İnternet Programcılığı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

1- PHP ile etkileşimli programlar oluşturmak istiyorsak hangi yazılımlara ihtiyacımız vardır? (10P)

 Web sunucu

 PHP yorumlayıcı

 Yazmak istediğiniz Web programı ile kayıt ekleme, silme, güncelleme veya kayıt sorgulama varsa bu işlemleri yapabilmek için bir veri tabanı

 Veri tabanına kolay erişim için hazırlanmış yardımcı yazılım (örneğin MySql veri tabanı için kullanılan PhpMyAdmin yazılımı)

2- PHP kodu, HTML kodlarının içine hangi şekillerde yazılabilir? (10P)

  • Kısa Stil: <? Buraya PHP kodu yazılacak ?>
  • XML Stil: <?php Buraya PHP kodu yazılacak?>
  • Script Stil:<script language=’php’> Buraya PHP kodu yazılacak </script>
  • Asp Stil: <%Buraya PHP kodu yazılacak%>

 3- PHP’de sadece doğru ya da yanlış değerini alan veri tipi aşağıdakilerden hangisidir? (5P)

a) float b) null c) array                       d) apache        e) boolean

4- Aşağıdakilerden hangisi PHP için geçerli bir değişken adı olamaz? (5P)

a) $_70milyon b) $kanal9 c) $OSS           d) $3gen         e) $mAkRo

5- Bilgisayarda PHP kodlarının çalışması için aşağıdakilerden hangisi mutlaka gereklidir? (5P)

a) Apache b) Not Defteri             c) Dreamweaver                    d) MySQL

6- define(“SAYI”,5); ifadesinden sonra aşağıdaki satırlardan hangisi yazılabilir? (5P)

a) SAYI=SAYI+1; b) SAYI–; c) $degisken=SAYI+1;   d) SAYI=$degisken+1;

7- Aşağıdaki değişken isimlerinden uygun (geçerli) olanların yanına (D) geçersiz olanların yanına (Y) işareti koyunuz. (10P)

$1.ad (    )           $ad.1 (    )              $ad1 ( D  )              $ad_1 (  D   )                $İsim1(   Y   )

8- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10P)

PHP …sunucu… taraflı (server side) çalışan bir internet programcılığı dilidir. …HTML… kodlarıyla üretilemeyecek ya da yazılması çok uzun sürebilecek sayfalar PHP ile kolayca yazılabilir.

9- Aşağıdaki değişkenlerin türlerini yanlarına yazınız. (8P)

$degisken1 = ”İstanbul”           ….………string………….………

$degisken2 = 57                         ….………integer………………..

$degisken3 = ”10.5”                  ….………string………….……….

$degisken4 = -20                      ….………integer………….……….

10- Aşağıdaki PHP kodlarının yaptıkları işleri yan taraflarındaki açıklama satırlarına kısaca yazınız. (8P)

<?php

$Dolar_Miktar=125;  // ……………$Dolar_Miktar değişkenine 125 değeri atanır…………………..

define(“DOLAR_KURU”,1.8527);  // …………… DOLAR_KURU sabitine 1.8527 değeri atanır………

$TL_Tutar=$Dolar_Miktar*DOLAR_KURU;  //  ……..Değişken ve Sabit değerleri çarpılarak $TL_Tutar değişkenine atanır……….

echo $TL_Tutar; // ……$TL_Tutar değişkeni ekrana yazdırılır.……

?>

11- Ekrana altı çizili ve kırmızı renkte “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ” yazılması için gerekli HTML ve PHP kodlarını hiyerarşik düzende yazınız. Sayfa başlığını (title) “Ana Sayfa” yapınız. (Kağıdın arka tarafını kullanınız) (15P)

 <html>

            <head>

                        <title> Ana Sayfa </title>

            </head>

            <body>

                        <?php

                                   echo “<font color=\”red\”> <u> BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ </u> </font>”;

            </body>

</html>

 12- Aşağıdaki kodlar sonucunda ekrana çıkacak değeri yazınız. (9P)

<?php

$a=5;

$b=10;

$a+=$b;

$a.=$b;

echo $a;

?>

150

Diğer Yazılar

Leave a Comment