PROGRAMLAMA TEMELLERİ-9. SINIF-PYTHON ÖRNEKLER

Aşağıda Verilen Sıra Sizde Sorularını Python’ da mutlaka yapıp çalıştırınız.

Programlama Temelleri Kitabı, Sayfa: 79 – Sıra Sizde Soruları (Input fonksiyonu Kullanımı)

ÖĞRENME BİRİMİ 4 – Sıra Sizde Çözümlü Örnekleri

Sıra Sizde 1: Kullanıcının girdiği 3 sınav notuna göre ortalamayı hesaplayan ve ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

Sıra Sizde 2: Kullanıcının girdiği kısa ve uzun kenar değerlerine göre; dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayınız.
Daha sonra Dikdörtgenin Alanı: ….. Çevresi:……. şeklinde bir çıktı üretiniz.

Sıra Sizde 3: Girilen sayının karesini ve kübünü ekrana yazdırınız. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olsun.
……. sayısının karesi ……dir.
……. sayısının kübü …….dir.

Sıra Sizde 4: Kullanıcıya adını ve doğum yılını sorunuz. Girilen doğum yılına göre yaşını hesaplayınız. Aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı üretiniz.
Merhaba …(ad)……., yaşınız …….’dır.

Sıra Sizde 5: Kullanıcıya adını ve bu yıl kaç kitap okuduğunu sorunuz. Aşağıdaki gibi ekran çıktısı üretiniz
…(ad)….., bu yıl …… kitap okudu.

Diğer Yazılar

Leave a Comment