Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ İÇERİĞİ

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar montajı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren,

Haftalık Ders Saati: 5

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım kılavuzuna ve bileşen uyumluluğuna göre iç donanım birimlerinin montajını yapar.
Modül Adı: İç Donanım Birimleri
Modülün Süresi:80/55 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanım kılavuzuna uygun olarak anakartı montaj için hazırlar.
• Bileşen uyumluluğuna göre anakarta işlemciyi monte eder.
• Bellek birimlerini anakart üzerine doğru monte eder.
• Anakartı kasa içine monte eder.
• Disk sürücülerini kasaya doğru monte eder.
• Genişleme yuvası kartlarını anakart üzerine doğru monte eder.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kablo bağlama teknikleri doğrultusunda dış donanım birimlerinin bağlantılarını yapar.
Modül Adı: Dış Donanım Birimleri
Modülün Süresi:40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Giriş birimleri ve güç kablosu bağlantılarını yapar.
• Bağlantı kablo yönlerine göre görüntüleme birimlerinin bağlantısını yapar.
• Yazıcıların veri ve güç bağlantılarını yapar.
• Görüntü işleme cihazlarının bağlantısını yapar.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletim sistemi yönergeleri doğrultusunda işletim sisteminin kurulumunu yapar.
Modül Adı: İşletim Sistemi Kurulumu
Modülün Süresi:40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yönergelere uyarak sistemin ilk açılış ayarlarını yapar.
• İşletim sistemi yönergelerine göre işletim sistemini kurar.
• Sistemin doğru çalışması için sürücülerin ve yardımcı yazılımların kurulumunu yapar.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletim sistemi ayarlarının yapılandırılması için işletim sistemini kullanır.
Modül Adı: İşletim Sistemi Kullanımı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletim sistemi ayarlarını yapılandırmak için işletim sisteminin denetim masasını kullanır.
• Güvenlik yazılımlarını kullanarak işletim sisteminin korunmasını sağlar.
• Web sitesi işlemleri için web tarayıcılarını kullanır.

Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağ topolojileri ve kablo bağlantı yöntemleri doğrultusunda ağ kurulumunu yapar.
Modül Adı: Ağ Temelleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ağ kurulacak ortama göre ağ tasarımını yapar.
• EIA/TIA kablo bağlantı standardına göre kablolama yapar.
• Adresleme standartlarına göre TCP/IP protokolünü kullanır.