Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği – 3

SİBER SUÇLAR VE İSTİSMARLAR Siber Uzay Nedir? “Siber” kelimesi İngilizce “Cyber” kelimesinden uyarlanıp kullanılmaya başlayan bir kelime olup “Bilgisayar ağlarına ait olan”, “İnternete ait olan”, “Sanal Gerçeklik” manalarına gelmektedir. Siber Uzay (Cyberspace), birbirine bağlı olan cihazlar teknolojisidir. Siber Ortam olarak da adlandırılan Siber Uzay yalnızca bilgisayar ağları üzerinden iletişim kurulan donanımları içeren bir çevredir. Bu tanımın, öncelikle internet’i ve onun üzerindeki bütün Web servisini içerdiği açıktır. Ancak, buradaki “bütün veri kaynakları” deyimi Web servislerinden fazlasını kapsar. Telefon, telex, radyo, TV gibi elektronik olarak kumanda edilebilen bütün aygıtlar, kaydedilebilen ses ve…

Devamını Oku...

Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği – 2

TEMEL GÜVENLİK PRENSİPLERİ Bilgisayara Giriş Güvenliği Aşamaları Bilgisayara giriş güvenliği, bilgisayarın içinde sakladığınız bilgilerin de güvenliği anlamına gelmektedir. Bu nedenle son derece önemlidir. Bu konuda ilk adım fiziksel güvenliktir. Öncelikle bilgisayarınızın bulunduğu yerin güvenliği sağlanmalıdır. En çok karşılaşılan problemlerden birisinin dizüstü bilgisayarların çalınması olduğunu utmamak gerekir. Bilgisayarınız açılırken kullanıcı adı ve parola sormuyorsa bilgisayarınızı bilgisayarınıza fiziksel olarak ulaşabilen herkes açabilir ve kişisel bilgilerinize erişebilir. Fiziksel güvenliği sağladıktan sonra  bilgisayarını “kullanıcı adı” ve “parola” ile açılmasını sağlamak gerekir. Bu işlemi iki şekilde yapabilirsiniz: Bilgisayarınızın her açılışta(BIOS) parola sormasını sağlayarak; Bilgisayarınızda kurulu…

Devamını Oku...

Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-1

BİLİŞİM ETİĞİ VE TEMEL KAVRAMLAR ETİK VE BİLİŞİM ETİĞİ KAVRAMLARI Etik Kavramı : Etik sözcüğü, Yunanca “karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türetilmiştir. Sözlük anlamı olarak etik; töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olarak tanımlanmaktadır Etik, ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insan davranışları ile ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde etik kavramı, daha çok iş hayatı içerisindeki davranış biçimlerini irdeleyen, düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna…

Devamını Oku...