Veri tabanı Organizasyonu Modül Soru ve Cevapları (87 adet)

1- Veritabanı Tasarımı ve 2- Veritabanı Hazırlama 1. ( ) Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlar “Veri” olarak adlandırılır. 2. ( ) Birincil anahtar kısıtlayıcıda, bir sütuna aynı olan değerler girilebilir. 3. ( ) Default kısıtlaması, veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için kullanılır. 4. Aşağıdakilerden hangisi bir “alan adı” […]