Bilişim Teknik Resmi Modül Soru ve Cevapları (22 adet)

Temel Teknik Resim 1. Teknik resimde görünen çevreler ve ayrıtlar (kenarlar) hangi çizgi ile çizilir? A) Sürekli ince çizgi                               B) Sürekli kalın çizgi C) Kesik orta çizgi                                  D) Noktalı ince çizgi 2. AĢağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir? A) KurŞun kalem                                   B) Tükenmez kalem C) Takma uçlu kalem                             D) Rapido 3. AĢağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan cetvellerden değildir? […]