Programlama Temelleri Dersi

Programlama Temelleri Dersi İçeriği

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel programlama işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren,

Haftalık Ders Saati:5

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak programlama diline uygun kodlama öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
Modül Adı: Kodlamaya Hazırlık
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kodlama öncesi yazılacak programa uygun programlama dilini seçer.
• Problemlere uygun algoritma ve akış diyagramını hazırlar.
• Yazılım özelliklerine göre programlama dili yazılımı ile çalışır.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak programlama diline uygun basit kodlar yazar.
Modül Adı: Basit Kodlar
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Program için gerekli değişken ve sabitleri kullanır.
• Verilen problemdeki işlemlere uygun operatörleri kullanır.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak probleme uygun kontrol deyimlerini kullanır.
Modül Adı: Kontrol Deyimleri
Modülün Süresi:80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Probleme uygun karar kontrol deyimlerini kullanır.
• Probleme uygun döngü kontrollerini kullanır.
• Problem için uygun dizi yapılarını kullanır.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak probleme uygun metotlar ile çalışır.
Modül Adı: Metotlar
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Algoritmaya uygun metotları oluşturur.
• Problemler için hazır metotları kullanır.

Diğer Yazılar

Leave a Comment