Yazılım Geliştirme Dalı

10, 11. SINIF MESLEK DERSLERİ VE KAZANIMLARI
YAZILIM GELİŞTİRME DALI

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; nesne tabanlı programlama teknikleri ile proje yapma, geliştirme, veri tabanı kullanım yöntemlerini uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 10
Haftalık Ders Saati :10

Öğrenme Biriminin Adı
Çalışma Ortamı ve Temel İşlemler
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Yazım hatalarını dikkate alarak nesne tabanlı programlama çalışma ortamını kullanır.
2. Yazım hatalarını dikkate alarak isim uzaylarını kullanır.
3. Tanımlama kurallarını dikkate alarak değişkenleri ve temel veri türlerini kullanır.
4. İşlem önceliğine göre aritmetiksel operatörleri kullanır.
17
Öğrenme Biriminin Adı
Karar ve Döngü Yapıları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Yazım kurallarına dikkat ederek şart ifadelerini kullanır.
2. Mantıksal operatörleri öncelik sırasına uygun kullanır.
3. Yazım formatına dikkat ederek döngü yapılarını kullanır.
4. Programda hata ayıklaması yapar.
Öğrenme Biriminin Adı
Sınıflar (Class)
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. İhtiyaca uygun sınıf tanımlaması yapar.
2. Sınıfa ait özellikleri açıklar.
3. Tanımlama adımlarına dikkat ederek metotları tanımlar.
4. Farklı metot imzaları tanımlayarak metotları aşırı yükler.
5. Sınıfların erişim türünü belirler.
6. Kapsülleme (encapsulation), kalıtım (ınheritance) ve çok biçimlilik (polymorphism) prensiplerini kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
Diziler (Arrays) ve Koleksiyonlar (Collections)
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Dizi tanımlama kurallarına dikkat ederek dizileri kullanır.
2. Koleksiyon sınıflarının farklarına göre kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
Form Uygulamaları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Formları kullanarak programlar geliştirir.
2. İstenilen özellik ve içerikteki iletişim kutularıyla çalışır.
Öğrenme Biriminin Adı
Veri Tabanı İşlemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Açık kaynak veri tabanı yazılımını kurar.
2. Veri tabanı oluşturur.
3. Veri tabanında tabloları kullanır.
4. SQL komutlarını kullanır.

ROBOTİK VE KODLAMA DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giriş ve çıkış cihazları, sensörler, göstergeler, ekranlar ve motorları kullanarak işlevsel bir aygıt oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 10
Haftalık Ders Saati : 4

Öğrenme Biriminin Adı
Robotik İçin Mikrodenetleyici Kart
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Mikrodenetleyici kart yapısı ve çeşitlerini açıklar.
2. Robot türleri ve eğitsel amaçlı robotları açıklar.
3. Robotta mekanik/elektromekanik bileşenleri açıklar.
4. Robotta elektronik bileşenleri açıklar.
Öğrenme Biriminin Adı
Mikrodenetleyici Kart Programlama
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Sistem gereksinimlerine uygun mikrodenetleyici kart yazılımı kurulumunu yapar.
2. Bilgisayarla mikrodenetleyici kart arasında uygun yöntemlerle bağlantı oluşturur.
3. Geliştirme ortamı söz dizimi kurallarını programa uygun şekilde kullanır.
4. Operatörleri geliştirilen programa uygun şekilde kullanır.
5. Değişkenleri geliştirilen programa uygun şekilde kullanır.
6. Fonksiyonları geliştirilen programa uygun şekilde kullanır.
7. Seri iletişim yöntemlerini geliştirilen programa uygun şekilde kullanır.
8. Ortam kütüphanelerini geliştirilen programa uygun şekilde kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
Robot Tabanlı Proje Geliştirme
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Bireysel veya toplumsal soruna çözüm üreten özgün bir proje geliştirir.
2. Proje sunumu yapar.

WEB TABANLI UYGULAMA GELİŞTİRME DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; web sitesi tasarımı, dinamik programlama, veri tabanı işlemleri ve web sitesini yayınlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 11
Haftalık Ders Saati : 8

Öğrenme Biriminin Adı
Temel Kavramlar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Web sayfası yayınlama ile ilgili genel kavramları açıklar.
2. Web yazılımcısı rollerini açıklar.
3. İşaretleme Dili(HTML) kodlarının kullanılabileceği editörlere örnek verir.
4. Basamaklı stil şablonu (CSS – Cascaded Style Sheet) kullanımını açıklar.
5. WYSIWYG (Whatyousee is whatyouget) editör kullanımını açıklar.
Öğrenme Biriminin Adı
Web Tasarım İlkeleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Tasarım açısından içeriğin önemini açıklar.
2. Tasarımda yerleşim planını uygun bir şekilde olmasını sağlar.
3. Web sitesinin kullanıcı dostu olmasını ve erişim kolaylığını sağlar
4. Renk düzeni, okunabilirlik, içerik – tasarım ilişkisini kurar.
5. Yeni teknolojilerin kullanılmasının önemini açıklar.
6. Web sitesinin, alan adı, içerik vb. konularda uygunluğunu açıklar.
7. Web sitesinin tüm platformlarda sorunsuz çalışması ilkesini açıklar.
Öğrenme Biriminin Adı
HTML5
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. HTML5 belge yapısını kullanarak basit bir web sayfası hazırlar.
2. H1-H6 elemanlarını web sayfasında kullanır.
3. Paragraflar ve metin biçimlendirme elemanlarını web sayfasında kullanır.
4. Yerleşim (layout) elemanlarını kullanarak örnek web uygulamaları geliştirir.
5. Web sayfası içerisinde resim, ses/video gösteren HTML5 kodlarını uygular.
6. Web sayfaları arasında bağlantı sağlayan HTML kodunu uygular.
7. Form elemanlarının özelliklerini gösteren HTML5 kodunu uygular.
Öğrenme Biriminin Adı
Basamaklı Stil Şablonu (CSS)
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Stil uygulanacak olan elemanların seçimini yapar.
2. Kutu modeli özelliklerini açıklar.
3. Görünüm ve pozisyon ayarlarını yapar.
4. RGB (red, green, blue/kırmızı, yeşil, mavi) değerleri ile renk tanımı yapar.
5. Duyarlılık (responsivity) kavramının önemini açıklar.
Öğrenme Biriminin Adı
Etkileşim (Javascript)
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Değişkenler ve veri tiplerini kullanarak etkileşimli sayfalar geliştirir.
2. Kontrol yapılarını kullanarak etkileşimli sayfa geliştirir.
3. Döngüleri kullanarak etkileşimli sayfa geliştirir.
4. Dizileri kullanarak etkileşimli sayfa geliştirir.
5. Fonksiyon türlerini kullanarak etkileşimli sayfa hazırlar.
Öğrenme Biriminin Adı
Arka Uç Yazılım Geliştirme
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Net Core özelliklerini açıklar.
2. MVC tasarım desenini kullanarak web uygulamaları geliştirir.
3. Standart klasör ve sayfaları kullanarak web uygulamaları geliştirir.
4. Ara katman (Middleware) yapısını kullanır.
5. Yönlendirme (Routing) mekanizmasını kullanır.
6. Form işlemleri ve model doğrulama yapar.
7. Paket yöneticisini (Nuget) kullanır.
8. Entity Framework Core ile veri tabanı işlemlerini yapar.
9. Etiket yardımcılarını (TagHelpers) kullanır.
10. Yayınlama (Publish) işlemini yapar.

MOBİL UYGULAMALAR DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; mobil uygulamalar yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 11
Haftalık Ders Saati : 5

Öğrenme Biriminin Adı
Mobil Uygulamaya Giriş
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. İşletim sistemine uygun uygulama geliştirme ortamını kurar.
2. Uygulama geliştirirken farklı tasarım yapılarını kullanır.
3. Uygulama geliştirme ortamını kullanarak proje oluşturur.
Öğrenme Biriminin Adı
Temel Komutlar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Veri tipi isimlendirme kurallarına ve ihtiyaca uygun veri tipleri ve sabitleri kullanır.
2. İşlem önceliğini dikkate alarak operatörleri kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
Kontrol İfadeleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Algoritmaya uygun karar kontrol yapılarını kullanır.
2. Algoritmaya uygun döngü kontrollerini kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
Gelişmiş Komutlar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Algoritma yapısına ve kod okunabilirliğine uygun sınıflar ile çalışır.
2. Tekrarlanan kodları engellemek için metotlar ile çalışır.
3. Parametreleri doğru girerek hazır metotları kullanır.
4. İhtiyaca uygun dizileri tanımlar ve kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı
Uygulama Tasarımı
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Yapılandırma bilgilerinin doğruluğuna dikkat ederek proje oluşturur.
2. Görsel elemanları kullanarak arayüz tasarlar.
Öğrenme Biriminin Adı
Gelişmiş Uygulama Tasarlama
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Farklı uygulamalar ile etkileşime geçen uygulama tasarlar.
2. Uygulamada kullanılacak sensörlerin varlığını kontrol eder ve doğru şekilde kullanır.
3. Uygulamadan elde edilen verileri veri tabanına kaydeder.
Öğrenme Biriminin Adı
Uygulama Paylaşımı
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Sensörleri kullanarak uygulama geliştirme işlemini yapar.
2. Sensörleri yazılım ile uyumlu olarak çalıştırır.

GRAFİK VE CANLANDIRMA DERSİ
Dersin Amacı :Bu derste öğrenciye; görüntü işleme ve görsel efekt tekniklerini uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Sınıfı : 11
Haftalık Ders Saati : 4

Öğrenme Biriminin Adı
Görüntü İşleme
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Görüntü işleme programlarının kurulumunu yapar.
2. Temel komutları gruplandırır.
3. Boyut ve çözünürlük ayarlarını yapar.
4. Seçili alan oluşturarak renk ayarlarını yapar.
5. Katman işlemlerini yapar.
6. Filtre galerisini resimler ya da sayfa üzerinde kullanır.
7. Biçimli yazılar tasarlar.
8. Eylemler panelini resimler üzerinde kullanır.
9. Web ara yüzünü bölümleriyle birlikte oluşturur.
10. Hazırlanan ara yüzü dilimleyip HTML olarak kaydeder.
Öğrenme Biriminin Adı
Görsel Efekt Yazılımında Temel Düzenlemeler
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Gerekli programların kurulumunu yapar.
2. Görsel efekt yazılımında açılış ayarlarını yapar.
3. Görsel efekt yazılımına materyal ekler.
4. Dönüştürme işlemlerini (transform) uygular.
Öğrenme Biriminin Adı
Hareketli Görüntüler
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Materyallerin kompozisyon zaman çizelgesi panelinde dönüştürme işlemlerini yapar.
2. Anahtar karelerle dönüştürme ve hareketin hız ve zaman ayarlarını yapar.
3. Birden fazla materyali kullanarak katman düzenlemesi yapabilir.
4. Materyallerin etiketlerini (Label) kompozisyon süresine göre uzatır, kısaltır.
5. Kompozisyona uygun hazırlanan yazıları dönüştürme işlemleriyle uygular.
6. Kompozisyona uygun eklenen şekillerin katman özellikleri kullanılarak dönüştürme animasyonları yapar.
7. Nesnelerin birbirini takip etmesini sağlar.
Öğrenme Biriminin Adı
Maskeleme Teknikleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Farklı katmanlarda oluşturulan maskeleme alanları birleştirerek görüntüler oluşturur.
2. Renk ayrıştırma işlemleriyle (Keying) oluşmuş görüntüleri kullanarak yeni görüntüler oluşturur.
3. Farklı katmanlarda oluşturulan görüntülerle yeni görüntüler oluşturur.
Öğrenme Biriminin Adı
Görüntü Efekti Oluşturma
Öğrenme Biriminin Kazanımları
1. Belirlenen efektlerin oluşturulan alana göre sıralama ve ayarlarını yapar.
2. Çalışmaya uygun kamerayı ayarlayarak konumlandırıp hareketlendirilmesini yapar.
3. Çalışmaya uygun ışık tipini belirleyerek hareketlendirir.