Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 2. Dönem 3. Yazılı Test Sınavı

1. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ağ kartı anlamındadır? A) BNC B) NIC C)UTP D) OSI 2. Bir ağ tasarımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? A) Konnektör B) Hız C) Maliyet D) Kablolama 3. 3. MAC adresi kaç bitten oluşur? A) 12 B) 23 C) 36 D) 48 4. Aşağıdakilerden hangisi OSI katmanı değildir? A) Uygulama katmanı B) Fiziksel katman C) Ağ katmanı D) Sınama katmanı 5. “Uç düğümler arasında gerekli oturumun kurulması,yönetilmesi ve sonlandırılması işlerini kapsar.” Adı geçen OSI katmanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiziksel katman B) Ulaşım C) Uygulama D) Oturum 6. Aşağıdakilerden hangisi bir Lan teknolojisi…

Devamını Oku...