MEB Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuz Kitabı

Dijital okuryazarlık; dijital hayata katılmak, dijital bir toplumda yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutum setidir.

Dijital okuryazar olmak, okulda hâlihazırda öğretilmiş olan bilgi ve becerileri tamamlamak ve genişletmek için önemli bir hayat becerisine sahip olmak demektir. Dijital okuryazarlık, teknolojik bilgi birikiminden daha fazlasıdır. İş hayatı, okul ortamı ve günlük hayatta yerleşik olan çok çeşitli etik, sosyal ve yansıtıcı uygulamaları içermektedir. O nedenle dijital hayatın temelini oluşturan dijital okuryazarlık genel manada müfredatın teknolojiyle ilgili bölümleriyle sınırlandırılmamalıdır. Dijital okuryazarlık; tarih hakkında bilgi edinmenin yanı sıra tarihi nasıl çalışacağını öğrenmenin, bilim hakkında bilgi edinmenin yanı sıra fen bilimleri prensiplerini nasıl uygulayacağını öğrenmenin de önemli bir parçasıdır. Geniş manada dijital okuryazarlık; bilgi edinmek, öğrenmek, bağlantı kurmak, çalışmak için bilgi iletişim teknolojilerini kullanma becerilerini öğrenmekle ilgilidir.

Kitap İndirme Linki: Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu

Kitap İçeriği: