir?
A) checkBox          B) radioButton          C) listBox          D) comboBox

7. Bir Silverlight projesinin özellikle tasarım kısmını yapmak için hangi program kullanılır?
A) DreamWeaver            B) Expression Blend       C) Photoshop             D) Fireworks

8. C# ile geliştirlen Silverlight sayfasının tasarım dosyasının uzantısı nedir?
A) Html          B) Xaml            C) Cs                 D) Xaml.cs

9. () Silverlight web tabanlı bir geliştirme ortamıdır.

10. ( ) Silverlight projesinde comboBox’a eleman eklemek için Collection özelliği kullanılır.

11. ( ) Silverlightın kod aşamasında VB, C#, Php gibi programlama dili kullanılır.

12. ( ) Silverlight uygulamasında label üstünde görünmesini istediğimiz yazıyı onun Text özelliğine yazarız.

13.Bir butonun projedeki ismine ne ad verilir?
A) Content      B) Name      C) Label       D) ID

14. Label’in içeriğini bir değişkene aktarmak istersek onun hangi özelliğini kullanırız?
A) Text        B) Name       C) Content         D) Item

15. Projemizdeki nesnelerin tasarım kodlarının olduğu pencereye ne ad verilir?
A) Design View        B) XAML View        C) Object Browser            D) ToolBox

16. Bir checkBox nesnesinin seçili olup olmadığı hangi özelliği kontrol edilerek anlaşılır?
A) Content        B) Checked         C) Value         D) IsChecked

 

17. ( ) Silverlight’ın tasarım aşamasında XAML etiketleri kullanılır.

18. ( ) Uygulamada birden fazla seçenek seçebildiğimiz nesne radioButton’dur.

19. ( ) Bir Silverlight projesinin özellikle kod kısmını yapmak için Expression Blend programı kullanılır.

20. ( ) Expression Blend ile başlanmış bir silverlight projesi Visual Studio ile açılarak tasarım kısmına geçilebilir.

21. ( ) Silverlight uygulamaları yalnızca Internet Explorerda çalışabilir.

22. ( ) Silverlight uygulamasında butonun Visibility özelliğini False yaparsak ekranda buton görünmez.

23. Aşağıdakilerden hangisi XAML tabanlı İnternet uygulamalarında tasarım kısımlarını geliştireceğimiz, statik ve dinamik kullanıcı arayüzleri oluşturmamızı sağlayan işaretleme dilidir?
A) HTML      B) DHTML      C) XAML      D) CSS

24. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı ile daha etkileşimli uygulamalar kullanarak ses ve görüntülerle zengin içerikleri uygulamalar yapmamızı sağlayan sistemdir?
A) WPF      B) SQL Server      C) ASP.NET      D) XML

25. I- Nesneleri sadece alt alta ya da sadece yan yana listelemek
II- Nesnelerin yerleşim pozisyonlarını noktasal olarak belirlemek
III- Form alanını satırlar ve sütunlara bölmek
Yukarıdakilerden hangileri Grid kontrolünün görevidir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III      D) I ve III

26. Aşağıdakilerden hangisi yatay ve dikey olarak yönlendirilmiş tek satırlık değerler eklemek için kullanılır?
A) Border      B) Grid      C) Tuval(Canvas)      D) Stackpanel

27. Aşağıdakilerden hangisi form içerisinde kontrolleri istenilen x ve y koordinatlarına yerleştirmek için kullanılır.
A) Grid      B) Border      C) Tuval(Canvas)      D) Stackpanel

28. Kenarlıklarla ilgili ayarlamalar ………………… kontrolü ile yapılır.

29. Satırlarda yükseklik değeri……………özelliği kullanılarak belirlenir.

30. Aşağıdakilerden hangisi fırça çeşitlerinden değildir?
A ) ImageBrush               B ) SolidColorBrush
C ) VisualBrush               D ) RadialGradientBrush

31. Aşağıdakilerden hangisi kontrol içerisinde düz renklerle boyama yapmak için kullanılan fırça çeşididir?
A ) ImageBrush                                   B ) SolidColorBrush
C ) RadialGradientBrush                     D ) LinearGradientBrush

32. Aşağıdakilerden hangisi dairesel renk geçişleri için kullanılan fırça çeşididir?
A ) RadialGradientBrush                       B ) LinearGradientBrush
C ) SolidColorBrush                              D ) VideoBrush

33. Aşağıdakilerden hangisi renk geçişlerini yukarıdan aşağıya doğru yapar?
A ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”1,0”
B ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”0,1”
C ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”0,0”
D ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”1,0”

34. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal renk geçişlerinde kullanılan fırça çeşididir?
A ) SolidColorBrush B ) RadialGradientBrush
C ) VideoBrush D )LinearGradientBrush

35. Aşağıdakilerden hangisi renk geçişlerini soldan sağa doğru yapar?
A ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”1,0”
B ) StartPoint=”0,0” EndPoint=”0,1”
C ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”0,0”
D ) StartPoint=”1,1” EndPoint=”1,0”

36. Aşağıdakilerden hangisi video fırçasıdır?
A ) VideoBrush                        B ) ImageBrush
C ) LinearGradientBrush         D ) SolidColorBrush

37. Aşağıdakilerden hangisi resim fırçasıdır?
A ) VideoBrush                          B ) ImageBrush
C ) RadialGradientBrush           D ) LinearGradientBrush

38. inç ………………….. px (piksel) değerindedir.

39. cm ………………….. pixel değerindedir.

40. pt (point) ………………….. px değerindedir.

41. Nesnenin tüm kenarlara göre ayrı ayrı mesafesini ayarlayabilen özellik aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Piksel      B ) Margin      C ) Opacity      D ) Stroke
42. Nesnelerde saydamlık için kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cursor Behavior      B) Margin      C) Opacity      D) Stroke

43. Nesnelerin üzerinde fare işaretçisi şeklinin değiştirmek için aşağıdaki özelliklerden hangisin kullanılmalıdır?
A) Cursor      B) Margin      C) Opacity      D) Stroke

44. ( ) Dış çerçeve rengine Stroke denir.
45. ( ) StrokeDashCap, dış çerçeve kalınlığını ayarlayan özelliktir.
46. ( ) StrokeDashArray, kesikli kenarlarda kesikli çizginin ne kadar boşlukta tekrarlanacağını belirtir.

47. Aşağıdakilerden hangisi daire çizimleri için kullanılır?
A) Rectangle      B) Ellipse      C) Path      D) Line

48. Aşağıdakilerden hangisi “Ellipse Width=”100” Height=”50” Stroke=”Yellow” StrokeThickness=”10” ” kodlarının doğru açılımıdır?
A) Elips genişliği 100, yüksekliği 50, dış çerçeve rengi sarı, dış çerçeve kalınlığı 10
B) Daire yüksekliği 100, genişliği 50, dış çerçeve rengi sarı, dış çerçeve kalınlığı 1
C) Elips yüksekliği 100, genişliği 50, dış çerçeve rengi mavi, dış çerçeve kalınlığı 1
D) Daire genişliği 100, yüksekliği 50, dış çerçeve rengi mavi, dış çerçeve kalınlığı 10

49. Aşağıdakilerden hangisi “Rectangle Width=”200” Height=”100” Fill=”Blue” Stroke=”Black “ ” kodlarının doğru açılımıdır?
A) Elips genişliği 200, yüksekliği 100, iç alan rengi mavi, dış çerçeve rengi siyah
B) Dörtgen genişliği 200, yüksekliği 100, iç alan rengi mavi, dış çerçeve rengi siyah
C) Elips genişliği 200, yüksekliği 100, iç alan rengi mavi, iç çerçeve rengi siyah
D) Dörtgen genişliği 200, yüksekliği 100, iç alan rengi mavi, iç çerçeve rengi siyah

50. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgene ait köşelerin yuvarlatılması için kullanılan koddur?
A) Rectangle      B) Stroke      C) RadiusX      D) Path

51. Aşağıdakilerden hangisi çizgi çizmek için kullanılır?
A) Rectangle      B) Ellipse      C) Path      D) Line

52. Aşağıdakilerden hangisi çizgileri kesik çizgi haline getirmeyi sağlayan özelliktir?
A) RadiusX      B) StrokeThickness      C) StrokeDashArray      D) Stroke

53. Aşağıdakilerden hangisi temel şekilleri uç uca eklenmesi veya birleştirilmesi ile oluşturulan karmaşık çizimlerdir?
A) Rectangle      B) Ellipse      C) Path      D) Line

54. Aşağıdakilerden hangisi Geometrik şekilleri birleştirmek ve kesişimlerini almak için kullanılır?
A) Rectangle      B) GeometryGroup      C) Path      D) Line

55. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli font dosyalarını uygulamalarımızda kullanabilmeyi sağlar?
A ) Resim (Image)      B ) Tuval (Canvas)      C ) Metin Bloğu (TextBlock)      D ) Kabartma (Glyphs)

56. Aşağıdakilerden hangisi form üzerinde bir metni görüntülemeyi sağlar?
A ) Resim (Image)      B ) Tuval (Canvas)      C ) Metin bloğu (TextBlock)      D ) Kabartma (Glyphs)

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
57. Resmin kaynak dosyasını belirlemek için………………….. özelliğini kullanabiliriz.
58. ……………. özelliği TextBlock kontrolünde yazı tipini değiştirir.
59. Glyph nesnesinde font dosyasını ……………………. özelliği sayesinde ayarlarız.

60. Aşağıdakilerden hangisi sol üst köşe referans alınarak dönme hareketi gerçekleştirir?
A) Rotate Transform      B) Skew Transform      C) Translate Transfom      D) Matrix Transform

61. Aşağıdakilerden hangisi yatay ve dikey eksendeki büyüklükleri değiştirir?

A) Rotate Transform      B) Scale Transform      C) Translate Transfom      D) Matrix Transform

62. Aşağıdakilerden hangisi öteleme işlemini gerçekleştirir?
A) Rotate Transform      B) Scale Transform      C) Translate Transfom      D) Matrix Transform

63. Aşağıdakilerden hangisi ile nesne X ve Y eksenlerinde tanımlanan açı ile eğilebilir?
A) Rotate Transform      B) Skew Transform       C) Translate Transfom        D) Matrix Transform

64. Aşağıdakilerden hangisi resim işleme yöntemlerinde kullanılmaktadır?
A) Rotate Transform      B) Skew Transform      C) Translate Transfom           D) Matrix Transform

65. Kontrollerin panel içerisindeki bulunuş açılarını değiştirerek rotasyona uğratma işlemlerini……………………….denir.

66. XAML ile oluşturulan animasyonların ne zaman başlayacağını ya da ne zaman biteceği ………………………. Özelliği aracılığıyla belirlenir.

67. Temel animasyon türlerinden biri olan ………………..sınıfı, nesnelerin double türündeki özelliklerine uygulanmaktadır.

68. ……….. panelinin içerisinde bulunan kontrol noktasal konumlandırılabilir.

69. XAML’de ilk tanımlanan eleman, …………………. eleman olarak adlandırılır.

70. …………… bir root elemandır.

71. ………………………………., bir zaman çizgisi üzerinde gerçekleşir.

72. ………………………………..renklerle ilgili animasyonları oluşturmayı sağlar.

73. …………………………………, animasyon üzerinde mevcut konumu almayı sağlar.

74. …………………………………..animasyonun hızını belirler.

75. …………………………………..TimeSpan türünde bir zaman alır ve animasyonun bu zamana atlamasını sağlar.

76. …………………………….. metodu bir StoryBoard animasyonunu başlatmayı sağlar.

77. Aşağıdakilerden hangisi içinde yer alan nesnelere çerçeve ekler?
A) Border      B) Tuval (Canvas)      C) Stackpanel      D) Grid

78. Satır ve sütunları bulunabilen yerleşim paneli hangisidir?
A) Stackpanel      B) Tuval (Canvas)      C) Border      D) Grid

79. Aşağıdakilerden hangisi Key Frame animasyonlarda özellik tipine göre üç farklı interpolasyon metodlarından değildir?
A) Linear      B) Spline      C) Double      D) Discrete

80. Yükleme sayfası tasarımında kullanılan teknolojilerin işleyiş sırası hangisinde doğru verilmiştir?
A) Silverlight-HTML-JavaScript          B) JavaScript-Silverlight-HTML
C) HTML-Silverlight-JavaScript          D) HTML-JavaScript-Silverlight

81. Bir yükleme sayfasının bulunması gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A)Silverlight projesi      B) Silverlight Web projesi
C) Debug klasörü           D) Herhangi Bir XAML dosyası

82. Aşağıdakilerden hangisi yükleme işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını denetleyen JavaScript olayıdır?
A) onError                                             B) splashscreensource
C) onSourceDownloadComplete         D) onLoad

83. Aşağıdakilerden hangisi HTML dosyası içerisinde yükleme sayfası kaynağını belirleten parametredir?
A) object                                B) src
C) splashscreensource           D) id

84. Silverlight uygulamasının veri aktarımının denetlenmesi gibi sistem kaynaklarıyla ilgili bir görevi yerine getirmek için aracı olarak kullandığı ortam hangisidir?
A) JavaScript      B) HTML      C) XAML       D) XML

85. Kullanıcının uygulamayla ilgili sorunlardan haberdar olması ve çözüme yönlendirilmesi işine ne ad verilir?
A) Hata Düzeltici      B) Hata Yönetimi      C) Hata Ayıklama      D) Hata Yakalama

86. AĢağıdakilerden hangisi XAML tabanlı zengin internet uygulamalarında kullanılan bir olaydır?
A) MouseMove          B) Row
C) Column                  D) Width

87. Bir nesneyle ilgili belirli durumlarda gerçekleĢtirilecek iĢlemlerin tanımlanacağı kod sayfasına eriĢmek için editör içinde hangi kısım kullanılır?
A) Objects AndTimeline paneli         B) Events paneli
C) Properties penceresi                       D) Solution Explorer sekmesi

88. Bir nesnenin sol konum değerini ayarlamak için aĢağıdaki metodlardan hangisi kullanılır?
A) Canvas.SetLeft()                 B) Top
C) Left                                      D) Canvas.SetTo()

89. Bir nesnenin üst konum değerini ayarlamak için aĢağıdaki metodlardan hangisi kullanılır?
A) Top                            B) Left
C) Canvas.SetTop()        D) Canvas.SetLeft()
90. Biir nesnenin üzerinde farenin hareket ettirilmesi durumunda aĢağıdaki olaylardan hangisi çalıĢır?
A) Click B) MouseLeave C) MouseMove D) MouseOut

91. Yükleme sayfasının XAML projesine dahil edilmesinde hangisi kullanılır?
A) C#                 C) HTML
B) XAML          D) XML

92. Aşağıdakilerden hangisi yükleme sayfası olarak kullanılmaya uygun değildir?
A) JOption sayfası      B) XAML sayfası
C) HTML sayfası        D) Grid kontrolü

93. Aşağıdakilerden hangisi bir sürükle-bırak işleminde kullanılan temel olaylardan birisi
değildir?
A) MouseLeftButtonDown        C) MouseLeftButtonUp
B) MouseEnter                          D) MouseMove

94. Aşağıdakilerden hangisi XAML tabanlı gelişmiş İnternet uygulamalarında hata yönetimi için kullanılamaz?
A) Bir XAP dosyası                C) Visual Studio 2010 Debugger
B) C# fonksiyonları               D) JavaScript fonksiyonları


95. ( ) Söz diziminden kaynaklı sorunlar derleme hatası olarak isimlendirilir.

96. ( ) Visual Studio 2010 içerisinde entegre bir Silverlight hata ayıklayıcısı mevcuttur.

97. ( ) Uygulamanın kullanıcıyla etkileşim kuran kısmına arayüz adı verilir.

98. ( ) Kontroller içerisinde bulundukları Layout kontrolünden bağımsız olarak daima aynı Özellikler ile tanımlanır.

99. MediaElement özelliklerinden hangisi, oynatılan ses dosyası için hoparlör dengesini ayarlamayı sağlar?
A) Volume       B) Stretch       C) Balance        D) Source
100. Bir thread çalışır durumda iken bir süre çalışmasını duraklatıp süre tamamlandığında çalışmasına devam etmesini sağlayan, Thread sınıfının hangi metodudur?
A) Suspend()        B) B) Sleep()       C) Abort()        D) Start()
101. Başka projelerde de geçerli olabilecek şablonlar oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Resource Dictionary sayfası oluşturmalıyız.
B) MainPage.xaml içerisinde tanımlamalıyız.
C) App.xaml sayfası içinde tanımlamalıyız.
D) Üzerinde çalıştığımız sayfa içerisinde tanımlamalıyız.

102. Tasarım editöründe durum yönetimi işlemleri hangi panel içinden yapılır?
A) Assets      B) Projects      C) States      D) Parts
103. Tek bir sayfada geçerli şablon tanımlamaları hangi etiket bloğunda yapılır?
A) <UserControl.Resources>            B) <Application.Resources>
C) <ResourceDictionary>                   D) <VisualStateManager.VisualStateGroups>

104. Bir kontrolün IsEnabled özelliğinin False yapılmasıyla pasif olduğu durum hangisidir?
A) Normal        B) MouseOver         C) Pressed            D) Disabled

105. XAML kodları içerisinde, şablonların durum yönetimi için kullanılan etiket……………….dir.

106. XAML kodları içerisinde, kontrol şablonlarının durumlarında biçimsel tasarım yapmak için…………………………….etiketi kullanılır.

107. C# dilinde, kullanıcı tarafından tanımlanmış durumlar arasında geçiş sağlamak için…………………….. metodunu kullanırız.

108. Tasarım editöründeki States panelinde, durumlar arasındaki geçiş süresini belirlemek için…………….bölümü kullanılır.

109. HtmlDocument sınıfı metodlarından hangisi, html sayfasından istenilen bir html nesnesini elde eder?
A) SetAttribute()      B) getElementById()      C) CreateElement()      D) AppendChild()
110. HtmlDocument sınıfı metodlarından hangisi, sayfa üzerinde yeni bir html elemanı oluşturmak için kullanılır?
A) SetAttribute()      B) getElementById()      C) CreateElement()      D) AppendChild()

111. HtmlElement sınıfı metodlarından hangisi, sayfa üzerinde bulunan bir html nesnesinin CSS özelliklerini değiştirmeye yarar?
A) SetAttribute()      B) SetStyleAttribute()      C) CreateElement()      D) AppendChild()
112. Aşağıda verilenlerden hangisi uygulama performansını artırıcı yönde etki yapmaz?
A) Animasyon tasarımlarında StoryBoard kullanmak
B) Metin animasyonlarını yaparken vektörel metinler kullanmak
C) Uygulamalarda Thread kullanmak
D) Şeffaf arka plan renkleri kullanmak

113. Program kodları içerisinde durak noktaları oluşturmak için Debug menüsündeki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A) Toggle Break Point      B) Step Into      C) Step Over      D) Attach Process
114. Debug menüsü içerisindeki Step Into komutunun kısayol tuşu……………..dir.

115. Debug menüsü içindeki Step Over komutunun kısayol tuşu………………….dur.

116. Uygulama geliştirme editöründe, hata ayıklama işlemleri esnasında, değişkenlerin aldıkları değerler………………panelinde görüntülenir.

117. MeidaElement kontrolünün ses seviyesi değerini ayarlayan özelliği……………dir.

118. MediaElement kontrolünde, sesin açık olup olmayacağını ayarlamak için……………özelliği kullanılır.

119. ……………………uygulama çalıştığı anda tetiklenerek çalışan olaydır.

120. Bir thread oluşturmak için…………………..bildirisini kullanarak Thread sınıfından bir nesne oluşturmamız gerekir.

121. BackgroundWorker nesnesinde yürütülen iş parçası sonlandığında……………olayı tetiklenir.

122. Proje içerisindeki bütün sayfalarda geçerli olacak olan kontrol şablonlarını tasarlamak için, “Create ControlTemplate Resource” penceresinde bulunan “Define in” bölümündeki…………………..seçeneği kullanılır.

123. Bir şablonu, bir kontrole uygulamak için o kontrolün…………………….özelliği kullanılmalıdır.

124. Uygulamadaki bütün sayfalarda geçerli olan şablon tanımlamaları yapmak için şablona ait XAML kodlarının…………………. sayfası içinde yazılması gerekmektedir.

125. Sayfa içerisindeki HTML kontrollerinin tamamını temsil eden sınıf…………………..sınıfıdır.

126. XAML tabanlı uygulama geliştirme platformu uygulamalarının sunucu ile etkileşimini sağlamak için, sunucuda hizmet verecek olan……………..denilen hizmet sınıfları oluşturmamız gerekir.

127. ………………..bildirisi, yazdığımız metodların uzak web istemcileri tarafından çağrılabilmesini sağlar.

128. İstemci üzerinde bulunan bir XAML tabanlı uygulama geliştirme platformu uygulaması, sunucuda bulunan web servisi üzerindeki bir metodu çağırdığında, söz konusu metod sunucu üzerinde çalışıp bittiği anda, istemci tarafında, bu metoda bağlı olarak ……………..olayı tetiklenir.

CEVAPLAR:  1- C    2- D     3- B    4- A    5-  C    6- A    7- B    8-D     9- DOĞRU    10- YANLIŞ    11- YANLIŞ    12-YANLIŞ     13-B     14-C     15- A    16- D    17- DOĞRU    18-  DOĞRU   19-  YANLIŞ   20- YANLIŞ     21- YANLIŞ    22-YANLIŞ  23-C     24- A    25- C    26- D    27- C    28- BORDER    29-HEİGHT     30-C     31-B     32- A    33-B     34- D    35-A     36- A    37-B     38-96     39-37.7     40- 1.333    41-B     42-C     43-A     44- DOĞRU    45-YANLIŞ     46-DOĞRU     47-B     48-A     49-  B   50- C    51- D    52- C    53-C     54-B     55-D     56-C     57-  SOURCE   58- FONTFAMİLY    59-FONTURİ   60-A     61- B    62- C    63-  B   64- D    65- ROTATE TRANS FOM    66-TRİGGERLAR     67- DOUBLE ANİMATİON    68-CANVAS     69-ROOT     70- USERCONTROL    71-KEY FRAME ANİMASYONLAR     72- COLOR ANİMATİON    73-GET CURRENTSTATE     74- SPEEDRATİO    75-SEEK     76- BEGİN   77- A    78-D     79-C 80-D     81-B     82-C     83-C     84-A    85-C     86- A   87- B    88- A    89- C    90- C  91- B   92-A     93-B    94-A   95- DOĞRU   96-DOĞRU    97-DOĞRU     98-YANLIŞ      99- C    100- B     101- A    102- C    103- A     104- D    105-VİSUALSTATE MANAGER     106-STORYBOARD     107-GO TOSTATE     108-DEFAULT  TRANSİTİON     109-B     110-C    111-B     112- D    113- A    114-F11     115-F10     116-LOCALS     117-VOLUME     118- ISMUTED    119- APPLİCATİON.START     120- NEW    121- RUN WORKER COMPLETED    122- APPLİCATİON    123-TEMPLATE     124-APP.XAML     125-HTML ELEMENT     126- WEB SERVİCE    127-[WEBMETHOD]     128-COMPLETED