Web Programcılığı Dalı Dersleri

Web Programcılığı Dalı Ders İçerikleri

Bu öğretim programı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılından itibaren 11. sınıflarda uygulanacaktır.

WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda web tasarımı ve web programcılığı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders Saati: 12

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda proje ihtiyaçlarını belirleyerek web sitesi tasarım ilkelerine göre site taslağını oluşturur.
Modül Adı: Tasarımın Temel İlkeleri
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenilen niteliklere uygun proje ihtiyaçlarını tespit eder.
• İstenilen niteliklere göre web site taslağını oluşturur.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda HTML kodları ile basit web işlemlerini yapar.
Modül Adı: HTML ile Basit Web İşlemleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İnternetle ilgili temel araçları kullanır.
• Yazım kriterlerine uygun temel HTML etiketlerini kullanır.
• HTML komut yazım kriterlerine uygun metin biçimlendirme etiketlerini kullanır.
• HTML komut yazım kriterlerine uygun bağlantılar oluşturur.
• HTML komut yazım kriterlerine uygun tablolar oluşturur.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda HTML kodları ile gelişmiş web işlemlerini yapar.
Modül Adı: HTML ile Gelişmiş Web İşlemleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• HTML komut yazım kriterlerine uygun formlar oluşturur.
• HTML komut yazım kriterlerine uygun çerçeveler oluşturur.
• HTML komut yazım kriterlerine uygun çoklu ortam araçlarını ekler.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda stil şablonlarını (CSS) kullanır.
Modül Adı: Stil Şablonu (CSS)
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Stil şablonunun(CSS) yapısına uygun CSS yapısı oluşturur.
• Stil şablonunun(CSS) yapısına uygun CSS özelliklerini kullanır.
• CSS menü işlemlerini yapar.
• Stil şablonunun(CSS) yapısına uygun olarak tarayıcı sorunlarını ve çözümlerini tespit eder.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda web projesi için web tasarım editöründe temel düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Web Tasarım Editörüne Giriş
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Web tasarım editörüne uygun arayüzü kullanır.
• Web tasarım editörüne uygun metin işlemlerini yapar.
• Web tasarım editörüne uygun tablo işlemlerini yapar.
• Web tasarım editörüne uygun resim işlemlerini yapar.
• Web tasarım editörüne uygun çoklu ortam işlemlerini yapar.
• Web tasarım editörüne uygun bağlantılar oluşturur.

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda web tasarım editörü ile nesne işlemlerini yaparak, site yönetimini gerçekleştirir.
Modül Adı: Web Tasarım Editöründe İleri Uygulamalar
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Stil şablonu(CSS) yapısına uygun CSS kullanır.
• SPRY nesneleri yerleşimlerinin tasarımına uygun SPRY nesnelerini düzenler.
• Yapılacak işe uygun formlarla çalışır.
• Web sitesinin projesine uygun web site yönetimi ve yayınlama işlemlerini yapar.

Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel veritabanı işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Veritabanı İşlemleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İhtiyaca uygun veritabanını tasarlar.
• Sorgular ile veritabanı işlemlerini gerçekleştirir.
• İlişkisel tabloları kullanır.

Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda web tasarım editörü ile veritabanı işlemlerini gerçekleştirir.
Modül Adı: Web Tasarım Editörü ile Veritabanı İşlemleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Web tasarım editörüne uygun olarak temel veritabanı düzenlemelerini yapar.
• Web tasarım editörüne uygun olarak detay sayfalar için düzenlemeler yapar.
• Web tasarım editörüne uygun olarak arama arayüzleri oluşturur.
• Web tasarım editörüne uygun olarak veritabanı kayıt işlemlerini gerçekleştirir.
• Web tasarım editörüne uygun olarak kullanıcı girişi için şifreli sayfalar oluşturur.

Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda betik dili yardımı ile script oluşturma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Betik Dili (Javascript)
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Betik dili yazım kriterlerine uygun olarak değişkenleri ve mantıksal işlem operatörlerini kullanır.
• Betik dili yazım kriterlerine uygun olarak akış kontrol, dizi ve fonksiyon yapılarını kullanır.
• Betik dili yazım kriterlerine uygun olarak olay işlemlerini yapar.
• Betik dili yazım kriterlerine uygun olarak nesne işlemlerini yapar.

Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda etkileşimli web siteleri oluşturur.
Modül Adı: Etkileşimli Web Uygulamaları için Temel İşlemler
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Web programlama için gerekli yazılımın kullanıcı arabirimini kullanır.
• Web kontrol tasarımına uygun olarak web kontrollerini sayfaya ekler.
• Doğrulama kontrollerini sayfaya ekler.
• Web kullanıcı kontrolü tasarımına uygun olarak web kullanıcı kontrolleri oluşturur.

Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda etkileşimli web uygulamaları için formları kullanır.
Modül Adı: Etkileşimli Web Uygulamalarında Web Formları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Web tasarımına uygun ana sayfalar (Master Page) kullanarak sayfaları düzenler.
• Web sayfaları arası bağlantılar oluşturur.
• Web sayfaları için durum yönetimini sağlar.

Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda etkileşimli web siteleri için veritabanı işlemlerini yapar.
Modül Adı: Etkileşimli Web Uygulamalarında Veritabanı İşlemleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Web programlama yazılımına uygun olarak veritabanı bağlantısı oluşturur.
• Web programlama yazılımına uygun olarak veritabanı üzerinde işlemler yapar.
• Web programlama yazılımına uygun olarak veritabanı bilgilerini yönetir.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ

Bu derste öğrenciye, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak kodlu programlama dillerini kullanarak web siteleri oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Önerilen Haftalık Ders Saati: 4

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak kodlu programlama için gerekli ortamı oluşturarak temel programlama işlemlerini yapar.
Modül Adı: Açık Kaynak Kodla Temel Uygulamalar
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Web programlama için gerekli yazılımları kurar.
• Web sayfaları için temel programlama işlemlerini yapar.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda form işlemlerini ve oturum yönetimini gerçekleştirir.
Modül Adı: Açık Kaynak Kodla Form İşlemleri ve Oturum Yönetimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Web sayfası form işlemlerini yapar.
• Form verilerini işlemek için düzenli ifadeleri kullanır.
• Veri güvenliğine göre oturum işlemlerini yapar.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak kodla veritabanı işlemlerini yapar.
Modül Adı: Açık Kaynak Kodla Veritabanı İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Komut satırını kullanarak veritabanı işlemlerini yapar.
• Veritabanı sunucusu üzerinde veritabanı işlemlerini yapar.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yönergelere göre açık kaynak kodlu hazır web sistemlerini kurarak yönetir.
Modül Adı: Açık Kaynak Kodlu Hazır Web Sistemleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yönergelere uygun hazır web sistemleri kurar.
• Hazır web sistemlerini yönetir.

GRAFİK VE ANİMASYON DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda web için grafik ve animasyon oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Önerilen Haftalık Ders Saati:8

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda web sayfaları için resim hazırlama işlemlerini yapar.
Modül Adı: Görüntü İşleme
Modülün Önerilen Süresi: 80/64 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Görüntü işleme yazılımının giriş ayarlarını yapar.
• Resim düzenleme araçların menü ve araç çubuklarını kullanır.
• Vektör araçlarını kullanır.
• Katman işlemlerini gerçekleştirir.
• Resim üzerinde metin düzenleme işlemlerini gerçekleştirir.
• Resim üzerinde gelişmiş teknikleri uygular.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda resimler ile web araçları hazırlar.
Modül Adı: Resimler ile Web Araçları Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İhtiyaca uygun düğmeler oluşturur.
• Etkin resim bölgeleri oluşturur.
• Resimleri aktarma işlemi ve optimizasyon yapar.
• Hareketli resimler (GIF) oluşturur.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda web sayfaları için animasyon hazırlama işlemlerini yapar.
Modül Adı: Animasyon Temelleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Animasyon hazırlama programının arayüzünü kullanır.
• İhtiyaca uygun grafikleri oluşturur.
• İhtiyaca uygun metin kutuları oluşturur.
• İhtiyaca uygun semboller oluşturur.
• İhtiyaca uygun animasyonlar oluşturur.
• Animasyona uygun ses ve video ekler.
• İsteğe uygun olarak ekran özelliklerine sahip şablon oluşturur.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda animasyonlar ile web araçları hazırlar.
Modül Adı: Web Ortamı için Animasyon Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uygun bileşenleri kullanarak form oluşturur.
• Film animasyonunu iyileştirir.
• Animasyon içeriğini yayınlar.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eylem kodlarını kullanarak etkileşimli animasyonlar oluşturur.
Modül Adı: Etkileşimli Animasyonlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/32ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Algoritmaya göre temel programlama komutlarını kullanır.
• Algoritmaya göre fonksiyon işlemlerini yapar.
• Eylem kodlarını iyileştirmek için olaylarla ilgili düzenlemeleri yapar.
• Algoritmaya göre karar yapılarını kullanır.

Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eylem kodlarını kullanarak gelişmiş animasyonlar hazırlar.
Modül Adı: Gelişmiş Animasyonlar
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Animasyona uygun matematiksel işlemleri yapar.
• Animasyona uygun metin işlemlerini yapar.
• Animasyona uygun dizi işlemlerini yapar.
• Animasyona uygun çoklu ortam işlemlerini yapar.
• Web sayfaları için etkileşimli gelişmiş uygulamalar hazırlar.

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak işletim sistemi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Önerilen Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak kodlu işletim sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarını yapar.
Modül Adı: Açık Kaynak İşletim Sistemi Kurulumu
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgi kaybını önleyecek önlemleri aldıktan sonra açık kaynak kodlu işletim sistemini kurar.
• Oluşturduğu hesap bilgilerini önemseyerek masaüstü işlemlerini yapar.
• Dosya ve dizin oluşturma kurallarına dikkat ederek, dosya ve dizin işlemlerini yapar.
• Özenli bir şekilde ağ ayarlarını yapar.
• Modem ayarlarını yaparak internet bağlantısını oluşturur.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak kodlu işletim sisteminin araçlarını kullanır.
Modül Adı: Açık Kaynak İşletim Sistemi Yönetimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenen kıstaslara göre kullanıcı ve grup işlemlerini yapar.
• Açık kaynak kodlu işletim sistemine uygun programı kurar ve günceller.

MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ)

Bu derste öğrenciye; mesleğinde kullandığı yabancı dildeki teknik terimler ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.

Önerilen Haftalık Ders Saati: 2

Kazanım 1: Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili donanım kavramlarını yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Donanım Kavramları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili donanım elemanlarını yabancı dilde ifade eder.
• Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili bilgisayar ekipmanlarını yabancı dilde ifade eder.

Kazanım 2: Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili yazılım ve ağ kavramlarını yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Yazılım ve Ağ Kavramları
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilişim teknolojisi alanı ile ilgili ağ kavramlarını yabancı dilde ifade eder.
• Yazılım ile ilgili terim ve kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Web, grafik ve animasyon ile ilgili kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Temel programlama kavramları ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.

Kazanım 3: Özgeçmiş hazırlama, iş başvurusu ve görüşmesi yapmayı yabancı dilde gerçekleştirir.
Modül Adı: Yabancı Dilde Özgeçmiş ve İş Başvurusu Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yabancı dilde ilgili terim ve kavramları kullanarak özgeçmiş hazırlar.
• Yabancı dilde iş başvurusu / görüşmesi ile ilgili terim ve kavramları açıklar.

SEÇMELİ DERSLER

Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’ nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.