Paket Programlar (Ofis Programları) Modül Soru ve Cevapları (184 Adet)

1- Kelime İşlemci

1. Üzerinde sözcük sayısı ve toplam sayfa gibi bilgilerin yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hızlı erişim araç çubuğu                 B) Durum çubuğu
C) Yatay kaydırma çubuğu                 D) Şerit

2. Belgenin kâğıt üzerindeki görünümüne en yakın olan üst ve alt bilgileri düzenlemek, kâğıt üzerindeki boşlukları ayarlamak için kullanılan belge görünüm düğmesi hangisidir?
A) Sayfa düzeni             B) Web düzeni             C) Anahat                D) Taslak

3. Kelime işlemci programında yeni boş bir belge oluşturmak için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılmaz?
A) Ctrl+N                                                                    B) Hızlı erişim araç çubuğunu tıklamak
C) Ofis düğmesinden Yeni seçeneğini seçmek          D) Hızlı erişim araç çubuğundan „ı tıklamak

4. Kelime işlemci programında Ctrl+Z tuşları birlikte kullanıldığında aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?
A) Yeni bir dosya oluşturur.                        B) Var olan bir dosyayı açmaya yarar.
C) En son yapılan işlemi geri alır.              D) Belgede aradığımız bir metni bulmaya yarar.

5. Metin içerisinde istenilen bir kelimeyi aratmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) Ekle-düzenleme-bul                          B) Giriş-düzenleme-bul
C) Giriş-paragraf-bul                             D) Ekle-paragraf-bul

6. Kelime işlemci programında bir metnin tamamını seçmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) Ctrl+S           B) Ctrl+V           C) Shift+A            D) Ctrl+A

7. düğmesinin görevi nedir?
A) Başlangıcı büyüt      B) Altı çizili yaz      C) Büyük küçük harf değiştir      D) Yazı tipini büyüt

8. Yukarıdaki grup hangi görevleri üstlenir?
A) Paragraf ile ilgili işlemler             B) Tablo ekleme ile ilgili işlemler
C) Stiller ile ilgili işlemler                  D) Yazı tipi ile ilgili işlemler

9. Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekle –Kenarlık ve Gölgelendirme
B) Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
C) Görünüm – Sayfa Arka Planı -Kenarlık ve Gölgelendirme
D) Sayfa düzeni – Sayfa Arka Planı -Kenarlık ve Gölgelendirme

10. Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde imi eklemek için kullandığımız bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Giriş-Pano                     B) Giriş-Yazı tipi
C) Giriş-Paragraf                D) Ekle-Madde imi ve numaralandırma

11. Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip edilmelidir?
A) Sayfa düzeni– sayfa arka planı – filigran                        B) Sayfa düzeni – sayfa arka planı – sayfa rengi
C) giriş – sayfa arka planı – sayfa rengi                               D) Yazı tipi – sayfa arka planı – sayfa rengi

12. ( ) Dil ayarlarını yapmak için Gözden Geçir sekmesi altında yer alan Yazım grubundan yararlanılır.

13. ( ) Kelime işlemci programı kullanılarak belgedeki sözcüklerin sayısı bulunabilir.

14. ( ) Kelime işlemci programında yazım ve dil bilgisi ile ilgili otomatik düzeltme yapılamaz.

15. …………………düğmesi ile kâğıdın yatay veya dikey olması yönündeki tercihimizi yaparız.

16. ………………..grubunun seçeneklerini kullanarak alttan ve üstten olmak üzere alt ve üst bilgilerin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

17. Çalışmakta olduğumuz belgenin yazıcıya göndermeden önceki hâlinin nasıl olduğunu görmek için………………kullanılır.

18. ( ) Yukarıdaki tablo dört satırdan oluşmuş bir tablodur.
19. ( ) Yukarıdaki tabloda yapılan sayfa sayısı sıralamasında ölçüt ve sıralama türü olarak sayfa sayısı/artan sıralama kullanılmıştır.
20. Seçili hücrelerde metin yönünü aşağıdaki yollardan hangisini izleyerek değiştirebiliriz?
A) Düzen-Veri-Metin yönü
B) Düzen-Hizalama-Metin yönü
C) Düzen-Birleştir-Metin yönü
D) Düzen-Tablo-Metin yönü

21. Belge içindeki bir metni tabloya dönüştürmek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?
A) Giriş-Tablo-Metni Tabloya Dönüştür
B) Ekle-Tablo-Hızlı Tablolar
C) Ekle-Tablo-Metni Tabloya Dönüştür
D) Gözden Geçir-Tablo-Metni tabloya dönüştür

22. Belgeye eklemek için izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekle-Resim-Word Art                  B) Biçim-Resim-Wordart
C) Ekle-Metin-Word Art                   D) Ekle- Çizimler-Wordart

23. Düğmesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sayfaya tablo eklemek için kullanılır.
B) Sayfaya küçük resim eklemek için kullanılır.
C) Sayfaya şekil çizmek için kullanılır.
D) Sayfaya grafik eklemek için kullanılır.

24. “¿ “ gibi klavyede olmayan karakterleri sayfamıza eklemek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekle-Çizimler-ġekiller
B) Ekle-Simgeler-Denklem
C) Ekle-Simgeler-Simge
D) Giriş-Simgeler-Simge

25. ( ) Kelime işlemci programı sayesinde çalışmakta olduğunuz belgeye otomatik olarak içindekiler tablosu ekleyebilirsiniz.

26. ( ) Belgeye sonnot eklemek için Dipnotlar grubundan Sonnot Ekle seçeneği seçilir.

27. ( ) Kelime işlemci programı kullanılarak eklenmiş olan dipnotların ve sonnotların isteğe göre konum ve biçim ayarları yapılamaz.

28. ( ) Kelime işlemci programında aynı anda birden fazla belge ile çalışılamaz.

29. Hızlı erişim araç çubuğuna doğrudan şeritten de düğme eklenebilir.( )

30. Kelime işlemci programı kullanılarak belgenin içeriği şifrelenebilir.( )

31. ……………………dijital bilgilerin, dijital imzalarla kimlik doğrulamanın bir yolu olarak kullanılmasına olanak verir.

Cevap Anahtarı: 1-B     2-A     3-D     4-C     5-B     6-D     7-C     8-D     9-D     10-C     11-B     12-DOĞRU     13-DOĞRU     14-YANLIŞ     15-YÖNLENDİRME     16-KONUM     17-BASKI ÖNİZLEME     18-YANLIŞ     19-YANLIŞ     20-B     21-C     22-C     23-B     24-C     25-DOĞRU     26-DOĞRU     27-YANLIŞ     28-YANLIŞ     29-DOĞRU     30-DOĞRU     31-DİJİTAL SERTİFİKA

 

2- Elektronik Tablolama

1. Aşağıdakilerden hangisi elektronik tablolama programında etkin hücrenin adresini belirten arayüz elemanıdır?
A) Formül çubuğu          B) Adres çubuğu          C) Sekmeler           D) Durum çubuğu

2. Yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için aşağıdaki klavye kısayollarından hangisi kullanılır?
A) Ctrl+O       B) Ctrl+S       C) Shift+F11        D) Ctrl+N

3. Aşağıdakilerden hangisi bir çalışma kitabını kaydetme yöntemlerinden biri değildir?
A) Taşı ve kopyala penceresini kullanma
B) Hızlı erişim araç çubuğunda bulunan kaydet simgesi
C) Dosya menüsünden kaydet seçeneği
D) Ctrl+S klavye kısayolu

4. Satırlar ve sütunların kesişmesiyle oluşan kutular aşağıdakilerden hangisidir?
A) Formül         B) Veri          C) Hücre          D) Sekme

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sütunlar harflerle isimlendirilir.
B) Satırlar sayılarla isimlendirilir.
C) Elektronik tablolama dosyasına kitap adı verilir.
D) Bir çalışma kitabında sadece bir sayfa bulunabilir.

6. Tabloya bir sütun eklemek için …………… üzerinde sağ tıklanarak ekle seçeneği seçilir.

7. Tabloya bir satır eklemek için …………… üzerinde sağ tıklanarak ekle seçeneği seçilir.

8. Günleri otomatik doldurmak için ilk günü yazdıktan sonra ……………… dan tutarak istenilen hücreye kadar sürüklenir.

9. Bitişik olamayan hücreleri seçmek için klavyeden ……………. tuşu kullanılır.

10. Bitişik hücreleri seçmek için klavyeden ……………. tuşu kullanılır.

11. Biçimlendirme işlemleri………………. sekmesinden gerçekleştirilir.

12. Sayı, hizalama ve yazı tipi gibi seçenekler ……………………. Penceresinden gerçekleştirilir.

13. Belirli değerlere göre biçimlendirme yapmak için …………………. seçeneği kullanılır.

14. Bir hücre içerisindeki biçimlendirmeyi başka hücreye kopyalamak için ………………. kullanılır.

15. Hazır hücre biçimlendirmeleri uygulamak için ………………….. uygulanır.
16. Sayfa ile ilgili ayarlar ………………. sekmesinden gerçekleştirilir.

17. Yazdırma işleminin klavye kısayolu …………………dır.

18. Kenar boşlukları………………… penceresinden ayarlanır.

19. Aynı anda bir çok pencere görüntüleyebilmek için…………………. Seçeneği kullanılır.

20. Sayfanın yazıcıdan çıkmış görüntüsünü, ………………………… seçeneğini kulanarak görebilirsiniz.

21. Formül yazımına ……………….. simgesi ile başlanır.

22. Formüllerde kullanılan çarpma operatörü, ……………. simgesidir.

23. Sıfıra bölme hatasında…………………. hata uyarısı çıkar.

24. Formülde eksik hücre adresi olduğunda ………………hata uyarısı çıkar.

25. İki hücre arasında bulunan bütün hücreleri tanımlamak için …………. Simgesi kullanılır.

26. ( ) Topla fonksiyonu, belirli aralıktaki hücreleri toplar.

27. ( ) Bir hücreye birden fazla fonksiyon yazılamaz.

28. ( ) Matematiksel fonksiyonları, metin içeren hücrelerde kullanabilirsiniz.

29. ( ) Fonksiyonu sadece fonksiyon ekle simgesinden ekleyebilirsiniz.

30. ( ) Bir satırda arama yaptırmak için yatayara fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

31. ( ) Grafik eklemek için sayfa düzeni sekmesi kullanılır.

32. ( ) Grafiklerde sadece yatay eksen bulunur.

33. ( ) Grafik şeklini, ekle sekmesinden değiştirebilirsiniz.

34. ( ) Grafik araçları bölümü, sadece grafik seçili iken görüntülenir.

35. ( ) Grafiğin daha kolay anlaşılabilmesi için eğim çizgileri kullanılır.

36. Tablodan belirlediğiniz verileri listelemek için ……………… kullanılır.

37. Elektronik tablolama programının veri analizleri ………………… sekmesinden yapılır.

38. Tablolarda hazır veri analizleri yapmak için ……………………….. kullanılır.

39. Verileri birleştirmek için……………. sekmesinden……………….. seçilir.

40. Dışardan metin almak için ………….. sekmesinden ………….. seçeneği kullanılır.

41. ( ) Makrolar, programlama kodlarından oluşur.

42. ( ) Bir çalışma kitabında sadece bir makro eklenebilir.

43. ( ) Makroları nesnelere atayabilirsiniz.

44. ( ) Makro ayarları güven merkezinden yapılır.

45. ( ) Makroları veri sekmesinden ekleyebilirsiniz.

46. ( ) Çalışma kitabınınızı şifre ile koruyabilirsiniz.

47. ( ) Simgelerin konumunu değiştirerek kendinize göre uyarlayabilirsiniz.

48. ( ) Hızlı erişim çubuğunun konumu değiştirilemez.

49. ( ) Gelişmiş seçenekler, görünüm sekmesinde yer alır.

50. ( ) Elektronik tablolama programı sürümler arasında uyumluluk sorunu yoktur.

51. Elektronik tablolama programında satır ve sütunların kesişmesiyle oluşan alanlara ne ad verilir?
A.) Hücre          B.) Kutu           C.) Bölme           D.) Kare

52. Aşağıdaki karakterlerden hangisi elektronik tablolama programında eşit değildir anlamına gelir?
A.) <=           B.) >=           C.) $           D.) <>

53. Aşağıdaki formüllerden hangisi E1, E2, E3, E4 ve E5 hücresindeki sayıların ortalamasını verir?
A.) =ORTALAMA(E1:E5/5)
B.) =ORTALAMA(E1;E5)
C.) =ORTALAMA(E1:E5)
D.) =TOPLAMA(E1:E5)/10

54. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?
A.) AB           B.) 11            C.) 1A           D.) A1

55. Aşağıdakilerden hangisi ile otomatik toplam alınır?
A.) %          B.) fx                 C.) Σ            D.) #

56. Elektronik tablolama programındaki bir tabloda, en küçük değeri veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A.) =Topla           B.) =Eğer         C.) =Min         D.) =Mak

57.

Yukarıdaki tabloda 2008 yılına ait dış açığı veren D2 hücresindeki formül
aşağıdakilerden hangisidir?
A.) =C2-B2                                 B.) =Topla(B5/C5)
C.) =Topla(B5*C5)                     D.) =(B5-C5)/2

58. Excelde dik-eğik yazma, sayı, yazı tipi, kenarlık gibi ayarlar nereden yapılır?
A.) Görünüm sekmesi       B.) Veri sekmesi     C.) Giriş sekmesi     D.) Formüller sekmesi

59. Excel sayfasında hücrenin içinde “kaldı” yazıyorsa yazının otomatik kırmızı olması
için aşağıdaki seçeneklerden hangi özellik kullanılır?
A.) İşlev ekle      B.) Yazı tipi     C.) Sayfa yapısı     D.) Koşullu biçimlendirme

60. Bir hücrenin sağ alt köşesinde bulunan ve hücredeki veri, seri veya formülleri bitişik
hücrelere kopyalayan küçük kareye ne denir?
A.) Hücre kulpu     B.) imleç      C.) Hücre     D.) Buton

CEVAPLAR : 
1-A                                                   11-GİRİŞ                                                         21- =
2-D                                                   12HÜCRE  BİÇİMLENDİRME                   22- *
3-A                                                   13KOŞULLU BİÇİMLENDİRME              23- #BÖL/!                 
4-C                                                   14-BİÇİM BOYACISI                                   24- #BAŞV!
5-D                                                   15-HÜCRE STİLLERİ                                  25- :
6-SÜTUN HARFİ                          16-SAYFA DÜZENİ                                       26-D                 
7-SATIR SAYISI                           17-CTRL+P                                                     27-Y
8-HÜCRE KULPU                        18-TÜMÜNÜ YERLEŞTİR                           28-Y
9-CTRL                                          19-SAYFA YAPISI                                          29-Y
10-SHİFT                                       20-BASKI ÖN İZLEME                                  30-D

31-Y                                          41-D                     51-A
32-Y                                          42-Y                     52-D
33-D                                          43-D                     53-C
34-D                                          44-D                     54-  D    
35-D                                          45-Y                     55-C
36-FİLTRE                              46-D                     56-C
37-VERİ                                   47-D                     57-A
38-ÖZET TABLO                   48-Y                     58-C
39-VERİ-BİRLEŞTİR            49-Y                     59- D
40-VERİ-METİNDEN            50-Y                     60-A

 

3- Sunu Hazırlama

Öğrenme Faaliyeti -1
1. Aşağıdakilerden hangisi Ofis düğmesine tıklanınca açılan dosya menüsünde bulunmaz?
A) Farklı Kaydet               B) Yayımla               C) Yazdır                       D) Eklentiler

2. Aşağıdakilerden hangisi şerit üzerindeki temel sekmelerden birisi değildir?
A) Başvurular             B) Animasyonlar             C) Slayt Gösterisi                D) Gözden Geçir

3. Slaytların küçük ekran görüntülerini aşağıdaki panellerden hangisinde görebiliriz?
A) Anahat                B) Görünüm Çubuğu                   C) Slayt                     D) Not

4. Bir sunuyu farklı kaydetmek için kullanılan tuş birleşimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) SHIFT+S               B) F12                 C) CTRL+F4                    D) CTRL+S

5. Sunu hazırlama programından çıkmadan sadece açık olan sunuyu aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle kapatabiliriz?

A) ALT F4 B) CTRL+F4 sunu1 düğmesine tıklayarak sunu2

 

Cevaplar: 1-D    2-A    3-C    4-B    5-B

Öğrenme Faaliyeti -2
1. Aşağıdakilerden hangisi yeni bir slayt ekleme yöntemlerinden değildir?
A) CTRL+M tuş birleşimiyle
B) CTRL+N tuş birleşimiyle
C) Şerit üzerindeki “Giriş” sekmesi üzerinde bulunan “Slaytlar” bölümünden “Yeni Slayt” düğmesine tıklayarak
D) “Slayt Paneli” üzerinde boş bir alandayken farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden ”Yeni Slayt” komutuna tıklayarak

2. Aşağıdakilerden hangisi slayt silme yöntemlerinden birisi değildir?
A“Slayt Paneli”nden seçilir ve slayt üzerinde sağ tuş tıklanır ve “Slayt Sil” komutu tıklanır.
B) “Slayt Paneli”“nden seçilir ve “şerit” üzerindeki “Giriş” sekmesinde yer alan “Slaytlar”bölmesinden “Sil” komutu tıklanır.
C) “Slayt Paneli”nden seçilir ve klavyeden DELETE tuşuna basılır.
D) “Slayt Paneli”nden seçilir ve klavyeden SPACE tuşuna basılır.

3. Gizlenen bir slaytı aşağıdaki yöntemlerin hangisiyle tekrar görünebilir yapabiliriz?
A) Gizli olan slaytlar “Slayt Paneli”nden seçilir ve farenin sağ tuşuna tıklanarak “Slayt Göster” seçilir.
B) Gizli olan slaytlar “Slayt Paneli”nden seçilir ve “Görünüm” menüsü altındaki “Slayt Göster” seçilir.
C) Gizli olan slaytlar “Slayt Paneli”nden seçilir ve slaytlar üzerinde sağ tuş tıklanır, ardından açılan menüden “Slayt Gizle” komutu tıklanarak işareti kaldırılır.
D) Gizli olan slaytlar “Slayt Paneli”nden seçilir ve slaytlar üzerinde sağ tuş tıklanır, ardından açılan menüden “Slayt Göster” komutu tıklanarak işareti kaldırılır.

4. Farklı bir sunudan slayt eklemek için kullanılan “Slaytları Yeniden Kullan” komutu hangi menü altında yer alır?
A) Giriş->Yeni Slayt               B) Ekle->Yeni Slayt
C) Giriş->Düzen                     D) Giriş->Kopyala
5. Slayt düzeni içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Yer tutucular              B) Tablolar             C) Dosya Adı                D) Tema

Cevaplar: 1-B    2-D    3-C    4-A    5-C

Öğrenme Faaliyeti -3
1. Aşağıdakilerden hangisi slayt’ın yatay mı dikey mi olacağının ayarlandığı kısımdır?
A) Sayfa Yapısı            B) Temalar           C) Sayfa Yönlendirme              D) Düzen

2. Aşağıdakilerden hangisi tema düzeni içerisinde ayarlanmaz?
A) Yazı Tipleri              B) Animasyonlar            C) Renkler                 D) Efektler

3. Aşağıdaki dolgu çeşitlerinden hangisinde istediğimiz birden fazla rengi seçerek kullanabiliriz?
A) Düz dolgu               B) Arkaplan resmi                  C) Doku dolgusu          D) Gradyan dolgu

4. Bir LCD TV’de gösterilecek sununun en ideal en boy oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16:9               B) 4:3               C) 1:2                   D) 1:1

5. Sunuya ait sayfa yapısı ayarları şerit üzerinde hangi sekme altında yer alır?

A) Görünüm      B) Giriş            C) Tasarım             D) Slayt gösterisi

Cevaplar: 1- C   2-B    3-D    4-A    5-C

Öğrenme Faaliyeti -4sunu3
1. Aşağıdakilerden hangisi    düğmesinin görevidir?
A) Kalın Yazı           B) İtalik Yazı         C) Büyük/Küçük Harf Değiştir         D) Karakter Aralığı

sunu4

2. Aşağıdakilerden hangisi  düğmesinin değiştirdiği paragraf özelliğidir?
A) Satır aralığı           B) Metin Yönü             C) Sütunlar            D) Metin Hizalama

3. Klavye üzerinde yer almayan simge veya karakterleri slayta eklemek için Ekle sekmesinden hangi komut düğmesine tıklanır?
A) WordArt              B) Tarih ve Saat              C) Slayt Numarası                 D) Simge

4. Birden fazla şekil kullanarak oluşturulan şekillerin tek bir nesne olarak birleştirmek için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanmalıyız?
A) Birleştir                B) Grubu Çöz              C) Gruplandır                 D) Nesne Biçimlendir

5. Aşağıdakilerden hangisi bir grafik türü değildir?
A) Pasta                     B) Kek                      C) Halka                            D) Çubuk

Cevaplar: 1-C    2-A    3-D    4-C    5-B

Öğrenme Faaliyeti -5
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Sunu içinde slaytlara özel geçiş efekti uygulanamaz.
2. ( ) Sunu içindeki slayt geçişlerine ses efekti uygulanabilir.
3. ( ) Sunu içindeki animasyonlu ögeler slaytın üzerinde yazdırılmayan numara etiketleri ile gösterilir. Etiket sadece Normal görünümde Özel Animasyon görev bölmesi ile görüntülenir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
4. Sununuzdan bağımsız slayt grupları sunmak veya sununuzdaki slayt grubuna bir oluşturmak için ………………………………… kullanılır.

5. ………………………………………….. özelliği kendi kendine çalışan sunular oluşturmak için idealdir.

6. Sununuza ekleyip ilgili köprüler tanımlayabileceğiniz hazır araçlara …………………………. adı verilir.

Cevaplar: 1-Yanlış    2-Doğru    3-Doğru    4-Özel Gösteri    5-Slayt zamanlaması    6- Eylem Düğmesi

 

Öğrenme Faaliyeti -6
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
 
1. ( ) Sunu içine eklenen üstbilgi ve altbilgi tanımlamalarının; sadece istenen slaytlarda görüntülenmesi mümkün değildir.
2. ( ) Sunu içindeki slaytlara otomatik olarak güncelleştirilen tarih veya saat bilgisi eklenebilir.
3. ( ) Sunu içindeki slaytlarda altbilgi olarak sadece tarih ve slayt numarası bilgileri tanımlanabilir.
4. ( ) Sunu içindeki her slayt ayrı ayrı yazdırılabileceği gibi dinleyici notu biçiminde (bir sayfada birden çok slayt görüntülenecek şekilde) de yazdırılabilir.
5. ( ) Gri tonlamalı yazdırma biçimden arka plan dolguları, metnin daha iyi okunması için siyah renkte yazdırılır.

Cevaplar: 1-Yanlış    2-Doğru    3- Doğru    4- Doğru    5- Yanlış

 

Öğrenme Faaliyeti -7
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Sunu içine eklenen üstbilgi ve altbilgi tanımlamalarının sadece istenen slaytlarda görüntülenmesi mümkün değildir.
2. ( ) Sunu içindeki slaytlara otomatik olarak güncelleştirilen tarih veya saat bilgisi eklenebilir.
3. ( ) Sunu içindeki slaytlarda altbilgi olarak sadece tarih ve slayt numarası bilgileri tanımlanabilir.
4. ( ) Sunumun otomatik kaydedilmesi ile ilgili düzenleme Office düğmesi altında bulunan Seçenekler bölümü içinden gerçekleştirilir.
5. ( ) Hızlı erişim araç çubuğu içine sadece kendi altında tanımlanmış komutlar eklenebilir.

Cevaplar: 1-Yanlış    2-Doğru    3-Yanlış    4-Doğru    5-Yanlış

 

Modül Değerlendirme
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Tema, bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan çeşitli resimlerin, grafiklerin, yazıların yer aldığı ön sayfaya verilen isimdir.
2. ( ) Sunu hazırlama yazılımını başlattığımızda karşımıza açılan ilk pencereye “Çalışma Alanı” denir.
3. ( ) Not sayfası görünümü, sununuzu yazdığınız ve tasarladığınız asıl düzenleme görünümüdür.
4. ( ) Kayıtlı bir sunuyu açmak için kullanılan klavye tuş birleşimi CTRL+N’dir.
5. ( ) Tüm sunu dosyalarımızı diğer medya aygıtları aracılığıyla daha kolay aktarım ve görüntüleme amacıyla bir araya getirilmesi işlemine “sunu paketleme” denir.
6. ( ) Sunu hazırlama programı içerisinde yer alan fotoğraf albümü, kişisel fotoğraflarınızı görüntülemek için oluşturabileceğiniz bir sunudur.
7. ( ) Gizli olan slaytlar “Slayt Paneli”nden seçilir ve slaytlar üzerinde sağ tuş tıklanır, ardından açılan menüden “Slayt Gizle” komutu tıklanarak işareti kaldırılır.

8. ( ) Aynı sunu içerisinde hem yatay hem de dikey sayfa yapısına kullanılabilir.
9. ( ) Filigran, slaytta yer alan nesnelerin arka kısmında yer alan renk veya grafiklere verilen isimdir.
10. ( ) Eğer metin kutusunu seçerek metin biçimlendirilmesi yapılırsa metnin tamamı biçimlendirilir.
11. ( ) fare işaretçisi nesneyi döndürmek istediğimiz zaman görünür.
12. ( ) Filigran, şeklin kenar çizgileri içerisinde kalan bölümüdür.
13. ( ) Slayt içerisine ses dosyası eklenebilir ancak film dosyası eklenemez.
14. ( ) Slayt içerisine elektronik tablolama programıyla hazırlanmış bir tablo eklenebilir.
15. ( ) Sunu içinde slaytlara özel geçiş efekti uygulanamaz.
16. ( ) Sunu içindeki slayt geçişlerine ses efekti uygulanabilir.
17. ( ) Sunu içindeki slaytlarda altbilgi olarak sadece tarih ve slayt numarası bilgileri tanımlanabilir.
18. ( ) Sunu içindeki her slayt ayrı ayrı yazdırılabileceği gibi dinleyici notu biçiminde (bir sayfada birden çok slayt görüntülenecek şekilde) de yazdırabilir.
19. ( ) Sunu içine eklenen üstbilgi ve altbilgi tanımlamalarının sadece istenen slaytlarda görüntülenmesi mümkün değildir.
20. ( ) Sunu içindeki slaytlara otomatik olarak güncelleştirilen tarih veya saat bilgisi eklenebilir.

 

Cevaplar:  1- Yanlış   2-Doğru    3- Yanlış    4- Yanlış    5- Doğru    6- Doğru    7- Doğru    8- Yanlış    9- Yanlış    10- Doğru    11- Yanlış    12- Yanlış    13- Yanlış    14- Doğru   15- Yanlış    16- Doğru    17- Doğru    18- Doğru    19- Yanlış    20- Doğru

4- İnternet ve E-posta Yönetimi

Öğrenme Faaliyeti -1
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. …………….………, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.
2. İnternet ilk olarak ………………… yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde askeri amaçlı bir proje ile ortaya çıkmıştır.
3. …………………. de 64 Kbps kapasiteli kiralık hat ile ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki yönlendiriciler kullanılarak ABD’de NSFNet (National Science Foundation Network)’e TCP/IP protokolu üzerinden Türkiye’nin ilk İnternet bağlantısı gerçekleştirilmiştir.
4. ………………….…………..düşük ve orta seviyeli elektrik şebeke gerilimi kullanarak iletişim hizmetleri sağlayan bir geniş bant erişim teknolojisidir.
5. …………………..……….sıradan bakır kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir teknolojidir.
6. …………………..……dizüstü bilgisayarlar gibi mobil bilgisayar cihazları ve İnternet arasında kısa mesafeler üzerinden yüksek hızda kablosuz ağ bağlantılarını tanımlamak üzere kullanılan bir terimdir.
7. “Bilgi Ağı” üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dâhilinde yapılmaktadır. Bu kurallara kısaca………………..………… protokoller ailesi denir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
8. sunu5Yandaki işaret İnternet tarayıcısında neyi ifade eder?
A) Geçmiş                                                              B) Ana sayfa
C) İnternet tarayıcısı giriş sayfası açar.                         D) Çevirmeli bağlantı oluşturur.
9. www.marmara.edu.tr ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ticari bir kuruluştur.                B) Askeri bir kuruluştur.
C) Hükümet kuruluşudur.             D) Eğitim kuruluşudur.
10. İnternet tarayıcısındaki sekmelerin ayarları aşağıdaki hangi seçenek ile gerçekleştirilir?
A) İnternet tarayıcısında araçlar/İnternet seçenekleri/bağlantılar/sekmeler
B) İnternet tarayıcısında araçlar/İnternet seçenekleri/genel/sekmeler
C) İnternet tarayıcısında araçlar/İnternet seçenekleri/içerik/sekmeler
D) İnternet tarayıcısında araçlar/İnternet seçenekleri/güvenlik/sekmeler

Cevaplar: 1-İnternet    2-1960’lı    3-12 Nisan 1993    4-Power Line Communication    5-DSL    6-WI-FI    7-TCP/IP    8-C     9-D     10-B

 

 

 

Öğrenme Faaliyeti -2
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. (…) E-posta ayarlarını güncelleme olanağımız yoktur.
2. (…) E-posta hesabı alırken Türkçe karakterlere dikkat edilmelidir.
3. (…) İnternette yazılı, sesli ve görüntülü sohbet yapılabilir.
4. (…) Mektup, kullanıcıya e-postadan daha hızlı iletilir.
5. (…) Gelen e-posta iletisini başka bir e-posta adresine yönlendirmek için yanıtla seçeneği kullanılır.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
6. Aşağıdaki e-posta adreslerinden hangisinin yazımı doğrudur?
A) tolga@.gazi.edu.tr                  B) çorum@meb.gov.tr
C) bilisim@mail.com                  D) etogm@meb.gov.tr
7. E-posta güncelleme seçeneklerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Hesabınızı yönetme                     B) Gereksiz e-postaları engelleme
C) İnternet tarayıcı özellikleri          D) Kişi listesini özelleştirme

Cevaplar: 1-Yanlış    2-Doğru    3-Doğru    4-Yanlış    5-Yanlış    6-C    7-C

 

Öğrenme Faaliyeti -3
1. E-posta hesabımızı, e-posta yönetim yazılımına tanımlama işlemi aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Posta/ giriş/ yeni e-posta                           B) Ekle/ yeni e-posta
C) Görünüm/ dosya ekle/ yeni e-posta          D) Klasör/ yeni klasör/ yeni e-posta
2. Elektronik postanın karşılığı nedir?
A) e-kart            B) e-mail             C) e-ticaret               D) e-online
3. E-posta yönetim yazılımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Silinmiş öğeler                                                       B) Giden kutusu
C) Adresi bulunamayıp geri dönen öğeler                   D) Gönderilmiş öğeler
4. E-posta yönetim yazılımında randevu oluşturma seçeneği aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Posta/ giriş/ takvim ekle                         B) Ekle/ yeni takvim
C) Takvim/ giriş/ yeni randevu                    D) Kişiler/ yeni klasör/ yeni randevu
5. E-posta yönetim yazılımında kişi klasörümüzden seçili kişiyi silme işlemini aşağıdaki
seçeneklerden hangisi gerçekleştirebilir?
A) Posta/ giriş/ kişi sil            B) Ekle/ yeni kişi sil
C) Takvim/ giriş/ sil                D) Kişiler/ giriş/ sil

Cevaplar: 1-A   2-B    3-C    4-C    5-D

 

Öğrenme Faaliyeti -4
1. İnternet tarayıcınızda kapalı olan açılır pencere engelleyicisini aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açabilirsiniz?
A) Araçlar/açılır pencere engelleyicisi/açılır pencere engelleyicisini aç
B) Ekle/açılır pencere engelleyicisi/açılır pencere engelleyicisini aç
C) Görünüm/açılır pencere engelleyicisi/açılır pencere engelleyicisini aç
D) Düzen/açılır pencere engelleyicisi/açılır pencere engelleyicisini aç
2. Kimlik avı filtresi güncel İnternet tarayıcınızda hangi isimle yer almaktadır?
A) Phishing              B) Avcı              C) Smartscreen                   D) İnprivate
3. İnternet tarayıcınızda içerik danışmanına aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ulaşabilirsiniz?
A) Araçlar/İnternet seçenekleri/içerik                    B) Araçlar/içerik danışmanı
C) Görünüm/içerik/içerik danışmanı                   D) Ekle/içerik/içerik danışmanı
4. Sistem içindeki bilgileri dışarı sızdırmak için kullanılan programcık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spam             B) Spy             C) Truva             D) Virüs
5. İsteğiniz dışında İnternet sayfalarının açılmasına ve sizi istediği İnternet sitesine
açmayı zorlayan yazılım aşağıdakilerden hangisidir?
A) TrojenB)              Dialer             C) Spy             D) Spam

Cevaplar: 1-A    2-C    3-A    4-C    5-C

Modül Değerlendirme
1. Aşağıdakilerden hangisi farklı bölgelerde bulunan bilgisayarların bağlanmasını
sağlayan ağ türüdür?
A) Yerel ağ           B) Uluslararası ağ            C) Kişisel ağ             D) Ağ kartı
2. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bir e-mail adresine örnektir?
A) kullaniciadi@hotmail.com            B) www.meb.gov.tr
C) http://meb@gov.tr                          D) www.kullaniciadi@hotmail.com
3. İnternet kullanıcılarının birbirleri ile haberleşmesini sağlayan protokol hangisidir?
A) FTP Protokolü              B) TCP/IP Protokolü             C) WWW              D) TTP
4. E-posta adresi alırken aşağıdaki karakterlerden hangisi kullanılamaz?
A) o             B) e             C) i             D) ü
5. İnternette dosya transferini sağlayan protokol hangisidir?
A) FTP Protokolü              B) CTP Protokolü           C) MMS           D) TCP/IP Protokolü
6. Aşağıdaki İnternet kısaltmalarından hangisi Türkiye’yi ifade eder?
A) tc              B) tm           C) tr            D) tl
7. Aşağıdaki İnternet uzantılarından hangisi eğitim kurumlarını ifade eder?
A) com          B) net            C) gov            D) edu
8. “Aradığınız bilgi için yazdığınız anahtar sözcüğü arar ve en çok geçen sayfaları size
gösterir.” Yapılan tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) SMTP            B) http           C) Telnet           D) Arama motoru
9. E-posta yönetim yazılımında kişi ekleme işlemini aşağıdaki seçeneklerden hangisi
gerçekleştirebilir?
A) Posta/ giriş/ kişi           B) Ekle/ yeni kişi          C) Takvim/ giriş/ sil        D) Kişiler/ giriş/ yeni kişi
10. E-posta yönetim yazılımında randevu oluşturma seçeneği aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Posta/ giriş/ takvim ekle                     B) Ekle/ yeni takvim
C) Takvim/ giriş/ yeni randevu               D) Kişiler/ yeni klasör/ yeni randevu

Cevaplar:  1- B   2-A    3- B    4- D    5- A    6- C    7- D    8- D   9- A    10- C