Programlama Temelleri-9. Sınıf-Çerçeve Öğretim Programı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİDersin Amacı :Bu derste öğrenciye; temel algoritma, görsel blok programlama ve programlama işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.Sınıfı : 9Haftalık Ders Saati : 4Öğrenme Biriminin AdıProblem Çözme ve AlgoritmalarÖğrenme Biriminin Kazanımları1. Problem çözme sürecindeki temel kavramları açıklar.2. Problem türlerini açıklar.3. Verilen problem için uygun teknikleri kullanarak çözüm bulur.4. Verilen problemi […]