C# Console Uygulamaları (for döngüsü)

Örnek1: Girilen metni For Döngüsü kullanarak 10 defa ekrana yazdıran program. static void Main(string[] args) { for (int i=1;i<=10;i++) { Console.WriteLine(“Bilişim Teknolojileri Alanı”); } Console.ReadKey(); } Örnek2: Kullanıcının girmiş olduğu metni ekrana 10 defa yazdıran program. static void Main(string[] args) { Console.WriteLine(“Yazdırılacak metni giriniz”); string metin = Console.ReadLine(); Console.WriteLine(“————————“); for (int i=1;i<=10;i++) { Console.WriteLine(metin); } […]