Mysql Workbench İle Yapılan Veri Tabanının Visual Studio İle Bağlantısının Yapılması

  1. MySQL Workbench programında okul adında veri tabanı oluşturulur.

Create database okul;

  1. Oluşturulan okul veritabanı seçilir.

use okul;

ya da

Okul veri tabanı çift tıklanır.

  1. Okul veri tabanının içine öğrenciler adında aşağıdaki özelliklerde bir tablo eklenir.

create table ogrenciler(

ogrenci_no int primary key,

ad varchar(25) not null,

soyad varchar(25) not null,

sinif tinyint not null,

cinsiyet varchar(5) not null,

telefon varchar(12) not null

);

  1. Öğrenciler tablosunun üzerinde sağ tuş, select rows- limit 1000 seçeneği seçilerek veri girişi yapılır.

  1. Visual Studio programında yeni bir Windows form projesi açılır.

6. NET teknolojisi ile MySQL veri tabanı işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle MySql.Data kütüphanesinin, referanslar bölümüne eklenmesi gerekir. Bunun için “Solution Explorer” penceresindeki “References” klasörüne sağ tıklanarak “Add Reference” seçeneği seçilir. Gelen pencerede arama bölümüne mysql yazılarak MySql.Data seçilir ve “OK” butonuna tıklanır.

  1. Veri tabanı bağlantısının sağlanabilmesi için öncelikle işlem yapılacak sayfanın üst bölümündeki “Sys­tem.Data” ve “MySql.Data.MySqlClient” kütüphanelerinin eklenmesi gerekir.
  2. config dosyasının içinde <connectionStrings> </connectionStrings> düğümlerinin arasında aşağıdaki bağlantı cümlesi tanımlanır. Bağlantı cümlesi tanımlanırken, MySQL Workbench programında oluşturduğumuz veri tabanının adı ve Workbench programının şifresi doğru yazılmalıdır. (Database=okul;Uid=root;Pwd=123456;)

9. Bağlantı sınıfının oluşturulması için projeye sağ tıklanarak Add>Class seçeneği seçilir. Bağlantı sınıfı, “baglanti.cs” şeklinde isimlendirilerek projeye eklenir. App.config dosyasının içine eklenen connectionString’in kullanılabilmesi için “System.Configuration” kütüphanesi sayfaya dâhil edilir.

 

  1. Form tasarım ekranına DataGridView nesnesi eklenir.

Formun kod ekranına aşağıdaki kodlar eklenir. Bu kodlar sadece ver tabanındaki bilgilerin listelenmesi içindir. Ekleme, Silme ,Güncelleme işlemleri için araştırma yapınız.