Nesne Tabanlı Programlama Modül Soru ve Cevapları (370 Adet)

1- Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş 1. Aşağıdakilerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında yeni proje oluşturmak için kullanılmaz? A) Ctrl+N B) File-New Project C) Recent Projects-Create-Project D) File-New File 2. Aşağıdaki panellerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında açık olan proje ve projeye ait dosyaları görüntüler? A) ToolBox B) Start Page C) Solution Explorer D) Getting Started 3. Oluşturulan konsol uygulamasını çalıştırmak için aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılabilir? A) Ctrl+F2              B) Ctrl+F5             C) Ctrl+F6              D) Ctrl+Boşluk 4. Kod yazarken intellisense özelliğinden yararlanmak için hangi kısayol tuşu kullanılır? A) Ctrl+Boşluk       B) F5                  C) Ctrl+F5                   D)…

Devamını Oku...