Grafik Animasyon Modül Soru ve Cevapları (411 adet)

1- Görüntü İşleme

1. Aşağıdakilerden hanşisi ekranda şörüntüyü oluşturan noktalara verilen addır?
A) Piksel         B) Nokta            C) Resolasyon       D) Çözünürlük

2. Aşağıdakilerden hanşisi bir resim dosyası formatı değildir? 
A) Pnş            B) Jpg          C) Gif               D) Avi

3. Aşağıdakilerden hanşisi şörüntü işleme yazılımının düzenlenebilir dosya formatıdır?
A) Psd            B) Png             C) Jpg            D) Eps

4. şörüntü işleme yazılımında yeni belşe oluşturmak için aşağıdaki tuşlardan hanşisi kullanılır?
A) Ctrl S         B) Ctrl N          C) Ctrl Z            D) Ctrl O

5. Yeni belşe oluşturulurken aşağıdakilerden hanşi ölçü birimi kullanılamaz? 
A) Piksel            B) inç         C) Santimetre           D) Milimetre

6. Aşağıdakilerden hanşisi özellikler denetçisi panelinin, varsayılan olarak ekrandaki yerini doğru olarak şöstermektedir?
A) Üstünde          B) Altında            C) Sağında            D) Solunda

7. Aşağıdakilerden hanşisi araçlar panelinin bölümlerinden biri değildir? 
A) Seç       B) Web       C) Resim      D) Görünüm

8. ( ) Gif formatı ile hareketli resim oluşturulabilinir.

9. ( ) Araçlar paneli konularına göre bölümlere ayrılmıştır.

10. ( ) Görüntü işleme yazılımı panelleri esnek bir yapıya sahiptir.

11. ( ) Görüntü işleme yazılımı içindeki paneller kapatılamaz.

12. ( ) Özellikler denetçisi araçların seçili nesnenin özelliklerini gösterir.

13. Seçim alanına ekleme yapmak isterseniz aşağıdakilerden hangisi ile bitmap seçim araçları kullanılmalıdır?
A) Ctrl          B) Alt         C) Shift    D) Tab

14. Seçim alanından çıkarma yapmak isterseniz aşağıdakilerden hangisi ile bitmap seçim aracı kullanılmalıdır?
A) Ctrl         B) Alt            C) Shift      D) Tab

15. Birden fazla nesne seçmek için seçim aracı aşağıdakilerden hangisi ile kullanılmalıdır?
A) Ctrl            B) Alt          C) Shift   D) Tab

16. Agağıdakilerden hangisi kırpma aracı simşesidir?
A)  grafik ve animasyon sorusu     B) grafik ve animasyon sorusu      C)  grafik ve animasyon sorusu      D) grafik ve animasyon sorusu

17. Aşağıdaki araçlardan hanşisi rötuş işlemi için kullanılmaz? 
A) İşaretçi       B) Leke         C) Silgi           D) Lastik Damşa

18. ( ) Tuval renşi bir kere ayarlandıktan sonra bir daha değiştirilemez.

19. ( ) Leke aracı renkleri karıştırmaya yarar.

20. ( ) Bilgi paneli imlecin konumu hakkında bilgi verir.

21. ( ) görüntü işleme yazılımı otomatik olarak düzeyleri ayarlayabilir.

22. ( ) görüntü işleme yazılımı seçim işlemleri için ayrı bir menüye sahiptir.

23. Çalışma alanına kılavuz eklemek için aşağıdaki hangi araçtan faydalanılır?
A) Araçlar paneli B) Menüler C) Özellikler denetçisi D) Cetveller

24. Daire çizmek için elips aracı aşağıdaki hangi tuşla birlikte kullanılır?
A) Ctrl          B) Shift         C) Alt            D) Tab

25. Merkezden dikdörtgen çizmek için aşağıdaki hangi araçtan yararlanılır?
A) Ctrl       B) Shift        C) Alt        D) Tab

26. Çalışma alanında her işlemi kaydeden panel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi            B) Stiller       C) geçmiş           D) Katmanlar

27. Aktif filtreler aşağıdaki hangi panelde yer alır?
A) Katmanlar           B) Araçlar            C) Stiller          D) Özellikler denetçisi

 28. Kaydedilen stiller aşağıdaki hangi panelden kullanılır?
A) Katmanlar        B) Araçlar             C) Özellikler denetçisi              D) Stiller

29. ( ) Cetvel ve kılavuzlar hizalama için kullanıcıya yardımcı olur.

30. ( ) Kaydedilen stil bir daha silinemez.

31. ( ) Nesneleri gruplandırdıktan sonra gruplar tekrar çözülemez.

32. ( ) Tuvale sığdır ile tuval nesnelere göre daraltılır.

33. ( ) Katmanlar; görüntü işleme yazılımı içinde nesneleri organize etmekte kullanıcıya yardımcı olur.

34. ( ) Kilitlenen katmanların kilitleri tekrar kaldırılamaz.

35. ( ) Katmanlar gizlendiği zaman tuval üzerinde katman nesneleri de gizlenir.

36. ( ) Katman içindeki nesnelerin sıralaması değiştirilemez.

37. ( ) Nesnelerin renklerinin değişimi özellikler denetçisinden yapılabilir.

38. ( ) görüntü işleme yazılımı uygulamalarında yuvarlak köşeli dikdörtgen çizilemez.

39 ( ) Nesnelere doku, “özellik denetçisinden” eklenir.

40. ( ) Tek katmanlı düzenlemede, sadece seçili katman nesneleri aktif olur.

41. ( ) görüntü işleme yazılımı varsayılan dolgu rengini siyah, kontur rengini beyaz olarak ayarlar.

42. ( ) görüntü işleme yazılımında nesneleri hizalamak için bir panel bulunmamaktadır.

43. ( ) görüntü işleme yazılımı, standart metin özellikleri yanında web için metin özellikleri de sunar.

44. ( ) görüntü işleme yazılımı sabit genişlikte bir alan içine metin yazmaya izin vermez.

45. ( ) görüntü işleme yazılımında metin sadece soldan sağ doğru yazılabilir.

46. ( ) görüntü işleme yazılımında metin denetimi Türkçe olarak yapılabilir.

47. ( ) görüntü işleme yazılımı dışardan metin almaya izin verir.

48. ( ) Çizgi aracı shift tuşu ile birlikte kullanılırsa 45olik açı ile çizgi çizilir.

49. ( ) Bir nesneye ait nitelikler başka bir nesneye kopyalanabilir.

50. ( ) görüntü işleme yazılımı ile çizgiye ok uçları ekleyebilirsiniz.

51. ( ) görüntü işleme yazılımı çizilmesi mümkün olmayan nesneleri şekil birleştirme ile ortadan kaldırmaktadır.

52. ( ) Nesneleri çoğaltmak için sadece kopyala / yapıştır yöntemi kullanılmalıdır.

53. ( ) Degrade aracı nesnelerin renklerini bir renkten bir renge geçişini sağlar.

54. ( ) Renk tonlaması uygulandıktan sonra renk tonlaması kaldırılamaz.

55. ( ) Matlık değeri azaltılarak nesnelerin görünürlüğü azaltılabilir.

56. ( ) Yola eklenen metinler bir daha yoldan ayrılamaz.

57. ( ) Yola dönüştürülen metinler metin özelliğini kaybeder.

58. ( ) görüntü işleme yazılımı nesnelerin dönüşümleri sağlamak için bir menüye sahiptir.

59. Ekranda bir defada görülen piksel sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nokta sayısı      B) Çözünürlük        C) LPI          D) DPI

60. Web sitelerinde kullanılan animasyonlu resimler hangi dosya formatındadır?
A) Jpeg           B) gif          C) Bmp           D) Png

61. görüntü işleme yazılımı düzenlenebilir dosya formatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jpeg    B) Bmp        C) gif         D) Png

62. Web sitelerinde sık sık kullanılan hem kaliteli hem de boyutu düşük resim formatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jpeg       B) Bmp        C) Psd     D) Png

63. görüntü işleme yazılımında var olan bir resmi açmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?
A) Ctrl S      B) Ctrl N       C) Ctrl Z        D) Ctrl O

64. Aşağıdakilerden hangisi araçlar paneli araç setlerinden biri değildir? 
A) Seç      B) Vektör           C) Site           D) görünüm

65. Aşağıdaki araçlardan hangisi bitmap seçim yapılması için kullanılmaz? 
A) Seçim çerçevesi aracı            B) Alt seçim aracı
C) Kement aracı                         D) Oval seçim çerçevesi

66. Sihirli değnek tolerans değeri hangi değerler arasındadır?
A) 0 – 63         B) 0 – 127       C) 0- 255       D) 0 – 511

67. Kırpma işlemini tamamlamak için klavyeden aşağıdakilerden hangi tuşa basılmalıdır?
A) Esc            B) Enter           C) Tab             D) Space

68. Aşağıdaki araçlardan hangisi renkleri birbirine karıştırılması amacıyla kullanılır?
A) Lastik damga aracı       B) Silgi aracı       C) Leke aracı        D) Kırmızı göz temizleyici aracı

69. Aşağıdakilerde hangisi nesneleri ölçeklendirme araçlarından biri değildir? 
A) Ölçek aracı         B) Deformasyon aracı         C) Eğriltme aracı           D) Kırpma aracı

70. görüntü işleme yazılımı nesnelerin açılı döndürülmesinde aşağıdakilerden hangisine sahip değildir? 
A) Saat yönünde 90o        B) Sat yönü tersinde 900           C) 180o              D) 2700

71. Nesnelere gölge eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Stiller paneli        B) Aktif filtreler           C) Renkler araç seti           D) Katmanlar paneli

72. Aşağıdakilerden hangisi merkezden dikdörtgen çizmek için dikdörtgen aracı ile birlikte kullanılmalıdır?
A) Alt         B) Shift          C) Ctrl          D) Tab

73. Aşağıdakilerden hangisi daire çizmek için elips aracı ile birlikte kullanılmalıdır?
A) Alt
B) Shift
C) Ctrl
D) Tab

74. Katmanlar panelinden aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? 
A) Yeni katman ekleme
B) Katman kilitleme
C) Katman renklendirme
D) Katman gizleme

75. Bir katman üzerinde çalışmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? 
A) Tek katmanlı düzenleme
B) Katman kilitleme
C) Katman gizleme
D) Katman silme

76. Nesnelere doku aşağıdakilerden hangisi ile eklenir?
A) Özellikler denetçisi
B) Araçlar paneli
C) Stiller paneli
D) Katmanlar paneli

77. Bir nesnenin özelliklerini diğer bir nesneye aktarmak için hangi seçenek kullanılır?
A) Kopyala / yapıştır
B) Nitelik yapıştır
C) İçine yapıştır
D) Maske olarak yapıştır

78- Aşağıdakilerden hangisi iki nesneyi birleştirir?
A) Birleştir
B) Topla
C) Kesiştir
D) Kırp
E) A

CEVAPLAR: 1-A  2-D   3-B     4-B   5-D   6-B   7-C   8- DOĞRU  9-DOĞRU 10- DOĞRU   11-YANLIŞ   12-DOĞRU   13-C   14-B   15-C   16-D   17-A   18-YANLIŞ  19-DOĞRU   20-DOĞRU   21-DOĞRU   22-DOĞRU    23-D   24-B   25-C   26-C   27-D   28-D    29-DOĞRU   30-YANLIŞ    31-YANLIŞ   32-DOĞRU   33-DOĞRU  34-YANLIŞ        35-DOĞRU     36-YANLIŞ    37-DOĞRU     38-YANLIŞ     39-DOĞRU    40-DOĞRU    41-DOĞRU    42-YANLIŞ    43-DOĞRU    44-YANLIŞ    45-YANLIŞ    46-YANLIŞ    47-DOĞRU     48-DOĞRU     49-DOĞRU     50-DOĞRU     51-DOĞRU     52-YANLIŞ     53-DOĞRU     54-YANLIŞ     55-DOĞRU    56-YANLIŞ    57-DOĞRU    58-DOĞRU    59-B   60-B     61-D    62-A   63-D   64-C  65-B   66-C    67-B    68-C   69-D   70-D    71-B   72-A   73-B    74-C    75-A   76-A    77-B   78-B

 2- Resimlerle Web Araçları Hazırlama

1. Aşağıdakilerden hangisi görüntü işleme yazılımına ait bir sembol türü değildir?
A) Grafik           B) Animasyon         C) Web                 D) Düğme

2. Oluşturulan düğmeler hangi panelden tekrar alınarak kullanılabilir?
A) Katmanlar    B) Durumlar           C) Stiller                D) Belge Kitaplığı
 
3. Düğme düzenleyicisini açmak için klavye üzerinde hangi tuş ya da tuşlar kullanılır?
A) F8                 B) Ctrl + F8            C) Ctrl + Shift + F8       D) Ctrl + Alt + F8

4. Aşağıdakilerden hangisi düğmenin fare ile tıklama durumunu ifade eder?
A) Yukarı         B) Üzerinde           C) Aşağı              D) Aşağıdayken üzerinde

5. Oluşturulan düğme tarayıcıda hangi tuş yardımıyla görüntülenebilir?
A) F1               B) F5                     C) F10                   D) F12

6. Aşağıdakilerden hangisi düğmeye alternatif metin eklemek için kullanılır?
A) Bağ            B) Alt                     C) Hedef              D) Metin

7. Aşağıdaki hedef seçeneklerinden hangisi düğmeye tıklandığında bağlantıyı yeni pencerede açar?
A) _blank       B) _self                 C) _parent              D) _top

8. ( ) Düğme üzerinde değişiklik yapıldığında düğmenin kullanıldığı tüm yerlerde değişiklik olur.

9. ( ) Görüntü işleme yazılımı düğmeleri otomatik olarak isimlendirir.

10. ( ) Oluşturulan grafikler sonradan düğmeye dönüştürülemez

11. ( ) Etkin bölge eklemek için kullanılan sıcak nokta aracı aralar panelinde görünüm araç setinde yer alır.

12. ( ) Durumlar paneli Shift +F2 tuşları kullanılarak aktif hâle getirilir.

13. ( ) Sıcak nokta ve dilimler web katmanı üzerinde gösterilir.

14. ( ) Sıcak noktalara bağ verilemez.

15. ( ) Bir resmi dilimlere ayırmak tarayıcıda resmin kolay şekilde yüklenmesine yardımcı olur.

16. ( ) Durumlar dönüşümlü resimlerin çeşitli durumlarının saklandığı yerdir.

17. ( ) Araçlar panelinde görünüm araç seti ile tuval tam ekran görüntülenebilir.

18. ( ) Tam ekran modundan çıkmak için Tab tuşu kullanılır

19. ( ) Dışa aktarma sihirbazı ile dışa aktarılacak dosya boyutu ayarlanabilir.

20. ( ) Görüntü işleme yazılımı dışa aktarma sihirbazı analizi sonucunda önerilen formatları kullanıcıya önerir.

21. ( ) Dışa aktarılacak dosya formatı stiller panelinden seçilir.

22. ( ) Görüntü işleme yazılımı dışa aktarılacak birden fazla formatını aynı anda ekranda önizleme ile gösterebilir.

23. ( ) Önizleme ekranında düzenleme yapılabilir.

24. ( ) Tarayıcıda önizleme için F10 tuşu kullanılır.

25. ( ) Görüntü işleme yazılımı çalışmalarınızı HTML olarak dışa aktarabilir.

26. ( ) Görüntü işleme yazılımı aynı slayt içinde sadece bir klasörü slayt gösterisi olarak dışa aktarabilir.

27. ( ) Görüntü işleme yazılımı hareketli resimler için durumları kullanır.

28. ( ) Hareketli resimlerde sadece bir nesne hareket edebilir.

29. ( ) Durumlara dağıt komutu ile çizilen nesneler kadar durum oluşturularak durumlara dağıtılmasını sağlanır.

30. ( ) Aynı anda bütün durumlar tuval üzerinde görüntülenemez.

31. ( ) Katman paylaşma başka bir dosya ile katmanı paylaşmak için kullanılır.

32. ( ) Birden fazla katman paylaşılmaz.

33. ( ) Bir animasyon içinde hareketlerin hepsi aynı durum sayısında olmalıdır.

34. ( ) Durum gecikmesi durumun ekranda kalma süresini verir.

35. ( ) Çalışma dışa aktarılmadan önce “En Ġyileştir” panelinden Animasyonlu GIF formatı seçilmelidir.

36. ( ) Görüntü işleme yazılımı bir animasyona ait bir görüntüden bir başkasına geçişte istenilen durum sayısına göre araları doldurma özelliğine sahiptir.

37. ( ) Görüntü işleme yazılımında şablonların kullanımı zaman tasarrufu sağlar.

38. ( ) Görüntü işleme yazılımı hazır şablonlara sahip değildir.

39. ( ) Görüntü işleme yazılımı şablonları PNG formatı ile kaydeder.

40. ( ) Maskeler, bir nesnenin ya da görüntünün belirli bölümlerini gizler veya gösterir.

41. ( ) Maske oluşturulduktan sonra maskenin konumu ayarlanabilir.

42. ( ) Katmanlar panelinden maske eklenemez.

43. ( ) Metinler maske olarak kullanılabilir.

44. ( ) Görüntü işleme yazılımında oluşturulan metinlerin hepsi dışa aktarılınca metin özelliğini kaybeder.

45. ( ) Görüntü işleme yazılımı açılır menüler için script dosyasını otomatik olarak oluşturur.

46. ( ) Açılır menüler oluşturulduktan sonra düzenlemez.

47. Aşağıdakilerden hangisi Görüntü işleme yazılımına ait bir sembol türü değildir?
A) Düğme         B) Grafik          C) Animasyon            D) Film

48. Aşağıdakilerden hangisi bir grafiği sembole dönüştürmek için kullanılan tuş ya da tuşlardır?
A) F8                B) Ctrl + F8     C) Ctrl + Shift + F8     D) Ctrl + Alt + F8

49. Aşağıdakilerden hangisi düğmenin herhangi bir etkileşimde olmadığı durumu ifade eder?
A) Yukarı        B) Üzerinde     C) Aşağı                     D) Aşağıdayken üzerinde

50. Aşağıdakilerden hangisi düğmenin bağlantısının açılacağı sayfanın şeklini belirler?
A) Bağ            B) Alt               C) Hedef                     D) Metin

51. Aşağıdaki hedef seçeneklerinden hangisi düğmeye tıklandığında bağlantıyı aynı pencerede açar?
A) _blank       B) _self            C) _parent                  D) _top

52. Görüntü işleme yazılımı aşağıdaki sıcak nokta araçlarından hangisine sahip değildir?
A) Dikdörtgen Sıcak Nokta aracı               B) Oval Sıcak Nokta aracı
C) Daire Sıcak Nokta aracı                         D) Çokgen Sıcak Nokta aracı

53. Aşağıdakilerden hangisi “Sıcak Nokta” eklemek için kullanılan araçtır?

A)       grafik ve animasyon sorusu B)       grafik ve animasyon sorusu C)     grafik ve animasyon sorusu     D)grafik ve animasyon sorusu

54. Aşağıdakilerden hangisi ile etkin bölgeden başka bir sayfaya bağlantı verilebilir?
A) Alt                 B) Tür                  C) Hedef              D) Bağ

55. Dönüşümlü resimlere ait resimler hangi panelde saklanır?
A) Katmanlar     B) Durumlar       C) Stiller                D) Sayfalar

56. Durumlar paneli hangi tuş ya da tuşlar kullanılarak aktif hâle getirilir?
A) F2                 B) Alt + F2          C) Shift + F2        D) Ctrl + F2

57. Tam ekran modundan çıkmak için hangi tuş kullanılır?
A) Alt              B) Shift                 C) Ctrl                  D) Tab

58. Görüntü işleme yazılımı çalışmaları dışa aktarılmadan önce hangi formatta kaydedilmelidir?
A) JPEG         B) GIF                   C) PNG                D) TIFF

59. “En Ġyileştir” paneli hangi tuş ya da tuşlar yardımıyla aktif hâle getirilir?
A) F6               B) Ctrl + F6            C) Alt + F6         D) Shift + F6

60. Dışa Aktar dosya formatı hangi panelden seçilir?
A) Katmanlar        B) Stiller           C) En iyileştir    D) Bilgi

61. Tarayıcıda önizleme için hangi tuş kullanılır?
A) F1              B) F10                    C) F11                  D) F12

62. “Dışa Aktar” iletişim penceresi hangi tuşlar yardımıyla açılır?
A) Ctrl + R     B) Ctrl + Shift + R   C) Ctrl + Alt + R  D) Shift + R

63. “Slayt Gösterisi Oluştur” komutu hangi menüde yer alır?
A) Dosya           B) Değiştir                    C) Komutlar                             D) Pencere

64. Animasyonlu GIF’e ait değişen görüntüler hangi panelde tutulur?
A) Durumlar     B) Katmanlar               C) Stiller                                 D) Sayfalar

65. Soğan zarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Tüm durumlar aynı anda görüntülenebilir.
B) Seçilen durum dışındaki durumlarda düzenleme yapılmaz.
C) Seçilen durum haricindeki durumlar içindeki nesneler soluk hâlde görülür.
D) Ġstenilen aralıktaki durumlar görüntülenebilir.

66. “Animasyonu Canlandır” komutunu aktif hâle getirmek için aşağıdaki tuş ya da tuşlardan hangisi kullanılır?
A) F8               B) Ctrl + Shift + F8       C) Alt+ Shift + F8                 D) Ctrl + Alt + F8

67. Aşağıdakilerden hangisi şablonlar için söylenemez?
A) Şablonlar zaman tasarrufu sağla     B) Şablonlar PNG formatında kaydedilir.
C) Şablonlar düzenlenemez.                D) Görüntü işleme yazılımı hazır şablonlara sahiptir.

68. Aşağıdakilerden hangisi maske olarak eklenemez?
A) Vektörler                  B) Bitmap resimleri    C) Metinler                D) Katmanlar

69. Maske Olarak Yapıştır komutu için hangi tuşlar kullanılır?
A) Ctrl + Shift + V        B) Ctrl + Alt + V       C) Shift + Alt + V       D) Ctrl V

70. Açılır menülerle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Menü bağı eklenebilir.
B) Açılır menüler düzenlenebilir.
C) Görüntü işleme yazılımı önizleme penceresinde görüntülenir.
D) Sıcak nokta ya da dilimlere açılır menü eklenir.

CEVAPLAR: 1-C     2-D     3-C     4-C     5-D     6-B     7-A     8-DOĞRU    9-DOĞRU    10-YANLIŞ     11-YANLIŞ     12-DOĞRU     13-DOĞRU     14-YANLIŞ     15-DOĞRU     16-DOĞRU     17-DOĞRU     18-YANLIŞ    19-DOĞRU    20-DOĞRU     21-YANLIŞ     22-DOĞRU     23-YANLIŞ     24-YANLIŞ     25-DOĞRU     26-YANLIŞ     27-DOĞRU     28-YANLIŞ    29DOĞRU-    30-YANLIŞ     31-YANLIŞ     32-YANLIŞ     33-YANLIŞ     34-DOĞRU     35-DOĞRU     36-DOĞRU     37-DOĞRU     38-YANLIŞ    39-DOĞRU    40-DOĞRU     41-DOĞRU     42-YANLIŞ     43-DOĞRU      44-YANLIŞ     45-DOĞRU     46-YANLIŞ     47-D     48-A    49-A    50-C     51-B     52-B     53-A     54-D     55-B     56-C    57-B     58-C    59-A    60-C     61-D     62-B     63-C     64-A     65-B     66-C     67-C     68-D    69-B    70-C

 3- Animasyon Temelleri

1. ( ) Animasyonlar ile web siteleri ilgi çekici hâle getirilebilir.

2. ( ) Animasyon yazılımı çalışma alanı esnek bir yapıya sahip değildir.

3. ( ) Animasyon belgesi oluşturmak için karşılama ekranı kullanılabilir.

4. ( ) Animasyon belgesi yükseklik ve genişlik değerleri varsayılan olarak Piksel (px) ile ifade edilir.

5. ( ) Animasyon yazılımını filmleri karelerden oluşur.

6. ( ) Bir katmanda birden fazla hareketlendirme yapılabilir.

7. ( ) Katanlar klasörler altında gruplandırılabilir.

8. ( ) Katmanları gizlendiğinde film test edildiğinde o katmanın görünmesini engeller.

9. ( ) Katmanlar kilitlenerek belge üzerinde çalışılırken o katmandaki çizimlerin yanlışlıkla yer değiştirmesinin önüne geçilir.

10. ( ) Yardım menüsü animasyon yazılımı hakkında bilgi verir.

11. ( ) Alt seçim aracı çizimlerin şekli değiştirilebilir.

12. ( ) Çizgi aracı ile sadece düz çizgi çizilebilir.

13. ( ) Animasyon yazılımı ile köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen çizilemez.

14. ( ) Animasyon yazılımı ile istenilen açı ölçüsüne sahip daire dilimleri çizilebilir.

15. ( ) Izgara film test edildiğinde görünmez.

16. ( ) Kütüphanede bulunan nesneler istenildiği zaman sahneye taşınabilir.

17. ( ) Animasyon yazılımına dışardan bir resim aktarılmaz.

18. ( ) Animasyon yazılımındaki bir çizim dışarı aktarılarak kaydedilebilir.

19. ( ) Damlalık aracı bir alanın rengini kopyalamak için kullanılır.

20. ( ) Renk örnekleri panelinde yeni renkler oluşturulabilir.

21. ( ) Animasyon yazılımı metin özelliklerini düzenlemek için bir metin menüsüne sahiptir.

22. ( ) Animasyon yazılımı statik ve dinamik olarak iki metin türüne sahiptir.

23. ( ) Metin boyutu sadece özellikler panelinden değiştirilebilir.

24. ( ) Metin alanları çok satırlı hâle getirilemez.

25. ( ) Metinlere link verilebilir.

26. ( ) Gömülü fontlar kullanıcı bilgisayarında metin fontu olmadığı düşünülerek yapılır.

27. ( ) Font gömme animasyon dosyasının boyutunu artırır.

28. ( ) Animasyon yazılımı metin denetimi özelliğine sahiptir.

29. ( ) Animasyon yazılımının mevcut sürümü Türkçe yazım denetimi destekler.

30. ( ) Dinamik metin alanları sabit metinler için kullanılır.

31. ( ) Semboller animasyon içinde tekrar tekrar kullanılabilir.

32. ( ) Semboller kütüphanede tutulur.

33. ( ) Sahnedeki bir sembol örneği güncellendiğinde sadece o örnek etkilenir.

34. ( ) Önceden çizilen bir grafik sembole dönüştürülemez.

35. ( ) Animasyon bir sembol türüdür.

36. ( ) Düğme sembolünün tıklama alanı belirlenebilir.

37. ( ) Film klibi sembolü animasyonun ana zaman çizelgesinden bağımsız oynatılır.

38. ( ) Düğme sembolü içinde film klibi sembolü eklenebilir.

39. ( ) Semboller sahne üzerinde çoğaltılabilir.

40. ( ) Ortak kütüphane animasyon yazılımında daha önceden oluşturulmuş sembolleri içerir.

41. ( ) Anahtar kareler bir olayın başlangıç ve bitişini belirler.

42. ( ) Animasyon yazılımı bir hareketteki ara kareleri otomatik olarak tamamlar.

43. ( ) Zaman çizelgesinde kareler dolu ise taşınamaz.

44. ( ) Kare hız dakikadaki kare hızıyla ölçülür.

45. ( ) Animasyon yazılımında varsayılan kare hız 12 fps’dir.

46. ( ) Ara hareket animasyonunda kareler mavi renk alır.

47. ( ) Klasik ara animasyonunda sembol kullanımı zorunludur.

48. ( ) Kare animasyonda her karede bilgi saklandığı için dosya boyutu daha hızlı artar.

49. ( ) Herhangi bir katman maske katmanına dönüştürülebilir.

50. ( ) Bir yol boyunca bir nesneye hareket verilecekse nesne sembole dönüştürülmelidir.

51. ( ) Sesler animasyon zaman çizelgesinden bağımsız olarak çalar.

52. ( ) Düğmeye ses eklenebilir.

53. ( ) Film kliplerine ses eklenemez.

54. ( ) Sesler kütüphaneden tekrar tekrar kullanılabilir.

55. ( ) Animasyon yazılımı sesler üzerinde düzenlemeler yapmaya izin vermez.

56. ( ) Ses istenilen karede kod kullanılmadan durdurulabilir.

57. ( ) Animasyon yazılımına harici bir video dosyası aktarılabilir.

58. ( ) Video dosyasını gömme işlemi dosya boyutunu etkilemez.

59. ( ) Bir URL adresi girilerek sunucudaki videolar içe aktarılabilir.

60. ( ) Bir video içe aktarıldığında oynatıcı videoya eklenebilir.

61. ( ) Her sahnenin kendine ait bir zaman çizelgesi vardır.

62. ( ) Sahnelerin kullanımı animasyon üzerinde düzenleme yapılmasını kolaylaştırır.

63. ( ) Sahne kullanımında bütün film yüklenmek zorunda kalır.

64. ( ) Şablonlar önceden oluşturulmuş animasyonlardır.

65. ( ) Şablon talimatları animasyon test edildiğinde görünmez.

66. ( ) Şablonlar üzerinde düzenleme yapılamaz.

67. ( ) Proje paneli birden fazla dosyanın bir dosya gibi kontrol edilmesine yardımcı olur.

68. ( ) Proje paneli birden fazla proje oluşturmaya izin verir.

69. ( ) Bir proje açıkken başka bir proje açılırsa değişiklikler kaydedilmez.

70. ( ) projede varsayılan belge değiştirilemez.

71. Animasyon yazılımı karşılama penceresinde daha önceden oluşturulmuş belgeler açmak için kullanılır?

A) Şablondan Oluştur                       B) Yeni Bir Öğe Aç

C) Yeni Oluştur                                D) Bilgi

72. Aşağıdaki alanların hangisi animasyonlar kullanılan nesnelerin yerleştirildiği alandır?
A) Eylemler                                       B) Özellikler Paneli
C) Araçlar Paneli                               D) Zaman Çizelgesi

73. 
I. Ctrl + N
II. Dosya > Yeni Komutu
III. Karşılama Penceresi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yeni bir animasyon belgesi oluşturmak için kullanılır.
A) Yalnız II
B) I – II
C) II – III
D) I – II – III

74. Aşağıdakilerden hangisi paneller için yanlıştır?
A) Panel özellikleri bütün panellerde aynıdır.
B) Paneller gizlenebilir veya görünür hâle getirilebilir.
C) Paneller taşınabilir veya sabitlenebilir.
D) Panelleri daraltılarak ekranda kapladığı yer azaltılabilir.

75. Katmanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Katmanlar gizlendiği zaman film test edildiğinde o katmandaki nesneler de görünmez.
B) Katmanlar kilitlendiği zaman kilitleri bir daha açılamaz.
C) En alt sıradaki katman hiyerarşide en öndedir.
D) Bir katmanda bir animasyon işlemi önerilir.

76. Zaman çizelgesi panelinden yeni katman oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
 A) grafik ve animasyon sorusu          B) grafik ve animasyon sorusu               C) grafik ve animasyon sorusu       D) grafik ve animasyon sorusu

 

                                    grafik ve animasyon sorusu 
7 ve 8 soruyu yukarıdaki resme göre cevaplayınız. 
77. Sadece Katman 3’ü gizlemek için hangi nokta seçilmelidir?
A) 1                    B) 2               C) 3                    D) 4

78. Tüm katmanları kilitlemek için hangi nokta seçilmelidir.
A) 1                   B) 2             C) 3                         D) 4

79. Oluşturulan animasyon belgesini kaydetmek için klavyeden hangi tuş grubu kullanılır?
A) Ctrl + S                  B) Ctrl + K                      C) Shift + S                D) Shift + K

80. Bir animasyonu test etmek için klavyeden hangi tuş gurubu kullanılır?
A) Ctrl + Enter                  B) Ctrl + Space             C) Ctrl + Backspace           D) Ctrl + Esc

81. Araçlar paneli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Araçlar panelinin yeri değiştirilebilir.
B) Araçlar paneli sık kullanılan araçların yer aldığı paneldir.
C) Araçlar panelinde yer alan araçlara ait klavye kısayolları mevcuttur.
D) Araçlar paneline araç eklenebilir ya da çıkarılabilir.

82. Köşeleri yuvarlatılmış dörtgen çizmek için aşağıdaki çizim araçlarından hangisi kullanılır?
A) ÇokgenYıldız Aracı
B) Oval Temel Öğe Aracı
C) Dikdörtgen Temel Öğe Aracı
D) Çizgi Aracı

83. Oval aracı ile tam bir daire çizmek için bu araç klavyeden hangi tuşla beraber kullanılmalıdır?
A) Ctrl                     B) Shift                    C) Alt                  D) Space

84. I.Cetveller     II.Kılavuzlar    III.Izgara   IV.Koordınatlar

Yukardakilerden hangileri sahne üzerine çizilen şekilleri hizalamak içn kullanıcıya yardımı olmaktadır?
A) I – II
B) I – II – IV
C) I – II – III
D) I – II – III – IV

85. Aşağıdakilerden hangisi animasyon yazılımı metin türlerinden biri değildir?
A) Statik Metin
B) Dinamik Metin
C) Çok Satırlı Metin
D) Giriş Metni

86. Metin yazı fontu, boyutu, rengi vb. özellikleri özellikler panelinde hangi başlıktan ayarlanabilir?
A) Karakter
B) Paragraf
C) Seçenekler
D) Filtreler

87. Gömülü fontlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fontlar gömülü hâle getirildiğinde kullanılan fontların kullanıcıların bilgisayarında olması gerek yoktur.
B) Statik metinler otomatik olarak gömülü hâle getirilir.
C) Font gömme işlemi animasyon dosyasının boyutuna etki etmez.
D) Font gömme işlemi yapılmaz ve font kullanıcının bilgisayarında yoksa oynatıcı en yakın font ile görüntüleme yapar

88. Aşağıdakilerden hangisi animasyon yazılımı sembol türlerinden biri değildir?
A) Grafik                    B) Düğme               C) Film Klibi                   D) Animasyon

89.
I. Yeni sembol oluşturmak için F8 kısayolu kullanılır.
II. Film klibi sembolleri zaman çizelgesinden bağımsız olarak çalışır.
III. Bütün sembol türlerinin kendine ait bir zaman çizelgesi vardır.

Yukardakilerden hangisi semboller için doğrudur.
A) Yalnız I              B) Yalnız II                C) I- II              D) I – II – III

90. Anahtar kare oluşturmak için aşağıdaki klavyeden hangi tuş kullanılır?
A) F5                                     B) F6                   C) F7                D) F8

91. Aşağıdaki animasyon türlerinden hangisinde sembol kullanımına gerek yoktur?
A) Ara Hareket
B) Klasik Ara
C) Şekil Arası
D) Ters Kinematik

92. Animasyon yazılımında sesler ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sesler kütüphaneye aktarılabilir.
B) Sesler üzerinde düzenlemeler yapılabilir.
C) Sesler düğme sembollerinde kullanılabilir.
D) Sesler zaman çizelgesine bağlı olarak çalışır.

93. Videolarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Videolar içe aktarılabilir.
B) Videolar filme gömülü hâle getirildiğinde dosya boyutu artar.
C) Videolar için oynatıcı ayrıca eklenmelidir.
D) Sunucuda yer alan videolar içe aktarılabilir.

94. Aşağıdakilerden hangisi bir şablon kategorisi değildir?
A) Animasyon                    B) Medya              C) Reklam                  D) Sunumlar

95. 
I. Proje paneli ile birden fazla belge aynı anda yönetilebilir.
II. Bir proje açıkken başka bir proje açılırsa değişiklikler kaydedilmez.
III. Projenin başlangıç dosyası “Varsayılan Belge Yap” komutu ile belirlenir.
Yukardakilerden hangisi ya da hangileri animasyon yazılımında projeler için doğrudur?
A) Yalnız I                         B) I – II                  C) Yalnız III            D) I – III

CEVAPLAR : 1- Doğru      2-Yanlış   3- Doğru      4- Doğru    5- Doğru     6- Yanlış     7- Doğru     8- Yanlış       9- Doğru    10-Doğru     11- Doğru       12- Yanlış       13- Yanlış     14- Doğru     15- Doğru    16- Doğru            17- Yanlış     18- Doğru       19- Doğru     20- Yanlış    21- Doğru       22- Yanlış      23- Yanlış      24- Yanlış      25- Doğru       26- Doğru     27- Doğru     28- Doğru    29- Yanlış         30- Yanlış     31- Doğru   32- Doğru         33- Yanlış           34- Yanlış           35- Yanlış           36-Doğru     37- Doğru    38- Doğru    39- Yanlış                  40- Doğru     41- Doğru     42- Doğru     43- Yanlış     44- Yanlış     45- Yanlış     46- Doğru     47- Doğru   48- Doğru      49- Doğru     50- Doğru     51- Doğru    52- Doğru     53- Yanlış     54-Doğru      55- Yanlış                 56- Doğru     57- Doğru     58- Yanlış      59- Doğru     60- Doğru       61- Doğru         62-Yanlış      63- Doğru     64- Doğru       65- Doğru    66- Yanlış        67- Doğru    68- Doğru     69- Yanlış       70- Yanlış       71-B     72-D     73- D      74-    75-      76-     77-C     78- B   79-   80-     81-D     82-     83-     84-D      85- C     86-A      87-C     88-    89-B     90– B    91-C      92-D     93-C     94- B   95-D    

 

4- Web ortamı için animasyon hazırlama

1. ( ) Veri girişi için formlar kullanılır.

2. ( ) Bileşenler sadece bileşen panelinden eklenebilir.

3. ( ) Enabled özelliği bileşenleri aktif /pasif hale getirmek için kullanılır.

4. ( ) Bir grup CheckBox bileşeninden sadece bir tanesi seçilebilir.

5. ( ) ComboBox bileşeni için varsayılan değer atanmazsa ilk değeri gösterir.

6. ( ) List bileşeninde allowMultipleSelection özelliği ile birden fazla seçim yapılabilir.

7. ( ) NumericStepper bileşeni başlangıç değeri her zaman ilk değerdir.

8. ( ) RadioButton GroupName özelliği bir seçim yapılabilmesi için gruplama için kullanılır.

9. ( ) Çok satırlı metin alanları girmek için TextArea bileşeni kullanılır.

10. ( ) UILoader bileşeni çeşitli dosyaları görüntüleyen bir göstericidir.

11. ( ) Animasyon dosyalarının boyutlarının artması yüklenme süresini artırır.

12. ( ) Sembollerin kullanımı dosya boyutunu azaltır.

13. ( ) İyileştirme için bitmap nesneleri hareketlendirme için kullanılmalıdır.

14. ( ) Animasyonlarda çok sayıda fontun kullanılması iyileştirme için istenmeyen bir durumdur.

15. ( ) Zaman çizelgesinde kodlar için ayrı bir katman kullanılması önerilir.

16. ( ) Dosya isimlerinde Türkçe karakter kullanılması önerilmez.

17. ( ) Video gömme işlemi dosya boyutunu harici videolara göre daha az etkiler.

18. ( ) Erişilebilirlik özellikleri engelli olan kullanıcıların da kullanabileceği animasyonlar hazırlamak için kullanılır.

19. ( ) Yayınlama önizlemesi için F12 kısayolu kullanılır.

20. ( ) Kaydedilen animasyon test edildiğinde oynatıcı dosya otomatik olarak oluşturulur.

21. ( ) HTML olarak yayınlama işleminde oynatıcı sürümü seçilebilir.

22. ( ) Animasyonlar sadece statik GIF olarak yayınlanır.

23. ( ) JPEG olarak yayınlama işleminde kalite ayarlanabilir.

24. ( ) PNG olarak yayınlama işleminde bit derinliği kaliteyi artırır.

25. ( ) Animasyon içindeki metinler arama motorlarınca taranamaz.

26. ( ) Animasyon yazılımı HTML yayınlama şablonlarına sahiptir

27. Kullanıcıların web sitesi ile etkileşime girerek kullandıkları her türlü bilgiye karşılık gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi               B) Veri              C) Kaynak              D) Form

28. Bileşenler aşağıdaki panellerden hangisinden eklenebilir?
A) Bileşen Denetçisi                   B) Özellikler
C) Bileşenler                              D) Kütüphane

29. Bileşenlere parametre aşağıdaki panellerden hangisinden eklenebilir?
A) Bileşen Denetçisi                  B) Özellikler
C) Bileşenler                              D) Kütüphane

30. Aşağıdaki bileşen özelliklerinden hangisi bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır?
A) Label                                    B) Selected
C) Visible                                  D) Enabled

31. Aşağıdaki bileşenlerden hangisinde birden fazla seçim yapılabilir?
A) CheckBox                            B) Radio Button
C) ComboBox                          D) ColorPicker

32. Aşağıdaki bileşenlerden hangisi statik metin alanlarıdır?
A) TextInput               B) TextArea             C) Label           D) List

33. NumericStepper bileşeni için başlangıç sayısını hangi özellik belirler?
A) Maximum                        B) Minimum
C) Stepsize                            D) Value

34. RadioButton bileşeninde sadece bir seçeneğin seçilmesini sağlayan özellik nedir?
A) Enabled                         B) GroupName
C) Label                             D) LabelPlacement

35. Aşağıdaki bileşenlerden hangisi çok satırlı metin alanlarıdır?
A) TextInput              B) TextArea             C) Label              D) List

36. 
I. Birden fazla görünen nesneler için sembol kullanılır.
II. Bitmap nesneleri statik olarak kullanılmalıdır.
III. Gruplandırmadan kaçınılmalıdır.
Animasyon belgesini iyileştirme için yukarıdaki talimatların hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I – II
D) I – II – III

37. Aşağıdaki katmanlar için iyileştirme talimatlarından hangisi yanlıştır? 
A) Katman adları içerik ve amacına uygun verilmelidir.
B) Kod içeren katman en alt seviyede tutulmalıdır.
C) Varsayılan katman isimlerinden kaçınılmalıdır.
D) Katmanların değişmesini engellemek için kilitlenmelidir.

38. Aşağıdaki animasyon dosyası kaydetme için iyileştirme talimatlarından hangisi doğrudur?
A) Dosya adlarında Türkçe karakter kullanılmalıdır.
B) Dosyalar şifreli olarak kullanılmalıdır.
C) Dosya sadece bir sürümle kaydedilmelidir.
D) Farklı isimlerle kaydedilerek geri dönüşüm sağlanabilir.

39. Animasyon yazılımı aşağıdakilerden hangi formatta dışa aktaramaz? 
A) TIFF                  B) HTML             C) JPEG                      D) PNG

40. GIF olarak yayınlama işlemi için hangisi yanlıştır?
A) Animasyon boyutu ayarlanabilir.
B) Saydamlık ayarlanabilir.
C) Sadece statik olarak dışa aktarma sağlanır.
D) Gerektiğinde renk taklidi özelliği kullanılabilir.

41. Yayınlama için hangi tuş kullanılır?
A) F1       B) F10                  C) F11           D) F12

CEVAPLAR: 1-Doğru      2-Yanlış      3- Doğru         4- Yanlış     5- Doğru     6- Doğru     7- Yanlış    8- Doğru      9- Doğru      10- Doğru     11- Doğru    12 -Doğru      13- Yanlış     14- Doğru     15- Doğru     16- Doğru     17- Yanlış     18-Doğru      19- Doğru     20- Doğru     21- Doğru      22- Yanlış     23- Doğru       24- Doğru      25-  Yanlış      26- Doğru      27-B      28-C    29-     30-D    31 –A       32-C     33-D     34-B     35-B      36-    37-     38-D    39-A   40-    41-D

5- Etkileşimli Animasyonlar

1. ( ) ActionScript 3.0 nesne yönelimli bir programlama dilidir..

2. ( ) Eylemler panelinde sadece 1 satıra açıklama satırı ekleyebiliriz.

3. ( ) Değişken isimleri rakamlarla başlayamaz.

4. ( ) Atama ( = ) operatörü iki ifadenin birbirine olan eşitliğini gösterir.

5. ( ) Arttırma operatörü (++) değişkenin değerini 1 arttırır.

6. ( ) Trace ifadesi sadece değişkenlerin değerini gösterebilir.

7. ( ) Negatif tam sayılar için uint veri türünü kullanabiliriz.

8. ( ) Eylemler panelinde satır numaralarını göstermek için CTRL+Shift+L kısa yolunu kullanabiliriz.

9. ( ) Sahnedeki tüm nesnelerin örnek isimleri aynı olabilir.

10. ( ) Tüm şartların doğru olduğunu sınayan operatör veya ( || ) dır.

11. ( ) Bütünü parçalara ayırmak için fonksiyonları kullanabiliriz.

12. ( ) Fonksiyon tanımlayarak aynı kod bloğunu hızlı bir şekilde başka bölümlerde kullanabiliriz.

13. ( ) Fonksiyon tanımlamak için variable kelimesinin kısaltılmışı olan var kelimesi kullanılır.

14. ( ) Dışarıdan veri alırken parametre tanımlamak zorundayız.

15. ( ) Void ve return kelimelerini aynı fonksiyon içersinde kullanabiliriz.

16. ( ) Geriye değer döndürürken return kelimesi kullanılır.

17. ( ) Fonksiyonun ne tür değer döndüreceği fonksiyon tanımlanırken belirtilmelidir.

18. ( ) KEY_UP ve KEY_DOWN klavye tuşları ile ilgili olayları gözler.

19. ( ) MOUSE_CLICK ve MOUSE_DOWN aynı işlemi yapar

20. ( ) ENTER_FRAME olayı sonucu tetiklenen fonksiyonun çalışma sayısı sahne hızına göre belirlenir.

21. ( ) Kod parçacıklarını kullanırken nesnelere eklenen kodlar değiştirilemez.

22. ( ) Kod yazılarak nesnelere animasyon yaptırabiliriz.

23. ( ) Çarpma(Crash) biçim animasyonudur.

24. ( ) Hız (Speed) parametresi ile nesneler hızlandırılabilir.

25. ( ) Startpoint hareketin yönünü tayin eder.

26. ( ) Dimension parametresinin 2 değeri vardır.

27. ( ) 10 adet hareket animasyonu aynı anda yapılamaz.

28. ( ) Nesne tabanlı programlamada paket ve sınıf tanımlaması yapılması zorunludur.

29. ( ) Paket tanımlaması yapılırken ActionScript dosyasının nerede olduğu belirtilmelidir.

30. ( ) Paket oluşturulurken package komutu kullanılır.

31. ( ) Sınıf oluşturduğumuzda yetkilendirme yapmazsak otomatik olarak public olacaktır.

32. ( ) Sınıf içerisinde tanımlanan her fonksiyon sınıfın özelliğidir.

33. ( ) Sınıfları sahnede kullanmak için export komutu kullanılmallıdır.

34. ( ) Örnek oluşturma işlemi sınıfın aynısından bir tane daha oluşturmak demektir.

35. ( ) Örneği oluşturulan nesnenin orjinali silinir.

36. ( ) Sınıfları genişletmek için import kullanılır.

37. ( ) Extend komutu ile 5 sınıfa kadar genişletilebilir.

38. ( ) if deyimi ile tek şart kontrol edilebilir.

39. ( ) if deyiminde şart ifadesi karşılaştırma olmak zorundadur.

40. ( ) Şartın doğru olmadığı durumlarda başka kodları çalıştırmak için else komutu kullanılır.

41. ( ) birden fazla if deyimi aynı kod bloğu içerisinde çalıştırılabilir.

42. ( ) switch-case kontrol ifadesinde değer ile kontrol ifadesi doğru ise şart sağlanmış olur.

43. ( ) Program yazarken defalarca tekrar ettiğimiz kodları döngüler ile hızlıca yazdırabiliriz.

44. ( ) For ve while deyimleri uygulama içerisinde farklı işlemi yapar.

45. ( ) For döngüsünde başlangıç değeri ,koşul ve artış miktarı olmalıdır.

46. ( ) Döngülerde şart ifadeleri mantıklı yazılmazsa program sonsuz döngüye girebilir.

47. ( ) Animasyon yazılımı sonsuz döngüye girdiğinde bilgisayarı yeniden başlatmak gerekir.

48.( ) Açıklama ifadeleri kodların akışını değiştirebilir.

49.( ) Nesnelerin yol tanımlarını yapabilmek ya da sınıfların özellik ve metodlarına ulaşmak için nokta(.) ifadesi kullanılır.

50.( ) Mtegm ve MTEGM aynı değişkenlerdir.

51.( ) Veya operatörü koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunu sınar.

52. Fonksiyon veri döndürmüyorsa tanımlama sonuna aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?
A) Void                B) Number             C) Boolean               D) String

53. Sahnemizde kare isimli nesneyi gözlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

A) kare.addEvent                          B) eventListener_kare();

C) kare.addEventListener();        D) addEventListener.kare();

54. Fare’nin bir nesneyi sol tuş ile tıklayıp bırakma olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Double_ Click            B) Click              CMouse_down        D) Mouse_Over

55. Klavyeden basılmış bir tuşun bırakılma olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Key_press          B) Key_down       C) Key_Up        D) Key_Code

56. Aşağıdakilerden hangisi biçim animasyonu değildir?
A) Zoom                 B) Photo                C) Fade              D) Screen

57. Aşağıdakilerden hangisi döndürme animasyonunun parametresidir?
A) StartPoint          B) Degrees            C) xSections       D) Shape

58. Sınıf dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) *.cs                   B) *.as                    C) *.fla               D) *.swf

59. Sınıfları genişletmek için hangi komut kullanılır?
A) ClassLarge      B) Extends              C) BigClass        D) Package

60. Bir işlemi istediğimiz sayıda tekrar ettirmek için kullandığımız kodlara………….. denir.

61. Nesne tabanlı programlamada ilk olarak ……………..ve …………….. tanımlaması yapılmalıdır.

62. ………….. ifadesi ile istediğimiz anda istediğimiz değişkenlerin anlık değerlerini ya da istediğimiz ifadeyi ………….. ekranına yazdırabiliriz.

CEVAP ANAHTARI:  1-DOĞRU     2-YANLIŞ     3-DOĞRU     4-YANLIŞ    5-DOĞRU    6-YANLIŞ    7-YANLIŞ    8-DOĞRU    9-YANLIŞ    10-DOĞRU     11-DOĞRU     12-DOĞRU     13-YANLIŞ     14-DOĞRU    15-YANLIŞ    16-DOĞRU    17-DOĞRU    18-DOĞRU    19-YANLIŞ    20-DOĞRU    21-YANLIŞ    22-DOĞRU     23-YANLIŞ     24-YANLIŞ    25-DOĞRU   26-DOĞRU    27-YANLIŞ    28-DOĞRU    29-DOĞRU    30-DOĞRU     31-YANLIŞ     32-YANLIŞ     33-YANLIŞ     34-DOĞRU    35-YANLIŞ    36-YANLIŞ    37-YANLIŞ    38-YANLIŞ    39-YANLIŞ    40-DOĞRU     41-DOĞRU     42-DOĞRU     43-DOĞRU     44-YANLIŞ        45-DOĞRU       46-DOĞRU        47-YANLIŞ    48-YANLIŞ    49-DOĞRU    50-YANLIŞ     51-DOĞRU     52-A     53-C     54-B    55-C    56-D    57-B    58-B    59-B    60-DÖNGÜ     61-PAKET,SINIF     62-TRACE,OUTPUT

 6- Gelişmiş Animasyon

1. ( ) Math.E değeri değiştirilebilir bir değerdir.

2. ( ) Rastgele sayılar üretmek için Pow( ) metodu kullanılır.

3. ( ) floor( ) ile sayının tam sayı kısmını bulabiliriz.

4. ( ) Max( ) ile üç sayıdan en büyüğü bulunabilir.

5. ( ) Math sınıfı içerisinde matematiksel sabit ve fonksiyonlar bulunur.

6. ( ) Math sınıfını kullanmadan önce import etmemiz gerekmektedir.

7. ( ) Math sınıfındaki trigonometrik hesaplamalarda derece kullanılır.

8. ( ) SQRT2 ile 4 sayısının karekökünü alabiliriz.

9. ( ) SQRT1_2 ile 4 sayısının karekökü alınabilir.

10. ( ) Round ve floor aynı işlemi yapar.

11. ( ) Animasyon yazılımı içerisinde kullanılabilecek iki tür metin alanı bulunur.

12. ( ) Statik metin alanlar içeriğini script kodları ile değiştirebiliriz.

13. ( ) Metin alanları Graphics sınıfı içerisinde bulunur.

14. ( ) border parametresi ile metin alanına kenarlık ekleyebilirsiniz.

15. ( ) wordWrap komutu satır kaydırmak için kullanılır.

16. ( ) Metin alanları içerisinde resim dosyaları görüntülenemez.

17. ( ) wordWrap komutu ile kelimeleri eğip bükebiliriz

18. ( ) Diziler içerisine birden fazla eleman eklenemez.

19. ( ) Dizi tanımlarken array sınıfını kullanılır.

20. ( ) push metodu ile diziye eleman eklenebilir.

21. ( ) Sort metodu ile dizi içerisinde elemanlar sıralanabilir.

22. ( ) reverse metodu ile diziler ters çevrilebilir.

23. ( ) index of metodu ile elemanın dizi içerisindeki sırası bulunabilir.

24. ( ) trace komutu ile dizi içeriği görüntülenemez.

25. ( ) Çizgi ve şekiller graphics sınıfı ile oluşturulur.

26. ( ) lineStyle ile çizginin eğimini belirleriz.

27. ( ) Şekle dolgu vermek için lineStyle kullanılır.

28. ( ) Sahneye çizgiyi eklemek için addLine komutu kullanılır.

29. ( ) Şeklin başlangıç noktası standart olarak 0,0 noktasıdır.

30. ( ) Şeklin başlangıç noktası değiştirilemez.

31. ( ) Eğik çizgiler oluşturmak için kontrol noktaları eklenmelidir.

32. ( ) Sahneye üç den fazla şekil eklenemez.

33. ( ) MovieClip nesnesi display sınıfının bir öğesidir.

34. ( ) Yıldız şeklini hazır bir şekilde graphics sınıfı içerisinde çizilebilir.

35. ( ) Resim yüklemek için Loader ve URLRequest kullanılır.

36. ( ) URLRequest içerisinde dosya bilgileri bulunur.

37. ( ) Dosya bilgilerini loader nesnesine load komutu ile yüklenir.

38. ( ) Preloading yüksek boyutlu dosyaları sayfaya dâhil ederken kullanıcının bilgilendirilmesini sağlar.

39. ( ) Ses dosyaları istenilen yerden animasyon içinde yeniden başlatılamaz.

40. ( ) SoundChannel nesnesi ile birden fazla ses dosyasını çalışma sayfamıza dâhil edilebilir.

41. ( ) Video dosyalarısayfaya dâhil edilirken NetConnection nesnesi kullanılır.

42. ( ) Connect parametresi daima null olmak zorundadır.

43. ( ) Pause ile video dosyaları kaldığı yerden oynatılabilir.

44. ( ) Resume ile video dosyaları oynatmaya ara verebilir.

45. ( ) Nesneler sürkeleme işleminden sonra bırakılamaz.

46. ( ) Sahnedeki nesnelerin birbiri ile temasını kontrol edilebilir.

47. ( ) Sahnede Nesne-nesne ya da nesne- nokta teması kontrolleri gerçekleştirilebilir.

48. ) random fonksiyonu ile nesnelerin x ve y koordinatları rastgele değerler verilebilir

49. ( ) Birden fazla nesne aynı anda sahneye düzgün bir şekilde yerleştirilemez.

50. ( ) startDrag ile sürüklenme işlemini tamamlanır.

51. Aşağıdakilerden hangisi Math sınıfının sabiti değildir?

A) Ln10           B) Ln20        C) E          D) Pi

52. Aşağıdakilerden hangisi Math sınıfının metodu değildir? 
A) Abs( )           B) Atan( )         C) Ceil( )        D) Rand( )

53. Aşağıdakilerden hangisi metin alanı değildir? 
A) Statik metin alanı                   B) Dinamik metin alanı
C) Giriş metin alanı                    D) Çıkış metin alanı

54. Aşağıdakilerden hangisi Metin alanı oluşturur?
A) Textfield        B) Text           C) TextBox     D) Textinput

55. Aşağıdakilerden hangisi Metin alanlarını biçimlendirmek için kullanılan nesnedir?
A) Format           B) TextfieldFormat       C) textFormat      D) textformatcolor

56. Aşağıdakilerden hangisi dizilerin uzunluğunu gösterir?
A) Array           B) Lenght          C) Push          D) Pop

57. Aşağıdakilerden hangisi dizinin son elemanını kaldırır?
A) Array           B) Lenght         C) Push           D) Pop

58. Aşağıdakilerden hangisi dizinin başındaki elemanını kaldırır?
A) Delete         B) shift             C) Push            D) Pop

59. Aşağıdakilerden hangisi 4 piksel kalınlığında 00cc00 renginde yarı saydam bir çizgi oluşturur?
A) Graphics.linestyle(0.5,00cc00,4)          B) Graphics.linestyle(4,00cc00,0.5)
C) Graphics.linestyle(4,0x00cc00,0.5)      D) Graphics.linestyle(4,00cc00,0.5)

60. Aşağıdakilerden hangisi şekle gölge efekti verir?
A) Glow         B) dropShadow      C) BevelFilter      D) Blur

61. ContentLoaderInfo sınıfında resim içeriğinin toplam büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi ile bulunabilir?
A) Total          B) Byte                   C) ByteTotal          D) TotalByte

62. Aşağıdakilerden hangisi ses dosyasını 3. Saniyeden başlatıp 3 tekrar yaptıran komuttur?
A) Play(3,3)        B) Play(30,3)        C) Play(33)        D) Play(3000,3)

63. Aşağıdakilerden hangisi sürüklenme işlemini başlatır?
A) StartDrag();    B) Drag()          C) stopDrag(9       D) Start

64. Aşağıdakilerden hangisi nesnenin noktaya temasını kontrol eder?
A) hitTestPoint       B) hitTestObject        C) hitTest       D) TestPoint

65. Video dosyasının oynatımını bekletmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) pause            B) resume              C) Play           D) stop

CEVAP ANAHTARI:  1-YANLIŞ      2-YANLIŞ     3-DOĞRU     4-YANLIŞ         5-DOĞRU     6-YANLIŞ                 7-YANLIŞ       8-YANLIŞ      9-YANLIŞ     10-YANLIŞ      11-YANLIŞ     12-YANLIŞ     13-YANLIŞ           14-DOĞRU   15-DOĞRU    16-YANLIŞ      17-YANLIŞ     18-YANLIŞ       19-DOĞRU   20-DOĞRU                 21-DOĞRU        22-DOĞRU     23-DOĞRU     24-YANLIŞ      25-DOĞRU     26-YANLIŞ       27-YANLIŞ         28-YANLIŞ       29-DOĞRU   30-YANLIŞ         31-DOĞRU     32-YANLIŞ      33-DOĞRU    34-YANLIŞ            35-DOĞRU      36-DOĞRU        37-DOĞRU     38-DOĞRU        39-YANLIŞ   40-DOĞRU      41-DOĞRU        42-YANLIŞ         43-YANLIŞ     44-YANLIŞ         45-YANLIŞ    46-DOĞRU          47-DOĞRU     48-DOĞRU     49-YANLIŞ        50-YANLIŞ       51-B     52-D     53-D      54-A       55-C     56-B     57-C     58-B       59-C      60-B      61-C   62-D     63-A     64-A     65-A