Bilişim Teknik Resmi Modül Soru ve Cevapları (22 adet)

Temel Teknik Resim 1. Teknik resimde görünen çevreler ve ayrıtlar (kenarlar) hangi çizgi ile çizilir? A) Sürekli ince çizgi                               B) Sürekli kalın çizgi C) Kesik orta çizgi                                  D) Noktalı ince çizgi 2. AĢağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan kalem değildir? A) KurŞun kalem                                   B) Tükenmez kalem C) Takma uçlu kalem                             D) Rapido 3. AĢağıdakilerden hangisi teknik resimde kullanılan cetvellerden değildir? A) Ölçü cetvelleri                                  B) Pistole C) Paralel cetvel                                    D) Açıölçer 4. Elektrik – elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır? A) Dik yazı                              B) Eğik yazı C) Kalın yazı                           D) Yamuk yazı 5. Teknik resimde yazı kalınlığını belirten…

Devamını Oku...