Ofis Programları (Paket Programlar) Dersi Soru Havuzu

1. Aşağıdakilerden hangisi yeni bir çalışma sayfası açar? A-) Dosya/Aç (File/Open)                          B-) Dosya/Yeni (File/New) C-) Dosya/Kaydet (File/Save)                    D-) Dosya/Kapat (File/Close Cevap:B 2. Dosya (File) menüsünde yer alan Kaydet (Save) ve Farklı Kaydet (Save as) komutları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? A-) Kaydet komutu aynı isimde, Farklı Kaydet komutu başka bir isimde kayıt yapar B-) Farklı Kaydet […]