PROGRAMLAMA TEMELLERİ-9. SINIF-PYTHON ÖRNEKLER-2

Aşağıda Verilen Sıra Sizde Sorularını Python’ da mutlaka yapıp çalıştırınız.

Programlama Temelleri Kitabı, Sayfa: 107 – Sıra Sizde Soruları (for Kullanımı)

Sıra Sizde Çözümlü Örnekleri

a) Girilen iki sayı arasındaki sayıların toplamını bularak ekrana yazdırınız.


#sayfa 107:a:
baslangic=int(input(“Başlangıç Sayısını Giriniz:”))
bitis=int(input(“Bitiş Sayısını Giriniz:”))
toplam=0
for sayi in range(baslangic,bitis):
toplam=toplam+sayi
print(baslangic,”ile”,bitis,”arasındaki sayıların toplamı”)
print(“Sonuç=”,toplam)

b) Girilen iki sayının arasındaki sayıların ortalamasını bularak ekrana yazdırınız.


#sayfa 107:b:
baslangic=int(input(“Başlangıç Sayısını Giriniz:”))
bitis=int(input(“Bitiş Sayısını Giriniz:”))
toplam=0
for sayi in range(baslangic,bitis+1):
toplam=toplam+sayi
ortalama=toplam/(bitis-baslangic+1)
print(baslangic,”ile”,bitis,”arasındaki sayıların ortalaması,”)
print(“Sonuç=”,ortalama)

c) Girilen sayının faktöriyelini bularak ekrana yazdırınız.


#sayfa 107:c:
sayi = int(input(“Faktöriyelini Hesaplamak için bir sayı giriniz:”))
deger = 1
for i in range(sayi):
deger = deger * (i + 1)

print(“Faktoriyel : “, deger)

ç) Elemanları sırasıyla 4, 12, 18, 33 olan sayılar ile sayilar isminde bir liste oluşturunuz. Listenin elemanlarını for döngüsü kullanarak toplayınız ve ekrana yazdırınız.


sayilar= [4, 12, 18, 33]
toplam= 0
for i in sayilar:
toplam += i
print(“Sayıların toplamı: {0}”.format(toplam))