Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

CEVAP ANAHTARI

Soru 1- Bilgisayarın çalışmasını sağlayan temel unsurlar nelerdir ? Açıklayarak yazınız. (12p)
Cevap 1-

Giriş: Kişi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır.

İşlem: Veriler insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri ölçüsünde işlem basamaklarından geçer.

Bellek: Verilerin depolandığı yerdir. Giriş yapılan ve işlenen veriler bellekte depolanır.

Çıkış: Bilgisayar tarafından işlem basamaklarından geçirilerek üretilen yazı, resim,tablo, müzik, grafik, görüntü, vb.nin ekrandan ya da yazıcı, hoparlör gibi degişik çıkış birimlerinden alınmasıdır.

Soru 2- (1001)2 ve (101101)2 sayılarını onluk sayı sistemine dönüştürünüz. (12p)
Cevap 2-

(1001)2 = (9)10

(101101)2 = (45)10

Soru 3- (157)8 ve (342)8 sayılarını ikilik sayı sistemine dönüştürünüz. (12p)
Cevap 3-

(157)8 = (001101111)2

(342)8 = (011100010)2

Soru 4- Yazılım çeşitleri nelerdir? İkişer örnek veriniz. (12p)
Cevap 4-

1-      Sistem Yazılımları. Örnek: Windows, Linux.

2-      Uygulama Yazılımları. Örnek: Excel, Photoshop.

Soru 5- Algoritma yazım aşamalarını yazınız. (14p)
Cevap 5-

1-      Problemi tanıma

2-      Problemi geliştirme

3-      Sisteme Uyumluluğunu tespit etme

4-      Çözümü kağıt üzerinde gösterme

5-      Çözümü deneme

6-      Çözümü geliştirme

7-      Oluşabilecek hatalar

Soru 6- Bir öğrenciye ait 3 sınav notunun ortalamasını hesaplayan ve ortalama 50’den küçükse ekrana “kaldı” büyük veya eşit ise “geçti” yazan programın algoritmasını yazınız. (14p)
Cevap 6-  1.Sınav: s1       2.sınav: s2      3.sınav: s3      ortalama: ort

A1: s1 değerini gir.

A2: s2 değerini gir.

A3: s3 değerini gir.

A4: ort=(s1+s2+s3)/3

A5: Eğer ort>=50 ise ekrana geçti yaz.

A6: Eğer ort<50 ise ekrana kaldı yaz.

A7: Bitir.

Soru 7-  Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanını hesaplayan programın algoritmasını yazınız ve akış diyagramını çiziniz.  (Kenar uzunlukları negatif veya sıfır olarak girildiği durumda veri girişi tekrarlanacaktır.) (24p)
Cevap 7- Kısa kenar: a        Uzun kenar:b         Dikdörtgenin alanı: Alan

A1 :a değerini gir.

A2 :Eğer a<0 ise A1’e git.

A3 :b değerini gir.

A4 : Eğer b<0 ise A3’e git.

A5 :Alan = a*b

A6 :Alan değerini yaz.

A7 :Bitir.