PROGRAMLAMA TEMELLERİ-9. SINIF-PYTHON ÖRNEKLER

Aşağıda Verilen 5 Sıra Sizde Örneklerini Python’ da mutlaka yapınız.

Programlama Temelleri Kitabı, Sayfa: 79 – Sıra Sizde Soruları (Input fonksiyonu Kullanımı)

ÖĞRENME BİRİMİ 4 – Sıra Sizde Çözümlü Örnekleri

Sıra Sizde 1: Kullanıcının girdiği 3 sınav notuna göre ortalamayı hesaplayan ve ekrana yazdıran python kodunu yazınız.

not1=float(input(“1.sınav notunuzu giriniz:”))
not2=float(input(“2.sınav notunuzu giriniz:”))
not3=float(input(“3.sınav notunuzu giriniz:”))
ortalama=(not1+not2+not3)/3
print(“Ortalamanız:”,ortalama)

Sıra Sizde 2: Kullanıcının girdiği kısa ve uzun kenar değerlerine göre; dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayınız.
Daha sonra Dikdörtgenin Alanı: ….. Çevresi:……. şeklinde bir çıktı üretiniz.

kisa=int(input(“Dikdörtgenin kısa kenarını giriniz:”))
uzun=int(input(“Dikdörtgenin uzun kenarını giriniz:”))
alan=kisa*uzun
#cevre=kisa+uzun+kisa+uzun
cevre=2*(kisa+uzun)
print(“alan=”,alan)
print(“çevre=”,cevre)
# parametreli yazdırma
print(“Alan : {0}”.format(alan))
print(“Çevre : {0}”.format(cevre))
# ya da
print(“Alan: {0}, Çevre: {1}”.format(alan,cevre))
#parametreli çıktı nasıl çalışır? #############################
x=1;y=2;z=3
print(“x değeri={0}, y değeri={1}, z değeri={2}”.format(x,y,z))
###############################################################

Sıra Sizde 3: Girilen sayının karesini ve kübünü ekrana yazdırınız. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olsun.
……. sayısının karesi ……dir.
……. sayısının kübü …….dir.

sayi=int(input(“Sayinizi giriniz:”))

karesi=sayi**2 # veya karesi=sayi*sayi
kubu=sayi*sayi*sayi # veya kubu=sayi**3

print(sayi,” sayısının karesi “,karesi,” dir.”)
print(sayi,” sayısının kübü “,kubu,” dir”)

#parametreli kullanım
print(“{0} sayısının karesi {1} dir”.format(sayi,karesi))
print(“{0} sayısının kübü {1} dir”.format(sayi,kubu))

Sıra Sizde 4: Kullanıcıya adını ve doğum yılını sorunuz. Girilen doğum yılına göre yaşını hesaplayınız. Aşağıdaki gibi bir ekran çıktısı üretiniz.
Merhaba …(ad)……., yaşınız …….’dır.

import datetime #datetime kütüphanesini içe aktarıyoruz.

isim=input(“isminizi giriniz:”) # metinsel ifadeler direk yazılır

dogumyili=int(input(“doğum yılınızı giriniz:”)) # sayısal ifadelerde int,float kullanılır

yas=2021-dogumyili # bu ifade 2021 yılı sonrasında geçersizdir…
#bunun yerine datetime kütüphanesini kullanarak yaparsak
##########################################
#bugun = datetime.datetime.today()
#print(bugun)
#yil=bugun.year
#yas=yil-dogumyili
##########################################
print(“Merhaba”,isim,”, yaşınız:”,yas,” dır”)

Sıra Sizde 5: Kullanıcıya adını ve bu yıl kaç kitap okuduğunu sorunuz. Aşağıdaki gibi ekran çıktısı üretiniz
…(ad)….., bu yıl …… kitap okudu.

ad=input(“Adınız nedir?:”) #metinsel
kitap=int(input(“bu yıl kaç kitap okudunuz”)) #sayısal

print(“{0}, bu yıl {1} kitap okudu”.format(ad,kitap))
# veya
print(ad,” bu yıl “,kitap,” kitap okudu”)