E-Posta Sunucu Modül Soru ve Cevapları (84 Adet)

1. Aşağıdakilerden hangisi paylaşım politikası oluşturulurken bütün etki alanlarını ifade eder? A) All Domain         B)*           C) All            D) Any Domain 2. Aşağıdakilerden hangisi bir e-posta politikası oluşturulurken seçilebilecek e-posta formatı değildir? A) Ad.Soyad          B) Soyad.ad           C) Ad-Soyad           D) Adın ilk harfi soyad 3. Aşağıdakilerden hangisi paylaşım politikasında seçilebilecek bir paylaşım türü değildir? A) Durum paylaşımı (Free/busyinformation)          B) Toplantı […]