Sunucu İşletim Sistemi ve Ağ Güvenliği Modül Soru ve Cevapları (38 adet)

1. Depolamanın temel birimi olan sabit disklerin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Plakalar             B) İzler              C) Kümeler          D) Kısımlar 2. Aşağıdaki depolama yöntemlerinden hangisi yerel bilgisayarda yapılmaz? A) Sabit diskler           B) Flash bellekler          C) Bulut depolama       D) Optik diskler 3. Aşağıdakilerden hangisi NTFS dosya sistemine has bir özelliktir? A) Uzun dosya adları kullanabilirsiniz. B) Gelişmiş dosya ve klasör erişim izinleri kullanabilirsiniz. C) Dosya ve klasör adlarında Unicode karakterler kullanabilirsiniz. D) Dosya ve klasör adlarında büyük ve […]