Sistem Bakım ve Onarım Modül Soru ve Cevapları (561 adet)

Anakartlar ve Kasalar

1. Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullandığı veriyoludur?
A) ISA        B) AGP          C) PCI-e          D) PCI-X

2. Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında kullanılmayan veriyoludur?
A) PCI        B) PCI-e         C) AGP            D) ISA

3. Aşağıdakilerden hangisi ISA veriyolunun özelliklerinden değildir?
A) Tak-çalıştır özelliğine sahiptir.           B) Bant genişliği çok düşüktür.
C) Adres yolu 24 bittir.                            D) 8-16 bit veriyoluna sahiptir.

4. Paralel porta aşağıdaki birimlerden hangisi takılabilir?
A) Monitör      B) Fare        C) Tarayıcı        D) Klavye

5. Veri yolları hakkında aşağıda verilen seçeneklerden hangi yanlıştır?

A) AGP ve PCI-e sadece ekran kartları için üretilmiş veri yollarıdır.
B) PCI ile PCI-X aynı veriyolunu ifade eder.
C) PCI-e en hızlı veriyoludur.
D) Veri yollarında bant genişliğinin fazla oluşu hızı artıran faktörlerdendir.

6. Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerinde yer almaz?
A) Sabit disk      B) Chipset         C) Bellek        D) İşlemci

7. Chipset hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Anakarta takılan mikroişlemcinin hızı chipsetten değiştirilebilir.
B) Anakart üzerindeki tek yongadır.
C) Anakarttaki bilgi akış trafiğini denetler.
D) Chipset yongaları adlarını görevlerine göre almıştır.

8. Portlar hakkında verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Bir anakart üzerinde biri klavye diğeri fare için iki PS/2 portu bulunmalıdır.
B) USB portları aracılığı ile uç uca çok sayıda USB ürünü bağlanamaz.
C) Klavye ve fare USB porta takılmaz.
D) USB portuna bağlanacak donanımlar veriyolu hızını ortak paylaşır.

9. E-SATA hakkında söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Dışarıdan bağlanacak SATA birimleri için bağlantı noktası oluşturur.
B) SATA ve e-SATA konnektörleri aynıdır.
C) Bağlanacak kablo uzunluğu 2 metre uzunluğunda olabilir.
D) USB’den daha hızlıdır.

10. Aşağıdakilerden hangisi anakart seçilirken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A) Alınacak anakart kasaya uygun olmalıdır.
B) Veriyolu hızı yüksek anakart alınmalıdır.
C) Grafik işlemleriyle uğraşacaklar tümleşik ekran kartlı anakart seçmelidir.
D) USB portu sayısı fazla olmalıdır.

11. Aşağıdakilerden hangisi BIOS’un görevidir?
A) Tüm donanım birimlerini üzerinde bulundurmak
B) Donanımların birbirleri arasındaki bağı kurar ve onların çalışmasına olanak sağlar.
C) Bilgisayara girilen verileri üzerine kaydeder, istenildiğinde ilgili birime ulaştırır.
D) Aritmetiksel ve matematiksel işlemleri yapar.

12. Aşağıdakilerden hangisi anakart formlarından değildir?
A) mATX      B) ATX        C) BTX       D) Tower

13. Aşağıdaki firmalardan hangisi chipset üretmez?
A) Asus         B) Via          C) İntel        D) AMD

14. BIOS’ta yapılan değişiklikler nereye kaydedilir?
A) RAM       B) CMOS     C) Hard disk      D) CPU

15. ( ) Bant genişliği, birim zaman aktarılabilecek veri miktarıdır.

16. ( ) AGP veriyoluna ses kartı takılabilir.

17. ( ) PCI-e 2.0 için hat başına 500 MB/s bant genişliği vardır.

18. ( ) RJ-45 portu, yerel ağa ve internete bağlanmak için kullanılır.

19. ( ) USB 3.0, USB 2.0’dan 100 kat daha hızlıdır.

20. ( ) CMOS, açılımı Complimentary Metal Oxide Semiconductor’tur.

21. ( ) Güç kaynağı 220 volt şehir alternatif akım şebeke gerilimini -12, -5, +3.3, +5, +12 volt gruplarına çeviren donanım birimidir.

22. ( ) Ön paneldeki LED’ler ters takıldığında bilgisayar çalışmaz.

23. ( ) Bilgisayar fanlarının büyük olması, devri daim edilen hava miktarını azaltır.

24. ( ) Kasaya Anakart yerleştirildikten sonra güç kablolarının montajı gerçekleştirilir.

25. ( ) Performans düşkünleri daha sessiz kasa istiyorlarsa fan kullanmamalıdır.

26. ( ) Statik boşalma sırasındaki akım çok yüksek olmasa da voltaj farkı anlık olarak on
binlerce volta çıkabilir.

27. Aşağıdakilerden hangisi kasa çeşitlerinden değildir?
A) Mid tower     B) Mini tower       C) ATX tower       D) Desktop

28. Aşağıdakilerden hangisi kasa içerisinde yer almaz?
A) External DVD-ROM        B) Anakart         C) RAM       D) Ekran kartı

29. Aşağıdakilerden hangisi olmadan bilgisayar sistemi çalışır?
A) RAM        B) Mikroişlemci      C) Kasa        D) Disket

30. Sürtünme ile oluşan elektrik türü hangisidir?
A) Dinamik     B) Statik       C) AC        D) DC

31. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın açık olduğunu gösteren ön panel ışığının iki iğneli bağlantısıdır?
A) SPEAK      B) PWR       C) PW LED     D) HDD-LED

32. Aşağıdakilerden hangisi güç bağlantısı istemez?
A) Anakart     B) BIOS       C) Sabit disk    D) DVD-ROM

33. Aşağıda anakart hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Mikroişlemci tümleşik olarak gelir.
B) Bütün donanımlar anakart portlarına, soketlerine, slotlarına, konnektörlerine göre tasarlanır.
C) Sistemin veriyolu bant genişliğinin hepsini en yavaş birime tahsis eder.
D) Her anakart üreticisinin kendi standartları vardır.

34. Anakartın beynini oluşturan entegre devre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veriyolu     B) AGP       C) Yonga seti       D) PCI

35. Ekran kartı için tasarlanmış veriyolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) PCI        B) PCIe x16      C) ISA         D) Port

36. Aşağıdakilerden hangisi ATX güç kaynakları standartlarından değildir?
A) ATX12V+    B) AMD ATX/GES     C) EPS12V+      D) BTXW 12V

37. Bir PC’nin çalışması için temel işletim sistemi olarak tanımlanan birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) BIOS     B) Chipset     C) Anakart    D) CPU

38. BIOS ayarlarında değişiklik yapıldığında yapılan değişiklikler aşağıdaki belleklerden hangisine kaydedilir?
A) EEPROM     B) ROM     C) CMOS    D) EPROM

39. ( ) PCIe x16 veriyolu ile Ses kartı, anakarta bağlanabilir.

40. ( ) Kasa içindeki bileşenler, veriyolları aracılığı ile iletişim kurarlar.

41. ( ). Kaydedilen ayarlar bir süre sonra kayboluyor ve sık sık CMOS Checksum error hatası alınıyorsa anakartınızın üzerinde bulunan pilin değiştirilmemesi gerekir.

42. ( ) USB portlar, seri ve paralel portlara göre daha hızlı çalışmaktadır.

43. ( ). Kasaya ve çalışma alanlarına montaj yaparken iletken olmayan montaj vidaları kullanılmalıdır

44. ( ) PCI-e 2.0 için de hat başına 100 MB/s bant genişliği vardır

45. ( ) PCI-e slotu, güç tüketimini açısından AGP slotundan daha verimlidir.

46. ( ) 450 W bir ATX güç kaynağı standart bir bilgisayar sistemi için yetersizdir

47. ( ) Chipset, sistem veriyolu hızını belirler.

48. ( ). SATA güç konnektörü ATX güç kaynağında bulunmaz.

49. ( ).Bant genişliği, birim zamanda aktarılabilecek veri miktarıdır.

50. ………………………….., gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının uygun iletkenlerle toprak içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme (elektrot) bağlanmasıdır

51. ………….., yassı dikdörtgen şeklindeki işlemciler için iki düzlem üzerine (enine ve boyuna) uzanan iğnelerin oturduğu yuvaya verilen addır

52. Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devreye …………..……………. denir.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-  C     2-D     3-A     4-C     5-B     6-A     7-C     8-D     9-B     10-C     11- B   12-D      13- A   14-B    15-DOĞRU     16-YANLIŞ     17-DOĞRU     18-DOĞRU     19-YANLIŞ     20-DOĞRU    21-DOĞRU    22-YANLIŞ  23-YANLIŞ     24-DOĞRU     25-YANLIŞ     26-DOĞRU     27-C     28-A 29-D      30-B    31-C    32-B     33-B      34-C     35-B     36-D     37-A    38-C     39-YANLIŞ     40-DOĞRU    41-YANLIŞ     42-DOĞRU     43-DOĞRU     44-YANLIŞ     45- DOĞRU      46-YANLIŞ     47-DOĞRU     48-YANLIŞ    49-DOĞRU     50-TOPRAKLAMA     51- SOCKET     52- ANAKART

 

İşlemciler

1. ( ) İşlemciler sadece bilgisayarlarda bulunan donanımlardır.
2. ( ) İşlemciye yapması gereken işlemleri söyleyen komutlara adresleme denir.
3. ( ) İşlemcide komut çalıştırma birimine çekirdek (Core) denir.
4. ( ) RAM bellek, önbellekten daha hızlıdır.
5. ( ) İşlemci, kontrol sinyalleriyle tüm donanımları eşzamanlı çalıştırır.
6. ( ) Bilgisayarın hızlı olabilmesi için sadece işlemcinin hızlı olması yeterlidir.
7. ( ) Hız aşırtma (overclock) işlemi, işlemcinin daha fazla ısınmasına neden olur.
8. ( ) İşlemciyi soket üzerine yerleştirirken yön önemli değildir.
9. ( ) Anakart üzerindeki soket yapısıyla işlemcinin soket yapısı uyumlu olmalıdır.
10. ( ) Bir saniyelik sürede gerçekleştirilen milyon adet işlem GHz olarak tanımlanır.

11. Aşağıdakilerden hangisi mikroişlemciyi ifade etmez?

A) MİB     B) DSP      C) CPU      D) μP

12. 32-Bit adres hattına sahip bir işlemcinin adresleyebileceği bellek miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) 4 GB      B) 8 GB      C) 8 KB      D) 4 MB

13. İşlemcinin üzerine sürülen, ısıyı üzerinde tutmayarak oldukça hızlı bir şekilde soğutucuya ileten ve bu şekilde işlemcinin ısısını düşürmeye yarayan bileşiğe ……………………… denir.

14. İşlemcinin üzerine yerleştirilen ve işlemcinin çekirdeğindeki ısıyı kanatlarına çeken metallerden oluşan yapıya …………….denir.

15. ( ) Tüm elektronik donanımlar az veya çok ısınır.
16. ( ) Her soğutucu uyumlu olduğu işlemciye takılmalıdır.
17. ( ) Piyasadaki son model işlemciler için soğutma sistemi kullanmaya gerek yoktur.
18. ( ) İşlemci ve soğutucu yüzeyleri pürüzlü bir yapıdadır.
19. ( ) Termal macun işlemciyle soğutucuyu yapıştırmak için kullanılır.
20. ( ) İşlemcideki ısınmayı gidermek için soğutma sistemleri kullanılır.
21. ( ) Termal macunun işlemci üzerine fazla sürülmesi ısı iletimini artırır.
22. ( ) Fanın dönüş hızı arttıkça soğutma oranı düşer.
23. ( ) Büyük fanların hareket ettirdiği hava, küçük fanlardan daha fazladır.

24.( ) Kimi soğutucuları takmak için tornavida gerekebilir.  

25. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşlemciler milyonlarca transistörden oluşmaktadır.
B) “0” ve “1”den oluşan sayma sistemine ikilik düzen denir.
C) “0” ve “1”lerin bilgisayarda kapladıkları alana Mhz denir.
D) İşlemci içindeki komut listelerine komut seti denir.

26. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşlemci bir saniyede milyarlarca komutu işleyebilir.
B) Sabit diskler sistem belleğinden hızlıdır.
C) Bilgisayar kapatıldığında ana bellekteki bilgiler silinir.
D) Ön bellek miktarının artması işlemci hızını artırır.

27. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bilgisayarın eşzamanlı çalışmasını kontrol birimi sağlar.
B) Bilgisayarın performansında sadece işlemcinin hızı önemlidir.
C) Sistem hızı 100 Mhz, çarpanı 20 olan sistemde işlemci hızı 2.2 Ghz’dir.
D) Hız aşırtma (overclock) işlemi yapılmış işlemciler daha az ısınır.

28. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 2 çeşit iletişim hattı mevcuttur.
B) Slot tipi işlemciler artık üretilmemektedir.
C) Soket 437 yapısına sahip bir anakarta soket 478 işlemci takılabilir.
D) İşlemcinin marka ve modeli ile ilgili işlemci üzerinde bilgi yer almaz.

29. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ön bellek, CPU’nun hızlı veri alma isteğine karşılık verebilmek için üretilmiştir.
B) İşlemcinin komut çalıştırma bölümüne çekirdek denir.
C) Üreticinin işlemci etiketinde belirttiği hız değiştirilemez.
D) İşlem gerçekleştirme yöntemi, teknolojisi ve tasarımı işlemci mimarisini ifade eder.

30. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çift çekirdekli işlemci üretmek günümüz teknolojisiyle mümkün değildir.
B) HT (Hyper Threading) bir hız birimidir.
C) İşlemcinin marka, model, hız gibi bilgilerini programlar vasıtasıyla öğrenemeyiz.
D) Xeon işlemci sunucu bilgisayarlar için üretilmiş bir işlemcidir.

31. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Grafik yoğunluklu programlar, yüksek hızlı işlemci gerektirmezler.
B) İşlemcinin soket çeşidiyle anakartın soket çeşidi aynı tür olmalıdır.
C) Elektrostatik deşarj bilgisayara zarar vermez.
D) HT teknolojisini desteklemeyen bir programda kullansanız HT teknolojisinden en etkin bir şekilde yararlanabilirsiniz

32. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir işlemciye piyasadaki herhangi bir soğutucuyu takabiliriz.
B) Bakır, alüminyuma göre daha fazla ısı ileten bir metaldir.
C) Bazı soğutucular ve fanları takarken tornavida gerekebilir.
D) Bilgisayar donanımlarına dokunmadan önce üzerimizdeki elektrik yükünü boşaltmalıyız.

33. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Fan motoru elektriksiz de çalışır.
B) Fanın dönüş hızı azaldıkça soğutma gücü artar.
C) İnce kanatlı soğutucular üzerlerine daha fazla ısı çekerler.
D) Küçük fanların hareket ettirdiği hava, büyük fanlardan daha fazladır.

34. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bilgisayarı zorlayan uygulamalarda fanlar daha hızlı dönerler.
B) İşlemci ile soğutucu arasına termal macun sürülmelidir.
C) Termal macun artığını temizlemek için özel temizleme sıvıları kullanılır.
D) Günümüzde artık sulu soğutma sistemi kullanılmamaktadır.

35. Grafikle uğraşacak bir kişi performansı yüksek işlemci almak istiyorsa aşağıdakilerden hangisine dikkat etmez?
A) Adresleme hızının yüksek olmasına
B) Ön belleğinin büyük olmasına
C) Düşük güç tüketmesine
D) Çok çekirdekli olmasına

36. 36-Bit adres hattına sahip bir işlemcinin adresleyebileceği bellek miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) 8 GB
B) 16 GB
C) 32 GB
D) 64 GB

CEVAP ANAHTARI: 1-YANLIŞ     2-YANLIŞ     3-DOĞRU     4-YANLIŞ     5-DOĞRU     6-YANLIŞ     7-DOĞRU  8-YANLIŞ     9-DOĞRU     10-YANLIŞ     11-B     12-A     13-TERMAL MACUN     14-SOĞUTUCU     15-DOĞRU     16-DOĞRU     17-YANLIŞ     18-DOĞRU     19-YANLIŞ     20-DOĞRU     21-YANLIŞ     22-YANLIŞ     23-DOĞRU     24-DOĞRU     25-C     26-B     27-A     28-B     29-C     30-D     31-B     32-A     33-C     34-D     35-C     36-D

Bellek Birimleri

1. RAM bellek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Herhangi bir işlem yapılırken diskten okunan bilgiler ve işlem sonuçları gibi her şey önce buraya yazılır.
B) RAM bellekteki bilgiler, elektrik kesilmesi veya bilgisayarı kapatmamız durumunda kaybolur.
C) Bilgisayar her açıldığında bilgiler buraya yeniden yüklenir. Bilgisayarda çalıştırılan, yani yüklenen her program ve dosya burada aktif hâle gelmektedir.
D) RAM’deki bilgiler kalıcıdır.

2. Elektriğin kesilmesi veya bilgisayarın kapatılması durumunda kaybolmayacak sistembilgileri ve BIOS (bilgisayarın açılarak çalışır duruma gelmesini sağlayan küçük bir kontrol programı ) bu ROM bellek çipine yerleştirilmiştir. Bu işlem, üretici firmalar tarafından yapılır.
A) Yanlış
B) Doğru

3. RAM belleğin hızı……………….hızından düşüktür. RAM’in bu hız düşüklüğüne ön bellek (cache) bellek yardımcı olur ve RAM ile ………… arasındaki veri tarnsferinde görev yapar, hızı dengeler.

Hangisi boş bırakılan yere gelmelidir?
A) ROM bellek      B) Ana kart      C) CPU      D) Sabit disk

4. Bir kez veri kaydedilebilen ve daha sonra değiştirilemeyen bellek türü hangisidir?
A) ROM      B) PROM      C) EPROM      D) EEPROM

5. Aşağıdakilerden hangisi 1 Gigabyte’a eş değerdir?
A) 1024MB      B) 1024000KB     C) 1000000000byte      D) 1048576KB

6. Tazeleme (refresh) hangi bellek türleri için kullanılan bir kavramdır?
A) PROM      B) SRAM      C) DRAM       D) Hiçbiri

7. 100MHz veri yolu hızına sahip bir anakarta biri 100MHz ve diğeri 133MHz hızlarında her biri 128MB kapasiteli iki bellek (RAM) yongasını bellek yuvalarına taktığımızda bellek erişim hızı ne olur
A) İşlemcinin hızına göre değişir.      B) 133MHz      C) 116.5MHz      D) 100Mhz

8. Aşağıdaki pin değerlerinden hangisi SO-DIMM modüllerinde bulunmaz.
A) 72 pin      B) 144 pin      C) 184 pin      D) 200 pin

9. Bilgisayar açıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk aktif olur?
A) RAM      B) Harddisk      C) Disket Sürücü      D) ROM BIOS

10. Aşağıdaki belleklerden hangisi güçlü grafik işlemcilerinin veri gereksinimlerini karşılamak için en iyi platformu oluşturur?
A) DDR RAM      B) SDRAM      C) DRDRAM      D) DRAM

 

11.( ) Ram yetersiz olduğunda sabit diske daha çok başvurulduğundan sabit disk daha çok çalışıp ses üretir, buna “disk trashing” denir.

12.( ) Klipsleri ittirip açmadan yeni bellek takabilirsiniz.

13.( ) SO-DIMM modüllü bellekler masaüstü ve sunucu sistemlerde kulanılır.

14.( ) Bellek montajında kasayı açmadan önce bilgisayarınızı ve tüm diğer çevre birimlerini kapatmanız gerekmektedir.

15.( ) SO-RIMM Montajı da SO-DIMM montajı gibidir.

16.( ) Belleklerde bulunan chipler düşük voltajla çalıştığı için statik elektrikten zarar görme ihtimali vardır. Bunu önlemek için elektrostatik deşarj yapılmamalıdır.

17.( ) DIMM modülleri SO-DIMM’lere göre daha küçüktür.

18.( ) Belleği takmadan önce Ana kart Kullanım Kılavuzunu incelemek gerekir.

19.( ) Bilgi depolama ünitelerine bellek denir.

20.( ) ROM bellek, bilgileri geçici olarak saklar.

21.( ) DRAM milyonlarca transistör ve kapasitörden oluşan entegre devredir

22.( ) Dizüstü bilgisayarlara RAM’lar dik olarak yerleştirilir.

23.( ) Statik Rastgele Erişimli Bellekler bellek hücresinde 4 ile 6 arasında transistor bulundurur.

24.( ) Anakarta en hızlı RAM’i takmak her zaman performansı artırır.

25.( ) DIMM modüllü bellekler masaüstü ve sunucu sistemlerde kulanılır.

26.( ) RIMM montajı SO-DIMM montajı gibidir.
 
27. RAM’ı hız olarak diğer depolama birimlerinden üstün kılan sebep hangisidir?
A) Sabit disklerden pahalı olması
B) Ön bellekten yavaş olması
C) Aktarım hızlarının yüksek olması
D) Elektrik kesildiğinde bilgilerinin silinmesi

28. Bütün programların üzerinde çalıştığı bellek hangisidir?
A) RAM      B) Sabit disk      C) ROM     D) CD-ROM

29. Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimidir?
A) Modem      B) Tarayıcı      C) CD-ROM      D) RAM

30. Aşağıdakilerden hangisi ROM bellek çeşidi değildir?
A) PROM      B) MROM      C) EPROM      D) Flash ROM 41

31. Aşağıdaki bellek modüllerinden hangisi dizüstü bilgisayar sistemlerinde kullanılır.?
A) 184-pin DIMM                      B) 72-pin SIMM
C) 204-pin SO-DIMM               D) 184-pin DIMM

32. Aşağıdakilerden hangisi ne tür belleğin kullanılacağını belirleyen unsur olamaz?
A) Anakartın destekleyeceği bellek tipi
B) Saklanacak bilginin kalıcı veya geçici olması
C) Saklanacak verinin boyutu
D) Haricî kartların bozuk olması

33. RAM monte edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekmez?
A) Vücutta bulunan statik elektriğe                 B) Kasa kablosunun takılı olmasına
C) Slot rengine                                                 D) Slota oturup oturmamasına

34. Aşağıdakilerden hangisi temel donanım birimlerindendir?
A) RAM       B) Webcam      C) Disket sürücü       D) Yazıcı

35. Aşağıdaki bellek çeşitlerinden hangisi geçici veri saklama özelliğine sahiptir?
A) Flash ROM      B) DDR SDRAM      C) EEPROM      D) Sabit Disk

36. Aşağıdaki yongalardan hangisi RAM’ın erişim zamanı, üreticisi, üretim tarihi, seri numarası, çalışma hızı ve bellek gecikmeleri gibi bilgileri bulundurur?
A) DRAM Yongası      B) SRAM Yongası      C) BİOS Yongası       D) SPD Yongası

37. Aşağıdaki bellek modüllerinden hangisi dizüstü bilgisayar sistemlerinde kullanılmaz?
A) 144-pin SO-DIMM                    B) 240-pin DIMM
C) 204-pin SO-DIMM                    D) 160-pin SO-RIMM

38. Aşağıdaki gerilim degerlerinden hangisi DDR2 SDRAM belleklerin çalışma gerilimini gösterir?
A) 5.0 V        B) 2.5 V     C) 1.8 V       D) 3.3 V

39. İlk DRAM çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) FPM (Fast Page Mode) DRAM
B) EDO (Extended Data Out) DRAM
C) RDRAM (Rambus DRAM
D) DDR (Double Data Rate) SDRAM

40. Belleklerde bir bilgi işlenirken toplam üç farklı gecikme yaşanır. Aşağıdakilerden hangisi bu geçikmelerden biri değildir?
A) RAS      B) RAS-to-CAS      C) CAS-if-RAS      D) CAS

41. Aşağıdaki pin değerlerinden hangisi SO-RIMM modülünün pin değeridir?
A) 144-pin      B) 160-pin      C) 172-pin      D) 240-pin

42. …………………., işlemcinin bellekten veriyi okuması için gerekli olan nanosaniye değerindeki zaman miktarıdır.
43. ……………..; bellek ölçü birimidir, 8 bit’ten oluşur.

CEVAP ANAHTARI:  1-D     2-B     3-C     4-B     5-A     6-C     7-D     8-C     9-D     10-A     11-DOĞRU     12-YANLIŞ     13-YANLIŞ     14-DOĞRU     15-DOĞRU    16-YANLIŞ     17-YANLIŞ     18-DOĞRU     19-DOĞRU     20-YANLIŞ     21-DOĞRU     22-YANLIŞ     23-DOĞRU     24-YANLIŞ     25-DOĞRU     26-YANLIŞ     27-C     28-A     29-D     30-B     31-C     32-D     33-C     34-A     35-B     36-D     37-B     38-C     39-A     40-C     41-B     42-ERİŞİM ZAMANI     43-BYTE

 

Disk Sürücüleri

1. IDE erkek konnektörü üzerinde kaç pin vardır?
A) 40     B) 80     C) 79     D) 39

2. Manyetik disk üzerinde ‘1’ bilgisi hangi durumda oluşur?
A) Okuma kafasına elektrik ilk uygulandığında.
B) Okuma kafasına elektrik uygulanıp hemen ardından enerji kesildiğinde
C) Okuma kafasına elektrik uygulandıktan sonra zıt yönlü ikinci bir elektrik
uygulandığında
D) Okuma kafasına ard arda iki defa aynı yönde elektrik uygulandığında

3. Sabit disk montajında aşağıdaki adımlardan hangisi dikkat edilmesi gereken bir adım
değildir?
A) 5,25” yuvaların boş olup olmadıklarını kontrol etmek.
B) Montaja başlamadan önce enerjinin kesilmiş olmasını sağlamak.
C) Montajı yapılacak sabit disk sürücüsünün vidalarını güvenli bir yere kaldırmak.
D) Sabit disk sürücüsünü hava sirkülasyonundan en iyi yararlanacak şekilde
montajlamak.

4. Aşağıdakilerden hangisi SATA ve PATA disk sürücülerin farklarından değildir?
A) Güç girişleri farklıdır.
B) Veri kabloları farklıdır.
C) SATA’da noktadan noktaya bağlantı, PATA’da master/slave bağlantı vardır.
D) SATA sürücüler 5V, PATA sürücüler 12V kullanır.

5. Aşağıdakilerden hangisi SATA’nın bir standardı değildir?
A) SATA1     B) Fast SATA     C) SATA2     D) ESATA

6. Aşağıdakilerden hangisi SCSI sabit disk sürücüleri için kesinlikle söylenebilir?
A) SCSI sürücüler her zaman IDE sürücülerden daha hızlıdır.
B) Yalnızca SCSI sürücülerde birden fazlasının aynı anda çalışabilme özelliği vardır.
C) SCSI sürücüler sunucu uygulamalarında birden fazla kullanıldıklarında PATA
sürücülere göre daha yüksek performans sunarlar.
D) SCSI kullanmak ATA sürücülere göre her koşulda daha iyidir.

7. Sabit disk sürücüleri için kullanılan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Uygun BIOS güncellemesi ve host denetleyicisiyle SATA ve PATA sürücüler
birlikte çalıştırılabilir.
B) SATA ve PATA sürücüler kesinlikle birlikte çalıştırılamaz.
C) Ultra-360 SCSI arabiriminde veri iletim hızı 320KB/s’dir.
D) SCSI host denetleyicisine aynı anda yalnızca 2 cihaz bağlanabilir.

8. Kişisel bir bilgisayar için aşağıdaki arabirimlerden hangisi harici disk sürücüsü
bağlantısında tercih edilen bir arabirimdir?
A) IDE     B) USB     C) SATA     D) SCSI

9. Paralel ATA’yla çıkılmış en yüksek veri hızı ne kadardır?
A) 133MB/s     B) 150MB/s     C) 100MB/s     D) 300MB/s

10. SCSI sürücülerle ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Birden fazla SCSI sürücünün aynı hatta bağlanması durumunda sonlandırıcı
kullanılması gerekir.
B) SCSI sürücüler sahip oldukları teknoloji nedeniyle diğer arabirimde üretilen
sürücülere göre biraz daha pahalıdır.
C) Aynı hatta bağlı her bir SCSI cihazın bir ID numarası vardır.
D) SCSI cihazlar aynı kablo üzerine bağlanırken master/slave ayarı yapılmalıdır.
11. Bir QIC Tape sürücüsünün kaset bandı kaç byte’lık bloklara ayrılmıştır?
A) 512 ya da 1024     B) 256 ya da 512     C) 128 ya da 256     D) 64 ya da 128

12. Aşağıdakilerden hangisi bir floppy sürücü değildir?
A) 3.5” disket sürücü           B) Zip sürücü
C) Tape back-up sürücü      D) Flash bellek sürücüsü

13. Aşağıdakilerden hangisi zip sürücünün floppy disket sürücüye göre daha fazla veri
tutabilmesinin nedenidir?
A) Okuma kafasındaki teknoloji farkı
B) Dönüş hızının daha fazla olması
C) Disk yapısının daha küçük ve eşit dilimli sektörlerden oluşması
D) Birden fazla disk kullanılması

14. Floppy disketin kullanılabilmesi için hangi işlemin yapılması gerekir?
Yanıt:…………

15. Teyp back-up sürücüleri …………………. tekniğini kullanır.
16. Blu-ray disk sürücülerde kullanılan lazerin dalga boyu nedir?
A) 650nm     B) 405nm     C) 780nm     D) 705nm

17. Aşağıdaki optik disklerden hangisi en yüksek veri depolama özelliğine sahiptir?
A) Çift katmanlı DVD             B) Çift taraflı çift katmanlı DVD
C) HD-DVD                            D) Blu-ray

18. DVD sürücülerde X kaç byte’lık veri transfer hızına karşılık gelir?
A) 1MB/s       B) 1,35MB/s      C) 150KB/s       D) 0,5MB/s

19. Optik sürücülerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kırmızı lazerin dalga boyu mavi lazerden daha küçüktür.
B) CD sürücülerde iz aralığı 1600nm’dir.
C) DVD sürücülerde iz aralığı 740nm’dir..
D) Blu-Ray sürücülerde iz aralığı 320nm’dir.

20. Optik sürücülerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) CD-ROM’un kapasitesi 650MB’tır.
B) Tek katmanlı tek taraflı DVD’nin maksimum kapasitesi 4,7GB’tır.
C) CD-RW’ın kapasitesi 1,35GB’a kadar çıkmaktadır.
D) Tek katmanlı Blu-Ray diskin kapasitesi 27GB’tır.

21. Kapağının önünde 32/12/48 değerleri yazan bir optik sürücü için hangisi söylenemez?
A) Kesinlikle bir DVD yazıcıdır.               B) Bir CD yazıcıdır.
C) CD-R yazma hızı 32X’dir.                    D) CD okuma hızı 48X’dir.

22. Aşağıdakilerden hangisi CD’lerin özelliklerinden değildir?
A) Constant linear velocity denen bir motor sürme sistemi kullanılır.
B) Tek bir izden oluşurlar.
C) Yansıtıcı olarak alüminyum malzeme tercih edilir.
D) 12 cm çapından daha küçük üretilemezler.

23. Optik disklerle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Yazılabilir disklerde işlenen bölge ‘0’, işlenmeyen bölge ‘1’ olarak yorumlanır.
B) Sektörlere erişim hızı her yerde aynıdır.
C) Tüm optik sürücülerde aynı dalga boyunda lazer kullanılır.
D) CD’lerde kullanılan hata denetim kodu DVD’lere göre daha iyidir.

24. Aşağıdakilerden hangisi bir optik disk yazma standardı değildir?
A) DVD-R.      B) DVD+RW      C) CD-RW     D) DVD+/-RAM

25. Aşağıdaki optik disk standartlarından hangisinin açılımı yanlış verilmiştir?
A) CD (Compact Disk)                         B) DVD (Digital Video Disk)
C) HD-DVD (High Definition DVD)  D) DVD-RAM (DVD Random Access Memory

26. Aşağıdakilerden hangisi bir Tape back-up sürücü formatı değildir?
A) Digital Data Storage (DDS)                   B) Digital Linear Tape (DLT)
C) Quarter Inch Cartridge (QIC)                D) HD-DVD (High Density DVD)

27. Manyetik disk üzerinde ‘0’ bilgisi hangi durumda elde edilir?
A) Okuma kafasına elektrik ilk uygulandığında
B) Okuma kafasına elektrik uygulanıp hemen ardından enerji kesildiğinde
C) Okuma kafasına elektrik uygulandıktan sonra zıt yönlü ikinci bir elektrik
uygulandığında
D) Okuma kafasına ard arda iki defa aynı yönde elektrik uygulandığında

28. Aşağıdakilerden hangisi SATA ve PATA arasındaki bir fark değildir?
A) Sektör yapıları farklıdır.
B) Bilgisayarla veri transferi şekilleri farklıdır.
C) Veri iletim protokolleri farklıdır.
D) Veri transfer hızlarında fark vardır.

29. Aşağıdakilerden hangisi bir SCSI standardı değildir?
A) Fast SCSI     B) ESCSI     C) Ultra SCSI     D) SCSI-3

30. 100GB’lık sabit disk verisi binary (ikilik) sistemde yaklaşık kaç GB yapar?
A) 100GB     B) 97GB     C) 93GB     D) 103GB

31. Sabit diskte dosya oluşturulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması
gerekir?
A) Düşük seviye formatlama yapılması gerekir.
B) Bir şey yapılmasına gerek yoktur.
C) Bir işletim sistemi kurulması gerekir.
D) Düşük seviyeli formatlamadan sonra yüksek seviye formatlama yapmak gerekir.

32. CD-ROM sürücülerde X kaç byte’lık veri transferine karşılık gelir?
A) 100KB/s     B) 150KB/s     C) 300KB/s     D) 1,35MB/s

33. Aşağıdaki optik disklerden hangisinin iz aralığı en kısa olandır?
A) Blue-Ray     B) CD     C) DVD ÇK     D) CD-RW

34. Aşağıdaki ara birimlerden hangisi harici bir ara birim değildir?
A) ESATA     B) SCSI     C) Paralel Port-     D) IDE

35. Polikarbonat malzeme için aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Lazeri yansıtma özelliği vardır.
B) Veriler bu katmana işlenebilir.
C) Verilerin işlendiği katmanlar bu katmanın üzerinde yer alır.
D) Uzun süre lazer ışınlarına maruz kalırsa deforme olur.

CEVAP ANAHTARI: 1-D     2-C     3-A     4-D     5-B     6-C     7-A     8-B     9-A    10-D     11-A     12-D     13-C    14-FORMATLAMA     15-SIRALI ERİŞİM     16-B     17-D     18-B     19-A    20-C     21-A     22-D    23-A     24-D     25-C     26-D     27-D     28-A     29-B    30-C     31-D     32-B     33-A     34-D     35-C

 

Donanım Kartları

1.( ) Ekran kartlarında monitörün tazeleme hızını tespit edip, monitörün tazeleme hızına göre görüntüyü monitöre gönderen birime “video codec” denir.

2.( ) RAMDAC dijital görüntüyü analoga dönüştürür.

3.( ) Ekran kartlarında görüntüleri tutan bir bellek vardır.

4.( ) Ekran kartları tv görüntülerini görüntüleyemezler.

5.( ) 1024 x 768 çözünürlükte 800 x 600 çözünürlüğe göre daha fazla görüntü ekrana sığdırılır.

6.( ) Ekran kartının çözünürlüğü arttırıldıkça işletim sistemindeki nesnelerin görünümü büyür.

7.( ) Grafik işlemcisi dijital sinyalleri analog sinyallere dönüştürür.

8.( ) Renk derinliği arttıkça görüntü kalitesi de artar.

9.( ) AGP ekran kartları için kullanılan genişleme portudur.

10.( ) VGA-OUT Dijital cihazlara görüntü aktaran porttur

11.( ) Her bir ethernet kartında sadece o karta ait olan bir 48 bitlik numara vardır. Buna MAC adresi denir.

12.( ) TV kartları temelde Chipset , TV Tuner, sinyal veri akışını gösteren ledler ve çıkış portlarından oluşur.

13.( ) Ethernet ağlarında belli bir anda ağ kablosunu hangi bilgisayarın kullanacağı CSMA (Carrier Sense, Multiple Access/Collision Detection) tekniğiyle belirler.

14.( ) TV-Tuner, Anten veya kablo TV gibi bir alıcıdan gelen sinyallerini alıp, görüntünün net biçimde gösterilmesini sağlayan sinyal işlemcisidir.

15.( ) ISA slotuna takılan ses kartları günümüzde en çok kullanılan ses kartlarıdır.

16. CD sürücüsündeki seslerin ses kartına aktarılmasını sağlayan ses kartı bağlantı noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) S/DIF      B) CD-IN      C) AUX-IN       D) LINE IN

17. Ethernet ağlarında belli bir anda ağ kablosunu hangi bilgisayarın kullanacağını belirleyen tekniğe ne ad verilir?

A) CRC      B) MAC       C) CSMA/CD  D) BNC 

18. Bir pikselin alacağı renk miktarına ne ad verilir?

A) Renk derinliği     B) Çözünürlük     C) Görüntü arayüzü     D)Cps

19. Aşağıdakilerden hangisi konnektör yapılarına gore Ethernet kartları çeşitlerinden değildir?

A) BNC Konnektörlü ethernet kartları 36     B) RJ-45 Konnektörlü ethernet kartları
C) Combo ethernet kartları                             D) PCI-E Ethernet kartları

20. Aşağıdakilerden hangisi TV kartlarının çıkış portlarından değildir?

A) AUDIO IN/OUT     B) VIDEO IN     C) TV TUNER     D) REMOTE

21. Aşağıdakilerden hangisi sadece ekran kartları için kullanılan veri yoludur?

A) PCI     B) AGP     C) PCI-Express     D) ISA

22. Aşağıdakilerden hangisi bir ethernet kartının port çıkışıdır?

A) PCI     B) ISA     C) BNC     D) AGP

23. Bir Ethernet kartında üretim sırasında karta yazılan ve değiştirilemeyen, başka bir eşi olmayan numaraya ne denir?

A) MAC     B) CRC     C) BNC     D) CSMA/CD
24. Bir saniyede iletilen bit sayısını tanımlayan birim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cps     B) Full Duplex     C) Half Duplex     D) Bps
25. LCD ekranlarının bilgisayara bağlandığı ekran kartı bağlantı yeri hangisidir?

A) VGA     B) DVI     C) S-Video     D) LINE
26. Aşağıda belirtilen ekran kartlarından hangisinin hızı en büyüktür?

A) PCI    B) AGP 2x     C) AGP 4x     D) PCI-E x16

27. Mikrofon yada bir müzik aletinden girilen seslerin bilgisayar ortamında işlendiği donanım kartı hangisidir?

A) Ethernet kartı     B) Ekran kartı      C) Ses kartı      D) Modem kartı 38

28. Aşağıdakilerden hangisi sadece tv kartlarında bulunur?

A) Z BUFFER      B) DSP      C) TUNER       D) Video Ram

29. Aşağıdakilerden hangisi görüntü arayüzüdür?

A) SVGA      B) DVI        C) AGP     D) PCI

30. Aşağıdakilerden hangisi bir ses kartında bulunmaz?

A) ADC      B) DSP      C) DAC       D) Z Buffer

 

CEVAP ANAHTARI: 1-YANLIŞ     2-DOĞRU     3-DOĞRU     4-YANLIŞ     5-DOĞRU     6-YANLIŞ     7-YANLIŞ     8-DOĞRU     9-DOĞRU     10-YANLIŞ     11-DOĞRU     12-DOĞRU     13-DOĞRU     14-DOĞRU     15-YANLIŞ     16-B     17-C     18-A     19-D     20-C     21-B     22-C     23-C     24-A     25-B     26-D     27C-    28-C    29-A     30-D

 

Post (ilk açılış)

1. Klavyelerin kendi içlerinde mikro işlemcileri bulunmaktadır. (……)
2. Q klavyede harfler, Türkçe yazım diline uygun olarak sıralandırılmıştır. (……)
3. Farelerde sağ tuş, yan menünün kullanılmasını sağlar. (……)
4. Doğrultucular, DC gerilimi, AC gerilime dönüştüren devrelerdir. (……)
5. Darbe, kısa süreli gerilim düşüklüğüdür. (……)
6. Transfer süresi ne kadar yüksekse o kadar iyidir. (……)
7. Elektrik kesildiği andan itibaren UPS’in sisteme enerji sağlayabildiği süreye destek süresi denir. (……)
8. Online UPS’ler sadece elektrik kesintisi olduğunda devreye girer. (……)
9. Günümüzde _______ bağlantılı klavyeler çoğunluktadır.
10. Optik farelerin alt kısmında top yerine ___________ bulunmaktadır.
11. Elektriğin kesildiği an ile UPS’den sisteme enerjinin verildiği an arasında geçen
süreye _________ denir.
12. UPS içerisinde bulunan ________, elektrik kesildiği anda sisteme enerji sağlamaya
devam eder.
13. Voltaj miktarlarının, sistemin zarar görmesini engelleyecek şekilde düzenlenmesi
işlemine ________ adı verilir.
14. __________, offline sistemlerden farklı olarak gerilimdeki dalgalanmaları engellemek
için kontrol mekanizmasına sahiptirler.
15. Online UPS’ler, __________ transfer süresine sahiptirler.
16. ________ , doğrultucudan veya aküden gelen DC gerilimi, AC gerilime dönüştürür.

17. Rom anakart üzerine sonradan takılan bir çiptir. (……)
18. BIOS, ROM içerisinde bulunan bir yazılımdır. (……)
19. BIOS, bilgisayar ilk açıldığında çalışır ve POST testini gerçekleştirir. (……)
20. POST, bilgisayarda bulunan donanımın doğru çalışıp çalışmadığınıtest eder. (……)
21. BIOS’ta yapılan ayar değişiklikleri, ROM’a kaydedilir. (……)
22. BIOS’ta ayar değişiklikleri “Page up” ve “Page down” tuşlarıile yapılır. (……)
23. “Integrated Peripherals” menüsü, güç tüketiminin ve tasarrufunun ayarlanmasıiçin
konulmuşbir menüdür. (……)
24. Bilgisayar ilk açıldığında BIOS yazılımının yaptığıteste __________ denir.
25. _______ içerisinde bulunan BIOS yazılımı, bilgisayar ilk açıldığında _______’e
yüklenir.
26. BIOS’ta yapılan ayar değişiklikleri, _________’a kaydedilir.
27. BIOS içerisine ilk girildiğinde ekrana gelen ana menü __________’tır.
28. BIOS içerisinde yapılan değişiklikleri kaydetmek ve BIOS’tan çıkmak için _____ tuşu kullanılır.
29. BIOS ayarlarıile ilgili herhangi ciddi bir problem ile karşılaşıldığında tüm yüksek performans özelliklerini kapatmak için ___________ seçeneği kullanılır.
30. Sesli hata mesajları, yazılıhata mesajlarına göre daha tehlikelidirler. (……)
31. Award BIOS’ta bir uzun ve iki kısa sinyal işlemci hatasınıgösterir. (……)
32. Bilgisayar açıkken tekrarlayan yüksek ve alçak sinyal sesi işlemcinin aşırıısınmış olduğunu belirtir. (……)
33. “Memory test fail” mesajı, CMOS pili ile ilgili bir hata mesajıdır. (……)
34. “Disk boot failure, insert system disk and press enter” mesajı, disket sürücü içerisinde bulunan disketin sistem disketi olmadığıile ilgili bir hata mesajıdır. (……)
35AMI BIOS’ta 5 kısa sinyalden oluşan hata mesajı, __________ anlamına gelir.
36. Award BIOS’ta tekrarlayan sinyaller ___________’nıişaret eder.
37. ______________ hata mesajı, BIOS çipindeki bir hatayıgösterir. çipte fiziksel hata veya BIOS yazılımında bozukluk olabilir.
38. “Hard Disk(s) Fail” hata mesajı, _______________ anlamına gelir.
39. ____________ hata mesajı, “BIOS pili bitmişveya bitmek üzere” anlamına gelir.

 

CEVAPLAR: 1-D     2-Y     3-D     4-Y     5-Y     6-Y     7-D     8-Y     9-PS/2     10-LED     11-TRANSFER SÜRESİ     12-AKÜ     13-REGÜLASYON     14-LİNE-INTERAKTİF USP’LER     15-SIFIR     16-EVİRİCİLER     17-Y    18-D     19-D     20-D     21-Y     22-D      23-Y      24-POST      25-ROM-RAM    26-CMOS      27-CMOS SETUP    28-F10     29-LOAD BIOS DEFAULTS    30-D     31-Y     32-D     33-Y     34-Y    35-İŞLEMCİ HATASI      36-İŞLEMCİ HATASI     37-BIOS ROMCHECKSUM ERROR     38-SABİT DİSK HATASI     39-CMOS BATTERY FAİLED

 

Monitörler

1. Monitörlerle ilgili olarak verilen kavramlardan hangisi yanlıştır?
A) 32 bit derinliğindeki resim kalitesi, 16 bit derinliğindekinden azdır.

B) Uygun olmayan tazeleme oranı titremeye neden olur.

C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır.

D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.

2. RGB monitör portunda kaç pin bulunmaktadır?
A) 16     B) 15      C) 9      D) 8

3. 17 inç monitörün cm cinsinden boyu yaklaşık ne kadardır?
A) 37      B) 40      C) 43      D) 45

4. Piksel (nokta) kavramı ile ilşili verilen bilşilerden hanşisi yanlıştır?
A) RGB hücrelerinin birleşiminden oluşmuştur.

B) Piksel aralığının az olması, monitörün kalitesini arttırır.

C) 1 bit renk derinliğinde bir pikselde sadece 2 renk oluşturulur.

D) Monitörlerin içinde bulunan piksel sayısının az olması kalitesini arttırır.

5. CRT monitörde yeşil renk belli olmamaktadır. Aşağıdakilerden hanşisi bunun nedeni olabilir?
A) Ekran kartının hiç çalışmaması

B) Monitörün ayarının karışması

C) Monitör kablosunun tam olarak yerine oturmaması

D) Monitörde mavi renşin daha çok belirşin olması

6. Aşağıdakilerden hanşisi CRT monitörlerin elemanlarından değildir?
A) Elektron Tabancası      B) Maske     C) Saptırma bobinleri    D) Tuner

7. CRT monitörlerde şörüntünün elde edilmesi ile ilşili verilen bilşilerden hanşisi yanlıştır?
A)Tarama işleminde elektronlar maskeden şeçer.
B) Elektron tabancası, yeşil kırmızı ve mavi renkte elektron sağlar.

C) Maske, şörüntünün ekranda belirlenmesini sağlar.

D) Tazeleme oranı arttıkça, birim zamanda taranan resim sayısı artar. 15

8. I- Elektron huzmesi maskeden şeçer.
II- DAC ta dijital bilgi analog sinyale çevrilir.
III- Analog sinyalden şelen bilgiye göre elektron yoğunluğu belirlenir.
IV- fosfor tabakasına çarpan elektron huzmesi ekranda aydınlanmayı sağlar.
V- DAC‟lardan gelen sinyal monitöre gönderilir. Yukarıdaki bilgilerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?
A) I-II-III-IV-V      B) I -III-IV-II- V      C) II-V-III-I-IV       D) II-III-I-IV-V

9. Ekran tarama işleminin bir saniyedeki tekrar sayısına _______________ denir.
10. __________ kontrast ___________ kontrastın yaklaşık dört katıdır.
11. Elektron tabancasından çıkan elektronlar ___________ yüzeye çarparak parlar ve görüntü oluşturur.
12. Ekran ayarları __________ menüsünden yapılır.
13. ________ standardı, monitörlerin yaydığı maksimum elektromanyetik radyasyon seviyesini belirler.
14. CRT monitörde görüntünün oluşması için___________ yöntemi kullanılmaktadır.

15.Floresan lambası bozulmuş bir LCD monitörle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Monitörün tuş takımı çalışmaz.

B) Monitör sinyal yok uyarısı verir.

C) Monitör çalışır, yalnız görüntü belli olmaz.

D) Resim görüntüsü sadece gündüz görünür.

16. Piksel (nokta) kavramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) RGB hücrelerinin birleşiminden oluşmuştur.

B) Piksel aralığının az olması, monitörün kalitesini artırır.

C) 1 bit renk derinliğinde bir pikselde sadece 2 renk oluşturulur.

D) Monitörlerin içinde bulunan piksel sayısının az olması kalitesini artırır.

17. Aşağıdakilerden hangisi piksellerin ekranda diziliş yöntemlerinden değildir?
A) Delta      B) Mozaik      C) ġerit     D) Daire

18. Aşağıdakilerden hangisi LCD panellerinin çalışma prensibinin temel özelliklerinden değildir?
A) Işık polarize edilebilir.

B) Sıvı kristaller polarize edilmiş ışığı geçirebilme özelliğine sahiptir.

C) Sıvı kristallerin molekül dizilimleri elektrik akımı ile değiştirilebilir.

D) Işık elektron tabancasından sağlanır.

19. LCD hücrelerinde normalde hangi tip sıvı kristal kullanılır?
A) Halojen      B) Bükümlü nematik      C) Polarize      D) Hepsi

20. Plazma monitörlerdeki görüntünün kalitesi hangi özelliğine bağlıdır?
A) Ekranının büyük olmasına                           B) Çok elektrik harcamasına

C) Kontrast ve parlaklık oranı                          D) Çok ince yapıda olmasına

21. Plazma monitörlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Satır ve sütun piksel sayısı azdır.

B) Pikseller bir tane alt pikselden oluşur.

C) Sayısal görüntü sinyallerini çözümleyemez.

D) Yüksek yoğunluklu görüntü desteği bulunur.

22. Plazma monitörler, LCD monitörlere göre hangi konuda avantajlıdır?
A) Düşük tepki süresi                                          B) Uzun panel ömrü

C) Düşük elektrik tüketimi                                 D) Düşük radyasyon oranı

23. Plazma monitörlerde hangi port bulunmaz?
A) PS/2      B) HDMI      C) DVI      D) RGB

24. Aşağıdaki konektörlerin hangisinden sayısal bilgi gönderilir?
A) PC Audio konektörü                                            B) PC DVI konektörü

C) PC Video konektörü                                            D) PC Monitör konektörü

25. Aşağıdaki monitörlerin hangisinde ışığın yansıtılması ile görüntü elde edilir?
A) Plazma      B) CRT      C) LCD      D) Projeksiyon

26. Aşağıdaki teknolojilerden hangisi projeksiyonlarda kullanılmaz?
A) CRT      B) DLP      C) LCD      D) Plazma

27. DLP sistemi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Üretiminde sıvı kristal malzeme kullanılır.

B) Mikro boyutlardaki aynalar saniyede bin kere açılabilir.

C) Projeksiyon makine ve monitörlerinde kullanılabilir.

D) Projeksiyon monitörler büyük boyutlardadır.

28. Projeksiyon makinelerinde ısınmaya neden olan nesne aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
A) işlemci      B) Halojen lamba      C) Güç kaynağı      D) Fan

29. Aşağıdakilerden hangisi LED aydınlatmalı projeksiyonun Halojen lambaya karşı dezavantajıdır?
A) Lamba ömrü      B) Işık gücü      C) ağırlık ve boyut     D) Hiçbiri

30. HDMI girişi hangi monitörde bulunmaz?
A) CRT      B) LCD      C) Plazma      D) Projeksiyon makinesi

31. LCD monitörlerle ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
A) Elektron tabancası kullanılmaz.

B) 17 inç CRT monitörün görünebilir alanı 17 inç LCD‟den azdır.

C) Fiyat olarak CRT monitörlerden çok daha ucuzdur.

D) Sıvı kristal malzeme ile ekran noktaları elde edilir.

32. Aşağıdaki görüntüleme teknolojilerinden hangisi diğerlerine göre daha eskidir?
A) LCD      B) DLP      C) CRT      D) Projeksiyon

33. Projeksiyon makinelerinde ısınmasına sebep olan nesne aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
A) işlemci      B) Halojen lamba      C) Güç kaynağı      D) Fan

34. Aşağıdaki monitörlerden hangisi piyasada diğerlerine oranla daha küçük boyutlarda bulunabilir?
A)CRT      B) LCD      C) Plazma      D) Projeksiyon TV

35. Projeksiyon cihazlarında hem yüksek ışık gücü hem de uzun ömür sağlayan lamba teknolojisine ________________ denir.
36. ______________ monitörlerde, her bir piksel kendisinden sonraki görüntü gelmeden önce yani ekran tazelenmeden önce söner.
37. ___________ teknolojisi kullanılan LCD panellerde görüş açısı daha fazladır.
38. LED televizyonlarda aydınlatma olarak _______ lamba yerine _______ kullanılır.
39. LCD panellerde ___________, ultraviyole ışınlarını kesip diğer ışık demetlerinin kristal sıvının ”hücresine” sızmasına olanak verir.
40. Plazma teknolojisinde her pikselde içleri özel bir __________karışımı vardır.
41. ____________ teknolojisini kullanan projeksiyonda görüntü çipinin üzerinde küçük aynalar vardır.
42. Projeksiyonlarda __________ teknolojisinin yapısında sıvı kristal ile silikon vardır.
43. Projeksiyon makinelerinde günümüzde ___ farklı aydınlatma sistemi kullanılmaktadır.
44. CRT sistemde elektronlar _________ yüzeye çarparak parlar.

CEVAPLAR:1-A     2-B     3-C     4-D     5-C     6-D     7-B     8-C     9-TAZELEME ORANI     10-DİNAMİK-STATİK     11-FOSFOR     12-OSD    13-MPRII    14-TARAMA    15-C    1 6-D     17-A    18-D    19-B    20-C     21-D     22-A     23-A     24-B     25-D     26-D     27-A     28-B     29-B     30-A     31-C     32-C     33-B     34-B     35-HİBRİT     36-PASİF MATRİKS     37-IPS     38-FLORESAN LED     39-POLARİZETÖRLER     40-GAZ     41-DLP     42-LCOS     43-ÜÇ     44-FOSFOR

 

Yazıcılar

1. ( ) Nokta vuruşlu yazıcıların baskı hızları diğer yazıcılara oranla yüksektir.
2. ( ) Nokta vuruşlu yazıcıların grafik yetenekleri düşüktür.
3. ( ) Nokta vuruşlu yazıcılarda bulunan iğneler yazma kafası üzerinde bulunur.
4. ( ) Nokta vuruşlu yazıcılarda baskı, iğnelerden mürekkebin püskürtülmesiyle oluşturulur.
5. ( ) Tüm nokta vuruşlu yazıcılarda bulunan iğne sayıları aynıdır.
6. Nokta vuruşlu yazıcılarda ………………………. kartuş kullanılır.
7. Nokta vuruşlu yazıcıların, 80 kolon dar yazıcı ve 136 kolon geniş yazıcı olarak adlandırılması yazıcının içine alabileceği ………………………. genişliğiyle alakalıdır.
8. Yazıcı hızı ………………………. harfleri ile ifade edilmektedir. Yazıcının saniyede bastığı karakter sayısını belirtir.
9. ( ) Mürekkep püskürtmeli yazıcıların performans açısından en önemli iki özelliği baskı çözünürlüğüdür ve hızdır.
10. ( ) Mürekkep püskürtmeli yazıcıların grafik yetenekleri düşüktür.
11. ( ) Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda bulunan yazma kafası üzerinde püskürtme odaları vardır.
12. ( ) Piezo elektrik yönteminde mürekkep ısıtılarak püskürtülür.
13. ( ) Çok fonksiyonlu yazıcılarda tarayıcı özelliği yoktur.
14. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda hız PPM ile ifade edilir. ……………………………….. anlamına gelir.
16. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda çözünürlük ……………………………….. ile ifade edilir.
17. Çok fonksiyonlu yazıcılarda, yazıcı özelliğinin yanı sıra ……………………….., ………………………….. ve …………………………..özellikleri de bulunur.
18. ( ) Lazer yazıcılarda mürekkep olarak toner kullanılır.
19. ( ) Lazer yazıcılarda toner manyetize edilerek durum üzerine yapıştırılır.
20. ( ) Lazer yazıcılarda bulunan yazma kafası üzerinde püskürtme odaları vardır.
21. ( ) Termal yazıcılar kâğıdın ısıtılması yöntemi ile baskı yaparlar.
22. ( ) Termal yazıcılarda kartuş kullanılır.
23. Lazer yazıcılarda mürekkep yerine ……………………… kullanılır.
24. Lazer yazıcılarda toner manyetize edilerek ……………………… üzerine yapıştırılır.
25. Renkli lazer yazıcılarda ……………………… olmak üzere dört ana renk prensibiyle baskılama söz konusudur.
26. Termal yazıcılarda ……………………… ve ……………………… olmak üzere 2 baskı çeşidi vardır.
27. ……………………… termal transfer baskı yönteminde kullanılan rulo şeklinde ince filmdir.
28. ( ) Nokta vuruşlu yazıcılar yazma kafası üzerinde yer alan yer alan iğneler yardımıyla karakterlerin oluşmasını sağlar.
29. ( ) Nokta vuruşlu yazıcılar diğer yazıcı çeşitlerine göre saha sessiz çalışır.
30. ( ) Nokta vuruşlu yazıcılar sürekli forma baskı yapabilir.
31. ( ) Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda mürekkep kartuş adı verilen tüplerde yer alır.
32. ( ) Piezo elektrik yönteminde mürekkep kağıt üzerine ısı yardımıyla püskürtülür.
33. ( ) Mürekkep püskürtmeli tüm yazıcılarda kartuşlar standart olarak üretilir.
34. ( ) Çok fonksiyonlu yazıcılar, yazıcı özelliğinin dışında fax, fotokopi ve tarayıcı olarak kullanılabilir.
35. ( ) Lazer yazıcılar, diğer yazıcı türlerine göre daha fazla baskı sayısı ve kalitesi sunar.
36. ( ) Lazer yazıcılarda toner manyetik etki kullanılarak kâğıda aktarılır.
37( ) Termal yazıcılar baskıda toner kullanır.

CEVAPLAR: 1-YANLIŞ     2-DOĞRU     3-DOĞRU     4-YANLIŞ     5-YANLIŞ     6-ŞERİT     7-KAĞIT     8-CPS     9-DOĞRU     10-YANLIŞ     11-DOĞRU     12-YANLIŞ     13-YANLIŞ     14-DAKİKADA YAZILAN SAYFA SAYISI     15-        16-DPI     17-TARAYICI,FAX ,FOTOKOPİ     18-DOĞRU     19-DOĞRU     20-YANLIŞ     21-DOĞRU     22-YANLIŞ     23-TONER     24-DURUM     25-CMYK     26-TERMAL,TERMAL TRANSFER     27-RİBON     28-DOĞRU     29-YANLIŞ     30-DOĞRU     31-DOĞRU     32-YANLIŞ     33-YANLIŞ     34-DOĞRU     35-DOĞRU     36-DOĞRU     37-YANLIŞ

 

Görüntü İşleme Cihazları

1. PictBridge özelliği nedir?
A) Dijital kameraların birbirleriyle kablosuz iletişim kurmalarınısağlayan bir standart.
B) Dijital kameraların uyumlu yazıcılardan baskı almalarını sağlayan bir standart.
C) Geniş açılı objektif desteği.
D) Dock Station bağlantı özelliği.

2. DIGIC için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bir çeşit mikroişlemcidir.
B) Dijital görüntüleme işlemcisidir.
C) Sayısala çevrilen resim bilgisi üzerinde her türlü işlem DIGIC tarafından yapılır.
D) Dijital kameraların çözünürlüğünü belirleyen önemli bir parçadır.

3. Aşağıdakilerden hangisi dijital kayıt ortamı değildir?
A) Hi8      B) MiniDV      C) HDV       D) HDD

4. Aşağıdaki kayıt türlerinden hangisi dijital video kameralarda kullanılan bir video kayıt türü değildir?
A)MPEG-2      B) AVI      C) MPEG-1      D) JPEG

5. Aşağıdaki özelliklerden hangisi yeni nesil dijital video kameralarda bulunmaz?
A) Titremeden kaynaklanan mercek kaymasısorununu azaltan görüntü dengeleyici.
B) Geçmeli taramayla kayıt tekniği.
C) Dijital görüntü işlemcisi.(DIGIC DV)
D) Analog video ya da dijital video çıkışı.

6. Webcamler için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Çerçeve hızları FPS kısaltması ile belirtilir.
B) Genel olarak 640×480 piksel çözünürlüğe sahiptir.
C) Ortalama bir webcam’de 32-bit renk derinliği vardır.
D) Genel olarak 1.3 megapiksel kameraya sahiptir.

7. Dijital fotoğraf makinesinin gövdesinde, CCD sensörün hemen önünde bulunan ………………………. CCD sensörün üstüne düşen ışık miktarının süresini belirler.

8. ………………. ya da ……………… yarı iletken teknolojiyle üretilmiş ve üzerlerinde milyonlarca foto hücresi, foto eleman ya da piksel olarak adlandırılan ışığa duyarlı diyot bulunan yongalardır.

9. ( )The Joint Photographic Experts Group formatı en sık kullanılan formattır. JPEG veya JPG formatının özelliği gerçek renk değerlerini içermesidir.

10.( ) Dijital video kameralarda DIGIC işlemi, dijital kameralarda DIGIC DV işlemci kullanılır.

11. Tarayıcı okuma kafasını hareket ettiren hangi motordur?
A) Servo motor      B) DC motor      C) Adım motoru      D) Fan motoru

12. Aşağıdakilerden hangisi tarayıcı kafasında bulunan öğelerden değildir?
A) Lamba ve devre düzeneği                 B) Yansıtma aynaları
C) Işığa duyarlı malzeme (CCD vb.)    D) Adım motoru
13. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir tarayıcının fiziksel özelliklerinden değildir?

A) Bit derinliği      B) Interpolation      C) Çözünürlük        D) Adım motor hassasiyeti

14. Yazılımsız gelmiş bir barkod tarayıcının hangi konnektöre bağlanması olasıdır?

A) PS/2     B) USB      C) FireWire       D) RS-232

15. Aşağıdakilerden hangisi barkod okuyucu çeşidi değildir?

A) Kalem tipi barkod okuyucular                   B) Lazer barkod okuyucular
C) UPC barkod okuyucular                            D) Kamera-temelli barkod okuyucular
 
16. ( ) Gelen ışığın yoğunluğunu ölçerek bunu elektriksel sinyallere çeviren aygıta CIS (Contact Image Sensor) denir.

17. ( ) OCR (Optical Character Recognition) denen yazılım tekniğiyle karakterlerin taranıp bir metin dosyası olarak kaydedilmesi sağlamaktadır.

18.( ) Okuma kafası sabit ve yazıcılardaki gibi sayfa hareket ettirilerek tarama işlemi gerçekleştiren tarayıcılara yaprak beslemeli tarayıcı denir.

19. Interpolation denen yazılımsal bir yöntemle tarama çözünürlüğü yükseltilir. Bu çözünürlüğe ……………………………….. denir.

20. Çeşitli barkod kod standartları vardır. Bunlardan en sık kullanılanı marketlerde ürün denetimini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan ………………………….. kodudur.

21 Aşağıdakilerden hangisi barkod tarayıcılarda kullanılan bir teknik değildir?
A) Barkod etiketinin baştan sona taranarak çubuk ve boşlukların genişliğine uygun elektrik sinyali üretilmesi.
B) Lazer huzmesinin barkod etiketi üzerine tutulması ve geri dönen lazerde meydana gelen değişimin elektrik sinyallerine çevrilmesi.
C) İçinde bulunan dönen bir disk yardımıyla resmin taranması ve bir resim algılayıcısı üzerine düşürülerek kodların elektrik sinyallerine çevrilmesi.
D) Barkod etiketinin fotoğrafının çekilip dijital resim işleyicisi yardımıyla kodların belirlenmesi.

22. Aşağıdaki parçalardan hangisi düzyatak tarayıcılarda bulunmaz?
A) Hareket dengeleştirici kol                        B) Ayna düzeneği
C) Analog dijital dönüştürücü                      D) Kamera

23. Aşağıdakilerden hangisi bir tarayıcıda adım motorun tercih nedenidir?
A) Kontrol edilmesi daha kolaydır. Açısal hareket özelliği olduğundan o andaki hareket konumu belirlenebilir.
B) Tarama olayı daha hızlıdır.
C) Daha seri hareket özelliğine sahiptir.
D) Daha az akım çeker.

24. Aşağıdaki kayıt ortamlarından hangisi taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı açılarından diğerlerine göre daha esnektir?
A) HDD        B) CF         C) MiniDV         D) DVD

25. Aşağıdakilerden hangisi Barkod kodu değildir?

A) EAN-13      B) Interleaved 2 of 5    C) Code 39 Extended     D) Code carl 21

26. Aşağıdakilerden hangisi mevcut ışık şartlarında fotoğraf makinesinin en uygun pozlamayı otomatik olarak yapmasını sağlayan sensördür?

A) AF Sensör       B) AE Sensör       C) CCD Sensör         D) CMOS Sensör
27. Aşağıdakilerden hangisi gelen ışığı üç ana renge ayrıştıran bir düzenektir.

A) Progressive        B) İnterlaced       C) Beam Splitter       D) Bayer Filter

28. Aşağıdakilerden hangisi video kameraların diğer kameralara göre ayırt edici bir özelliğidir?

A) CCD      B) Otomatik odaklama       C) Lens      D) Optik zoom

29. Aşağıdakilerden hangisi dijital kameralar için kullanılan şarj edilebilir bataryalardan değildir?
A) LiIon (Lityum Ion)                           B) NiCad (Nikel Cadmiyum)
C) NiMH (Nikel Metal Hydride)          D) ZnC (Çinko karbon)

30. Aşağıdaki tarayıcılardan hangisi piyasadaki ilk modern tarayıcılardan olup, fotoğraf ve offset endüstrisinde kullanılan türlerine verilen isimdir?
A) Drum tarayıcılar                           B) Düz yataklı tarayıcılar
C) Kameralı tarayıcılar                      D) Elle tutulan tarayıcılar

31. Yüksek kalitede hareketli dijital video kayıtı yapabilen cihazlara …………………………… denir.

32. İçlerindeki özel düzenek yardımıyla nesneyi optik olarak tarayan, taranan bilgiyi sayısal bilgiye çeviren ve yazılım aracılığıyla elde edilen sayısal bilgiyi istenen veri türüne çeviren cihazlara ………………………… denir.

CEVAP ANAHTARI: 1-B    2-D     3-A   4-D     5-B     6-C     7-ENSTANTANE     8-CCD-CMOS     9-DOĞRU     10-YANLIŞ     11-C     12-D     13-B     14-A     15-C     16-YANLIŞ     17-DOĞRU     18-DOĞRU     19-YAZILIMSAL ÇÖZÜNÜRLÜK     20-UPC (Universal Product Code)     21-C     22-D     23-A     24-B     25-D     26-B     27C-    28-B    29-D     30-A    31-Dijital Video Kamera     32-Tarayıcı

 

Sistem Koruyucu Bakım

1. ( ) Her bakımın mutlaka bakım talimatlarının yazılmış olması ve bakım esnasında değiştirilecek olan malzemelerin yedeklerinin de malzeme ambarında bulundurulması gerekmektedir.

2. ( ) Bilgisayar teknisyenleri, yapacağı işleri bakım talimatlarında yazılan maddelere göre yapmalıdır.

3. ( ) Önleyici bakım, önceden kontrol ettirilip tespit ve analiz edilen ekipmanlarla ilgili yapılan bakımlardır.

4. ( ) Planlı koruyucu periyodik bakım, daha önceden planlanmış ve zamanı geldiğinde talimatlara göre yapılan bakımdır.

5. ( ) Bilinçsiz bilgisayar kullanımı, özellikle mesleği gereği uzun süreli klavye ile çalışan kişilerde önemli sağlık sorunlarına neden olur.

6. ( ) Bilgisayara, istediğimiz şekilde oturarak çalışabiliriz.

7. ( ) Bilgisayarda otururken dirsek ve eller farklı çizgide olmalıdır

8. ( ) Bilgisayar ekranı eğer göz hizası ya da biraz aşağıda olacak şekilde konumlandırılırsa, göz kapağı daha az açılacağı için göz kuruması daha az olacaktır.’

9. ( ) Bir teknisyen, asgari düzeyde yazılım bilgisine sahip olup işletim sistemlerini kurup çalıştırabilir.

10. ( ) Dokümantasyon bilgi kaydetme ya da belgelerin toplanması ve düzenlenmesi fiilini ifade edebilir.

11. ( ) AVOmetre ile sadece devrelerden geçen akım ölçülür.

12. ( ) Anakarttaki problemlerin tespitinde Post Test Cihazı kullanılır.

13. ( ) Kablo test cihazı, hazırladığınız ağ kablosunun uçlarının standartlara uygun olup olmadığını, yani düzgün çalışıp çalışmadığını test etmeniz içindir.

14. ( ) Optik ölçüm cihazı, optik sinyal gücünü ölçmek için kullanılan bir cihazdır.

15. ( ) Geri döngü fişleri, sinyaller göndererek ve geri gelen sinyalin geçerli olduğuna bakmadan, onaylayarak çalışır.
16. ( ) Nem sadece sunucular ve bilgisayar sistemleri için değil üzerinde elektronik devre elemanları bulunduran tüm cihazlar için bir risk oluşturur.

17. ( ) Her türlü alıcı ve verici, bilgisayar sistemlerinden, kablolardan ve çevre birimlerinden en az 2.5m uzakta tutulmalıdır.

18. ( ) Kullanım ömrünü tamamlamış ve/veya uğramış olduğu harici hasar veya kısa devreler sonucunda kullanılamayacak duruma gelmiş olan pillere atık pil denilmektedir.

19. ( ) Atık piller toprağa gömülmemelidir.

20. ( ) Çok kullanımlı piller, daha fazla atık çıkar.

21. ( ) Pille çalışan cihazları çok sıcak yerlere koymaktan kaçının.

22. ( ) Ayrıca tonerler çözücü madde içerdiklerinden dolayı tehlikesiz atık sınıfında yer almaktadır.

23. ( ) İçeriği tamamen kullanılmamışsa bazı aerosol kutuları ısıya maruz kaldıklarında patlayabilir.

24. ( ) MSDS (Malzeme güvenliği veri sayfaları) çalışma ortamdaki kimyasal tehlike ve riskleri kontrol etmek amacı ile önemli bir rol oynamakta, adeta o kimyasalın bir prospektüsü niteliği taşımaktadır.

25. ( ) Güvenlik Bilgi Formları, bir defalığına hazırlanmaz

26. ( ) Bilgisayar ve monitörlerin bakım ve onarımını yaparken, oluşabilecek elektrostatik yükten kaçınılmalı ve gerekli tedbirleri almalıyız.

27. ( ) Antistatik yer kaplamaları, karbon yedirilmiş plastik alaşımlıdırlar.

28. ( ) Bir odadaki statik yük, hava yoluyla + ve – yüklü iyonlar gönderilerek de nötr hale getirilebilir.

29. ( ) Masa örtüleri üç katmanlıdır.

30 .  ………………… sayesinde cihaz üzerindeki kaçak akımlar ve statik elektrik toprağa akacak ve böylece canlıların can güvenliğini sağlanacak ve cihazların zarar görmesini önleyecektir.

31. Elektrik yükünün çeşitli cisimler aracılığıyla toprağa akmasına …………………………. adı verilir.
32. Antistatik malzemeler statik elektriği oluşturmayan ve bundan dolayı oluşacak patlama nedeni ile zarar görülmesini önleyebilen malzemelerdir.

33. …………………….katkı maddeleri; toplanan elektriksel yükün bırakılmasını sağlar.

34. Tüm antistatik poşetlerde antistatik uyarı işareti olmasa da olur.

35. Ambalaj spreylerinde ………….. renk antistatikliği, ………….. ise iletkenliği ifade eder.

CEVAPLAR:  1-Doğru    2-Doğru     3-Yanlış     4-Doğru    5-Doğru     6-Yanlış     7-Yanlış     8-Doğru     9-Doğru     10-Doğru     11-Yanlış     12-Doğru     13-Doğru     14-Doğru     15-Ya     16- Doğru    17- Doğru    18- Doğru     19- Doğru     20- Yanlış     21- Doğru     22- Yanlış     23- Doğru     24- Doğru     25- Doğru     26- Doğru     27- Doğru     28- Doğru     29- Doğru     30- Doğru     31- Yanlış     32-Topraklama     33-Elektrosıtatik deşarj      34-Antisitatik     35-Pembe-siyah

 

Sistem Bakım Yazılımları

1. ( ) Klavye ve fareler, diğer donanım aygıtlarına nazaran daha fazla kire maruz kalır.

2. ( ) Temizleyici olarak antistatik sıvılar kullanılmalıdır.

3. ( ) Bilgisayar kasalarının elektrik fişlerini söktüğümüzde fanları sökerken statik elektrik oluşmaz.

4. ( ) Tozları temizlerken biriken kirlerin çıkarılmasında kompresörlerden faydalanılır.

5. ( ) Fanların rahat ve sessiz dönebilmesi için fanların orta kısmına antistatik sıvılar dökülerek etiketle kapatılır.

6. ( ) Yıkanabilir fareler günümüzde mevcuttur.

7. ( ) Temizlik için tiftiksiz ve mikrofiber bezleri kullanmalıyız.

8. ( ) Küçük kasa fanları, büyük kasa fanlarına nazaran daha az ses çıkarır.

9. ( ) Nokta vuruşlu yazıcılarda, döner merdane ve yazıcı kafası denatüre alkol ile temizlenmelidir.

10. ( ) Hoparlörleri, monitörlerden uzak tutmalıyız.

11.( ) Disk denetlemek için Defrag komutu kullanılmaktadır.

12. ( ) şüncel virüsleri bulmak için antivirüs programlarını muhakkak güncellemeliyiz.

13. ( ) Windows’un tüm ayarlarını Kayıt Defteri yardımıyla değiştirebiliriz.

14. ( ) Geri dönüşüm kutusundan silinen verileri kurtarma şansımız yoktur.

15. ( ) Firewall programları, internet harici diğer programları bloke edemez.

16. ( ) Trojanlar, internet yoluyla kullanıcı bilgisayarına girilmesini sağlayan programlardır.

17. ( ) DMZ, güvenlik duvarı tarafından daha az korunan, daha fazla erişime izin verilen bir bölgedir.

18. ( ) Fiziksel olarak zarar görmüş olan diskten veri kurtarılması daha zordur.
19. ( ) Büyük güçlü cihazların devreye girmesi ve devreden çıkması esnasında meydana gelen aşırı gerilimlere “aşırı gerilim yüklemesi” denir.

20. ( ) Yıldırımlar sonucunda oluşan kısa süreli, ani gerilim sıçramalarına “ani yükselme” denir.

21. ( ) Şebeke gücünün tamamen kesilmesi durumuna “güç düşmesi” denir.

22. ( ) Artış bastırıcılar, fazla voltajı toprağa yönlendirerek elektriksel artışlara ve ani voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlayabilir.

23. ( ) Online Kesintisiz şüç Kaynakları, şebekeden tamamen bağımsız olarak çalışır.

24. ( ) Regülatörlere, gerilim sabitleyici de denmektedir.

25. ( ) Regülatörler, şebekede herhangi bir kesinti yaşanmadığı sürece, beklemede kalan ancak bir kesinti anında devreye girerek yüklere enerji sağlayan araçlardır.

26. ( ) Kritik yükler kesintisiz güç kaynakları ile beslenebilir.

27. ( ) Brownout, sinüs dalgasının üzerine binen yüksek frekanslı darbelerdir.

28. ( ) Gerilim sıçramalarından kolay etkilenen cihazların girişlerine aşırı gerilim koruması yapılabilir.

29. ( ) Laptopumuzun şarj aleti, prize takılı iken bataryasını çıkartılırsa bataryanın ömrü artar.

30. ( ) Kullanım kılavuzundan, bir dizüstü bilgisayarın genel görünümü ve teknik özelliklerini öğrenemeyiz.

31. ( ) Bilgisayarınızda takılı olan ram veya ramlerin çalışma frekansları farklı olabilir.

32. ( ) işletim sisteminiz 32 bitlik ise maksimum 3GB RAM eklemesi yapabilirsiniz.

33. ( ) Laptop anakart, teknik çizimleri ile laptopun tüm aksamlarını görebiliriz.

34. Aşağıdaki çevre birimlerinden hangisi daha çok kirlenme ile karşı karşıyadır?

A) Kasa            B) Monitör         C) Klavye        D) Hoparlör

35. Aşağıdaki bakım yazılımlarından hangisi dosya hatalarını taramak ve düzeltmek için kullanılır?

A) Disk denetleme        B) Disk birleştirme             C) Disk kontrol            D) Regedit

36. Aşağıdaki kayıt defteri alanlarından hangisi bilgisayara özgü yapılandırma bilgilerini içerir?

A) HKEY_CURRENT_USER                               B) HKEY_USER                                                           C) HKEY_LOCAL_MACHINE                            D) HKEY_CURRENT_CONFIG

37. Aşağıdaki virüslerden hangisi her bulaşmada kodunu değiştirmektedir?

A) Makro Virüsleri          B) Polymorpfic Virüs          C) Dosya Virüsleri          D) Trojan

38. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik duvarları için yanlıştır?

A) İşletim sisteminin kendine ait güvenlik duvarı yazılımı mevcuttur.
B) Güvenlik duvarı dış saldırılara karşı bilgisayarı ya da ağı korur.
C) Güvenlik duvarı ile ağdaki bilgisayarların erişimleri sınırlandırılabilir.
D) Güvelik duvarları ağlarda sadece yazılım olarak adlandırılır.

39. Aşağıdaki güvenlik duvarı bölümlerden hangisi IP adresini değiştirerek kendi adresi ile internete çıkış izni verir?

A) Tabya         B) Ağ Adres Çevrimi (NAT)         C) Paket Filtreleme            D) Dinamik Filtreleme 66

40. Aşağıdakilerden hangisi mevcut anahtarlamalar ve yıldırımlar sonucunda oluşan kısa süreli, ani gerilim sıçramalarına verilen addır?

A) Gerilim kesilmesi (Blackout)                           B) Güç düşmesi (Brownout)
C) Gürültü (Noise)                                                D) Ani yükselme (Spike)

41. Aşağıdakilerden hangisi elektriği regülasyona tabi tutmaz?

A) Line Interactive UPS                                                     B) Online UPS
C) Yedek Güç Kaynağı (Standby Power Supply)              D) Regülatör (Power / Line Conditioner)

42. Aşağıdakilerden hangisi laptop kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

A) Laptop düz olmayan yerlerde kullanılmalıdır.
B) Uyku modunda bilgisayar hareket ettirilmemelidir.
C) Bilgisyar kapakları açık hâlde çalıştırılmamalıdır.
D) İşlemci fanı belirli aralıklarla temizlenmelidir.

CEVAPLAR:11-YANLIŞ     12-DOĞRU     13-DOĞRU     14-YANLIŞ     15-YANLIŞ     16-DOĞRU     17-DOĞRU     18-DOĞRU     19-DOĞRU     20-DOĞRU    21-YANLIŞ     22-DOĞRU     23-DOĞRU     24-DOĞRU      25-YANLIŞ     26-DOĞRU     27-YANLIŞ      28-DOĞRU     29-DOĞRU   30-YANLIŞ    31-YANLIŞ     32-DOĞRU     33-DOĞRU     34-C     35-A     36-C     37-B     38- D    39-B     40-D     41-C     42-A

 

Donanım Sorunlarını Giderme

1. ( ) Servis formu kurum içinde farklılık gösterebilir.
2. ( ) Servis formunda arıza hakkında bilgi sağlıklı alınamamış ise onarım süresi uzayacaktır.
3. ( ) Servis formu ile bakım formu aynı form üzerinde kullanılabilir.
4. ( ) Bakım formuna sadece yapılan işlemlerin yapılması yeterlidir.
5. ( ) Servis formu asla kullanıcılara verilmemelidir.
6. ( ) BIOS ayarları kendiliğinden sıfırlanıyorsa BIOS pili değiştirilmelidir.
7. ( ) İşlemcinin aşırı ısınması sistemin neden yokken kapanmasına yol açabilir.
8. ( ) Farklı frekans özelliğine sahip RAM’ler sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır.
9. ( ) RAM slotları belirli bir süre sonra tozdan dolayı sorun üretir.
10. ( ) Ekran kartında oluşacak ısınma problemi görüntünün donmasına sebep olabilir.
11. ( ) Sistemde iki hard-disk kullanılırsa jumper ayarlarının yapılması gerekir.
12. (…) Klavye pinlerinden birinin kırılması klavyenin çalışmasını tamamen engeller.
13. (…) Bir USB Mouse (fare) , tüm USB sürücülerde çalışabilir.
14. (…) Ekranda görüntü olmaması durumunda doğrudan monitör değiştirilir.
15. (…) Nokta vuruşlu yazıcılarda kâğıt seçiminin yapılmaması yazdırmayı engelleyebilir.
16. (…) Mürekkep püskürtmeli yazıcılar uzun süre kullanılmadığında kartuşlardan dolayı yazdırma işlemi gerçekleşmeyebilir.
17. (…) Lazer yazıcılarda toner bitince toner tankı komple değiştirilmelidir.
18. (…) Batarya, dizüstü bilgisayarda elektrik bağlantısı olmadan çalışılabilmesine olanak sağlayan donanım birimidir.
19. (…) Bütün dizüstü bilgisayarlarda şarj cihazları aynıdır.
20. (…) Dizüstü bilgisayarların anakartı değiştirilemez.
21. (…) Dizüstü bilgisayarlarda birden fazla RAM kullanılamaz.
22. (…) Dizüstü bilgisayarlarda birden fazla sabit hard-disk kullanılamaz.
23. (…) Dizüstü bilgisayarlarda klavyenin arızalanması durumunda klavye değiştirilebilir.
24. (…) Sorun gidermede ilk aşama kullanıcıdan bilgi almaktır.
25. (…) Anakartta oluşan elektronik bir arıza giderilemez.
26. (…) BIOS sıfırlanarak sesli ya da yazılı uyarılar giderilebilir.
27. (…) İşlemci aşırı ısınma sonucunda sistemi otomatik olarak kapatabilir.
28. (…) Uzun süreli kullanım sonrasında fanlar toz nedeniyle sağlıklı çalışmayabilir.
29. (…) Farklı frekanstaki RAM’ler birlikte sorunsuz çalışabilir.
30. (…) Ekran kartlarının kendine ait bir soğutucusu mevcuttur.
31. (…) Sistemde birden fazla hard-disk bulunuyorsa jumper ayarları yapılmalıdır.
32. (…) Güç kaynağı değiştirilirken sistemin güç tüketimine dikkat edilmelidir.
33. (…) PS/2 portu arızalanması durumunda USB klavye ile sorun giderilebilir.
34. (…) Ekranda görüntü yoksa doğrudan monitör değiştirilir.
35. (…) Lazer yazıcılarda toner tankı değiştirilmeden tank doldurulabilir.
36. (…) Dizüstü bilgisayarlar batarya arızalanırsa bilgisayar çalışmaz.
37. (…) Dizüstü bilgisayarlarda anakart değiştirilemez.
38. ( ) Dizüstü bilgisayarda mouse pad değiştirilebilir.

CEVAPLAR : 1-D    2-D     3-D     4-Y     5-Y     6-D     7-D     8-Y     9-D     10-D     11-D     12-D     13-D     14-Y     15-D     16-D     17-D     18-D     19-Y     20-Y    21-Y     22-D     23-D     24-D     25-Y     26-D     27-D     28-D     29-Y     30-D     31-D     32-D     33-D     34-Y     35-D     36-Y     37-Y  38-Y

 

Yazılım Sorunlarını Giderme

1.( ) Servis formu kurum içinde farklılık gösterebilir

2. ( ) Servis formunda arıza hakkında bilgi sağlıklı alınamamış ise onarım süresi uzayacaktır.

3. ( ) Servis formu ile bakım formu aynı form üzerinde kullanılabilir.
4. ( ) Bakım formuna sadece yapılan işlemlerin yazılması yeterlidir.
5. ( ) Servis formu asla kullanıcılara verilmemelidir.

6. ( ) Yetersiz disk alanı sorunu kullanıcı dosyalarının başka bir sürücüye taşınması ile giderilebilir.

7. ( ) Sistemin yüklü olduğu sürücüyü seçmek için bios setup menüsü kullanılır.

8. ( ) Sistem geri yükleme işleminden sürücüdeki tüm dosyalar etkilenir.

9. ( ) Güvenli modda başlangıçta çalışan yazılımlar geçici olarak devre dışı bırakılır.

10. ( ) Aygıt yöneticisi sürücü problemi olan donanımları gözlemlemek için kullanılabilir.

11. ( ) Başlangıç onarımı, işletim sisteminin başlatılmasını engelleyecek eksik veya hasarlı sistem dosyaları gibi sorunları giderebilir.

12. ( ) Sanal bellek işletim sistemi tarafından otomatik olarak yapılandırılır.

13. ( ) İşletim sistemi daha önceki sürümleri için hazırlanmış her yazılımı çalıştırabilir.

14. ( ) Sorun giderme işlemi adım adım uygulanırsa çözüme ulaşmak daha kolay olacaktır..

15. ( ) Servis formu doldurulurken bir nüsha kullanıcıya teslim edilmelidir.

16. ( ) Bilgisayar sisteminde belirlenen tüm sorunlar kullanıcıya bilgi verilmeden doğrudan onarılmalıdır.

17. ( ) Sistemin açılışı sırasında hiçbir sürücüde açılış bilgisi bulunmazsa No System Disk hatası ile karşılaşılır.

18. ( ) Başlangıç onarımı, işletim sisteminin başlatılmasını engelleyecek eksik veya hasarlı sistem dosyaları gibi sorunları giderebilir.

19. ( ) Sistemde yüklü yazılımların ne kadar bellek kullandığı Görev Yöneticisinden gözlemlenebilir.

20. İşletim sisteminde yetersiz disk alanı hatasıyla karşılaşıldığı zaman aşağıdaki çözüm yollarından hangisi önerilmez?
A) Kullanıcı dosya ve belgeleri silinebilir.    B) Sisteme yeni bir depolama ünitesi eklenebilir.
C) Sistem depolama ünitesi değiştirilebilir.   D) Kullanıcı dosya ve belgeleri farklı bir sürücüye taşınabilir.

21. Sistem geri yükleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sistem geri yükleme noktası sadece sistem dosyalarını etkiler.
B) İstenilen zamanda geri yükleme noktası oluşturulabilir.
C) İşletim sistemi belirli aralıklarla geri yükleme noktasını otomatik olarak oluşturur.
D) İşletim sistemi sadece en son geri yükleme noktasına sistemin yüklenmesine izin verir.

22. Aşağıdakilerden hangisi sorun gidermede güvenli modda sistem ve yazılımlarla ilgili ayrıntılı girdileri görüntülemek için kullanılan araçtır?
A) Kurtarma Aracı  B) Aygıt Yöneticisi  C) Olay Görüntüleyicisi   D) Sistem Bilgisi

23. Sanal Bellek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşletim sistemi bellek azalması işleminde sanal belleği otomatik olarak artırmaya çalışır.
B) Sanal bellek istenirse elle artırılabilir.
C) Sanal belleğin artırılması bellek azalması sorununu tam olarak çözer.
D) Sanal bellek RAM yetersiz kalınca sistemin sabit diski bellek yerine kullanmasıdır.

24. Bir yazılım gereksinim duymamasına rağmen tuttuğu bellek miktarını serbest bırakmamasına ne ad verilir?
A) Bellek Akıntısı
B) Bellek Sızıntısı
C) Bellek Kaybı
D) Bellek Azalması

25. Kilitlenme sorunu ile karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk olarak uygulanmalıdır?
A) Donanım ve yazılımların yapılandırmalarının doğru olduğundan emin olunmalıdır.
B) Sorun devam ediyorsa işletim sistemi yardım menüsüne başvurulmalıdır.
C) Sistemi yeniden başlatılmalıdır.
D) Donanım ve yazılımların uyumluluğu kontrol edilmelidir.

CEVAPLAR:  1-Doğru    2- Doğru     3- Doğru     4-Yanlış   5-Yanlış     6- Doğru     7- Doğru    8-Yanlış    9- Doğru 10- Doğru    11- Doğru     12- Doğru     13-Yanlış   14- Doğru     15- Doğru     16-Yanlış     17- Doğru     18- Doğru  19- Doğru    20-A      21-D     22-C     23-C     24-B     25-C

 

İşletim Sistemi Sorunlarını Giderme

1. Görev yöneticisinde  CPU (İşlemci) ve bellek kullanımı grafikleri hangi sekmede bulunur?
A)İşlemler     B) Performans    C) Kullanıcılar    D) Ağ iletişimi

2. PnP’nin anlamı nedir?
A) Tak ve Çalıştır   B) Uyumlu donanım     C) Sistem performansı   D) Aygıt yöneticisi

3. Aşağıdakilerden hangisi görev yöneticisinde bulunan bir sekme değildir?
A) Ağ işletişimi      B) Uygulamalar    C) İşlemler     D) Başarım

4. Aşağıdaki tuş kombinasyonlarından hangisi görev yöneticisini çalıştırır?
A) Shift + Del     B) Ctrl + Shift + AltGr     C) Ctrl + Alt + Del     D) Shift + Alt + Del

5. Yeni donanım ekle simgesi aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
A) Donatılar  B) Aygıt yöneticisi  C) Denetim masası  D) Görev yöneticisi

6. ( ) Anakart biosunu güncellemek kurulum sırasındaki mavi ekran hatasını çözebilir.

7. ( ) Tak ve çalıştır olmayan donanımlar sistemde kullanılamaz.

8. ( ) Windows 7 Starter işletim sistemi en kapsamlı Windows 7 sürümüdür.

9. ( ) Windows yükseltme danışmanı, bilgisayarın donanımının Windows 7 için uygunluğunu kontrol eder.

10 ( ) Gelişmiş önyükleme seçeneklerini açmak için F6 kısa yolu kullanılır.

11. ( ) Güvenli mod sistemin çalışması için en gerekli donanım sürücülerini yükler.

12. ( ) Başlangıç onarımı yaptırmak tüm başlangıç sorunlarını çözer.

13. ( ) Sistem geri yükleme sırasında tüm dosya ve klasörler eski haline döner.

14. ( ) Sistem görüntüsüyle kurtarma diskleri oluşturulabilir.

15. ( ) Windows bellek tanılama ile belleğin donanımsal sorunları tespit edilebilir

16. ( ) Windows Server ailesi kişisel bilgisayarlar için hazırlanmıştır.

17. ( ) Windows Server 2008 için Enterprise versiyonu en üst versiyondur.

18. ( ) Windows 7 işletim sistemi üzerine basit bir güncelleme ile Server 2008 kurulumu yapılabilir.

19. ( ) ingilizce kurulmuş Server 2008 işletim sistemini Türkçe olarak güncelleme yapmamız mümkün değildir.

20. ( ) Yazılım ve donanımların çalışma performansı izlenilip rapor hazırlatılabilir.

21. ( ) İstediğimiz bileşen için uzun süreli gözlem ve raporlama yaptırılabilir.

22. ( ).Backup işlemi bilgisayarda gereksiz dosyaların oluşmasını sağlayan bir işlemdir.

23. ( ) Yedekleme işlemi sadece DVD içerisine gerçekleştirilebilir.

24. ( ) Ntbackup programını çalıştırmak için çalıştıra ntbackup.exe yazıp enter tuşuna basmak yeterlidir.

25. ( ) Ntbackup tüm xp sürümlerinde standart olarak bulunur.

26. ( ) Geri yükleme sihirbazı içerisinde yedeklenecek verileri seçebilirim.

27. ( ) Yedekleme sonucu program bir rapor sunar.

28. ( ) Yedekleme sadece grafik arabirim üzerinden yapılabilir

29. Aşağıdaki komutlardan hangisi çalıştır komut penceresine yazılırsa yedekleme işlemini başlatır?
A) Restore  B) Ntbackup  C) Differential  D) Backup

30. Aşağıdakilerden hangisi veri yedekleme prosedürlerinden değildir?
A) Yüksek  B) Günlük  C) Normal  D) Kopyalama

31. Aşağıdakilerden hangisi veri yedekleme ortamı (donanımı) değildir?
A) CD B) DVD  C) CPU (İşlemci)   D) HDD(Sabit disk)

32. Yedekleme ile ilgi aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yedekleme işleminde dosya ve klasörler yedeklenebilir.
B) Yedekleme işleminde veriler risklere karşı korunur.
C) Yedekleme işleminde veriler sıkıştırılır.
D) Yedekleme işleminde veri kaybı olur.

33. Bilgisayar açıldığında Memory test fail hatası veriyorsa bilgisayarda ilk nereyi kontrol etmeliyiz?
A) Cpu   B) Hdd  C) Ram   D) Monitör

34. Aşağıdakilerden hangisi PnP bir aygıt türü değildir?
A) Fare   B) TV Kartı   C) Klavye   D) Harici Disk

35. sistemi açılışındaki başlatma seçenekleri için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) CTRL+ALT+DELETE    B) F8    C) F2    D) DELETE

36. Aşağıdakilerden hangisi Windows 2008 R2 sürümüne güncellenebilir?
A) Windows Xp                               B) Windows 7
C) Windows Server 2003 SP1         D) Windows Server 2003 SP2

37. Aşağıdakilerden hangisi Windows 7 Ultimate sürümüne direk güncellenebilir?
A) Windows 7 Starter   B) Windows 7 Professional  C) Windows 7 Home basic   D) Windows Server Premium

38. Windows 7 işletim sisteminde bellek tanılama için hangi program çalıştırılır?
A) Mdsched.  B) Ntbackup.exe    C) Perform.exe  D) Ramtest.ex

CEVAPLAR:  1-B    2-A     3-D     4-C   5-C     6-Doğru     7-Yanlış    8-Yanlış  9- Doğru  10-Yanlış     11- Doğru     12-Yanlış      13-Yanlış   14- Doğru      15- Doğru     16- Yanlış    17-Doğru      18-Yanlış 19- Doğru    20- Doğru      21- Doğru     22-Yanlış     23-Yanlış       24- Doğru     25-Yanlış     26- Doğru     27- Doğru     28-Yanlış     29- B    30-A     31-C     32-D      33-C     34-B     35-B     36-D     37-B  38-A

 

Ağ Sorunlarını Giderme

1. Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli ağı ifade eder?
A) LAN      B) MAN      C) WAN      D) Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisinde ağ ile ilgi yanlış bilgi verilmiştir?
A) İki veya daha fazla bilgisayar arasında bağlantıdır.
B) Ağda yazıcı paylaşımı olur.
C) Ağ sadece kısa mesafeli bilgisayarlar arasında kurulabilir.
D) Ağda dosya ya da klasör paylaşımı olur.

3. Aşağıdakilerden hangisi ağ protokol türü değildir? 
A) İstemci      B) Sunucu      C) Hizmet      D) İletişim kuralı

4. Bir bilgisayar, ağdaki diğer bir bilgisayarla iletişim kurabilmesi için kullanılan ara birime ne ad verilir?
A) Anakart      B) Ekran kartı      C) Ethernet kartı      D) TV kartı

5. Aşağıdakilerden hangisi ethernet istatistiklerini görüntüler?
A) Netstat      B) Winipcfg      C) Tracert      D) Net view.

6. Aşağıdakilerden hangisi ping komutu parametrelerinden değildir?
A) –b      B) –f      C) –R      D) -4

7. Tracert komutu ile bir paketin izlediği yol hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Paketin kaç yönlendirici geçerek hedefe ulaştığı           B) Yönlendirici adı
C) Yönlendirici IP adresi                                                   D) Yönlendirici cihazın işletim sistemi

8. Bilgisayarımızın kullandığı IP adresini serbest bırakan komut hangisidir?
A) İpconfig /all                      B) İpconfig /renew
C) İpconfig /release            D) İpconfig /setclassid.

9. Bir IP adresine sürekli olarak biz durdurana kadar ping atması için hangi parametreyi kullanırız?
A) Ping –a      B) Ping –f       C) Ping –r       D) Ping –t

10. Komut istemine yazılan “netstat –e” komutu ne iş yapmaktadır?
A) Tüm etkin TCP bağlantılarını görüntüler.                  B) Etkin olmayan TCP bağlantılarını görüntüler.
C) IP yönlendirme tablosunun içeriğini görüntüler.      D) Ethernet istatistiklerini görüntüler.

11. Aygıtlar ve Yazıcılar penceresine hangisinden ulaşılabilir?
A) Sistem Penceresi      B) Görev Yöneticisi      C) Denetim Masası          D) Masaüstü

12. Kartuş aşağıdaki yazılardan hangisinde bulunmaktadır?
A) Lazer     B) Mürekkep Püskürtmeli      C) Nokta Vuruşlu       D) Lazer         E) Hepsi

13. Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisi çözünürlük, hız ve renk konularında diğer yazıcı türlerinden üstündür?
A) Mürekkep Püskürtmeli      B) Nokta Vuruşlu       C) Lazer       D) Çok fonksiyonlu

14. Bilgisayara LPT portundan bağlı yazıcının bilgisayar donanımları ile çakışma olup olmadığını yazıcı bağlantı özellikleri penceresindeki hangi sekmeden kontrol edilir?
A) Genel            B) Sürücü           C) Bağlantı Noktası Ayarları               D) Kaynaklar

15. Aşağıdaki portlardan hangisi yazıcıyı bilgisayara bağlamak için kullanılır?
A) USB              B) VGA           C) Ethernet                D) PS/2

16. ( ) Yazıcıya art arda gönderilen belgeleri işletim sistemi üzerinde temizlemek için net spooler komutu kullanılır.

17. ( ) Bilgisayara takılı yazıcı ağdaki diğer bilgisayarlara tanıtılamaz.

18. ( ) Yazdırılan dokümanlar ya da belgeler soluk veya silik çıkıyor ise yazıcıda bulanan mürekkep bitmiş veya azalmış olabilir.

19. ( ) Yazıcıda kağıtlar sıkışıyor ise yazıcı elektrik prizine takılı olmayabilir.

20. ( ) Yazıcıya gönderilen belge yazıcıdan çıkmadığında Yazıcı Özellikleri penceresi kullanılarak yazdırma işlemi iptal edilebilir.

21.ADSL modemin üzerinde aşağıdaki ledlerden hangisi bulunmaz?
A) DSL      B) İnternet      C) Power       D) Audio

22. Aşağıdaki bilgisayar donanımlarından hangisi ağa bağlanmak için kullanılır?
A) Seri port      B) Paralel port      C) Ethernet portu       D) LPT portu

23. Aygıt Yöneticisine aşağıdakilerden hangisinden ulaşılır?
A) Aygıtlar ve Yazıcılar      B) Ağ ve Paylaşım Merkezi      C) İşlem Merkezi      D) Denetim Masası

24. Ethernet Özellikleri penceresinde aşağıdakilerden sekmelerden hangisi bulunmaz?
A) Güç Yönetimi      B) Sürücü      C) Paylaşım        D) Genel

25. Aşağıdaki ağ protokollerinden hangisi adresleme yapmak için kullanılır?
A) İstemci        B) TCP/IP        C) Dosya yazıcı ve Paylaşımı       D) QoS Paket Zamanlayıcı

26. Ping parametrelerinden hangisi gönderilen veri paketleri kullanıcı tarafından kesilene kadar göndermeye devam eder?
A) -h          B) -t        C) -p        D) -n

27. Aşağıdaki ağ yardımcı komutlarından hangisi ağ yapılandırmasını görüntülemek ve değişiklik yapmak için kullanılır?
A) ipconfig        B) ping      C) tracert       D) netstat

28. Renkli çıktı alabilme özelliği olan, maliyeti düşük ve daha çok ev kullanıcılarının tercih ettiği yazıcı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nokta vuruşlu      B) Mürekkep püskürtmeli        C) Lazer           D) Hiçbiri

29. Bilgisayara yeni bir yazıcı eklemek için aşağıdaki pencerelerden hangisi kullanılır?
A) Aygıtlar ve Yazıcılar         B) Aygıt Yöneticisi       C) Bilgisayarım       D) Ağ ve Paylaşım Merkezi

30. Bilgisayara bağlı olan yazıcı sürücüsünü kontrol etmek için aşağıdaki pencerelerden hangisi kullanılır?
A) Aygıt Yöneticisi       B) Aygıtlar ve Yazıcılar         C) Bilgisayarım       D) Ağ ve Paylaşım Merkezi

31. ( ) Bilgisayara hem yerel hem de ağ yazıcısı tanıtılabilir.

32. ( ) Tracert komutu kaynak bilgisayardan gönderilen paketlerin hedef bilgisayara giderken geçtiği yazıcıların listesini verir.
33. ( ) Yazıcıdan değişik ve anlamsız karakterler çıkıyor ise yazıcı sürücüsü bozulmuş olabilir. Yazıcı sürüsü güncelleştirilir ya da yeniden yüklenir.

34. ( ) Netstat komutu bilgisayardaki tüm etkin TCP/IP bağlantılarını gösterir.

35. ( ) Bit ağ yapısında yazıcı bulunamaz.

CEVAPLAR: 1-A     2-C     3- B    4- C    5- A    6- A    7- D    8-C     9-D     10-D     11-D     12-B     13-C     14-D     15-A     16- DOĞRU    17-YANLIŞ     18-DOĞRU     19-YANLIŞ     20-DOĞRU     21-D     22-C     23- D    24-C     25-B     26- B    27-A     28- B    29-A     30-A     31-DOĞRU     32- YANLIŞ   33-DOĞRU     34-YANLIŞ     35-YANLIŞ