Temel Elektronik ve Ölçme Modül Soru ve Cevapları (180 Adet)

1- Doğru Akım ve Alternatif Akım Devreleri

1. ( ) Ölçme herhangi bir büyüklüğü kendi cinsinden bir birimle mukayese etmektir.
2. ( ) Pano tipi ölçü aletlerinin tamamı dijital ölçü aletleridir.
3. ( ) Ölçtüğü değeri LCD ekrandan gösteren ölçü aletlerine dijital ölçü aletleri denir.
4. ( ) Doğruluk derecesi 0,1 yerine 0,5 olan ölçü aletleri ile daha hatasız ölçmeler yapılır.
5. ( ) Kaydedici ölçü aletleri daha çok enerji üretim merkezlerinde kullanılır.
6. ( ) Sayaçlar, toplayan ölçü aletlerine bir örnek olarak gösterilebilir.
7. ( ) Taşınabilir ölçü aletleri darbelerden kesinlikle etkilenmez.
8. ( ) Ölçtüğü değeri skala taksimatı ve ibre ile gösteren ölçü aletlerine analog ölçü aletleri denir.
9. ( ) Devre akımı, ampermetre ile ölçülür.
10. ( ) Voltmetre “W” harfi ile gösterilir.
11. ( ) Lcrmetre ile direnç, endüktans ve kapasite ölçümleri yapılır.
12. ( ) Wattmetrelerin hem AC hem de DC’ de güç ölçen tipleri mevcuttur.
13. ( ) Frekans metreler genellikle AC devrelerde kullanılır.
14. ( ) Osilaskoplar ölçülen değeri rakamsal olarak gösteren ölçü aletleridir.
15. ( ) Analog ölçü aletleri ile dijital ölçü aletlerinden daha hassas ölçümler yapılabilir.
16. ( ) Ölçü aletleri ile ölçme sınırını aşan ölçmeler yapılabilir.
17. ( ) Analog ölçü aletlerinde ibrenin ince olması okuma hatasını azaltır.
18. ( ) Analog ölçü aletlerinde sıfır ayarı yapmadan ölçüme başlanabilir.
19. ( ) Dijital ölçü aletlerinin tüm çeşitleri ölçme için gerekli enerjiyi iç kısma ilave edilen pillerden sağlar.
20. ( ) Ölçü aletlerinin özellikleri ve kullanımı ile ilgili bazı şartlar sembol olarak skalasında belirtilir
21. ( ) Elektik akımını oluşturan etkiye, gerilim denir.
22. ( ) Voltmetreler devreye paralel bağlanır.
23. ( ) Doğru gerilim ölçülürken ölçü aletinin “+”, “─” uçlar ters bağlanmamalıdır.
24. ( ) Voltmetrenin ast ve üst katları küçükten büyüğe mV, μV, V , kV şeklinde sıralanır.
25. ( ) Voltmetrelerin iç direnci küçüktür.
26. ( ) Tüm voltmetreler ölçüm yapmak için gerekli enerjiyi ölçüm bağlantısından sağlarlar.
27. ( ) Hem DA hem de AA’ı ölçen voltmetreler mevcuttur.
28. ( ) 200,5 v yerine 200,55 v ölçen voltmetre daha hassastır.
29. ( ) Dijital voltmetreler gerilimin etkin, analog voltmetreler gerilimin ortalama değerini ölçer.
30. ( ) Elektrik akımının oluşabilmesi için elektron hareketinin oluşması gerekir.
31. ( ) Amperin üst katları μA ve mA’dir.
32. ( ) 1,25 kA, 12500 A’e eşittir.
33. ( ) Ampermetrelerin iç direncinin fazla olması, elektrik devrelerinde herhangi bir etkisi olmaz.
34. ( ) Devre akımını ölçmek için ampermetreler devreye seri bağlanır.
35. ( ) Ampermetreler ölçme için gerekli enerjiyi ölçüm bağlantısı ile sağlar.
36. ( ) Pano tipi ampermetrelerde ölçüm için gerekli enerji, pil ile sağlanır.
37. ( ) Alternatif akımda yapılan ölçüm sonunda okunan değer, akımın etkin değeridir.
38. ( ) DC ölçmelerinde, analog ampermetreye bağlanan +, – uç bağlantılarının yanlış olması durumunda ampermetre değer gösterir.
39. ( ) AA ampermetresi ile DC ölçüm yapıldığında akım değerinin negatif işaretli değeri okunur.
40. ( ) Avometreler ile direnç ölçmek Lcrmetre ile direnç ölçmeden çok farklı teknikler gerektirir.
41. ( ) Dijital avometrelerde endüktans ve kapasite ölçümü prob bağlantısı ile yapılır.
42. ( ) Dijital ve analog avometrelerin her ikisi de enerji kaynağı olarak pil kullanır.
43. ( ) DC gerilim ölçülürken analog avometrenin “+”, “─” uçlar ters bağlanabilir.
44. ( ) Bütün avometrelerin DC-AC akım seçimi kademe anahtarından yapılır.
45. ( ) Avometreler ile her seviyedeki akım ölçülebilir.
46. ( ) Analog avometrelerin pili sökülse bile gerilim ölçümü yapılabilir.
47. ( ) Avometrelerde amper seviyesinde akım ölçülürken probların avometre bağlantı noktaları değişir.
48. ( ) Dijital avometrelerin sıcaklık ölçen modelleri mevcuttur.
49. ( ) Ölçülecek gerilim seviyesi avometrenin ölçme sınırı içerisinde, ancak değeri tam bilinmiyorsa en küçük kademeden ölçüme başlanır.
50. ( ) Bütün avometreler ölçüm bittikten sonra KAPALI konuma getirilmelidir.
51. ( ) Osilaskopların analog ve dijital tipleri mevcuttur.
52. ( ) Osilaskoplar yalnız akım, gerilim ve frekans ölçmelerinde kullanılır.
53( ) Osilaskop ile gerilimölçerken gerilim değeri arttıkça sinyal dikeyde yükselir.
54. ( ) Osilaskop ile frekans ölçülürken frekans değeri arttıkça sinyal yatay eksende daralır.
56. ( ) Osilaskoplarda ölçülecek gerilim değerine uygun kademe VOLTS/DIV anahtarı ile seçilir.
57. ( ) Osilaskoplarda frekans değerine uygun kademe TIME/DIV anahtarı ile seçilir.
58. ( ) Osilaskoplar ile yarı iletken elemanların karakteristikleri incelenemez.
59. ( ) Osilaskoplar arıza analizinde ölçü aletlerine göre daha hızlı çözüm imkânı sunar.
60. ( ) Osilaskoplarda ışın sayısı arttıkça aynı anda görüntülenen sinyal sayısı artıyor demektir.
61. ( ) Osilaskoplar ölçülen akım veya gerilimin etkin değerini ölçer.

CEVAPLAR: 1-D     2Y-     3-D     4-Y     5-D     6-D     7-Y     8-D     9-D    10-Y     11-D     12-D     13-D     14-Y    15-D     16-Y     17-D     18-Y     19-Y     20-D     21-D     22-D     23-D    24-Y     25-Y     26-Y     27-D     28-D      29-Y     30-D     31-Y     32-Y      33-Y     34-D     35-D     36-Y     37-D     38- Y    39-Y     40-Y     41-Y     42-Y     43-D     44-Y     45-Y     46-Y     47-D     48-D     49-D     50-Y     51-D     52-D     53-Y     54-D     55-D     56-D     57-D     58-Y     59-D     60-D     61-Y

2- Temel Devre Uygulamaları
Asağıdaki soruları şekil’e bakarak cevaplayınız.elektronik1
1
. R1 direnci 5,6 KΩ, R2 direnci 3,3KΩ‟ dur. Toplam direnç 10 KΩ ise Reosta (ayarlı direnç) değeri kaç Ω olarak ayarlanmıştır? Hesaplayınız.

2. R1 direnci 18Ω, R2 direnci 3,3Ω‟ dur. Toplam direnç 24 Ω ise Reosta (ayarlı direnç) değeri kaç Ω olarak ayarlanmıĢtır? Hesaplayınız.

3. R1 direnci 1,2KΩ, Reosta direnci 3,3KΩ‟ dur. Toplam direnç 7 KΩ ise R2 değeri kaç Ω‟ dur? Hesaplayınız.

4. Devreden geçen akım değer 20 mA olarak varsayarsak ayarlı direnç (reosta) 47Ω değerini göstermektedir. Voltmetre üzerinde gözüken değer ne kadardır?

5. R1 değerimiz 47KΩ, R2 değeri ise 69KΩ‟ dur. Reosta üzerindeki değer 104KΩ değerini gösteriyorsa devreden geçen akım değeri nedir?

6. Ampermetre devreden geçen akımı 200 mA olarak göstermektedir. Voltmetre üzerine düĢen değer ise 8,4 V olarak gözükmektedir. Reostanın direnç değerini ve çektiği gücü bulunuz?

7. Ampermetre değeri 8 mA olarak gözükürken, voltmetre üzerine düĢen gerilim 11,4 V olarak gözükmektedir. Reostanın direnç değerini ve devrenin kaynak gücünü hesaplayınız.

8. Voltmetre üzerine düĢen gerilim değeri 7,4 V olarak gözükmektedir. Reostanın direnci ise 90 Ω olarak bilinmektedir. Devredeki ampermetre üzerine düĢen değer ne kadardır?

9. R1 = 480 KΩ, R2=88 KΩ Reostadan okunan değer ise 92 KΩ‟ dur. Devreden geçen akım ne kadardır? Voltmetre üzerine düĢen gerilim ne kadardır? Voltmetrenin bağlantı ayakları arasındaki güç ne kadardır?

10. R1 = 48 Ω, Reosta üzerine düĢen direnç 98 Ω ise devredeki voltmetre üzerine düĢen gerilim değeri 9 V olarak gözükmektedir. Devreden geçen akım ne kadardır? R2 direnci ne kadardır?

Aşağıdaki soruları şekil 2.15 ve şekil 2.16’ daki elektrik devrelerine bakarak cevaplayınız.
elektronik1elektronik1

11. şekil 2.16‟ daki devrede R1 direnci 5,6 KΩ, R2 direnci 3,3 KΩ, R3 direnci 8,9 KΩ dur. Toplam direnç RT ne kadardır? Hesaplayınız.

12. şekil 2.15‟ teki devrede R1 direnci 18 Ω, R2 direnci 3 Ω, R3 direnci 6 Ω‟ dur. Toplam direnç kaç Ω‟ dur? Hesaplayınız.

13. şekil 2.16‟ daki devrede R1 direnci 5,6 KΩ, R2 direnci 3,3 KΩ, R3 direnci 8,9 KΩ dur. Devreye bağlı voltaj 20 V olduğu varsayılırsa devreden geçen akımları hesaplayınız?

14. şekil 2.15‟ teki devrede R1 direnci 18 Ω, R2 direnci 3 Ω, R3 direnci 6 Ω‟ dur. Devredeki I akımı 3 A ise devrenin voltaj değerini hesaplayınız?

15. şekil 2.16‟ daki devrede R1 direnci 2,2 KΩ, R2 direnci 3,3 KΩ, R3 direnci 5,5 KΩ dur. Devredeki gerilim kaynağı 9 V olduğu varsayılırsa devredeki kaynak gücünü hesaplayınız.

16.Aşağıdaki devrelerde gösterilen (I) akım değeri kaçtır?
elektronik1
A) 0,1                            B) 0,2                            C) 0,4                           D) 0,5

 17. Aşağıdaki şekilde I3 akımı ters yönde kabul edilmiştir. Buna göre I3 akımını bulunuz.

elektronik1
A) 0,001                      B) 0,002                  C) 0,004               D) 0,005

18. Aşağıdaki şekilde verilen değerlere göre I3 akımını bulunuz.

elektronik1

A) 0,001                    B) 0,002              C) 0,004              D) 0,005

 19. Aşağıdaki devrede birinci koldan geçen akımı bulunuz.
elektronik1
A.0,0011                     B) 0,0022                        C) 0,0044                     D) 0,0055

20. Asağıdaki devrede ortadaki (ikinci) koldan geçen akımı bulunuz elektronik1

A) 0,001                     B) 0,002                      C) 0,004               D) 0,005

 

CEVAPLAR: 1-  Reosta = 1,1KΩ      2- Reosta = 2,7Ω     3- R2 = 2,5KΩ   4- V = 11,06V    5-I = 54,54μA       6- Reosta = 18Ω    P = 0,72W     7- Reosta = 75Ω    P = 96mW    8- I = 51mA  
 9- I = 18,18μA   V = 10,33V    P = 0,188mW     10. I = 31mA  RT = 290,32Ω      R2 = 242,32Ω
11- RT = 4,45KΩ      12- RT = 1,8Ω    13-  IT = 4,49mA    I1,I2 = 2,245mA   14- V = 5,4V
15- IT = 3,27mA      P = 29,43mW     16-A     17- A     18-A     19-D      20-D

 

3- Analog Devre Elemanları

1. Telli direnç yapımında aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılmaz?

A) Nikel-Krom         B) Nikel-Demir      C) Nikel-Gümüş      D) Konstantan

2. SMD nedir?
A) Yüzey montaj deliği                  B) Yüzey modül dizaynı
C) Yüzey montaj aygıtı         D) Yüzey montaj plaketi

3. Trimpot için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gücü düşüktür.                       B) Az ayar yapılan yerlerde kullanılır.
C) Boyutları küçüktür.               D) Mil yardımı ile ayar yapılır.

4. elektronik Bu sembol, hangi elektronik elemanın sembolüdür?
A) NTC                B) Telli direnç        C) Trimpot               D) Potansiyometre

5. Aşağıdakilerden hangisi LDR için doğrudur?
A) Isındıkça direnci düşer.           B) Isındıkça direnci artar.
C) Işıkla direnci düşer.                D) Işıkla direnci artar.

6. Aşağıdakilerden hangisi NTC için doğrudur?
A) Isındıkça direnci düşer.           B) Isındıkça direnci artar.
C) Işıkla direnci düşer.                D) Işıkla direnci artar.

7. Aşağıdakilerden hangisi VDR için doğrudur?
A) Gerilimle direnci doğru orantılı değişir.
B) Isındıkça direnci artar.
C) Işıkla direnci düşer.
D) Gerilimle direnci ters orantılı değişir.

8. Kırmızı-mavi-sarı direncin değeri nedir?
A) 26 4Ω       B) 26 k Ω       C) 26 Ω          D) 260000 Ω

9. Hangi renk %10 tolerans anlamına gelir?
A) Kahverengi      B) Gümüş              C) Altın                     D) Beyaz

10. Paralel bağlı 3 kΩ ve 6 kΩ eş değeri kaçtır?
A) 200 Ω       B) 2,2 Kω      C) 2 kΩ          D) 20000 Ω

11. Seri bağlı 100 Ω ve 220 Ω eş değeri kaçtır?
A) 120 Ω       B) 270 Ω       C) 220 Ω         D) 320 Ω

12. 4 kΩ ve 2 kΩ’luk iki direncin paralel bağlı olduğu bir devre, 12 volt ile besleniyorsa 4
kΩ’luk direnç üzerinden ne kadar akım geçer?
A) 3 Ma                B) 4 Ma                 C) 6 Ma                     D) 12 mA

13. 8 kΩ ve 4 kΩ’luk iki direncin seri bağlı olduğu bir devre, 12 volt ile besleniyorsa 4kΩ’luk direnç üzerinden ne kadar gerilim bulunur?
A)2 V                   B) 4 V                    C) 8 V                       D) 12 V
14. Kondansatör için aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır?
A) Elektrik enerjisini depo eder.
B) İki yalıtkan arasında bir iletken bulunur.
C) Birimi faraddır.
D) Paralel bağlı kondansatörlerde toplam sığa, kapasitelerin aritmetik toplamına
eşittir.

15. Seri bağlı 6μF ve 3μF iki kondansatörün toplamı nedir?
A) 1μF                B) 2μF                  C) 3μF                   D) 4μF

16. Kâğıt kondansatörler hangi gerilim değeri arasında çalışır?
A) 100V-200V   B) 300V-500V     C) 200V-400V       D) 100V-700V

17. Plastik kondansatörler hangi maddeden yapılmaz?
A) Polyester       B) Polipropilen    C) Poliüreten          D) Polistren

18. Aşağıdakilerden hangisi kutuplu kondansatördür?
A) Mika           B) Elektrolitik        C) Seramik             D) Kâğıtlı

19. Üzerinde 102 yazan kondansatörün değeri kaçtır?
A) 102μF         B) 100nF                C) 1nF                     D) 0,1μF

20. Üzerinde 1 n8 yazan kondansatörün değeri kaçtır?
A) 18 μF         B) 1.8 nF                 C) 18 nF                  D) 18 μF

21. Üzerinde p22 yazan kondansatörün değeri kaçtır?
A) 22 pF         B) 2.2 pF                 C) 0,22 pF               D) 0,022 pF

22. ( ) Bobinin mandreni içerisinde bulunan parçaya nüve denir.

23. ( ) Bobinler sadece AC devrelerde kullanılabilir.

24. ( ) Torodial nüveli bobinler, anahtarlamalı tip güç kaynaklarında, radyo frekans devreleri
gibi yüksek frekanslı devrelerinde kullanılır.

25. ( ) Bobinlerin endüktansları LCRmetre ile ölçülür.

26. ( ) Ferit nüveli bobinler, çok katmanlı elektronik devre kartlarına yüzey temaslı olarak
monte edilmeye uygun yapıda üretilmiş bobinlerdir.V
 
27. Atomların en dış yörüngedeki elektronlarına ne ad verilir?
A) Nötron           B) Proton                 C) Valans              D) İletken

28. Son yörüngede atom sayısı 4 olan atomlara ne denir?
A) Yarı iletken   B) İletken               C) Yalıtkan             D) Valans

29. Aşağıdaki maddelerin hangisi yarı iletken yapımında kulanılmaz?
A) Germanyum       B) Demir            C) Silisyum             D) Selenyum

30. Silisyum maddesine bor maddesi enjekte edildiğinde atomların kurduğu kovalent
bağlardan bir elektronluk eksiklik kalır. Bu eksikliğe ne ad verilir?
A) Elektron             B) Oyuk             C) Negatif atom      D) Pozitif atom

31. Hangi diyot çeşiti doğultmada kullanılır?
A) Kristal diyot      B) Zener diyot   C) LED                    D) Foto diyot

32. Zener diyotlar için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ters polarmada çalışır.
B) Gerilimi sabitlemek amacıyla kullanılır.
C) Ters polarmada eşik noktası vardır.
D) Doğru polarmada kristal diyot gibi çalışır.

33. Enfraruj ışınlara karşı duyarlı diyot hangisidir?
A) Kristal diyot     B) Zener diyot    C) LED                    D) Foto diyot

34. Diyot için verilen ifadelerden hansi yanlıştır?
A) Tek yönlü akım iletir.               B) Ters polarmada iletken değildir.
C) P ve N maddelerinde oluşur.    D) Direnci 1Ω’dur.

35. LED’e seri direnç bağlanmasının amacı nedir?
A) Akımı sınırlamak
B) Isıyı düşürmek
C) LED’in daha parlak ışık vermesine sağlamak
D) Gerilimi sabitlemek

36. Üzerine ışık düştüğünde iletken olarak katot ucundan anot ucuna doğru akım geçiren
eleman hangisidir?
A) Kristal diyot       B) Zener diyot     C) LED                   D) Foto diyot

37.Silisyum transistörlerin iletime geçmesi için kaç volt gereklidir?
A) 0,3 V                  B) 0,5 V               C) 0,7 V                 D) 0,9 V

38. Aşağıdakilerden hangisi transistörün ayak isimlerinden değildir?
A) Beyz                  B) Geyt                C) Emiter                D) Kolektör

39. Transistörün çalışması için gerekli besleme yönü hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) B-C arası ve B-E arası doğru yönde kutuplanır.
B) B-C arası ters, B-E arası doğru yönde kutuplanır.
C) B-C arası doğru, B-E arası ters kutuplanır.
D) B-C arası ve B-E arası ters kutuplanır.

40. Bir transistörlü devrede Ic=100mA ve Ib=10mA ise Ie akımı ne kadardır?
A) 10 mA              B) 20 mA              C) 110 mA              D) 1000 mA

41. Bir transistörün betası 100 ve beyz akımı 1 mA ise emiter akımı Ie ne kadardır?
A) 1 mA                B) 2 mA                C) 100 mA              D) 101 mA

42. Bir transistörün Av=5 ve Vin=2 Volt ise Vout=?
A) 1 V                   B) 2 V                  C) 5 V                      D) 10 V

43. r’e hangi anlama gelir?
A) Akım kazancı                               B) Gerilim kazancı
C) Kollektör-emiter arası direnci     D) Beyz-emiter arası direnci

44. Aşağıdaki faktörlerden hangisi transistörün kararlı çalışmasını engellemez?
A) Sıcaklık           B) Frekans          C) Nem            D) Fiyat

45. Aşağıdaki transistör kodlarından hangisi japon kodudur?
A) 2S                   B) BD                  C) AC              D) 2N

46. Transistörün kolektör – emiter arasında ölçü aletinde hangi değer okunmalıdır?
A) Kısa devre      B) Açık devre     C) 0,7 Volt       D) 0,2 Volt

47. Paralel bağlı 20kΩ ve 5kΩ dirençlerin eş değeri nedir?
A) 1 kΩ       B) 2 kΩ       C) 3 kΩ     D) 4 kΩ

48. Aşağıdakilerden hangisi LDR için doğrudur?
A) Isındıkça direnci düşer.               B) Isındıkça direnci artar.
C) Işıkla direnci düşer.                     D) Işıkla direnci artar

49. Kırmızı-mavi-kırmızı direncinin değeri nedir?
A) 264 Ω      B) 2,6 k Ω     C) 26 Ω     D) 26000 Ω

50. Kondansatör için aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır?
A) Elektrik enerjisini depo eder.
B) İki yalıtkan arasında bir iletken bulunur.
C) Birimi faraddır.
D) Paralel bağlı kondansatörlerde toplam sığa, kapasitelerin aritmetik toplamına eşittir.

51. Aşağıdakilerden hangisi kutuplu kondansatördür?
A) Mika             B) Elektrolitik       C) Seramik     D) Kâğıtlı

52. Bobinin mandreni içerisinde bulunan parçaya ne denir?
A) Kömür          B) Bakır                C) Nüve           D) Karkas

53. Aşağıdaki maddelerin hangisi yarı iletken yapımında kullanılmaz?
A) Germanyum B) Demir               C) Silisyum      D) Selenyum

54. Hangi diyot çeşidi doğrultmada kullanılır?
A) Kristal diyot  B) Zener diyot     C) LED             D) Foto diyot

55. Bir transistörün betası 150 ve beyz akımı 1 mA ise emiter akımı Ie ne kadardır?
A) 15 mA           B) 30 mA            C) 150 mA        D) 151 mA

56. Bir transistörün Av=10 ve Vin=1 Volt ise Vout=?
A) 1 V               B) 2 V                  C) 5 V               D) 10 V

CEVAP ANAHTARI:  1-B     2-C     3-D     4-D     5-C     6-A     7-D     8-D     9-B    10-C       11-D     12-A     13-B     14B-     15-B    16-D     17-C     18-B     19-B    20-C       21-B     22-DOĞRU     23-YANLIŞ     24-DOĞRU     25-DOĞRU     26-YANLIŞ     27-C     28-A     28-B     29-B     30-A     31-C     32-D      33-D     34-A     35-D     36-C     37-B     38-C     39-C     40-C     41-D     42-C      43-D     44-A     45-B      46-D     47-C     48-B     49-B     50-B     51-C     52-B      53-A     54- C    55-D   56-D

 

4- Temel Mantık Devreleri

1. Aşağıdaki ikili sayıları onlu sayı sistemine çeviriniz.
a)(11010)2 = (….)10                           c)(100011)2 = (….)10
b)(110111)2 = (….)10                        d)(11011)2 = (….)10

2. Aşağıdaki ikili sayıları oktal sayı sistemine çeviriniz.
a)(111010)2 = (… )8                         c)(1010011)2 = (….)8
b)(1110111)2 = (…)8                      d)(101011)2 = (….)8

3. Aşağıdaki ikili sayıları hexadesimal sayı sistemine çeviriniz.
a)(1101010)2 = (..)16                        c)(1010011)2 = (….)16
b)(11010111)2 = (..)16                       d)(1101101)2 = (….)16

4. Aşağıdaki desimal sayıları oktal sayı sistemine çeviriniz.
a) (15)10 = (….)8                        c (78)10 = (…)8
b) (110)10 = (….)8                     d)(83) 10 = (…)8

5. Aşağıdaki desimal sayıları hexadesimal sayı sistemine çeviriniz.
a) (22)10 = (…)16                  c)(157)10 = (…)16
b) (87)10 = (…)16                   d)(255) 10 = (…)16

6. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
a)(11011)2 + (10110)2 = (………..)2                        b)(110110)2 + (11110)2 = (………..)2
c)(110110)2 – (1110)2 = (………..)2                         d)(110110)2 – (1101)2 = (………..)2

7. (……) Mantık devrelerinde lojik 1 5v’u temsil eder.

8. (…..) Tampon kapısı iki kat arasında empedans uygunluğu sağlamak için kullanılır.

9. (…..) Tampon kapısının girişine lojik 1 verilirse çıkışından lojik 0 alınır.

10. (……) Değil kapısı girişine lojik 0 uygulanırsa çıkışından lojik 1 olarak alınır.

11. (……) Ve kapısının elektriksel eşdeğeri iki anahtarın birbirine seri bağlanması şeklindedir.

12. (……) Ve kapısı aynı zamanda çarpma kapısı olarak da adlandırılır.

13. (……) Ve kapısında girişlerden biri lojik 0 olursa çıkış lojik 1 olur.

14. (……) Veya kapısı eşdeğeri iki anahtarın birbirine seri bağlanması şeklindedir.

15. (……) Veya kapısında girişlerden biri lojik 1 olursa çıkış lojik 1 olur.

16. (……) Ve değil kapısı bir ve kapısı ile bir değil kapısının birleşimidir.

17. (……) Veya değil kapısı bir veya kapısı ile bir değil kapısının eşdeğeridir.

18. (……) Özel veya kapısı girişleri aynı olduğunda çıkışında lojik 0 veren kapıdır.

19. (……)İkilik sayılar 0,1,2 rakamlarından oluşur.
20. (……)İkilik sayıların en düşük değerlikli biti LSB tarafıdır.
21. (……)Sekizlik sayı sisteminde taban 7’dir.
22. (……)Sekizlik sayıyı ikilik sayıya çevirirken oktal sayının her biri 3 bitlik ikilik sayı olarak yazılır.
23. (……)Onluk sayı ikilik sayıya çevrilirken sayı 2 ye bölünür. Kalanlar tersten yazılır.
24. (……)Onaltılık sayı sistemi 0,1,….9,10,11,….16 ya kadardır.
25. (……)Onaltılık sayılar ikilik sayıya çevrilirken 4 bitlik gruplara ayrılarak yazılır.
26. (……)İkilik sayılarda 1+1= 10’dur.
27. (……)Ve kapısı toplama kapısıdır.
28. (……)Ve kapısının elektriksel eşdeğeri iki seri anahtara bağlı bir lambadır.
29. (……)İki girişli Veya kapısında girişlerden biri 1 ise çıkış 0 dır.
30. (……)Özel Veya kapısının çıkış ifadesi C = AB = A.+.B dir.
31. (……)Tampon kapısı devrede katları birbirinden izole eder.
32. (……)Değil kapısı girişine (1) verilirse çıkışta ( 0 ) olur.
33. (……)TTL mantık ailesi 54 veya 74 numaralı ön ekine sahiptir.
34. (……)TTL ailesinin besleme voltajı 5 V olup voltaj çıkış değeri 2 V ve üstü ise lojik 1 çıkışı, 0.0V -0.8V aralığında lojik 0 seviyesi gösterilmektedir.
35. (……)CMOS entegreler 3V…18V arasındaki besleme geriliminde çalışabilir.
36. (……)CMOS’lar TTL ‘lere göre daha fazla güç harcar.
37. (……)Boolean matematiğinde bir ifadenin değilinin değili ifadenin kendisine eşittir.
38. (……)Boolean matematiğinde 1+A = 1 dir.
39. (……)Boolean matematiği ikili sayı sistemine dayanır. Bu sistemde yer alan “0” ve “1”, sırasıyla açık (OFF) ve kapalı (ON) devrelerle eş anlamlıdır.
40. (……)Pozitif mantıkta lojik 1 0V, Lojik 0 5V ‘u temsil eder.
41. (……)Karno haritası, sadeleştirme ve dijital devre tasarımında kullanılmaktadır.
42. (……)Karno haritasında gruplama yaparken sadece “0” ler dikkate alınır. Boş olan yerler “1” demektir ve buraların gruplama yaparken önemi yoktur.
43. (……)Karno haritaları üzerinde gerekirse çapraz gruplama yapılır. Gruplar 1,3,5 şeklinde seçilir.

CEVAPLAR :   1A-26     1B-55     1C-35    1D-27       2A-72     2B-167     2C-123     2D-53       3A-6A     3B-D7     3C-53      4A-17     4B-156     4C-116     4D-123      5A-16     5B-57     5C-9D     5D-FF     6A-(110001)2     6B-(1010100)2     6C-(101000)2    6D-(101001)2     7-D     8-D     9-Y     10-D         11-D    12-D     13-Y     14-Y     15-D     16-D     17-D     18-D     19-Y     20-D       21-Y     22-D    23-D     24-Y     25-D     26-D     27-Y     28-D     29-Y     30-D       31-D     32-D     33-D     34-D     35-D     36-Y     37-D     38-D     39-D    40-Y        41-D     42-Y    43-D