Veritabanı Programcılığı Dalı Dersleri

Veritabanı Programcılığı Dalı Ders İçerikleri

Bu öğretim programı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılından itibaren 11. sınıflarda uygulanacaktır.

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda nesne tabanlı programlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders Saati: 12

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda nesne tabanlı programlama ortamını kullanarak program yapar.
Modül Adı: Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yazım hatalarını dikkate alarak nesne tabanlı programlama ortamını kullanır.
• Yazım hatalarını dikkate alarak isim uzaylarını kullanır.
• Tanımlama kurallarını dikkate alarak değişkenleri ve temel veri türlerini kullanır.
• İşlem önceliğine göre aritmetiksel operatörleri kullanır.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda programın çalışması esnasında oluşabilecek hataları ve istisnai durumları yönetir.
Modül Adı: Nesne Tabanlı Programlamada Hataları ve İstisnai Durumları Yönetme
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Detayları önemseyerek hata ayıklama araçlarını kullanır.
• Detaylara özen göstererek istisnai durumları yönetir.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda nesne tabanlı programlama ortamında metotlar yazarak kapsam uygulamaları yapar.
Modül Adı: Nesne Tabanlı Programlamada Metotlar ve Kapsam
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tanımlama adımlarına dikkat ederek metotları tanımlar.
• Kullanılacak değişkenin bölge sınırlarına göre kapsam uygular.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda nesne tabanlı programlama ortamında karar ifadelerini ve döngü yapılarını kullanır.
Modül Adı: Nesne Tabanlı Programlamada Karar ve Döngü Yapıları
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mantıksal operatörleri öncelik sırasına uygun kullanır.
• Yazım kurallarına dikkat ederek şart ifadelerini kullanır.
• Yazım formatına dikkat ederek döngü yapılarını kullanır.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda nesne tabanlı programlama ortamında sınıfları ve nesneleri yönetir.
Modül Adı: Nesne Tabanlı Programlamada Sınıflar
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İhtiyaca göre belirlenen erişim türüne göre sınıf kullanır.
• İhtiyaca uygun statik metotları kullanır.

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda nesne tabanlı programlama ortamında dizileri ve koleksiyonları kullanır.
Modül Adı: Nesne Tabanlı Programlamada Diziler ve Koleksiyonlar
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dizi tanımlama kurallarına dikkat ederek dizileri kullanır.
• Koleksiyon sınıfı oluşturma adımlarına dikkat ederek koleksiyon sınıfları kullanır.

Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda nesne tabanlı programlama ortamında kalıtım ve arayüz ile çalışır.
Modül Adı: Nesne Tabanlı Programlamada Kalıtım ve Arayüzler
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalıtım oluşturma adımlarına dikkat ederek kalıtım kullanır.
• Arayüz tanımlama adımlarına dikkat ederek arayüzleri kullanır.

Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda nesne tabanlı programlama ortamında Windows uygulamaları ile çalışır.
Modül Adı: Nesne Tabanlı Programlamada Windows Uygulamaları
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Amaca uygun, kullanışlı ve estetik form oluşturur.
• İstenilen özellik ve içerikteki menüler ve iletişim kutularıyla çalışır.

Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda nesne tabanlı programlama ortamında veriyi yönetir.
Modül Adı: Nesne Tabanlı Programlamada Veri Yönetimi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sorgu ifadesi yazım kurallarına dikkat ederek veritabanından bilgi sorgular.
• Veriler üzerinde dikkatli bir şekilde silme ve güncelleme işlemleri yapar.

Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda nesne tabanlı programlama ortamında web uygulamaları oluşturur.
Modül Adı: Nesne Tabanlı Programlamada Web Uygulamaları
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Görsel tasarıma özen göstererek ASP.NET sayfaları oluşturur.
• Web formları doğrulama ifadelerinin yazım kurallarına dikkat ederek denetimleri kullanır.
• Web sitesinin güvenliğini sağlayarak web formlarıyla verilere erişir.

VERİTABANI DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda veritabanı yönetme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Önerilen Haftalık Ders Saati: 8

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda istenen kısıtlamalara ve ihtiyaca uygun veritabanını tasarlar.
Modül Adı: Veritabanı Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi:40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenen kısıtlamalara ve ihtiyaca uygun veritabanı tasarlar.
• Veritabanında gereksiz verileri önleyici normalizasyon yapar.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda istenen kısıtlamalara ve ihtiyaca uygun veritabanını oluşturur.
Modül Adı: Veritabanı Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletim sistemi ile uyumlu ve ihtiyaca uygun veritabanı araçlarının kurulumunu yapar.
• Veri bütünlüğünü dikkate alarak tablo oluşturur ve özelliklerini belirler.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda istenen kısıtlamalara ve ihtiyaca uygun veritabanında sorgulama yapar.
Modül Adı: Veritabanında Sorgular
Modülün Önerilen Süresi: 80/64 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sütun isimlerine dikkat ederek sorgu oluşturur ve sorgu çeşitlerini kullanır.
• Alt sorgu ve ana sorgudaki sütunların uyumuna dikkat ederek ilişkili tablolar ile sorgu hazırlar.
• Veri kaybına sebebiyet vermeden veri işleme (DML) sorgularını kullanır.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda işletim sistemine uygun ağ veritabanını kurar.
Modül Adı: Ağ Veritabanı Kurulumu
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletim sistemine uygun ağ veritabanı yazılımını kurar ve yönetimi panel ile düzenler.
• Güvenlik politikalarını dikkate alarak veritabanını oluşturur ve kullanıcıları tanımlar.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda standartlara uygun tablo işlemlerini yapar.
Modül Adı: Ağ Veritabanında Tablo İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/64 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İsimlendirme kurallarına dikkat ederek tabloları tanımlar ve diyagramları yönetir.
• Veri kaybını engellemek için önlem alarak veri aktarma işlemlerini yapar.
• Gereksiz verilere mahal vermeden veritabanı yedek alma işlemlerini yapar.
• Veri kaybına neden olmadan, veritabanının yedeğini geri açma işlemlerini yapar.

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda veri bütünlüğünü koruyarak ağ veritabanı yönetimini sağlar.
Modül Adı: Ağ Veritabanı Yönetimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Veri bütünlüğünü koruyarak veritabanı performansını arttırır.
• Veri güvenliğine dikkat ederek veri tutarlılığını sağlar.

MOBİL UYGULAMALAR DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mobil uygulamalar ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Önerilen Haftalık Ders Saati: 4

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mobil işletim sistemi standartlarına göre uygulama geliştirme programı ile çalışır.
Modül Adı: Mobil Uygulamaya Giriş
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletim sistemine uygun uygulama geliştirme ortamını kurar.
• Uygulama geliştirme ortamını kullanarak proje oluşturur.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mobil işletim sistemi standartlarına göre temel komutları kullanır.
Modül Adı: Temel Komutlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Veri tipi isimlendirme kurallarına ve ihtiyaca uygun veri tipleri ve sabitleri kullanır.
• İşlem önceliğini dikkate alarak operatörleri kullanır.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mobil işletim sistemi standartlarına göre kontrol deyimleri ile çalışır.
Modül Adı: Kontrol İfadeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Algoritmaya uygun karar kontrol yapılarını kullanır.
• Algoritmaya uygun döngü kontrollerini kullanır.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mobil işletim sistemi standartlarına göre gelişmiş komutlar ile çalışır.
Modül Adı: Gelişmiş Komutlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Algoritma yapısına ve kod okunabilirliğine uygun sınıflar ile çalışır.
• Tekrarlanan kodları engellemek için metotlar ile çalışır.
• Parametreleri doğru girerek hazır metotları kullanır.
• İhtiyaca uygun dizileri tanımlar ve kullanır.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mobil işletim sistemi standartlarına göre temel uygulama programları tasarlar.
Modül Adı: Uygulama Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapılandırma bilgilerinin doğruluğuna dikkat ederek proje oluşturur.
• Görsel elemanları kullanarak arayüz tasarlar.

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mobil işletim sistemi standartlarına göre gelişmiş uygulamalar tasarlar.
Modül Adı: Gelişmiş Uygulama Tasarlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Farklı uygulamalar ile etkileşime geçen uygulama tasarlar.
• Uygulamada kullanılacak sensörlerin varlığını kontrol eder ve doğru şekilde kullanır.
• Uygulamadan elde edilen verileri veritabanına kaydeder.

Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda geliştirilen mobil programları göre platformlarda kullanılmak üzere uygulamayı paylaşır.
Modül Adı: Uygulama Paylaşımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uygulamaya imza oluşturarak hatasız şekilde paketler.
• Uygulamayı markette yayınlamak üzere yükler.

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak işletim sistemi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Önerilen Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak kodlu işletim sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarını yapar.
Modül Adı: Açık Kaynak İşletim Sistemi Kurulumu
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgi kaybını önleyecek önlemleri aldıktan sonra açık kaynak kodlu işletim sistemini kurar.
• Oluşturduğu hesap bilgilerini önemseyerek masaüstü işlemlerini yapar.
• Dosya ve dizin oluşturma kurallarına dikkat ederek, dosya ve dizin işlemlerini yapar.
• Özenli bir şekilde ağ ayarlarını yapar.
• Modem ayarlarını yaparak internet bağlantısını oluşturur.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak kodlu işletim sisteminin araçlarını kullanır.
Modül Adı: Açık Kaynak İşletim Sistemi Yönetimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenen kıstaslara göre kullanıcı ve grup işlemlerini yapar.
• Açık kaynak kodlu işletim sistemine uygun programı kurar ve günceller.

MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ)

Bu derste öğrenciye; mesleğinde kullandığı yabancı dildeki teknik terimler ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.

Önerilen Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili donanım kavramlarını yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Donanım Kavramları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili donanım elemanlarını yabancı dilde ifade eder.
• Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili bilgisayar ekipmanlarını yabancı dilde ifade eder.

Kazanım 2: Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili yazılım ve ağ kavramlarını yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Yazılım ve Ağ Kavramları
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili ağ kavramlarını yabancı dilde ifade eder.
• Yazılım ile ilgili terim ve kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Web, grafik ve animasyon ile ilgili kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Temel programlama kavramları ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.

Kazanım 3: Özgeçmiş hazırlama, iş başvurusu ve görüşmesi yapmayı yabancı dilde gerçekleştirir.
Modül Adı: Yabancı Dilde Özgeçmiş ve İş Başvurusu Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yabancı dilde ilgili terim ve kavramları kullanarak özgeçmiş hazırlar.
• Yabancı dilde iş başvurusu / görüşmesi ile ilgili terim ve kavramları açıklar.

Diğer Yazılar

Leave a Comment