PROGRAMLAMA TEMELLERİ-9. SINIF-PYTHON ÖRNEKLER2

Aşağıda Verilen Sıra Sizde Sorularını Python’ da mutlaka yapıp çalıştırınız.

Programlama Temelleri Kitabı, Sayfa: 107 – Sıra Sizde Soruları (for Kullanımı)

Sıra Sizde Çözümlü Örnekleri

a) Girilen iki sayı arasındaki sayıların toplamını bularak ekrana yazdırınız.

b) Girilen iki sayının arasındaki sayıların ortalamasını bularak ekrana yazdırınız.

c) Girilen sayının faktöriyelini bularak ekrana yazdırınız.

ç) Elemanları sırasıyla 4, 12, 18, 33 olan sayılar ile sayilar isminde bir liste oluşturunuz. Listenin elemanlarını for döngüsü kullanarak toplayınız ve ekrana yazdırınız.

Diğer Yazılar

Leave a Comment