C# CONSOLE UYGULAMALARI (SWITCH-CASE)

Örnek 1 : Klavyeden giriş yapılan değere göre haftanın gün adını ekrana yazdıran C# console uygulamasını switch-case ile yapınız. Yukarıdaki uygulamada klavyeden bir sayı girişi yapılarak sayi değişkenine atanıyor. Girilen sayı değeri 1 ise case 1, 2 ise case 2 şeklinde case koşullarına bakılarak geçerli case bloğu çalışacaktır. Ancak girilen değer 1 ile 7 arasında değilse hiçbir case koşulu sağlanmadığı için default kısmı çalışacaktır. Örnek 1 Geçerli bir değer girildiğinde ekran çıktısı

Örnek 1 Geçersiz bir değer girildiğinde ekran çıktısı

Örnek 2 : Klavyeden giriş yapılan mevsim adına göre…

Devamını Oku...

C# Çalışma Soruları ve Cevapları

60 tane C# Programlama dili ile ilgili sorular ve cevapları. Değişken kullanımı, temel ifadeler, metotlar, diziler ve sınıf tanımlamaları ile ilgili boşluk doldurma ve tanım şeklinde hazırlanmış toplam 60 tane C# sorusu. C# Çalışma Soruları Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri geçerli değişkendir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #isim kullanici_adi KullaniciAdi 1.Kisi sayi adında tamsayı değişken tanımlayıp, 100 sayısını atayın. Aşağıda değer ataması yapılmış değişkenlerin tiplerini yazınız. 1 2 3 4 5 6 7 a=3.15; b=true; c=“Yazılım”; d=20; e=‘a’; Console ekranında ekrana yazı yazıp bir alt satıra geçmek…

Devamını Oku...

Programlama Temelleri Dersi

Programlama Temelleri Dersi İçeriği Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel programlama işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren, Haftalık Ders Saati:5 Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak programlama diline uygun kodlama öncesi hazırlık işlemlerini yapar. Modül Adı: Kodlamaya Hazırlık Modülün Süresi: 80/50 ders saati Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları • Kodlama öncesi yazılacak programa uygun programlama dilini seçer. • Problemlere uygun algoritma ve akış diyagramını hazırlar. • Yazılım özelliklerine göre programlama dili yazılımı ile çalışır. Kazanım 2: İş…

Devamını Oku...