Programlama Temelleri-9. Sınıf-Çerçeve Öğretim Programı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; temel algoritma, görsel blok programlama ve programlama işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 9
Haftalık Ders Saati : 4
Öğrenme Biriminin Adı
Problem Çözme ve Algoritmalar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Problem çözme sürecindeki temel kavramları açıklar.
2. Problem türlerini açıklar.
3. Verilen problem için uygun teknikleri kullanarak çözüm bulur.
4. Verilen problemi çözmek üzere farklı algoritmalar tasarlar.
5. Algoritmanın hatalarını giderir.
6. Verilen problemin çözümüne uygun akış şemaları oluşturur.
Öğrenme Biriminin Adı
Blok Tabanlı Programlama
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Blok tabanlı yazılımların temel yapısını ve özelliklerini açıklar.
2. Blok tabanlı programı kullanarak kodlama yapar.
3. Blok tabanlı programlamada projeler oluşturur.
Öğrenme Biriminin Adı
Programlama Dili Temelleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Programlama dilinin özelliklerini ve diğer programlama dillerinden farklarını açıklar.
2. Programlama dilini bilgisayarına kurar.
3. Programlama dilini kullanmak için gerekli araçları kurar.
Öğrenme Biriminin Adı
Veri Yapıları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Programlama dilinde değişken, sabit ve operatörleri kullanır.
2. Programlama dilinde veri tiplerini amacına uygun kullanır.
3. Programlama dilinde tanımladığı veriye ait temel fonksiyonların yer aldığı programları geliştirir.
4. Farklı veri tiplerini (listeler, sözlükler vb.) kullanarak programlar geliştirir.
Öğrenme Biriminin Adı
Karar ve Döngü Yapıları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Kontrol yapılarını kullanarak programlar geliştirir.
2. Tekrarlı yapıları kullanarak programlar geliştirir.
Öğrenme Biriminin Adı
Fonksiyonlar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Program dilinde fonksiyonları kullanır.
2. Fonksiyon türlerine göre programlar geliştirir.
Öğrenme Biriminin Adı
Tarih ve String İşlemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Tarih nesnesi oluşturur.
2. Tarih bilgisini biçimlendirir.
3. Metin bilgisini biçimlendirir.
Öğrenme Biriminin Adı
Hata Yakalama İşlemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. İstisna işlemlerini açıklar.
2. Try-except bloklarını kullanır.
3. Finally bloğunu kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
Dosya İşlemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Programlama dilinde dosya okuma işlemlerini yapar.
2. Dosya oluşturma ve yazma işlemlerini yapar.
3. Dosya silme ve yedekleme işlemlerini yapar.