Web Tasarım ve Programlama Modül Soru ve Cevapları (489 Adet)

1- Tasarımın Temel İlkeleri

1. Aşağıdakilerden hangisi web tasarımının temel ilkelerinden biri değildir?
A) İçerik             B) İşlevsellik              C) Çok dillilik                  D) Kullanılabilirlik

2. Aşağıdakilerden hangisi sıcak renktir?
A) Mavi              B) Yeşil                     C) Mor                 D) Kırmızı

3. ( ) Web sitemizde bütün yazıları büyük yazmamız okunurluğu arttırır.

4. ( ) Web sitesi hazırlamadan önce bir taslağını hazırlamamız işimizi kolaylaştırır.

5. ( ) Günümüzde en çok kullanılan web tarayıcı program “Opera”dır.

6. ( ) Hazırladığımız web sayfaları her tarayıcıda aynı görünür.

7. Web sitesi tasarımı yaparken kullanacağımız en önemli şey ……………….dir.

8. Web tasarım ilkelerinden …………………ı kağıt üzerine elimizle de yapabiliriz.

9. İnternet sayfalarını görüntülemek ve kullanmak için ……………………………. Programları kullanılır.

10. Web sitesinin her sayfasında logoya tıkladığımızda ………………….. ya gidilmesi web sitemizin kullanışlı olmasını sağlar.
11. Aşağıdakilerden hangisi web sitesi taslağı oluştururken dikkat etmemiz gerek özelliklerden biri değildir?
A) Bütünlük               B) Güncellik                   C) Güvenilirlik               D) Bilgisayarımızın hızı

12. Aşağıdakilerden hangisi sayfa hızını yavaşlatmaz?
A) Görsellerin yanlış kullanılması
B) Tablo yerine div etiketi ile tasarım yapılması
C) Standart dışı yazı tiplerinin resim olarak kullanılmaya çalışılması
D) Sayfa içerisinde kullanılan elemanların sayısının çok olması

13. ( ) Sitede bulunan bütün kategorilerin listesinin bulunduğu site haritasıdır.

14. ( ) İnternet kullanıcıları hem yatay hem de dikey kaydırma çubukları olan web sayfalarını kullanmayı severler.

15. ( ) Web sayfasındaki görselleri seçerken dikkat etmemiz sayfamızın hızını arttıracaktır.

16. ( ) Beğendiğimiz bir yazı tipi varsa onu mutlaka kullanmalıyız.

17. ( ) Sitemizde kullanacağımız reklam alanlarını site tamamlandıktan sonra belirleriz.

18. Web sitesi tasarımında tablo yerine ………………. etiketi kullanmalıyız.

19. Sayfa içi yerleşim planında referans alacağımız şey ………….. yerleşimidir.

20. ( ) Kullanıcıları uyarmadan, büyük resimler, fon müzikleri, filmler vb. elemanlar yükletirsek sayfamız daha hızlı yüklenecektir.

21. ( ) Site çözünürlüğümüzü belirlerken internet kullanıcılarının kullandığı en yüksek çözünürlüğü seçmeliyiz.

22. ( ) Yaptığımız tasarım ekran çözünürlüğüne göre büyüyüp küçülebilir.

23. ( ) Sitemizdeki eski sayfaları silmeli bir daha kullanmamalıyız.

24. ( ) 468×60 reklam alanı günümüzde kullanılan standart bir reklam alanıdır.

25. Sitede bulunan bütün kategorilerin listesinin bulunduğu sayfa ………………….… dır.

26. Sitemizi internet kullanıcılarının çoğunun bilgisayarında ……………………. kaydırma çubuğu oluşturmayacak şekilde hazırlamaya çalışmalıyız.

27. …………… web sayfaları kullanıcılara sunduğunuz bilginin yararsız olduğunu düşündürür.

CEVAPLAR:  1-C          2-D          3-Yanlış          4-Doğru          5- Yanlış          6- Yanlış          7-İçerik          8-Tasarım          9-Web Tarayıcı          10-Anasayfa          11-D          12-C          13-Doğru          14-Yanlış          15-Doğru          16-Yanlış          17-Yanlış          18-div          19-içerik          20- Yanlış          21-Yanlış           22- Doğru          23- Yanlış          24- Doğru          25-Site Haritası          26-Yatay          27-Tutarsız       

 

2- Html Ile Basit Web İşlemleri

1. ………. dünya üzerindeki birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine bağlayan ve her geçen gün daha fazla büyüyen bir iletişim ağıdır.

2. ………. bilgisayarların birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan standart bir protokoldür.

3. İnternet adreslerinde görülen kısaltmalardan olan……….. askeri kurumlarla ilgili bir site olduğunu gösteren bir kısaltmadır.

4. İnternette aradığımız site, sayfa veya konunun nerede olduğunu bulmamızı sağlayan araçları barındıran sitelere ………….. adı verilir.

5. İçerisinde Müzik veya Şiir olan tüm siteleri listelemek için …………operatörünün kullanılması gerekir.

6. ( ) <TITLE> etiketi web sayfasının tarayıcıdaki isminin ne olacağını belirleyen etikettir.

7. ( ) Html etiketleri yazılırken Türkçe karakterler kullanılmamalıdır.

8. ( ) Alink, web sayfanızda önceden ziyaret edilmiş linklerin renginin, hangi renk olacağını belirlemek için kullanılır.

9. ( ) Meta etiketi ile tanımlanan bilgiler kullanıcı tarafından görüntülenmez.

10. ( ) <body background> parametresi ile web sayfasının zemin renginin ne olacağı belirlenir.

11. ( ) <UL> etiketi sıralı liste oluşturmak için kullanılan bir HTML etiketidir.

12. ( ) Listeleme etiketlerinde Type parametresi kullanarak listenin rakamla mı yoksa harfle mi başlayacağını belirleyebiliriz.

13. İstenilen metni altı çizili olarak yazmanızı sağlayan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) <P>
B) <I>
C) <U>
D) <HR>

14. İstenilen metni kalın yazmak için kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) <B>
B) <I>
C) <BR>
D) <U>

15. Yazıtipi karakter biçiminde değişiklik yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) <FONT SIZE>
B) <FONT FACE>
C) <FONT COLOR>
D) <FONT NAME>

16. <hr align=“center”> kodunun görevi nedir?
A) Yazıyı ortalanmış olarak yazmaya yarar.
B) Yazıyı sağa hizalı olarak yazmaya yarar.
C) Sayfanın ortasına yatay çizgi çizer.
D) Sayfanın ortasına dikey çizgi çizer

17. ( ) Sayfa içi bağlantı oluşturma işlemi, çapa işlemi olarak da adlandırılır.

18. ( ) Target parametresini kullanarak açılacak olan sayfada, resim veya dosyanın açılacağı pencereyi belirtebiliriz.

19. ( ) target=”_self”: Bağlantının yeni bir pencerede açılmasını sağlar.

20. ( ) <a href=”mailto: etogm@meb.gov.tr”> E-posta göndermek için tıklayınız.</a> bu komutun kullanıcı makinesinde çalışabilmesi için e-posta gönderme programının yüklü olması gerekir.

21. ……… bir tabloda satır oluşturmak için kullanılan etikettir.
22. ……….parametresi, hücrenin ve tablonun etrafındaki çerçevenin kalınlığını ayarlamak için kullanılır.
23. ………tablonun veya istediğimiz hücre ve hücrelerin arka plân rengini değiştirmek için kullanılır.
24. ……… tablonun pixel cinsinden yüksekliğini belirlemek için kullanılır.
25. ………., aynı sütundaki hücreleri birleştirmek için kullanılır.
26. ……….hücrelerin içindeki verilerin, hücre sınırlarından uzaklığının ne kadar olacağını belirlemek için kullanılır.

27. Bilgisayarların birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?
A) DNS                B) IP              C) HTML               D) XML

28. İnternet adreslerinde görülen kısaltmalardan aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarını ifade eder?
A) .edu                 B) Gov            C) .mil                   D) net

29. İçinde yer aldığı sayfanın, web server tarafından ziyaretçiye gönderilmesinde oluşturulacak karşılık başlığı bölümünde yer alacak bilgileri içeren meta parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) NAME          B) SİZE          C) AUTHOR          D) HTTP-EQUIV

30. İstenilen metni kalın (bold) yazmak için kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) <H1>            B) <B>            C) <I>                    D) <U>

31. Yazı büyüklüğünü 5 yapmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) <FONT NAME=”5”>
B) <FONT WIDTH=”5”>
C) <FONT HEIGHT=”5”>
D) <FONT SIZE=”5”>

32. Aşağıdaki target parametrelerinden hangisi bağlantının yeni bir pencerede açılmasını sağlar?
A) _blank             B) _self             C) _parent                D) _top

33. Tabloda yeni bir sütun oluşturmak için kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) <TR>              B) <TABLE>        C) <TD>               D) <TH>

34. Hücrelerin içindeki verilerin, hücre sınırlarından uzaklığının ne kadar olacağını belirlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Cellspacing
B) Rowspan
C) Cellpadding
D) Colspan

35. Tablonun veya hücrenin pixel cinsinden genişliğini belirlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Colspan
B) Rowspan
C) Height
D) Width

36. Bir tablonun çerçeve rengini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Bordercolor
B) Bgcolor
C) Background

D) Border

CEVAPLAR:  1-İnternet          2-ip          3-mil         4-arama motoru          5-or          6-Doğru           7-Yanlış Doğru          8- Yanlış           9- Doğru          10- Yanlış          11- Yanlış          12- Doğru          13-C         14-A          15-B           16-C           17- Doğru          18- Doğru           19-Yanlış          20- Doğru          21-tr          22-border          23-bgcolor         24-height          25-rowspan          26-cellpadding           27-B          28-A           29-D          30-B          31-D          32-A          33-C         34-C          35-D          36-A 

 

3- Html Ile Gelişmiş Web İşlemleri

1. ………etiketi html formları oluşturmak için kullanılır.

2. ……… etiketi hazırlamakta olduğunuz forma onay kutuları eklemek için kullanılır

3. ……… etiketi hazırlamakta olduğunuz forma tek satırlık yazı yazılabilecek alan eklemek için kullanılır.

4. Açılır liste elemanlarında kullanılan …….. özelliği, Ctrl tuşu kullanarak birden fazla seçim yapmamıza olanak sağlar.

5. ……..form içerisinde yer alan içeriklerin sunucuya gönderilmesini sağlamak için kullanılır.

6. ( ) Ekranı dikey olarak (sütunlar halinde) tanımlanan boyutlara bölmek için cols paramatresi kullanılır.

7. ( ) Ekranı yatay olarak (satırlar halinde) tanımlanan boyutlarda bölmek için rows parametresi kullanılmaz.

8. ( ) SRC, çerçeve içinde gösterilmesini istediğimiz dosyanın URL adresini belirtmek için kullanılan parametredir.

9. ( ) Çerçevede kaydırma çubuklarının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için frameborder parametresi kullanılır.

10. ( ) NAME, çerçeveye isim vermek için kullanılan parametredir.

11. Html belgesinin <head> bölümüne yazılan ve mevcut html dosyasının tamamı üzerinde etkili olan stil şablon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harici CSS
B) Genel CSS
C) Yerel CSS
D) Hiçbiri

12. Html belgesinin <body> bölümüne yazılan ve bir defaya mahsus olmak üzere sadece yazıldığı yerde etkili olan stil şablon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerel CSS
B) Genel CSS
C) Harici CSS
D) Hiçbiri

13. Kaç tane seçici türü vardır?
A) 1            B) 2              C) 3              D) 4

14. Aşağıdakilerden hangisi yazıyı altı çizili olarak yazmayı sağlamak için tanımlanmış bir stildir?
A) i {font-size: 10pt; color: blue}
B) u {font-size: 10pt; color: blue}
C) h1 {font-size: 10pt; color: blue}
D) p {font-size: 10pt; color: blue}

15. Bir web sayfası için yazılan genel css kodları hangi etiketle başlar?
A) <link>              B) <script>                C) <head>              D) <style>

16. …………….. ,eklenilecek olan resme bir çerçeve çizilip kalınlığını belirlemek için kullanılır.

17. ………….…., fare ile resmin üzerine gelindiğinde yazılmasını istediğiniz metni belirlemek için kullanılır.

18. “loop” özelliğine verilen………..…….değeri ile web sayfasına eklenmiş olan müziğin arka plânda sürekli çalması sağlanmış olunur.

19. Web sayfalarımıza resim eklemek için aşağıdaki etiketlerden hangisi kullanılır?
A) <a href=””>
B) <embed src=””>
C) <img src=””>
D) <bgsound src=””>

20. Web sayfalarındaki resimlerin üzerine gelince fare imlecinin altında yazı çıkmasını hangi parametre aracılığı ile sağlıyoruz?
A) widht            B) height            C) border              D) alt

21. Hazırlamakta olduğunuz forma, şifreli alanlar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Checkbox            B) Text             C) Submit              D) Password

22. Aşağıdakilerden hangisi <input> etiketi ile kullanılacak parametrelerden değildir?
A) Type                 B) Src                C) Reset                 D) Align

23. Hazırlamakta olduğunuz çerçevenin ismini göstermeye yarayan parametre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Name                B) Scrolling           C) Iframe             D) Marginheight

24. Hazırlanmakta olan sitenin ayni özelliklerde olmasının istenmesi durumunda kullanılan ve sitedeki tüm sayfalara etki eden stil şablon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerel CSS
B) Genel CSS
C) Harici CSS
D) Hiçbiri

25. Resim eklemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) <embed>
B) <img>
C) <bgsound>
D) <background>

26. Ses dosyalarını çalmayı sağlayan etiket hangisidir?
A) <bgcolor>
B) <background>
C) <bgsound>
D) <img>

27. Aşağıdakilerden hangisi bir video ekleme linkidir?
A) <embed src=”C:\muzik\istiklal.avi”>
B) <embed href=”C:\video\ istiklal.avi “>
C) <embed src.mpg=”C:\muzik\ istiklal.avi “>
D) <avi src=”C:\video\ istiklal.avi”>

CEVAPLAR: 1-Form           2-Checkbox            3-Text          4-Multiple          5-Submit          6-Doğru          7-Yanlış          8-Doğru          9-Yanlış         10-Doğru          11-C          12-A          13-B          14-B          15-D          16-Border           17-Alt          18-Infinite          19-C          20-D          21-D          22-C          23-A          24-C          25-B          26-C          27-A

4- Stil Şablonu (css)

1. CSS aşağıdakilerden hangisidir?
A) Colorful Style Sheets
B) Computer Style Sheets
C) Cascading Style Sheets
D) Creative Style Sheets

2. Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil şablonumuzun yolu nerede belirtilir?
A) <body> etiketi içinde
B) Sayfamızın en başında
C) Sayfamızın en sonunda
D) <head>..</head> etiketleri arasında

3. Global CSS kullanımında, stil şablonumuzu hangi etiket içinde tanımlarız?
A) script           B) style             C) stile            D) css

4. Aşağıdaki CSS söz dizimlerinden hangisi doğrudur?
A) p {color:red: text-align:center};
B) p {color-red; text-align-center}
C) p {color:red; text-align:center;}
D) p (color:red; text-align:center;)

5. Stil şablonlarımıza açıklama satırı eklemek için ne kullanılır?
A) /* açıklama satırı */
B) ‘ açıklama satırı
C) // açıklama satırı //
D) // açıklama satırı

6. Aşağıdakilerden hangisi “baslik” isimli sınıf seçicisine ait bir paragrafın öz niteliğidir?
A) id= “#baslik”
B) id=”baslik”
C) style=”baslik “
D) class=”baslik”

7. Aşağıdakilerden hangisi kullanım yerine göre CSS çeşitlerinden değildir?
A) Yerel CSS kullanımı
B) Bağlantılı CSS kullanımı
C) Sistem CSS kullanımı
D) Global CSS kullanımı

8. # operatörü hangi tip CSS seçicisi oluştururken kullanılır?
A) Sınıf(class)             B) Global            C) ID             D) Etiket(tag)

9. Aşağıdakilerden hangisi uzun RGB kodu ile heksadesimal renk belirlemeye örnektir?
A) #FCFCFC;
B) #RGB(125,124,245);
C) Black;
D) #F00;

10. RGB kodunda R,G ve B sırayla hangi renkleri ifade etmektedir?
A) Kırmızı-Gri-Beyaz
B) Kırmızı-Mavi-Yeşil
C) Kırmızı-Yeşil-Mavi
D) Mavi-Yeşil-Kırmızı

11. Aşağıdakilerden hangisi özelliklere değer verirken kullandığımız uzunluk birimlerinden değildir?
A) px            B) pc            C) ep            D) %

12. Uzunluk birimlerinden 1em kaç piksele denk gelmektedir?
A) 25px           B) 18px           C) 40px            D) 16px

13. Aşağıdaki uzunluk birimlerinden hangisi göreceli (bağıl) uzunluk birimlerindendir?
A) cm             B) em              C) in             D) pt

14. Aşağıdaki özelliklerden hangisi zemin rengini değiştirmeye yöneliktir?
A) background-color
B) bgcolor
C) backcolor
D) bgroundcolor

15. Aşağıdaki özelliklerden hangisi “arka.jpg” görselini, zemin resmi yapmaya yarar?
A) bg-image:url( „arka.jpg‟);
B) back-image:url( „arka.jpg‟);
C) bground-image:url( „arka.jpg‟);
D) background-image:url( „arka.jpg‟);

16. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aşağıdaki hangi özellik ve değeri kullanılır?
A) text-trans:none;
B) text-transformation:none;
C) text-decoration:none;
D) text-decor:none;

17. Zemin görseli olarak eklediğimiz bir resmin en altta ve ortada olması için hangi özellik ve değere sahip olması gerekir?
A) background-position:center left;
B) background-position:center right;
C) background-position:center center;
D) background-position:center bottom;

18. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir metindeki satırların arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar?
A) rowspace            B) font-space            C) line-height            D) height

19. Aşağıdakilerden hangisi bir metindeki kelimelerin arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar?
A) letter-spacing             B) word-spacing           C) word-space                D) word-width

20. Kenar dışı boşluğu ayarlamak için hangi özellik kullanılır?
A) margin        B) border           C) padding           D) margin-width

21. Kenar içi sol boşluğu, hangi özellik yardımıyla ayarlanır?
A) margin-left
B) padding-left
C) left-margin
D) left-padding

22. Aşağıdakilerden hangisi bir metindeki kelimelerin ilk harfini büyük harfe çevirir?
A) text-transform:bigcase;
B) text-transform:lowercase;
C) text-transform:capitalize;
D) text-transform:uppercase;

23. Aşağıdakilerden hangisi p etiketinin uygulandığı tüm metinleri kalın (koyu) yapar?
A) p {font-weight:bold}
B) p {text-size:bold}
C) <p style=”text-size:bold”>
D) <p style=”font-size:bold”>

24. Aşağıdakilerden hangisi üst kenar çizgisi kalınlığını 5 px, alt kenar çizgisi kalınlığını 4 px, sol kenar çizgisi kalınlığını 3 px, sağ kenar çizgisi kalınlığını 2 px yapar?
A) border-width:5px 4px 3px 2px
B) border-width:4px 5px 3px 2px
C) border-width:5px 3px 4px 2px
D) border-width:5px 2px 4px 3px

25. Aşağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluşturur?
A) solid           B) inset             C) dashed            D) dotted

26. Ögeleri konumlandırırken konumunu nasıl göreceli yaparız?
A) position:fixed;
B) position:absolute;
C) position:relative;
D) position:mixed;

27. Üst üste çakışan ögelerin hangisinin altta, hangisinin üstte olacağını hangi özelliği kullanarak ayarlarız?
A) k-index
B) z-index
C) v-index
D) n-index
28. Yatay menü yapımında <li> etiketinin display değeri ……………… olmalıdır.

29. Menü elemanlarının üzerine fare ile gelindiğinde biçeminin değişmesi için (rollover efekti) …………………..etiketine stil uygulanmalıdır.

30. Liste elemanlarının madde imlerini kaldırmak için list-style özelliğine ……………değeri verilmelidir.

31. …………………………. tasarımı kullanıcıya hızlı geçiş imkânı veren ve kullanılan alandan tasarruf sağlayan menü tasarımıdır.

32. Menü elemanlarının alt alta sıralandığı menülere …………………………..denir.

33. Aşağıdakilerden hangisi bir web taraycı çeşidi değildir?
A) Ipad
B) Firefox
C) Chrome
D) Internet Explorer

34. Şartlı yorumlar tanımlanırken aşağıdaki operatörlerden hangisi kullanılmaz?
A) #             B) $             C) !              D) [

35. <!–[ if IE lt 6]> şartlı yorum başlangıcında hangi tarayıcılar hedef alınmıştır?
A) IE6 ve üst sürümleri
B) IE6
C) IE6 alt sürümleri
D) IE6 ve alt sürümleri

36. Tarayıcılardaki Quirks modun dilimizdeki karşılığı nedir?
A) Standart Mod
B) Geliştirilmiş Mod
C) Garip Mod
D) İlkel Mod

37. Sayfalarımızın en başında dokümanımızın tipini belirlemeye yarayan etiket hangisidir?
A) Style
B) Meta
C) Head
D) !Doctype

38. Aşağıdaki satırlardan hangisi IE tarayıcımızın IE7‟ye göre yorumlama yapmasını sağlar?
A) <meta http-style=“X-UA-Compatible” content=“IE=7” />
B) <meta http-equiv=“X-UA-Compatible” content=“IE” />
C) <meta http-content=“X-UA-Compatible” content=“IE=7” />
D) <meta http-equiv=“X-UA-Compatible” content=“IE=7” />
39. Aşağıdaki özelliklerden hangisi metin rengini değiştirmeye yöneliktir?
A) background-color
B) color
C) text-color
D) txt-color

40. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aşağıdaki hangi özellik kullanılır?
A) text-trans
B) text-transformation
C) text-decoration
D) text-decor

41. Zemin görseli olarak eklediğimiz bir resmin en üstte ve solda olması için hangi özellik ve değere sahip olması gerekir?
A) background-position:top left;
B) background-position:top right;
C) background-position:bottom left;
D) background-position:center left;

42. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir metindeki karakterlerin (harflerin) arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar?
A) letter-spacing
B) word-spacing
C) word-space
D) word-width

43. Kenar içi boşluğu ayarlamak için hangi özellik kullanılır?
A) margin
B) border
C) padding
D) margin-width

44. Aşağıdaki satırlardan hangisi bir metindeki kelimelerin tüm harflerini büyük harfe çevirir?
A) text-transform:bigcase;
B) text-transform:lowercase;
C) text-transform:capitalize;
D) text-transform:uppercase;

45. Aşağıdakilerden hangisi p etiketinin uygulandığı tüm metinleri italik yapar?
A) p {font-style:italic}
B) p {text-size:italic}
C) p {text-style:italic}
D) <p style=”font-size:bold”>

46. Aşağıdakilerden hangisi alt ve üst kenar dışı boşluğunu 10 px, sağ ve sol kenar dışı boşluğunu 5 px olarak ayarlar?
A) margin:5px 10px 5px 10px;
B) margin:10px 10px 5px 5px;
C) margin:5px 5px 10px 10px;
D) border-width:10px 5px

47. Aşağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi çift çizgi oluşturur?
A) solid             B) double            C) dashed               D) dotted

48. Ögeleri konumlandırırken konumunu nasıl sabit yaparız?
A) position:fixed;
B) position:absolute;
C) position:relative;
D) position:mixed;

49. font-weightbold;
font-familyverdana, sans-serif; font-size12px; line-height15px; Yukarıda verilen font özelliklerinin kısaltılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) font: bold 12px/15px verdana, sans-serif;
B) font: bold 15px/12px verdana, sans-serif;
C) font: 12px/15px bold verdana, sans-serif;
D) font: verdana, sans-serif 12px/15px bold;

50. Menülerde menünün üzerine geldiğimizde özelliklerinin değişmesi için kullandığımız etiket hangisidir?
A) a:active
B) a:blank
C) a:visited
D) a:hover

51. Yatay menü yaparken display özelliğine hangi değer verilmelidir?
A) inline           B) left             C) block            D) bloke

52. Dikey menü yaparken display özelliğine hangi değer verilmelidir?
A) block            B) inline         C) lastline           D) bloke

53. Yatay açılır menü yaparken float özelliğine hangi değer verilmelidir?
A) top              B) center           C) left              D) right

 

CEVAPLAR: 1-C          2-D          3-B          4-C          5-A         6-D          7-C          8-C          9-A          10-C          11-C          12-D          13-B          14-A          15-D         16-C          17-C          18-C          19-B          20-A          21-B          22-C          23-A          24-D          25-D         26-C          27-B          28-inline          29-a:hover          30-none          31-sekmeli menü          32-dikey menü          33-A          34-A          35-C         36-C          37-D          38-A          39-B          40-C          41-A          42-A          43-C          44-D          45-A         46-D          47-B          48-A          49-A          50-D          51-A          52-A            53-C

 

5- Web Tasarım Editörüne Giriş

1. ( ) Web tasarım editöründe sadece tasarım ekranında çalışabiliriz.

2. ( ) Açık olan web sayfaları her zaman tasarım görünümde görüntülenir.

3. ( ) Web tasarım editöründe kendi çalışma alanımızı oluşturabiliriz.

4. ( ) Uygulama araç çubuğunda çalışma alanının farklı görünümleri (Kod görünümü, Tasarım görünümü), tarayıcıda ön izleme gibi sık kullanılan özelikler ve çeşitli görüntüleme özellikleri bulunur.

5. ( ) Dosya panelinden yeni site tanımla işlemini yapabiliriz.

6. ( ) Oluşturduğumuz siteyi yeniden düzenleyemeyiz.

7. ( ) WebDAV ayrı farklı bilgisayarlar kullanan farklı yazarların uzaktan , World Wide Web aracılığı ile birlikte çalışmalarına (dosya düzenleme, yayımlama, yönetme) olanak veren HTTP 1.1 ile ilişkili bir protokoldür.

8. ( ) Ön izlemede kullanılacak tarayıcıya ait tanımlamaları Düzen menüsündeki Tarayıcıdaki ön izleme seçeneğinin altında bulunan Tarayıcı Listesini Düzenle alanı tıklanmalıdır.

9. ( ) Web tasarım editörüyle çalışırken metin içindeki yeni satırların görüntülenmesini sağlamak için kullandığımız işletim sistemine göre metin tercihlerini ayarlamalıyız.

10. ( ) Web tasarım editöründe satır sonu eklemek için Enter tuşuna basmalıyız.

11. ( ) Web tasarım editöründe Ctrl Shift ve boşluk tuşlarına birlikte basarak metinler arasına bölünmez boşluklar ekleyebiliriz.

12. ( ) Metinlere girinti verme işlemini sadece Özellikler penceresinden yapabiliriz.

13. ( ) Sıralı listeler sadece alfabetik olarak sıralanmış elemanlardan oluşur.

14. ( ) Tanım listelerinde ifadelerden önce herhangi bir işaret bulunmaz.

15. ( ) Harici bir dosyadaki metinleri tüm stilleri ile birlikte Web tasarım editörüne kopyalamamız mümkün değildir.

16. ( ) Tablolar bir satır ve bir sütundan oluşur.

17. ( ) Satır ve sütunların kesiştiği noktaya hücre denir.

18. ( ) Tablo seçildikten sonra sağ tıklayarak Tablo seçeneğinden Tablo genişliği özelliğini seçersek tablo kenarlıklarının görünmesini sağlarız.

19. ( ) Farklı programlarda hazırlanmış metin ya da tabloları web tasarım editörü içine aktarabilmek için düzen menüsünden Tablo Nesneleri seçeneğindeki Sekmeli verileri içe aktar seçilmelidir.

20. ( ) Harici bir programdan tabloya veri aktarılırken metinlerin nasıl yazıldığının bir önemi yoktur.

21. ( ) Tablo içinde birbirinden farklı yerlerdeki hücreleri seçmek mümkün değildir.

22. ( ) Tablo içinde seçili hücreleri birleştirmek için özellikler penceresinden yararlanılır.

23. ( ) Tablo içinde birleştirdiğimiz hücreleri bir daha bölemeyiz.

24. ( ) Tablo içinde birbirinden farklı yerde olan hücreleri seçmek için Ctrl tuşuna basılı tutmalıyız.

25. ( ) Ekle menüsündeki Tablo nesneleri seçeneğinin altında bulunan özeliklerle satır/sütun ekleyebiliriz.

26. ( ) Mizanpaj menü grubu altında bulunan düğmeler yardımıyla satır/sütun ekleme işlemini gerçekleştirebiliriz.

27. ( ) Tablonun herhangi bir hücresine resim eklemek için Ortak menü grubu içindeki Görüntüler açılır menüsünün altında bulunan görüntü seçeneği tıklanmalıdır.

28. ( ) Expanded görünüm modunda tablolar genişletilmiş halde görünecektir.

29. ( ) Sayfamıza hem arka plan rengi hem de arka plan resmi eklediğimizde sayfa yüklenirken öncelikle arka plan resmi gelecektir.

30. ( ) Varlıklar paneli mizanpaj menüsü altında yer almaktadır.

31. ( ) Varlıklar paneli birçok site bileşeninin Web tasarım editörü içinden düzenlenmesini sağlamaktadır.

32. ( ) Sayfamıza eklediğimiz resimlerin etrafına metin girişi yapabilmek için Özellikler penceresinde bulunan Hizala listesinden faydalanılır.

33. ( ) Resmin etrafında boşluk bırakmak mümkün değildir.

34. ( ) Sayfamıza görüntü yer tutucu ile resim ekleme işlemini gerçekleştirebiliriz.

35. ( ) Rollover görüntüsü ekleyerek resimlere bağlantı oluşturabiliriz.

36. ( ) Sayfamızda bulunan resmi harici bir resim düzenleme editöründe düzenleyemeyiz.

37. ( ) Sayfamızda bulunan resmi düzenlemek için Özellikler penceresinde bulunan düğmelerden faydalanabiliriz.

38. ( ) Sayfanıza ses dosyası eklemek için Ortak menü grubu içindeki Ortam açılır menüsü altında bulunan Uygulama düğmesine tıklanmalıdır.

39. ( ) Shocwave flashtan daha hızlı bir başlama hızına sahiptir.

40. ( ) Shockwave flasha göre daha büyük ve karmaşık web uygulamaları için kullanılır.

41. ( ) Shocwave’in uzantısı “.swf” dir.

42. ( ) Flash video eklemek için Ortak menü grubu içinde yer alan Ortam Açılır menüsündeki FLV seçeneği seçilmelidir.

43. ( ) Web tasarım editörünü kullanarak sayfalarımıza java apleti ekleyebiliriz.

44. ( ) Eklediğimiz uygulamaların özelliklerine ait düzenlemeleri mizanpaj menüsünden gerçekleştirebiliriz.

45. ( ) Activex internette kullanılan bir video oynatıcısıdır.

46. ( ) Web tasarım editörü ile sayfalarınızı oluşturduktan sonra bu sayfalar arasında bağlantılar oluşturabiliriz.

47. ( ) Bağlantı oluşturacağımız metni ya da nesneyi seçtikten sonra Özellikler penceresinde bulunan Sınıf alanına adres girişi yapmalıyız.

48. ( ) Sayfamızdaki bağlara ait yazı tipi, renk ve stil düzenlemelerini Sayfa Özellikleri penceresinde bulunan Kategori listesindeki Bağlar seçeneği ile yapılır.

49. ( ) Köprü adreslerinin açılış şekilleri, Özellikler penceresinde bulunan Hedef seçeneği ile düzenlenir.

50. ( ) Etkin resim noktaları ile sayfalara resim eklenir.

51. ( ) Çok uzun yazı ya da bölümlerden oluşan sayfalarda belli noktalara yer imi ekleyerek köprü oluşturmak içeriğe ulaşmayı kolaylaştırır.

52. ( ) Sayfa içine yer imi eklemek için Ortak menü grubu içinde bulunan Adlı Bağlantı seçeneği seçilmelidir.

53. ( ) E-posta bağlantısı eklemek için; ilgili nesne ya da metin seçildikten sonra Özellikler penceresinde bulunan Bağ alanına “mail:” ifadesi ile başlayan e-posta adresi girilmelidir.

CEVAPLAR: 1-Yanlış          2-Doğru          3- Doğru          4- Yanlış          5- Doğru          6- Yanlış          7- Doğru          8- Yanlış          9- Doğru          10- Yanlış          11- Doğru          12- Yanlış          13- Yanlış          14- Doğru          15- Yanlış          16- Yanlış          17- Doğru          18- Yanlış          19- Yanlış          20- Yanlış          21- Yanlış          22- Doğru          23- Yanlış          24- Doğru          25- Doğru          26- Yanlış          27- Doğru          28- Doğru          29-Yanlış          30- Yanlış          31- Doğru          32- Doğru          33- Yanlış          34- Yanlış          35- Doğru          36- Yanlış          37- Doğru          38- Yanlış          39- Yanlış          40- Doğru          41- Yanlış          42- Doğru          43- Doğru          44- Yanlış          45- Yanlış          46- Doğru          47- Yanlış          48- Doğru          49- Doğru          50- Yanlış          51- Doğru          52- Doğru          53- Yanlış 

 

6- Web Tasarım Editöründe İleri Uygulamalar

1. ( ) CSS stilleri paneline klavyeden Ctrl+F1 tuşları kullanılarak erişilir.

2. ( ) Web tasarımı editörü kullanılarak harici stil sayfaları oluşturulabilir.

3. ( ) İmlecin odaklandığı durumda meydana gelen olay OnFocus’dur.

4. ( ) Hazırlamakta olduğunuz sayfaya açılır mesaj eklemek için Ekle menüsü kullanılır.

5. ( ) Javascript çağır davranışını kullanarak istenilen javascript kodunun sayfada kullanılması sağlanır.

6. ( ) Spry menüleri oluşturmak için Ekle menüsünden Ortam komutu seçilir.

7. ( ) Spry menüleri yalnızca yatay şekilde oluşturulur.

8. ( ) Spry akordeonu ekleyerek açılıp kapanan paneller oluşturabilirsiniz.

9. ( ) Kullanıcıların, site üzerinde bir öğrenin üzerine fare ile gittiği zaman bir açıklama görüntülenmesi istendiği durumlarda Spry araç ipucu oluşturulması gerekir.

10. ( ) Çalışmakta olduğunuz sayfaya Spry Daraltılabilir panel eklemek için, Ekle menüsündeki Spry komutuna tıklayıp açılan menüden Sprysekmelin Panelseçilir

11. Hazırlamakta olduğunuz web sayfasına bir form eklemek için web tasarımı editöründeki hangi panel kullanılır?
A) CSS stilleri
B) Dosyalar
C) AP öğeleri
D) Ekle

12. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak hazırlamakta olduğunuz forma tek satırlık, şifreli veya çok satırlık metin kutusu eklenir?
A) Metin Bölgesi
B) Metin Alanı
C) Alan Kümesi
D) Görüntü Alanı

13. Aşağıdakilerden hangisi ile hazırlamakta olduğunuz forma birden fazla satırdan oluşan alanlar ekleyebilirsiniz?
A) Metin Bölgesi
B) Metin Alanı
C) Alan Kümesi
D) Görüntü Alanı

14. Kullanıcının verilen seçeneklerden sadece bir tanesini seçmesine izin veren düğme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Submit
B) Reset
C) Onay Kutusu
D) Radyo Düğmesi
15. Forma eklenmiş olan nesnelerin gruplanması gerektiği durumlarda kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metin Bölgesi
B) Metin Alanı
C) Alan Kümesi
D) Görüntü Alanı

16. Aşağıdakilerden hangisi SPRY doğrulama metin bölgesi veri türlerinden değildir?
A) Kredi Kartı
B) Telefon Numarası
C) Posta Kodu
D) Ev Adresi

17. Şifreli alanlar için belli kurallar ve kısıtlamalar getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Spry Doğrulama Şifresi
B) Spry Doğrulama Seçimi
C) Spry Doğrulama Onayı
D) Spry Doğrulama onay kutusu

18. ( ) Dosya menüsünde yer alan Siteleri Yönet komutu ile yeni site oluşturabilir veya mevcut siteler üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

19. ( ) Siteleri yönet penceresinde yer alan Kaldır seçeneği seçmiş olduğunuz siteyi silmek için kullanılır.

20. ( ) Oluşturulmuş olan raporları Sonuçlar panelini kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

21. ( ) Sunucu ayarlarının yapıldığı bölümde yer alan Ftp adresi kısmına kişisel e-posta adresinin yazılması gerekir.

22. ( ) Uzak ana bilgisayarla bağlantı kurma ayarları Dosyalar panelindeki seçeneklerle yapılır.

23. ( ) Uzak sitedeki bilgisayarla gerekli bağlantıları yaparak istediğiniz bir dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

24. CSS aşağıdakilerden hangisidir?
A) Colorful Style Sheets
B) Computer Style Sheets
C) Cascading Style Sheets
D) Creative Style Sheets

25. Web tasarımı editöründe istediğiniz metnin durum çubuğunda görüntülenmesini sağlamak için aşağıdaki davranış türlerinden hangisi kullanılır?
A) Metni ayarla
B) URL’ye git
C) Durum çubuğuna yaz
D) Öğeleri Göster/Gizle

26. Fare ile üzerine gelindiğinde alt menülerin açılmasını sağlayan butonlar oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) SprySekmeli Panel
B) Spry Menü çubuğu
C) Spry Akordeonu
D) Spry Daraltılabilir Panel

27. Sekme oluşturarak sekmeye tıklandığı zaman istenilen bir içeriğin gösterilip gizlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Spry Sekmeli Panel
B) Spry Menü çubuğu
C) Spry Akordeonu
D) Spry Daraltılabilir Panel

28. Bazı formlarında yazmış olduğunuz şifrenizin veya e-posta adresinizin tekrar yazılması istenmektedir. Bunu oluşturabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Spry Doğrulama Onayı
B) Spry Doğrulama Şifresi
C) Spry Doğrulama Seçimi
D) Spry Doğrulama Onay kutusu

29. Sitenizi ziyaret eden kişilerin gireceği metnin doğruluğunu kontrol etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Spry Doğrulama Onayı
B) Spry Doğrulama Seçimi
C) Spry Doğrulama Onay kutusu
D) SpryDoğrulama Metin alanı

30. Hazırlamış olduğunuz site ile ilgili düzenleme, çoğaltma içe veya dışa aktarma işlemlerini gerçekleştirmek için hangi menü kullanılır?
A) Değiştir            B) Format              C) Site           D) Pencere

CEVAPLAR: 1-Yanlış           2-Doğru          3- Doğru         4- Yanlış          5- Doğru          6- Yanlış          7- Yanlış          8- Doğru          9- Doğru          10- Yanlış          11-D          12-B          13-A         14-D          15-C          16-D          17-A          18- Yanlış          19- Doğru          20- Doğru          21- Yanlış          22- Doğru          23- Doğru         24-C          25-A          26-B          27-D          28-A          29-D          30-C      

7- Web Tasarım Editörü Ile Veri Tabanı İşlemleri

1. ( ) Web tasarımı editöründe panelleri görüntülemek için klavyeden F2 tuşuna basılır.
2. ( ) Sorgu sonuçlarını göstererek yeni kayıt sorgu sonuçları tanımlamayı sağlayan panel Sunucu Davranışları panelidir.
3. ( ) Veri tabanından elde edilen ve bellekte geçici olarak tutulan veriler bütünü kayıt kümesi olarak adlandırılır.
4. ( ) Web tasarımı editöründen çıkmadan verileri görüntülemek için Canlı Görünüm düğmesi kullanılır.
5. ( ) Tekrar eden kayıtlar oluşturmak için Sunucu Davranışları panelinden kayıt ekle seçeneği seçilir.
6. ( ) Sayfaya ileri, geri gibi gezinti düğmeleri eklemek için Kayıt Kümesi Gezinme Çubuğu kullanılır.

7. ………..sayfaları, kayıt kümesi verilerini organize etmek ve göstermek için kullanılan sayfa gruplarıdır.
8. …………kullanıcı tarafından girilen bilgilerin tarayıcıdan sunucuya aktarılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.
9. Birden fazla URL parametresi kullanılan yerlerde, parametreler birbirlerinden ………. işareti ile ayrılır.
10. ……… yöntemi, form gönderildiğinde parametre değerinin URL isteğinin ardına eklenmesini belirtmek için kullanılır.
11. Kalıp ayrıntı sayfası oluşturmak için ………….menüsünden veri nesneleri, ardından da kalıp ayrıntı sayfa kümesi seçilir.

12. ( ) Arama sayfalarında kullanılan form Get yöntemini kullanıyorsa parametre olarak URL parametresi seçilir.
13. ( ) Form özellikleri denetçisinde yer alan Eylem kutusuna arama sayfasının ismi yazılır.
14. ( ) Arama sayfasının sunucuya birden fazla parametre gönderdiği durumlarda kayıt kümesi ekranındaki gelişmiş seçeneği kullanılır.

15. ( ) Veri tabanında kayıt ekleme işlemi yapabilmek için öncelikle bir kayıt kümesi oluşturulması gerekir.
16. ( ) Veri tabanına bir form eklemek için Değiştir menüsü kullanılır.
17. ( ) Kullanıcıların veri tabanındaki kayıtları değiştirmeleri için oluşturulan sayfalar güncelleme sayfalarıdır.
18. ( ) Kayıt güncelleştirme sırasında URL parametresi oluşturulmaz.
19. ( ) Kayıt silme davranışı eklemek için Ekle menüsündeki veri nesneleri kısmından Kayıt Sil seçeneği seçilir.

20. ( ) Kullanıcı adı ve şifre kullanarak istediğiniz bir sayfaya giriş yapabilmek için yazılan kullanıcı adının veri tabanına kayıtlı olması gerekir.
21. ( ) Kullanıcı giriş davranışı oluşturmak için Veri Bağlantıları panelinden Kullanıcı kimlik denetimi seçilir.
22. ( ) sunucu davranışları paneli kullanılarak sayfalara erişim kısıtlama işlemi gerçekleştirilir.
23. ( ) Web tasarım editöründe çıkış davranışı oluşturularak sistemden çıkış sağlanabilir.
24. ( ) Bir sayfaya erişimi kısıtlama işlemi sadece kullanıcı adına göre yapılır.

25. Panelleri web tasarımı editörü ekranında görüntülemek veya gizlemek klavyeden hangi tuş kullanılır?
A) F1                B) F2              C) F3              D) F4

26. Sorgu sonuçlarını göstererek yeni kayıt sorgu sonuçları tanımlamayı sağlayan panel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veri Tabanı Paneli
B) Veri Bağlantıları Paneli
C) Sunucu Davranışları Paneli
D) Bileşenler Paneli

27. Bir veri tabanını sisteme tanıtmak (VKA) oluşturmak için hangi panel kullanılır?
A) Veri tabanı Paneli
B) Veri Bağlantıları Paneli
C) Sunucu Davranışları Paneli
D) Bileşenler Paneli

28. Sayfaya kayıt kümesi gezinme çubuğu eklemek için hangi menü kullanılır?
A) Düzen             B) Değiştir             C) Ekle                 D) Format

29. http://localhost/deneme/detay1.asp?personelno=1 adresindeki url parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) http               B) deneme             C) detay1.asp           D) personelno

30. Bir arama sayfasında aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorundadır?
A) Form             B) Tablo                C) Resim                  D) Liste

31. Kayıt ekle davranışı aşağıdaki yollardan hangisi ile oluşturulur?
A) Ekle-Veri Nesneleri-Komut
B) Ekle-Veri Nesneleri-Kayıt Ekle-Kayıt Ekleme Formu Sihirbazı
C) Ekle-Veri Nesneleri-Kayıt Ekle-Git
D) Site-Veri Nesneleri-Kayıt Ekle-Kayıt Ekleme Formu Sihirbazı

32. Kullanıcı giriş davranışı oluşturmak için izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sunucu Davranışları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Oturum Aç Kullanıcısı
B) Sunucu Davranışları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Bölgeyi Yinele
C) Sunucu Davranışları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Oturum Kapat Kullanıcısı
D) Veri Bağlantıları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Oturum Aç Kullanıcısı

33. Bir çıkış davranışı oluşturmak için izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sunucu Davranışları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Oturum Aç Kullanıcısı
B) Sunucu Davranışları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Bölgeyi Yinele
C) Sunucu Davranışları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Oturum Kapat Kullanıcısı
D) Veri Bağlantıları-Kullanıcı Kimlik Denetimi-Oturum Aç Kullanıcısı

34. Hazırlamış olduğunuz sayfayı tarayıcıda görüntülemek için hangi tuş kullanılır?
A) F10            B) F11             C) F12                   D) F8

CEVAPLAR: 1-Yanlış          2- Yanlış         3-Doğru          4-Doğru         5- Yanlış         6-Doğru         7-Detay(Ayrıntı)         8-URL parametreleri         9-&         10-Get         11-Ekle         12- Doğru         13-Yanlış         14- Doğru         15- Doğru         16- Yanlış         17- Doğru         18- Yanlış         19- Doğru         20- Doğru         21- Yanlış         22- Doğru         23- Doğru         24- Yanlış         25-D         26-B         27-A         28-C         29-D         30-A         31-B         32-A         33-C         34-C          

 

 

8- Betik Dili (javascript)

1. ( ) Betik dili; C,scheme, java, perl vb. dillerden etkilenmiştir.

2. ( ) Betikleri not defterinde düzenleyebilirsiniz.

3. ( ) Script kodları sayfa içerisinde üç bölümde kullanılır.

4. ( ) Değişken tanımlarken değişken isimleri sayı ile başlamak zorundadır.

5. ( ) for ismini değişken ismi olarak kullanabiliriz.

6. ( ) Yorum kodları uygulamanın akışını değiştirebilir.

7. ( ) Değil operatörü boolean değeri tersine çevirir.
8. ( ) Bütünü parçalara ayırmak için fonksiyonları kullanabiliriz.

9. ( ) Fonksiyon tanımlayarak aynı kod blokunu hızlı bir şekilde başka bölümlerde kullanabiliriz.

10. ( ) Ternary operatörü ile if deyiminin yaptığı işleri yapabiliriz.

11. ( ) Switch tek koşul için çalışır.

12. ( ) Delete ile dizi içerisinde istenilen eleman silinebilir.

13. ( ) Fonksiyon tanımlamak için function kelimesinden sonra fonksiyon ismi yazılmalıdır.

14. ( ) ParseInt fonksiyonu ifadenin ondalıklı kısmını alacaktır.

15. ( ) OnkeyDown olayı klavye tuşları ile ilgili olayları gözler.

16. ( ) onClick ve onMouseDown olayları aynı işlemi yapar

17. ( ) Metin kutuları içerisindekileri seçtiğimizde onSelect olayı meydana gelir.

18. ( ) Fare nesnenin üzerinde dolaştırıldığında onMouseMove olayı meydana gelir.

19. ( ) Fare nesne üzerine tıklandığında onClick olayı meydana gelir.

20. ( ) onLoad olayı <a> etiketi için kullanılabilir.

21. ( ) Odaklanma meydana geldiğinde onLoad olayı meydana gelir.

22. ( ) Olaylar sonucu sadece olaylar için hazırladığımız fonksiyonlar kullanılabilir.

23. ( ) Tarayıcı penceresinin boyutunu onResize olayı ile değiştirebiliriz.

24. ( ) Farenin basılı olan tuşu bırakma olayı onMouseUp olayıdır.
25. ( ) Tarayıcı ile ilgili özellik ve metotların bulunduğu nesne document nesnesidir.

26. ( ) Alert metodu uyarı pencereleri oluşturur.

27. ( ) Confirm metodu ile onay pencereleri oluşturulur.

28. ( ) Uygulamaya dışarıdan veri girmek için close metodu kullanılır.

29. ( ) Tarayıcının versiyonunu appVersiyon özelliği ile öğrenebiliriz.

30. ( ) Sayfa içerisinde id özelliği verilmiş bir etiketin içeriğini getElementById metodu ile değiştirebiliriz.

31. ( ) GetDate metodu 1-24 arası değer üretir.

32. ( ) GetMonth metodu ile 0-11 arası değer üretir.

33. ( ) Random( ) metodu 0-100 arası değer üretir.

34. ( ) Round( ) metodu ile girilen sayıların karesi alınır.
35. JavaScript yazılımı aşağıdaki hangi dilden etkilenmiştir?
A) .Net            B) Jscript             C) Perl              D) Objective-j

36. Aşağıdakilerden hangisi uygun değişken ismidir?
A) case             B) try                 C) tree                D) const

37. 
I. Sayı ile başlayamaz. II. Kelimeler arası boşluk kullanılamaz. III. Boşluk kullanılabilir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri değişken oluşturma kurallarındandır?
A) Yalnız II
B) I – II
C) II – III
D) I – II – III

38. Yorum kodları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yorum kodları uygulamanın istediğimiz yerine açıklama eklememizi sağlar.
B) Ġki şekilde açıklama satırları eklenebilir.
C) Yorum kodları uygulamanın işleyişini değiştirir.
D) /**/ ifadeleri çok satırlı açıklama satırları oluşturur.

39. 
I. Atama II. üyelik III. ilişki IV. eşitlik V. koşul
Yukarıdaki operatörleri öncelik sırasına göre yüksek öncelikten düşük önceliğe doğru sıralayınız.
A) II-III-IV-V-I
B) I-II-III-IV-V
C) II-III-V-IV-I
D) I–II–III-V-IV

40. ( ) Program akışını karar ifadeleri ile denetleriz.

41. ( ) if-else kontrol deyiminde normal parantezler arasındaki ifade true değeri döndürüyorsa küme parantezleri arası kodlar çalışır.

42. ( ) Ternary operatörü if kontrol deyiminin yaptığı işi tek satırda yapar.

43. ( ) Splice metodu ile dizi elemanlarını silme ve ekleme yapabiliriz.

44. ( ) onBlur fare olaylarını kontrol eder.

45. ( ) Confirm metodu ile boolean bir değer döner.

46. ( ) Open metodu window nesnesine aittir.

47. ( ) Location özelliği ile sayfa tam ekran açtırılabilir.

48. ( ) Tarayıcı ismini appBrowser özelliği ile öğrenebiliriz.

49. ( ) Math nesnesi ile trigonometrik işlemler yapılabilir.

 

CEVAPLAR: 1-Doğru          2- Doğru          3- Doğru          4-Yanlış          5- Yanlış          6- Yanlış          7- Doğru      8- Doğru          9- Doğru          10- Doğru           11- Yanlış          12- Doğru          13- Doğru          14- Yanlış          15- Doğru          16- Yanlış          17- Doğru          18- Doğru          19- Doğru          20- Yanlış           21- Yanlış          22- Yanlış          23- Doğru          24- Doğru          25- Yanlış          26- Doğru          27- Doğru          28- Yanlış          29- Doğru          30- Doğru           31- Yanlış          32- Doğru          33- Yanlış          34-Yanlış           35-C          36-C    37-B          38-C          39-A          40- Doğru           41- Doğru          42- Doğru          43- Doğru          44- Yanlış          45- Doğru          46- Doğru          47- Yanlış          48- Yanlış          49- Doğru 

9- Etkileşimli Web Uygulamalarına Giriş

1. ( ) Tümleşik geliştirme ortamı (IDE) bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde yazılım geliştirmesini amaçlar.

2. ( ) Start Page (başlangıç sayfası) programlama yazılımı açıldığında varsayılan ayarlarda otomatik olarak açılır.

3. ( ) Start Page (başlangıç sayfası)’in programlama yazılımı açıldığında yüklenmesi engellenebilir.

4. ( ) Solution Explorer panelinde aynı anda sadece bir proje dosya ve klasörleri görüntülenebilir.

5. ( ) Team Explorer paneli, ekip halinde bir proje ile çalışırken projelere erişmek için kullanılır.

6. ( ) Properties panelinde özellikler sadece kategoriye göre gösterilir.

7. ( ) Toolbox paneli, projelere eklenebilecek hazır ögelerin bulunduğu paneldir.

8. ( ) Server Explorer panelinde sadece sunucu bağlantıları gösterilir.
9. ( ) .NET platformu ile geliştirilen projeler işletim sistemlerine bağlı kalır.

10. ( ) Ortak çalışma zamanı (CLR – Common Language Runtime) .NET tiplerinin yerini öğrenmek, bu tipleri yüklemek ve yönetmekten sorumludur.

11. ( ) Temel Sınıf Kütüphanesi (BCL – Base Class Library) uygulama geliştirirken ihtiyaç duyulabilecek nesneye dayalı sınıfların yer aldığı kütüphanedir.

12. ( ) Programlama yazılımında oluşturulan projeler derlenirken programlama diline bakılmaksızın ortak Ara Dile (CIL – Common Intermediate Language) çevrilir.

13. ( ) Programlama yazılımında sadece bir dilde programlama yapılabilir.

14. ( ) ASP.NET Web Forms Site bir şablon üzerine web site projesi oluşturur.

15. ( ) Programlama yazılımı ile doğrudan FTP üzerinde web site projesi geliştirilebilir.

16. ( ) Recent Project alanından daha önceden oluşturulmuş web site projeleri açılabilir.
17. ( ) ASP.NET web sayfaları sunucu taraflı çalışan uygulamalardır.

18. ( ) Programlama yazılımı varsayılan olarak sayfa kodlarını ve sunucu kodlarını ayrı sayda tutar.

19. ( ) ASP.Net sayfalarında izleme varsayılan olarak True değerdedir.

20. ( ) Uygulama izlemesi yapılacaksa Web.config dosyasına ilgili kodlar eklenmelidir.

21. ( ) Olaylar, uygulamanın çalışması sırasında kullanıcıların uygulama ile etkileşime girmesinden sonra istenilen bir metodun çalışmasını sağlayan sınıf elemanlarıdır.

22. ( ) Page_Load olayı sayfa yüklenmeden tetiklenir.

23. ( ) HTML kontrolleri istemci taraflı çalışan kontrollerdir.

24. ( ) runat=”server” ifadesi kontrolün sunucuda çalışacağını belirtir.
25. ( ) Global.asax dosyası Uygulama yaşam döngüsü içerisinde çeşitli noktalarda çalışan isteğe bağlı yöntemleri içerir.

26. ( ) ASP.NET web form sayfalarının uzantısı asp’dir.

27. ( ) Web.config dosyası varsayılan olarak oluşturulur.

28. ( ) Web.config dosyası üzerinde değişiklik yapılamaz.

29. ( ) cs uzantılı dosyalar sunucu kodlarını içeren dosyalardır.

30. ( ) .Dll dosyaları bin klasörü altında tutulur.

31. ( ) App_Data klasörü veritabanı dosyalarını içerir.

32. ( ) Account klasörü kullanıcı denetimleri ile ilgili dosyaları barındırır.
33. Aşağıdakilerden hangisi IDE (Tümleşik geliştirme Ortamı)’nin özelliklerinden değildir?
A) Sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü sağlaması
B) Harici derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı sunması
C) Birçok ek işi yapmak amacıyla küçük inşa araçları sunması
D) Programlama sürecinde verimli kullanım sağlaması

34. Aşağıdakilerden hangisi Başlangıç sayfasında teknik makalelerin yer aldığı alandır?
A) Komut Bölümü
B) Son Projeler
C) İçerik Alanı
D) Gösterme Seçenekleri

35. Aşağıdaki panellerden hangisi uygulama dosya ve klasörlerinin gösterildiği paneldir?
A) Solution Explorer
B) Team Explorer
C) Server Explorer
D) Toolbox

36. Aşağıdaki hangisi .Net platformunun ortak tip ve programlama altyapısını tanımlayan listedir?
A) Ortak Çalışma Zamanı (CLR)
B) Ortak Tip Sistemi (CTS)
C) Ortak Dil Yönergesi (CTS)
D) Temel Sınıf Kütüphanesi (BCL)

37. Programlama yazılımı ile yeni web projesi oluşturma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Sadece bir programlama dili seçilebilir.
B) .NET platformu sürümü seçilebilir.
C) Proje konumu belirlenebilir.
D) İsteğe bağlı proje seçilebilir.

38. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur?
A) ASP.NET Web Forms Site
B) ASP.NET Web Site (Razor)
C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site
D) ASP.NET Empty Web Site

39. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı proje oluşturma yöntemlerinden biri değildir?
A) File System
B) HTTP
C) FTP
D) Network

40. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET modeli için yanlıştır?
A) Sunucu taraflı çalışan kodlar içerebilir.
B) İstemci taraflı çalışan kodlar içerebilir.
C) Sunucuda çalışan kodlar istemci tarafından görülebilir.
D) .NET Platformu üzerine inşa edilen bir modeldir.

41. ASP.NET sayfasında aşağıdakilerden hangisi kodlama dilinin belirtildiği yönergedir?
A) @Page
B) <HTML>
C) <form>
D) <asp:

42. Sayfa izleme için @Page yönergesine hangi kodun eklenmesi gerekir?
A) Language
B) Trace
C) CodeFile
D) Inherits

43. Uygulama izleme için hangi dosyanın değiştirilmesi gerekir?
A) Web.config
B) Global.asax
C) Default.aspx
D) Default.aspx.cs

44. Web sayfası yaşam döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi önce tetiklenir?
A) Page_Init
B) Page_Load
C) Page_PreRender
D) Page_Unload

45. Aşağıdakilerden hangisi sık kullanılan kontrollerin yer aldığı Toolbox grubudur?
A) HTML
B) Standart
C) General
D) Data

46. Aşağıdaki HTML kontrollerinden hangisi yatay bir çizgi eklemek için kullanılır?
A) Hidden
B) Table
C) Select
D) Horizontal Rule

47. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göstermek için kullanılan kontroldür?
A) Label
B) TextBox
C) HyperLink
D) ListBox

48. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır?
A) Text
B) TextMode
C) MaxLength
D) ReadOnly

49. Aşağıdaki kontrollerinden hangisi bir resmi butona dönüştürür?
A) Button
B) LinkButton
C) ImageButton
D) HyperLink

50. Aşağıdaki kontrollerden hangisi birden fazla seçime olanak sağlar?
A) DropDownList
B) ListBox
C) RadioButton
D) BulletedList

51. Aşağıdaki kontrollerden hangisi sunucuya dosya yüklemek için kullanılır?
A) Literal
B) Calendar
C) Panel
D) FileUpload

52. ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) asax
B) ascx
C) asmx
D) aspx

53. Aşağıdakilerden hangisi ASP:NET özelliklerinin ve ayarlarının yer aldığı dosyadır?
A) Global.asax
B) Web.config
C) System.Web.Providers.dll
D) Site.master

54. Aşağıdakilerden hangisi Access veri tabanı uzantısıdır?
A) master
B) mdf
C) mdb
D) resx

55. Aşağıdaki klasörlerden hangisi kullanıcı denetimlerinin yer aldığı dosyaları içerir?
A) Account
B) App_Data
C) App_Code
D) App_Browser

56. Aşağıdaki klasörlerden hangisi web uygulamalarında kullanılacak derlenmiş assembly dosyalarını (dll dosyaları) içerir?
A) Account
B) App_Data
C) Bin
D) Scripts

CEVAPLAR: 1-Doğru          2- Doğru          3- Doğru          4-Yanlış          5- Doğru          6- Yanlış          7- Doğru          8- Yanlış          9- Yanlış          10- Doğru           11- Doğru          12- Doğru          13- Yanlış          14- Doğru          15- Doğru          16- Doğru          17- Doğru          18- Doğru          19- Yanlış          20- Doğru           21- Doğru          22- Yanlış          23- Doğru          24- Doğru          25- Doğru          26- Yanlış          27- Doğru          28- Yanlış          29- Doğru          30- Doğru           31- Doğru          32- Doğru          33-B          34-C          35-A          36-C          37-A          38-D          39-D          40-C           41-A          42-B          43-A          44-A          45-B          46-D          47-A          48-C          49-C          50-B              51-D          52-D          53-B          54-C          55-A          56-C

10- Etkileşimli Web Uygulamaları İçin Temel İşlemler

1. ( ) Programlama yazılımında bir görünüm modunda yapılan değişiklik diğer görünüm modlarında gösterilmez.

2. ( ) Toolbox panelinde sunucu kontrolleri üzerinde çift tıklandığında, ilgili kontrol, otomatik olarak çalışma alanına eklenir.

3. ( ) Programlama yazılımında bir tablo eklendikten sonra istenirse satır ve/veya sütun eklenebilir.

4. ( ) Bir web sitesi çalışmasına web sayfası Solution Explorer panelinden veya Web Site menüsünden eklenebilir.

5. ( ) AccessKey özelliği CTRL tuşu ile birlikte diğer tuşların kombinasyonu kullanılarak kontrollere kısayol atamak için kullanılır.

6. ( ) Font özelliği sunucu kontrollerinin yazı özelliklerini ayarlamak için kullanılır.

7. ( ) Formating araç çubuğunda Format menüsü komutlarından bazılarının kısayolları yer almaktadır.

8. ( ) Try – Catch komutu kullanılarak program içinde oluşabilecek hataların önüne geçilebilir.
9. ( ) Kullanıcılar tarafından girilen değerlerin doğruluğunu kontrol etmek için doğrulama kontrolleri kullanılır.

10. ( ) RequiredFieldValidator kontrolü alanların boş geçilmesini engellemek için kullanılır.

11. ( ) RangeValidator kontrolünde girilecek aralık belirtilerek sınırlama getirilebilir.

12. ( ) CompareValidator kontrolü sadece iki kontrolün değerini karşılaştırır.

13. ( ) RegularExpressionValidator kontrolünde söz dizimi isteğe uygun ayarlanabilir.

14. ( ) CustomValidator kontrolü doğrulama kontrolleri isteğe cevap vermediğinde kullanılabilir.

15. ( ) ValidationSummary birden çok doğrulama kontrolü kullanıldığında hata mesajlarını bir yerde göstermek için kullanılır.

16. ( ) ValidationSummary kontrolü kullanıldığında diğer doğrulama kontrollerinin hata mesajları gösterilmez.
17. ( ) Kullanıcı kontrolleri oluşturulan içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar.

18. ( ) Web kullanıcı kontrolleri sunucu taraflı çalışan bir form sayfasından oluşur.

19. ( ) MasterPage kullanımı ile web kullanıcı kontrollerinin kullanımı da azalmıştır.

20. ( ) Kullanıcı kontrolleri sayfası normal ASP.NET sayfaları gibi programlanabilir.

21. ( ) Web kullanıcı kontrolleri sayfalarının uzantısı ASP.NET sayfaları gibi .aspx’dir.

22. ( ) Web kullanıcı kontrollerinin sayfaları @Page direktifi ile başlar.

23. ( ) Yeni bir web kullanıcı kontrolü Add New Item – FormSite iletişim penceresinden eklenir.
24. ( ) Web kullanıcı kontrolü bir web formuna eklendikten sonra konumu @Register direktifi ile sayfa kodlarında gösterilir.
25. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı görünüm modlarından biri değildir?
A) Design             B) Split           C) Code              D) Source

26. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir tabloda seçili satırın altına satır eklemek için kullanılır?
A) Table > Insert > Column to the Left
B) Table > Insert > Column to the Right
C) Table > Insert > Row Above
D) Table > Insert > Row Below

27. AccessKey özelliği hangi tuş ile kombinasyon oluşturarak kontrole kısayol sağlar?
A) Alt         B) Ctrl          C) Shift          D) Enter

28. Aşağıdaki sunucu kontrolü özelliklerinden hangisi kenarlık rengini belirler?
A) BackColor
B) BorderColor
C) BorderStyle
D) BorderWidth

29. Format menüsünde numaralandırma işlemleri için hangi komut kullanılır?
A) New Style
B) Font…
C) Paragraph…
D) Bullets and Numbering

30. Breakpoint eklemek için aşağıdaki fonksiyon tuşlarından hangisi kullanılır?
A) F9            B) F10          C) F11            D) F12

31. Try – Catch – Finally kullanırken hata üretebilecek kodlar hangi blok içine yazılmalıdır?
A) try            B) catch            C) finally             D) try – catch

32. Kullanıcının belirtilen alanı başka bir alandaki değer ile karşılaştırmak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?
A) ReqiredFieldValidator
B) RangeValidator
C) CompareValidator
D) RegularExpressionValidator

33. Kullanıcının belirtilen alana belirli bir söz dizimi ile değer girmesini sağlamak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?
A) ValidationSummary
B) RangeValidator
C) CompareValidator
D) RegularExpressionValidator

34. Doğrulama kontrollerinde hata mesajları hangi özelliğe yazılmalıdır?
A) ID
B) Type
C) ControlToValidate
D) ErrorMessage

35. ValidationSummary kontrolü kullanıldığında hata mesajının farklı yerlerde ekrana gelmesini engellemek için kontrollerin hangi özelliğine * vb. bir değer atanmalıdır?
A) Text
B) ErrorMessage
C) ControlToValidate
D) ID

36. Web kullanıcı kontrollerinin dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) .aspx
B) .ascx
C) .config
D) .asax

37. Web kullanıcı kontrolleri kodları hangi direktif ile başlar?
A) @Page
B) @Control
C) @Regiter
D) @uc

38. Aşağıdakilerden hangi web kullanıcı kontrolleri için söylenemez?
A) Sunucu taraflı çalışan bir form içermezler.
B) MasterPage sayfalarının geliştirilmesi ile kullanımı azalmıştır.
C) Tek başına bir sayfa gibi çalışabilir.
D) Birden fazla web form içinde kullanılabilir.

39. Web kullanıcı kontrolleri bir web formuna eklendikten sonra hangi direktif otomatik olarak sayfa kodlarına eklenir?
A) @Page
B) @Control
C) @Register
D) @uc

CEVAPLAR: 1-Yanlış          2-Doğru          3- Doğru          4- Doğru          5- Yanlış          6- Doğru          7- Doğru          8- Doğru          9-Doğru          10- Doğru           11-Doğru          12- Yanlış          13- Doğru          14- Doğru          15- Doğru          16- Yanlış          17- Doğru          18- Yanlış          19- Doğru          20- Doğru           21- Yanlış          22- Yanlış          23- Doğru          24- Doğru          25-C          26-D          27-A          28-B          29-D          30-A           31-A          32-C          33-D          34-D        35-A       36-B          37-B         38-C       39-C

11- Etkileşimli Web Uygulamalarında Web Formları

1. ( ) Anasayfa programlama yazılımında MasterPage olarak adlandırılmaktadır.

2. ( ) Bir web sitesine bir tane MasterPage eklenebilir.

3. ( ) Bir MasterPage üzerinde sayfalarda değişen ve sabit kalan alanlar belirlenebilir.

4. ( ) MasterPage üzerinde yapılan değişiklik diğer sayfalara tek tek yansıtılmalıdır.

5. ( ) Masterpage kodları @Page direktifi ile başlar.

6. ( ) Sayfalarda değişen alanlar ContentPlaceHolder kontrolü ile belirlenir.

7. ( ) Bir MasterPage’de birden fazla ContentPlaceHolder kontrolü eklenebilir.

8. ( ) Türetilen sayfanın kodlarında hangi MasterPage sayfasından türetildiği @Page direktifi içinde belirtilir.
9. ( ) Stil dosyası değiştirildiğinde bu stili kullanan tüm sayfalar otomatik olarak güncellenir.

10. ( ) Stil dosyası kullanmadan sayfada kullanılan ögeler Properties paneli kullanılarak ayrı ayrı biçimlendirilebilir.

11. ( ) Stil dosyaları hazırlanırken kod tamamlama özelliği kullanılmaz.

12. ( ) Stil dosyasına yeni kural eklenirken kural isminin önüne . (nokta) işareti konur.

13. ( ) Stil dosyaları sayfaya bağlanırken <body>…</body> etiketleri arasında tanımlanır.

14. ( ) Kontrollere stil tanımlanırken CSSClass özelliği kullanılır.
15. ( ) Temalar genel olarak web sitesinin nasıl olacağını belirleyen yapılardır.

16. ( ) App_Themes ASP.NET’te temaları saklamak için kullanılan özel klasördür.

17. ( ) Dış görünüm dosyalarının uzantısı .skin’dir.

18. ( ) SkinID özelliğinin kullanılması zorunludur.

19. ( ) Dış görünüm dosyaları kodlanırken kod tamamlama (intellisense) özelliğinden faydalanabilir.

20. ( ) Sayfalara temalar @Page direktifi içine yazılan Theme özelliği ile eklenir.

21. ( ) Bir kontrole uygulanmış temayı iptal etmek için EnabledTheming özelliği True olarak ayarlanmalıdır.

22. ( ) Siteye tema Web.config dosyasına yazılan kodlarla eklenebilir.
23. ( ) Site haritası web sitesinin sayfalarının hiyerarşik bir yapıda görüntülenmesini sağlar.

24. ( ) Bir web sayfasında sadece bir tane SiteMap dosyası kullanılabilir.

25. ( ) SiteMapDataSource kontrolü SiteMap dosyasından verileri okumak için kullanılır.

26. ( ) SiteMap verileri bir menü kontrolüne aktarılabilir.

27. ( ) Açılır menülerin ögeleri sadece statik olarak atanabilir.

28. ( ) Ağaç görünümlü menülerin görünümleri değiştirilemez.

29. ( ) Site haritası yolu için SiteMapPath kontrolü kullanılır.

30. ( ) SiteMapPath kontrolü verileri SiteMap dosyasını otomatik olarak çeker.
31. ( ) Durum yönetim nesneleri verilen sunucu ya da istemci tarafında saklanması için kullanılır.

32. ( ) QueryString nesnesi ile sayfalar arasında taşınacak veri direk olarak http aracılığıyla taşınır.

33. ( ) QueryString taşınan veriler sayfa adresinde yer alan soru işareti (?) simgesinden sonra gösterilir.

34. ( ) ViewState nesnesine veriler PostBack işleminden sonra şifrelenmiş bir şekilde yazılır.

35. ( ) Cookie verileri sunucu üzerinde verileri fiziksel olarak saklamak için kullanılır.

36. ( ) Cookie nesnesi ile ilgili işlemler yapılabilmesi için ASP.NET uygulamalarında HttpCookies sınıfı kullanılmaktadır.

37. ( )Oturum açan her kullanıcı için oluşturulan SessionID değeri tekrar tekrar kullanılabilir.

38. ( ) Application nesnesi ile web sitesinin tamamını ilgilendiren bilgiler tutulur.
39. Anasayfa dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) .aspx          B) .asax          C) .master           D) .config

40. Anasayfa dosyaları hangi direktif ile başlar?
A) @Page             B) @Master               C) @Control             D) @Register

41. Aşağıdakilerden hangisi ContentPalceHolder kontrolü için yanlıştır? 
A) MasterPage sayfasından türeyen sayfalar için düzenlenebilir alanlardır.
B) MasterPage sayfasında birden fazla ContentPlaceHolder kontrolü kullanılabilir.
C) MasterPage sayfasında programlama yazılımı başlangıçta iki tane ContentPlaceHolder kontrolü ekler.
D) MasterPage sayfasında programlama yazılımı başlangıçta eklenen ContentPlaceHolder kontrolleri silinemez.

42. Stil sayfalarının dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) .aspx          B) .css           C) .master            D) .config

43. Stil sayfası kuralları belirlenirken kuralın isminin önünde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır?
A) Nokta ( )        B) Virgül (,)          C) Ünlem (!)         D) Noktalı Virgül (;)

44. Stil dosyaları sayfalara bağlanırken hangi etiketler arasında tanımlanır?
A) <body>…</body>
B) <title>…</title>
C) <head>…</head>
D) <form>…</form>

45. ASP.NET web sitelerinde temalar hangi klasör altında tutulur?
A) App_Data 
B) App_Themes 
C) App_Code 
D) App_Browser

46. Dış görünüm dosyaları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Style Sheet 
B) Skin File 
C) SiteMap 
D) Text File

47. Web sitesine tema uygulamak için hangi dosya kodlarına ekleme yapılmalıdır?
A) Global.asax 
B) Web.sitemap 
C) Favicon.ico 
D) Web.config

48. Çalışma zamanında sayfanın temasının belirlenmesi için gerekli kodlar hangi sayfa olayına yazılmalıdır?
A) Page_Load 
B) Page_PreRender 
C) Page_Unload 
D) Page_PreInit

49. Site haritası dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) .css 
B) .sitemap 
C) .config 
D) .asax

50. Açılır menüler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Bir sayfaya birden fazla açılır menü oluşturulabilir.
B) Açılır menülerin görünümleri değiştirilebilir.
C) Açılır menü ögeleri sadece statik olarak eklenebilir.
D) Açılır menü ögeleri seviyelere göre gruplanabilir.

51. QueryString taşınan veriler sayfa adresinde yer alan hangi simgeden sonra gösterilir?
A) ! (Ünlem)
B) ? (Soru İşareti)
C) * (Yıldız)
D) = (Eşittir)

52. Aşağıdaki durum yönetim nesnelerinden hangisi verileri istemci bilgisayarında fiziksel olarak saklamak için kullanılır?
A) QueryString
B) ViewState
C) Cookie
D) Session

53. Aşağıdaki durum yönetim nesnelerinden hangisinde tutulan veriler PostBack işleminden sonra şifreli olarak gönderilir?
A) ViewState
B) Cookie
C) Application
D) QueryString

CEVAPLAR: 1-Doğru          2-Yanlış          3- Doğru          4- Yanlış          5- Yanlış          6- Doğru          7- Doğru          8- Doğru          9- Doğru          10- Doğru           11- Yanlış          12- Doğru          13- Yanlış          14- Doğru          15- Doğru          16- Doğru          17- Doğru          18- Yanlış          19- Yanlış          20- Doğru           21- Yanlış          22- Doğru          23- Doğru          24- Yanlış          25- Doğru          26- Doğru          27-Yanlış          28-Yanlış          29- Doğru          30- Doğru           31- Doğru          32- Yanlış          33- Doğru          34- Doğru          35- Yanlış          36- Doğru          37- Yanlış          38- Doğru          39-C          40-B           41-D          42-B          43-A          44-C          45-B          46-B          47-D          48-D          49-B          50-C             51-B          52-C           53-A

 

12- Etkileşimli Web Uygulamalarında Veri Tabanı İşlemleri

1. ( ) Web sitelerinde verileri saklamak ve tekrar kullanmak üzere depolamak için kullanılan sistemlere Veri Tabanı denir.

2. ( ) ADO.NET XML standardı üzerine kurulmuştur.

3. ( ) Connection nesnesi ile bağlantı kurulurken güvenlik ayarları belirlenemez.

4. ( ) Command nesnesi, bağlantı kurulan veri kaynağına müdahale etmeyi sağlar ve veri kaynağı ile uygulama arasında veri alma – verme isteklerini taşır.

5. ( ) DataReader nesnesi veri tabanından Command nesnesi ile getirilen veriler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

6. ( ) Programlama yazılımında veri tabanı App_Data klasöründe tutulması önerilir.

7. ( ) Access veri tabanına bağlantı kurulurken System.Data ve System.Data.OleDb isim alanlarının uygulamaya eklenmesi gerekir.

8. ( ) Access veri tabanı bağlantısında OleDbConnection nesnesi kullanılır.
9. ( ) Veri tabanı ile veri alış verişi yapıldıktan sonra veri tabanı bağlantısının mutlaka kapatılması gerekir.

10. ( ) Veri tabanından verileri seçmek için Select komutu kullanılır.

11. ( ) Select komutunda kullanılan * simgesi veri tabanındaki tüm tabloları ifade eder.

12. ( ) Veri tabanına veri eklemek için Update komutu kullanılır

13. ( ) Veri tabanından verileri silmek için Delete komutu kullanılır.
14. ( ) Repeater kontrolü veri tabanında bir tablodaki verileri liste halinde gösterebilir.

15. ( ) Repeater kontrolünde verilerin gösterilebilmesi için kod ile verilerin tanımlanması gerekir.

16. ( ) DataList kontrolü Toolbox panelinde Standart sekmesinde yer alır.

17. ( ) ListView kontrolünde verilerin gösterilebilmesi için liste şekli ve görünümünün seçilmesi gerekir.

18. ( ) GridView kontrolü en gelişmiş veri bağlama kontrolüdür.

19. ( ) GridView kontrolü ile veri tabanındaki veriler kod yazmadan değiştirilebilir.

20. ( ) DetailsView kontrolü ile veri tabanına yeni veri eklenemez.
21. Aşağıdakilerden hangisi veri erişim teknolojilerinden birisi değildir? 
A) ODBC           B) OLEDB              C) ASP               D) ADO

22. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı ile bağlantı kurmak için kullanılan nesnedir?
A) Connection         B) Command          C) DataReader              D) DataAdapter

23. Aşağıdakilerden hangisi komut nesnesinden gelen verileri okumak için kullanılır?
A) Connection             B) Command                C) DataReader                D) DataAdapter

24. Programlama yazılımında veri tabanı dosyasının hangi klasörde tutulması önerilir?
A) App_Code             B) App_Data               C) App_Browser             D) App_Themes

25. Aşağıdakilerden hangisi bağlantı cümlesinde veri tabanının ismini belirtmek için kullanılır?
A) ConnectionString             B) Provider           C) Data Source            D) Server.MapPath

26. Veri tabanından verileri seçmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) Select               B) Insert                 C) Update               D) Delete

27. Veri tabanında verileri güncellemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) Select             B) Insert                  C) Update                 D) Delete

28. Veri tabanında verileri silmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) Select           B) Insert                   C) Update                D) Delete

29. Veri tabanına veri eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A) Select          B) Insert                   C) Update                 D) Delete

30. Veri tabanında bir tablodaki tüm alanlara ait verileri ifade etmek için hangi sembol kullanılır?
A) ?              B) +               C) /                  D) *

31. Aşağıdaki veri bağlama için kullanılanlardan en gelişmiş olanı hangisidir?
A) Repeater               B) ListView              C) GridView                D) DataList

32. GridView kontrolü görev menüsünde yer alan aşağıdaki komutlardan hangisi verileri düzenleme komutunu eklemek için kullanılır?
A) Enable Paging
B) Enable Sorting
C) Enable Editing
D) Enable Deleting

33. GridView kontrolü görev menüsünde yer alan aşağıdaki komutlardan hangisi verileri sayfalara böler?
A) Enable Paging
B) Enable Sorting
C) Enable Editing
D) Enable Deleting

34. GridView kontrolü görev menüsünde yer alan aşağıdaki komutlardan hangisi görünümü değiştirmek için kullanılır?
A) Auto Format
B) Configure Data Source
C) Edit Columns
D) Edit Templates

CEVAPLAR: 1-Doğru          2- Doğru          3-Yanlış          4- Doğru          5- Yanlış          6- Doğru          7- Doğru          8- Doğru          9- Doğru          10- Doğru           11- Yanlış          12- Yanlış          13- Doğru          14- Doğru          15- Doğru          16- Yanlış          17- Doğru          18- Doğru          19- Doğru          20- Yanlış           21-C          22-A          23-C          24-B          25-C          26-A          27-C          28-D          29-B          30-D           31-C          32-C          33-A          34-A