C# Console Uygulamaları-3

Taban ve yüksekliği bilinen bir üçgenin alanını hesaplama Klavyeden taban ve yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayıp ekrana yazdıran program. Pisagor teoremi ile Hipotenüs hesaplama Klavyeden iki dik kenarı girilen üçgenin hipotenüs uzunluğunu pisagor teoremi ile hesaplayacağız. Ancak Pisagor teoremi nedir öncelikle onu açıklayayım. Pisagor teoreminde hipotenüs kenarı diğer  iki dik kenarın karelerinin toplamının kare köküne eşittir. Üçgende sinüs teoremi ile alan hesaplama Klavyeden iki kenar uzunluğu ve bu iki kenar arasındaki açısı girilen üçgenin alanını hesaplayan program. Formül: Alan=kenar1*kenar2*Sin(açı)/2 Klavyeden girilen ikilik tabandaki bir sayının onluk tabandaki karşılığını yazdıran C# kodu. Klavyeden girilen iki sayının bir birine…

Devamını Oku...

Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-1

BİLİŞİM ETİĞİ VE TEMEL KAVRAMLAR ETİK VE BİLİŞİM ETİĞİ KAVRAMLARI Etik Kavramı : Etik sözcüğü, Yunanca “karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türetilmiştir. Sözlük anlamı olarak etik; töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olarak tanımlanmaktadır Etik, ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insan davranışları ile ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde etik kavramı, daha çok iş hayatı içerisindeki davranış biçimlerini irdeleyen, düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna…

Devamını Oku...

Programlama Temelleri Dersi

Programlama Temelleri Dersi İçeriği Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel programlama işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren, Haftalık Ders Saati:5 Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak programlama diline uygun kodlama öncesi hazırlık işlemlerini yapar. Modül Adı: Kodlamaya Hazırlık Modülün Süresi: 80/50 ders saati Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları • Kodlama öncesi yazılacak programa uygun programlama dilini seçer. • Problemlere uygun algoritma ve akış diyagramını hazırlar. • Yazılım özelliklerine göre programlama dili yazılımı ile çalışır. Kazanım 2: İş…

Devamını Oku...