Ağ İşletmenliği Dalı Dersleri

Ağ İşletmenliği Dalı Ders İçerikleri Bu öğretim programı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılından itibaren 11. sınıflarda uygulanacaktır. AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME DERSİ Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar ağ sistemleri ve yönlendirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Saati: 12 Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ihtiyaca […]