E-Posta Sunucu Modül Soru ve Cevapları (84 Adet)

1. Aşağıdakilerden hangisi paylaşım politikası oluşturulurken bütün etki alanlarını ifade eder? A) All Domain         B)*           C) All            D) Any Domain 2. Aşağıdakilerden hangisi bir e-posta politikası oluşturulurken seçilebilecek e-posta formatı değildir? A) Ad.Soyad          B) Soyad.ad           C) Ad-Soyad           D) Adın ilk harfi soyad 3. Aşağıdakilerden hangisi paylaşım politikasında seçilebilecek bir paylaşım türü değildir? A) Durum paylaşımı (Free/busyinformation)          B) Toplantı konusu paylaşımı (Subject) C) Konum paylaşımı (Location)                             D) E-posta paylaşımı (E-MailSharing) 4. Aşağıdakilerden hangisi bir bekleme politikası etiketi işlemi değildir? A) Move to deleted item folder          B) Move to mobile device storage card C) Delete and…

Devamını Oku...

Sunucu İşletim Sistemi Modül Soru ve Cevapları (35 adet)

1. Windows Server 2008 için tavsiye edilen bellek boyutu kaç GB’tır? A) 512 MB         B) 1 GB         C) 4 GB          D) 2 GB 2. Komut satırından yönetilebilen, hızlı ve güvenli olan fakat grafiksel arayüzü olmayan Windows Server 2008 sürümü hangisidir? A) Windows Server 2008 Core Editon             B) Windows Server 2008 Standart Editon C) Windows Server 2008 Console Editon        D) Windows Server 2008 Datacenter Editon 3. Ağ ortamındaki kaynaklara izin verilen ölçüde erişen ve kullanan bilgisayarlara ne ad verilir? A) Server (Sunucu) Bilgisayar     B) Client (İstemci) Bilgisayar C) PDA                                         D) Taşınabilir Bilgisayar 4. Windows Server…

Devamını Oku...

Sistem Kontrol Uygulamaları Modül Soru ve Cevapları (41 Adet)

1. Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) bizim yerimize algılayan cihazlara ……………….. denir. 2. Optik Transduser gurubuna giren foto dirençlere daha yaygın olarak …………. denir. 3. Üzerine düşen ışık şiddeti arttığında ters yön sızıntı akım değeri artan elemana ……………………… denir. 4. Üzerine ışık düştüğünde kolektör-emiter uçları arasındaki direnç değeri azalan elemana ……………………….. denir. 5. Uygulama da entegre kılıf içinde olan sensörler …………………………….. ‘ler dir. 6.( ) Sıcaklığa karşı hassas olan maddeler kullanılarak sıcaklık kontrolü ve sıcaklık ölçümü yapılamaz. 7.( ) Eğer bir sensör ün ısı etkisi ile iç direnci değişiyorsa bu sensöre termistör denir. 8.(…

Devamını Oku...

Veritabanı Modül Soru ve Cevapları (153 Adet)

1- Veritabanı Tasarımı 1. ( ) Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlar “Veri” olarak adlandırılır. 2. ( ) Birincil anahtar kısıtlayıcıda, bir sütuna aynı olan değerler girilebilir. 3. ( ) Default kısıtlaması, veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için kullanılır. 4. Aşağıdakilerden hangisi bir “alan adı” değildir? A) İl_kodu B) Ders_adı C) Ders_kodu D) Ahmet 5. Bir tablodaki bir sütuna ait verilerin başka bir tablonun sütunundan getirilmesini sağlayan anahtar aşağıdakilerden hangisidir? A) Birincil Anahtar B) Yabancı Anahtar C) Sütunlar D) Unique kısıtlaması 6. Aşağıdakilerden hangisi “birincil anahtar” alanı için uygun değildir? A) Doğum tarihi B) T.C.…

Devamını Oku...

Mesleki Yabancı Dil Modül Soru ve Cevapları (85 Adet)

1- Yabancı Dilde Donanım Kavramları 1. The …………………… provides connections for all parts of a computer. 2. CPU is the shortened form of ……………………. 3. Random Access Memory (RAM) maintains ……………………. computer data storage. 4. ……………………. is a storage device with very large capacity. 5. ……………………. to provide support for placing and running CDs. 6. A …………………… is very similar to a CD, but it has a much larger data storage capacity 7. …………………… is used to connect a computer mouse or keyboard 8. The basic function of …………………… is pointing to a specific position on the screen.…

Devamını Oku...