Sistem Kontrol Uygulamaları Modül Soru ve Cevapları (41 Adet)

1. Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) bizim yerimize algılayan cihazlara ……………….. denir.
2. Optik Transduser gurubuna giren foto dirençlere daha yaygın olarak …………. denir.
3. Üzerine düşen ışık şiddeti arttığında ters yön sızıntı akım değeri artan elemana ……………………… denir.
4. Üzerine ışık düştüğünde kolektör-emiter uçları arasındaki direnç değeri azalan elemana ……………………….. denir.
5. Uygulama da entegre kılıf içinde olan sensörler …………………………….. ‘ler dir.

6.( ) Sıcaklığa karşı hassas olan maddeler kullanılarak sıcaklık kontrolü ve sıcaklık ölçümü yapılamaz.

7.( ) Eğer bir sensör ün ısı etkisi ile iç direnci değişiyorsa bu sensöre termistör denir.

8.( ) PTC bir termistör çeşididir.

9.( ) NTC bir foto direnç çeşididir.

10.( ) LM35 yarı iletken bir ısı sensörüdür.

11. Fiziksel ortam değişikliklerini insanlar yerine algılayan cihazlara nedir?
A) Diyot      B) Sensör      C) Servo motor      D) Direnç

12. Aşağıdakilerden hangisi farklı sistemler arasında bilgi nakli yapan elemandır?
A) Transduser      B) Sensör      C) Foto diyot      D) Foto direnç

13. Aşağıdakilerden hangisi foto direncin sağlamlık kontrolü yapılırken avometrenin ayarlanması gereken kademedir?
A) DC Volt      B) Ohm (Ω)      C) AC Volt      D) mA

14. Aşağıdakilerden hangisi iki ayrı özellikli devre arasında elektriksel bağlantı olmadan, ışık yoluyla irtibat kurulmasını sağlayan devre elemanıdır?
A) Foto diyot      B) Foto direnç      C) Opto izolatör      D) Foto transistör

15. Aşağıdakilerden hangisi termistör çeşitlerindendir?
A) Opto izolatör      B) Foto direnç      C) Foto diyot      D) NTC

16.( ) …………………,elektrik enerjisini kullanarak hareket enerjisi üretirler.

17.( ) ……………., DC dinamo, DC motor ve AC seri motorun, dönen kısmıdır.

18.( ) DC ve AC ile çalışan kolektörlü makinelerin kolektöre yapışarak elektrik akımının iletilmesini sağlayan parçalarına …………………. denir.

19.( ) Dc Motorların hareketli kısımları olan rotor bölümündeki manyetik alanın doğal yoldan karşılandığı motor türlerine ………………………………….. denir.

20.( ) DC ya da AC ile çalışan makinelerde N-S kutuplarının oluşturulması için yapılmış olan sargıların yerleştirildiği kısma ……………… denir.
21.( ) Sağ el kuralı ile bir manyetik alan içinde kalmış iletken telin hareket yönü bulunabilir.

22.( ) Stator sadece doğal mıknatıslardan yapılır.

23.( ) Elektro mıknatıslı motorlar yüksek akımla çalışan motorlardır.

24. ………………………. sağrılarına uygulanan elektrik palsine göre istenen miktarda (7,5 ile 90 derece arası) dönme yapabilen motorlardır.

25. ………………….., bir devirdeki adım sayısı veya dönen motorlar için adım açısı (derece), lineer motorlar için ise adım uzunluğu (mm) olarak tanımlanır.

26. Step motorların uç tespiti bobinlerin ………………………………. esasına dayanır.
27.( ) Step motorlar hareket miktarının kontrol edilebilmesi yüzünden robot devrelerinde kullanılır.

28.( ) Step motorların düzgün bir dönme hareketi yapması için uçlarına belirlenen sırada pals uygulanır.

29.( ) Step motorlar sadece mikro denetleyiciler ile sürülmelidir.

30.( ) Step motorlarında % ± 1 ile % ± 5 arasında doğruluk payı vardır.

31.(…) Motorlar elektrik enerjisinden üretilen elektromanyetik alanı kullanarak mekanik hareket elde eden cihazlardır.

32.(…) Fırça ve kolektör kullanılan motorlara fırçalı DC motor denir.

33.(…) Endüvi (Rotor); DC dinamo, DC motor ve AC seri motorun, sabit (hareketsiz) kısmıdır.

34.(…) DC ve AC ile çalışan kolektörlü makinelerin kolektöre yapışarak elektrik akımının iletilmesini sağlayan parçalarına fırça (kömür) denir.

35.(…) Fırçalı motorların stator bölümü hareketli mıknatıstan yapılmış olanlarına sabit mıknatıslı motor denir.

36.(…) Fırçalı motorların stator bölümü elektro mıknatıstan yapılmış olanlarına elektro mıknatıslı motor denir.

37.(…) DC motorların hareketli kısımları olan rotor bölümündeki manyetik alanın doğal yoldan karşılandığı motor türü fırçasız DC motordur.

38.(…) Step motorlar sargılarına uygulanan elektrik palsine göre istenen miktarda (7,5 ile 90 derece arası) dönme yapabilen motorlardır.

39.(…) Step motorların mikrobilgisayar sistemleri ile kontrolü zordur.

40.(…) Step motorların durdurulması ve çalıştırılması sırasında zaman gecikmesi vardır.

41.(…) Servo motorlar sürekli hareket gösteren motorlardır; pozisyon ve hız kontrolü için kapalı çevrimde geri besleme işaretleri kullanırlar.

 

CEVAPLAR: 1-SENSÖR     2-LDR     3-FOTO DİYOT     4-FOTO TRANSİSTÖR     5-OPTO İZOLATÖR     6-YANLIŞ     7-DOĞRU     8-DOĞRU       9-YANLIŞ     10-DOĞRU     11-B     12-A     13-B     14-C     15-D     16-MOTORLAR     17-ENDÜVİ    18-FIRÇA(KÖMÜR)    19-FIRÇASIZ DC MOTOR     20-İNDÜKTÖR    21- YANLIŞ    22- YANLIŞ    23-DOĞRU     24-STEP MOTORLAR     25-ÇÖZÜNÜRLÜK     26-İÇ DİRENÇLERİNİN ÖLÇÜLMESİ   27-DOĞRU  28-YANLIŞ   29-YANLIŞ     30-DOĞRU     31-DOĞRU     32-DOĞRU     33-YANLIŞ     34-DOĞRU     35-YANLIŞ     36-DOĞRU    37-DOĞRU     38- DOĞRU    39-YANLIŞ    40-YANLIŞ     41-DOĞRU