Nesne Tabanlı Programlama Modül Soru ve Cevapları (370 Adet)

1- Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş 1. Aşağıdakilerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında yeni proje oluşturmak için kullanılmaz? A) Ctrl+N B) File-New Project C) Recent Projects-Create-Project D) File-New File 2. Aşağıdaki panellerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında açık olan proje ve projeye ait dosyaları görüntüler? A) ToolBox B) Start Page C) Solution Explorer D) Getting Started […]