Ofis Programları (Paket Programlar) Dersi Soru Havuzu

1. Aşağıdakilerden hangisi yeni bir çalışma sayfası açar?
A-) Dosya/Aç (File/Open)                          B-) Dosya/Yeni (File/New)
C-) Dosya/Kaydet (File/Save)                    D-) Dosya/Kapat (File/Close
Cevap:B

2. Dosya (File) menüsünde yer alan Kaydet (Save) ve Farklı Kaydet (Save as) komutları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Kaydet komutu aynı isimde, Farklı Kaydet komutu başka bir isimde kayıt yapar
B-) Farklı Kaydet aynı isimde, Kaydet farklı isimde kayıt yapar
C-) Her ikisi de aynı işlemi yapar
D-) Kaydet dosyayı kapatır, Farklı Kaydet dosyayı  çağırır
Cevap:A

3. Yapılan en son işlemi geri almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-) Dosya/Geri Al (Fıle/Undo)
B-) Biçim/Geri Al (Format/Undo)
C-) Ekle/Geri Al (Insert/Undo)
D-) Düzen/Geri Al (Edıt/Undo)
Cevap:D

4. Ekrandaki dosya içinde belirtilen bir ifadeyi aratmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-) Dosya/Bul (Fıle/Fınd)
B-) Düzen/Değiştir (Edıt/Replace)
C-) Düzen/Bul (Edıt/Fınd)
D-) Düzen/Git (Edıt/Goto)
Cevap:C

5. Araç çubuklarının görüntülenip veya gizlenmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-) Düzen/Araç Çubukları
B-) Araçlar/Araç Çubukları
C-) Biçim/Araç Çubukları
D-) Görünüm/Araç Çubukları
Cevap:D

6. Word belgelerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A-) XLS      B-) DOC      C-) PIC        D-) BMP
Cevap:B

7. Word programından çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-) Klavyeden ALT+F4 tuşuna basılır
B-) Dosya mönüsünden Çıkış komutu seçilir
C-) Pencerenin sağ üst köşesindeki “X” simgesine tıklanır
D-) Hepsi
Cevap:D

8. Klavyeden yazılamayan karakterleri eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-Biçim/Simge
B-Ekle/Nesne
C-Düzen/Simge
D-Ekle/Simge
Cevap:D

9. Düzen(Edıt) menüsündeki Değiştir(Replace) seçeneğinin görevi nedir?
A-) İstenilen ifadeyi arar bulur ve sadece boyutunu değiştirir
B-) İstenilen ifadeyi sadece bulur
C-) İstenilen ifadeyi arar ve yenisiyle değiştirir
D-) Hepsi
Cevap:C

10. CTRL+S Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-) Yeni bir çalışma dosyası açar
B-) Açık olan bir dosyayı kapatır
C-) Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler
D-) Ekrandaki dosyayı kayıt eder
Cevap:D

11. CTRL+Z Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-Yapılan son işlemi geri alır
B-Yapılan son işlemi tekrar eder
C-Seçili alanı siler
D-Seçili alanı kopyalar
Cevap:A

12.CTRL+C Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-Yapılan son işlemi geri alır
B-Yapılan son işlemi tekrar eder
C-Seçili alanı siler
D-Seçili alanın bir kopyasını belleğe alır
Cevap:D

13. Seçili alandaki bilgiler klavyedeki hangi tuş ile silinebilir?
A-) Delete     B-) Insert      C-) F1      D-) Ctrl
Cevap:A

14) Aşağıdakilerden hangisi  dosyayı kaydetme yollarından biri değildir?
A) Standart Araç Çubuğunda-Kaydet Düğmesi
B)Ctrl+S
C)Dosya Farklı Kaydet
D) Alt+F4
Cevap:D

15. Sayfamızı yatay hale getirmek için yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dosya – Baskı Ön İzleme – Yatay sayfa
b) Dosya – Sayfa Yapısı – Kağıt boşlukları – Yatay
c) Biçim – Sayfa – Yatay görünüm
d) Düzen – Tümünü Seç – Sayfa düzenle – Yatay
Cevap:B

16. Tümünü seç komutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alt+B            B) Shift+C            C) Ctrl+C                D) Ctrl+A
Cevap:A

17. Baskı önizleme işlemi için takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araçlar – Yazdır – Baskı Önizleme
B) Dosya – Baskı Önizleme
C) Görünüm – Baskı Önizleme
D) Düzen – Baskı Önizleme
Cevap:B

18. Seçili metinin puntosunu 14 puntoya değiştirmek için hangi işlem yapılır?
A) Görünüm-Yakınlaştır-14
B) Ekle-Simge-14
C) Biçim-Paragraf-Satır aralığı-14
D) Biçim-Yazı tipi-Boyut-14
Cevap:D

19. Word’te   belgeye otomatik sayfa numarası nasıl yapılır ?
A) Ekle / Sayfa numaraları
B) Ekle / Dipnot
C) Biçim / Sayfa numaralandırma
D) Düzen / Tümünü seç
Cevap:A

20. Yazılan belgeye üst ve alt bilgi nasıl yerleştirilir ?
A) Düzen / Alt bilgi ve üst bilgi
B) Görünüm / Dipnotlar
C) Görünüm / Alt bilgi ve üst bilgi
D) Ekle / Dipnotlar
Cevap:C

21. Bir belgenin yazıcıdan sayfa sayfa çıktısı nasıl alınır ?
A) Yazdır / Tümü    B) Yazdır / Kopya Adedi
C) Gönder / Tümü    D) Yazdır / Sayfa
Cevap:D

22. Yandaki düğmelerin işlevleri sırasıyla nedir ?
A) Kes – Kopyala – Yapıştır
B) İtalik – Kalın – Altıçizili
C) Kalın – İtalik – Altıçizili
D) Altıçizili – İtalik – Kalın
Cevap:C

23. İmleç nedir?
a)    Farenin orta tuşunun adıdır.
b)    Klavyenin üzerinde yanan ışığın adıdır.
c)    Ekranda yanıp-sönen işarettir.
d)    Farenin sol tuşudur.
Cevap:C

24. Word programından çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-) Klavyeden ALT+F4 tuşuna basılır
B-) Dosya mönüsünden Çıkış komutu seçilir
C-) Pencerenin sağ üst köşesindeki “X” simgesine tıklanır
D-) Hepsi
Cevap:D

25. Hazırlanan bir metnin satır aralıklarını aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile yaparız?
A-) Görünüm/Anahat     B-) Biçim/ Pragraf
C-) Ekle/Simge      D-) Araçlar/Dil
Cevap:B

26. Klavyeden yazılamayan karakterleri eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-)Biçim/Simge       B-)Ekle/Nesne
C-)Düzen/Simge       D-)Ekle/Simge
Cevap:D

27. Düzen menüsündeki Değiştir seçeneğinin görevi nedir?
A-) İstenilen ifadeyi arar bulur ve sadece boyutunu değiştirir
B-) İstenilen ifadeyi sadece bulur
C-) İstenilen ifadeyi arar ve yenisiyle değiştirir
D-) Hepsi
Cevap:C

28.  Yapılan en son işlemi geri almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-) Dosya/Geri Al B-) Biçim/Geri Al
C-) Ekle/Geri Al D-) Düzen/Geri Al
Cevap:D

29. CTRL+S Tuş ikilisinin görevi nedir?
A-) Yeni bir çalışma dosyası açar
B-) Açık olan bir dosyayı kapatır
C-) Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler
D-) Ekrandaki dosyayı kayıt eder
Cevap:D

30. Yapılan son işlemi geri alan kısa yol komutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ctrl+Z     B) Shift+C     C) Ctrl+C      D) Ctrl+A
Cevap:A

31. Seçili alanın bir kopyasını belleğe alan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alt+B      B) Shift+C     C) Ctrl+C      D) Ctrl+A
Cevap:C

32. Tümünü seç komutu aşağıdakilerden hangisidir
A) Alt+B       B) Shift+C     C) Ctrl+C      D) Ctrl+A
Cevap:D

33. Yazılan belgeye üst ve alt bilgi nasıl yerleştirilir ?
A) Düzen / Alt bilgi ve üst bilgi                    B) Görünüm / Dipnotlar
C) Görünüm / Alt bilgi ve üst bilgi               D) Ekle / Dipnotlar
Cevap:C

34. Dosya menüsünde yer alan Kaydet (Save) ve Farklı Kaydet (Save as) komutları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Kaydet komutu aynı isimde, Farklı Kaydet komutu başka bir isimde kayıt yapar
B-) Farklı Kaydet aynı isimde, Kaydet farklı isimde kayıt yapar
C-) Her ikisi de aynı işlemi yapar
D-) Kaydet dosyayı kapatır, Farklı Kaydet dosyayı  çağırır.
Cevap:A

35. Aşağıdakilerden hangisi yeni bir çalışma sayfası açar?
A-) Dosya/Aç B-) Dosya/Yeni
C-) Dosya/Kaydet D-) Dosya/Kapat
Cevap:B

36. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazıcıdan çıktı alırken kağıt üzerinde görünmez?
A-) Dipnot B-) Resim Yazısı
C-) Açıklama D-) Üstbilgi-Altbilgi
Cevap:A

37. Word’te   belgeye otomatik sayfa numarası nasıl yapılır ?
A) Ekle / Sayfa numaraları       B) Ekle / Dipnot
C) Biçim / Sayfa numaraları     D) Düzen / Tümünü seç
Cevap:A

38. Tam ekran görünümünde aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) Görünüm / Tam Ekran       B) Görünüm / Dipnot
C) Araçlar / Tam Ekran          D) Düzen / Tam Ekran
Cevap:A

39. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word ana menülerinden birisi değildir?
A) Görünüm      B) Dosya    C) Düzen          D) Veri
Cevap:D

40. Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir ?
A)  Başlat – Programlar – Microsoft Word
B)   Başlat – Ayarlar- Microsoft Word
C)   Başlat – Programlar – Donatılar
D)   Başlat – Ayarlar – Denetim Masası
Cevap:A

41. Word’te   belgeyi yazdırma işlemi nasıl yapılır ?
A) Dosya / Yazdır                            B) Ekle / Yazdır
C) Biçim / Sayfa numaraları            D) Düzen / Yazdır
Cevap:A

42.  Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Baskı Ön izleme                        B)  Sayfa Yapısı
C)  Sayfa Düzeni Görünümü          D)  Hiçbiri
Cevap:A

43. Aşağıda verilen komutların kısa yol tuş kombinasyonlarını yazınız. 
Yeni bir dosya açma :

Varolan bir dosya açma :

Kaydet – Farklı  Kaydet:

Geri al :

Yineleme:

Kes:

Yapıştır :

Kopyala :

Bul :

Yazdır :

Cevap:

Yeni bir dosya açma : Ctrl + N

Varolan bir dosya açma: Ctrl + O

Kaydet – Farklı  Kaydet (2 P): Ctrl + S

Geri al : Ctrl + Z

Yineleme: Ctrl + Y

Kes: Ctrl + X

Yapıştır: Ctrl + V

Kopyala: Ctrl + C

Bul: Ctrl + F

Yazdır : Ctrl+P

44. Microsoft Excel 2007 de satır ve sütunların kesişmesiyle oluşan alanlara ne denir? 
a. Kutu b. Bölme         c. Hücre          d. Kare
Cevap:C

45. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word de yapılamayacak bir işlemdir? 
a. Tablo oluşturma     b. Resim ekleme
c. Grafik oluşturma    d. Formül oluşturma
Cevap:D

46. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Microsoft Excel de doğru bir hücre adresi yazımıdır? 
a. A1             b. AB             c.1A             d. A
Cevap:A

47. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Excel çalışma kitabının dosya uzantısı doğru verilmiştir? 
a. docx                       b. xlsx             c. pptx             d. ppsx
Cevap:B

48. Kelime işlemci programında bir metni kesip taşımak için yapılacak olan işlemleri sırası ile yazınız. 
a.
b.
c.
d.

Cevap: A. Metin seçilir.   B. Kesilir.   C. Taşınacak yere fare ile konumlanılır.  D. Yapıştırılır.

49. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word 2007 programının uzantısıdır? 
a. docx                        b. xslx c. pptx             d. ppsx
Cevap:A

50. Aşağıdaki cümleleri DOĞRU veya YANLIŞ olarak belirtiniz. Tümü DOĞRU veya tümü YANLIŞ olan cevaplar kabul edilmeyecektir. 
……..Sütun başlıkları alfabetik sıra ile sıralanmıştır.
……..Farklı Kaydetmenin amaçlarından biri dosyanın bir yedeğini oluşturmaktır.
……..Dosyayı kaydederken kayıt türü olarak Web Sayfası seçilebilir.
……..Otomatik doldurma listeleri hazır olarak gelir ve kullanıcıların yenilerini eklemesi mümkün değildir.
……..Tüm formüller – işareti ile başlamalıdır.
……..Çalışma sayfalarının sayısı arttırılabilir ama isimleri değiştirilemez.
……..Excel de yazılar 45o açı ile yazılabilir.
……..Koşullu biçimlendirme sadece sayısal veriler için kullanılabilir.
Cevap: D – D – D – Y – Y – Y – D – Y

51. =EĞER(A10<=100; ”Bütçemize Uygun”; ”Bütçemizi Aşıyor”) formülünü açıklayınız.
Cevap: A10 hücresindeki değer 100 e eşit veya 100 den küçük ise Bütçemize uygun yazar, 100 den büyük ise yazar.

52. =(A4+A5+A6+A7+A8) formülünü açıklayınız.

Cevap: A4, A5, A6, A7, A8 hücrelerindeki değerleri toplar.

paket programlar sınav sorusu

53.
Yandaki resimde harflerle gösterilen hücrelerin adreslerini yazınız.
            A.                    B.                    C.
                        D.                    E.

         Cevap: A3 – C2 – B5 – E3 – D7

paket programlar sınav sorusu

54.Aşağıdaki resimde bir iş yerine ait Excel de oluşturulmuş müşteri takip tablosu görüntülenmektedir. Tabloda müşterinin toplam borcu ve ödediği miktarı gösteren alanlar bulunmaktadır.

a. Okay ÇAMOĞLU isimli müşterinin kalan borcunu hesaplayan formülü yazınız.
Cevap: =B4 – C4

b. Okay ÇAMOĞLU isimli müşterinin kalan borcuna göre BORÇ sütununa BORCU YOK veya BORÇLU yazdıran formülü yazınız.
Cevap: EĞER(D4>0; “BORÇLU”; “BORCU YOK”)

55.Aşağıdakilerden hangisi Excel de birden çok birbirinden bağımsız hücre seçmek için kulanılan semboldür ? 
A) Ctrl     B) Tab   C) Shift        D) Alt Gr
Cevap: A

56. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Excel de formül işlemleri için kulanılan semboldür ?
A)  #                  B) =              C) *          D)  $
Cevap: B